Under arbete?

Efter 3 år utan uppdateringar så gör jag ett försök att återuppliva bloggen. Steg 1 är att rensa bort an massa gamla inställningar, tillägg och layouter och bara behålla de texter som jag skrivit. Så, under en period så kan bloggen bära sig väldigt konstigt åt. Om någon fortfarande läser den och noterar detta 🙂

Remiss om trängselskatt

Uppdatering 2013-11-11: Jag missförstod Kristdemokraternas yrkande så jag har uppdaterat texten något. Dessutom förtydligade jag några delar. Ändringar markerade med kursivt fet är tillägg och ändringar markerade med strykning är just strykningar. På måndagens kommunstyrelse (KS) var det ett antal remisser som skulle behandlas. Nu är det givetvis så att Sundbyberg enbart är en remissinstans … [Read more…]

Provval och framtiden

Idag börjar provvalet till landstinget för yttre länet i Stockholm. Det innebär att folkpartimedlemmar i alla kommuner i Stockholms län — utom Stockholms stad — kan rösta fram vilka personer de vill ska representera Folkpartiet i landstinget. Jag har i år valt att ställa upp i alla tre provvalen (riksdag, landsting och kommun) men har … [Read more…]

Budget 2014 (med plan 2015 & 2016)

Tidigare har budgeten för Sundbyberg alltid tagits i slutet av året; oftast i november men någon enstaka gång i december. I år gjordes dock schemat om, och budgetfullmäktige hölls redan i juni. Jag är oerhört tveksam till om detta verkligen är en förbättring, men nu valde minoritetsstyret att flytta på mötet så då får vi … [Read more…]

Moderna cykelparkeringar

Sundbybergs kommunfullmäktige tog nyligen en ny budget; denna gång för 2014. En av de saker som en budget innehåller, men som tyvärr diskuteras väldigt lite i kommunfullmäktige är investeringsbudgeten. Det är egentligen lite konstigt. Styrets budget innehåll investeringar på nästan 2 miljarder över tre år och vår budget innehöll investeringar på några hundra miljoner mindre. … [Read more…]

Hur svårt kan det vara?

Ja, hur svårt kan det vara att avskaffa tv-licensen? För några månader sedan lät det positivt, med diskussioner om att man skulle hitta en annan finansieringsmodell, men sedan kom propositionen om public service där den gamla vanliga modellen föreslogs. Jag blev givetvis besviken, men hade inte tänkt skriva om frågan igen. Jag har bland annat … [Read more…]

Så var det det här med evidens igen

Jag har tidigare skrivit en del om evidens i sjukvården, dvs att sjukvård ska baseras på sådant som vi vet fungerar och inte på diverse mumbo-jumbo. Bland annat skrev jag det här inlägget strax innan valet 2010. Till och från poppar det dock upp olika förslag och studier kring alternativmedicin. Just ordet alternativ är ganska … [Read more…]

Detaljplaner och bygglov

En fråga som kan framstå som ganska torr och tråkig på papperet, men som är klart intressantare än namnet anger är bygglovsärenden. I korthet hänger det ihop så här: 1. Ett område har en detaljplan. Denna detaljplan anger vad som får byggas där, och vad som inte får byggas där. Om ett område är detaljplanelagt … [Read more…]

Tio år av saknad

Jag försöker hålla mitt privata liv — dvs livet utanför politiken — borta från bloggen så mycket som möjligt, och det är inte min ambition att dränka er i inlägg av privat karaktär (eller, med tanke på min uppdateringsfrekvens så försöker jag inte dränka er med inlägg öht) men ibland dyker händelser upp som går … [Read more…]

Valkampanj i Helsingfors

Fredagen den 12:e oktober (tidigt på morgonen) åkte jag till Helsingfors för en studieresa i det finska kommunalvalet. Jag åkte i samband med en utbildning som Folkpartiets landstingskansli anordnat och syftet var att besöka vårt systerparti SFP (Svenska Folkpartiet) och att lära oss mer om kampanjverksamhet. Vi inledde på Svenska Folkpartiets kansli i Helsingfors där … [Read more…]