Om Wikipedia

Jag brukar till och från hänvisa till Wikipedia och även hävda att Wikipedia är en bra första källa att gå till. Men (!) jag brukar också påpeka att Wikipedia inte är källan till alltings sanning, att det ganska ofta smyger sig in felaktigheter och att man alltid ska gå till flera källor.

Det här videoklippet visar på ett bra sätt på en del av problemen med Wikipedia. Sedan kommer jag själv att fortsätta gå till wikipedia som en första källa när jag ska slå upp någonting, men kom ihåg att vara skeptisk och kom ihåg att kolla flera källor.

Bättre börda

Byrði betri
berr-at maðr brautu at
en sé mannvit mikit;

Citatet, som är första halvan av vers 11 i Hávamál (eller Den höges sång) översätts i Erik Brates översättning från 1913 till:

Bättre börda
man bär ej på vägen
än mycket mannavett.

På något sätt kändes citatet lämpligt eftersom jag tänkte ta upp skillnaden mellan att använda statistik och att förstå statistik. Återigen måste jag (tyvärr) exemplifiera med Sundbyberg och den styrande svekkartellen.

Inledning

Politiker gillar statistik, och jag är inget undantag där. Det gÃ¥r att hitta statistik pÃ¥ det mesta och det är inte svÃ¥rt att hitta statistik som — till synes — kan styrka vilket argument som helst. Det krävs dock att man faktiskt studerar underlaget för att kunna avgöra om de slutsatser som dragits är korrekta. Ofta sammanfattas undersökningar pÃ¥ felaktiga sätt, eller gör pÃ¥stÃ¥enden om nÃ¥gonting som inte mätts. LÃ¥t mig ta nÃ¥gra exempel pÃ¥ felaktigt användande av statistik:

 • Data som inte har nÃ¥gon koppling. För en beskrivning av detta pÃ¥ engelska, se Correlation does not imply causation pÃ¥ engelska wikipedia. Man har alltsÃ¥ tvÃ¥ dataserier, exempelvis antalet bilolyckor per Ã¥r och antal länder som har dödsstraff och sÃ¥ jämför man dessa och försöker hitta ett samband. Ett känt exempel pÃ¥ hur man kan komma till horribla slutsatser med denna metod är statistiken som ”visar” att den globala uppvärmningen beror pÃ¥ att vi har sÃ¥ fÃ¥ pirater.
 • Statistik med flera varierande parametrar. Om man ska använda statistik för att visa nÃ¥gonting sÃ¥ mÃ¥ste man lÃ¥sa alla parametrar utom det man studerar. Vill man visa att vatten kokar snabbare pÃ¥ en gasspis än en elspis sÃ¥ ska man använda samma vattenmängd, samma vattentemperatur, samma typ av kastrull, maxnivÃ¥ pÃ¥ alla spisar inblandade, etc och bara variera typ av spis. Inom samhällsfrÃ¥gor blir detta ofta svÃ¥rt eller omöjligt — vi kan inte exempelvis gÃ¥ bak i tiden till 2006 och ändra sÃ¥ att sossarna vinner för att sedan kunna göra en jämförelse — utan dÃ¥ fÃ¥r man göra det bästa av situationen. Ska man jämföra hur väl den borgerliga regeringen hanterar inflationen jämfört med en socialdemokratisk sÃ¥ använder man skillnaden mot EU-15 istället för den lokala inflationen, eftersom vi historiskt har legat väldigt nära EU-15. (Jag förenklar en hel del här, och det blir givetvis inte vetenskapligt i mitt exempel)
 • Underlag: Statistik mÃ¥ste omfatta en tillräckligt stor del av den grupp som undersöks för att den ska vara rimlig. Man kan inte göra opionsundersökningar pÃ¥ en person, eller pÃ¥ en homogen grupp, etc.
 • Slutsatserna mÃ¥ste vara rimliga ur den datamängd man har. Om man har statistik över svenskarnas köttätande sÃ¥ kan man inte dra slutsatser om vÃ¥r potatiskonsumtion.

Men, nu till några exempel:

Exempel 1: Sundbyberg är en grön kommun eftersom vi har så få bilar

Detta påstående finns på den s.k. Sundbybergsbloggen:

Vi i den rödgröna majoriteten jobbar utifrÃ¥n visionen om en stad för alla – en grön och miljövänlig stad i framkant. Därför är den rapport frÃ¥n SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) som presenterades tidigare i veckan helt i linje med den vision vi jobbar utifrÃ¥n, dvs att i Sundbyberg ska man kunna avstÃ¥ frÃ¥n bilen.

Det man ska utläsa här är givetvis två saker:

 1. Att Sundbyberg har få bilar är ett tecken på att vi är en grön kommun
 2. Detta är vänsterkartellens förtjänst

Men, är det verkligen så? Är det ett tecken på en miljövänlig kommun att det finns få bilar? Nej, självklart inte. Till att börja med måste man förstå de data som refereras till. Dessa kommer från SIKA, dvs Statens institut för kommunikationsanalys. Där påstås bland att annat att Solna kommun skulle vara biltätast i landet, men som min partikamrat Martin Andreasson visar, så stämmer det inte alls utan Sikas siffror bygger på var en bil är registrerad; inte var den rent fysiskt befinner sig. Jag citerar därför helt enkelt Martin:

Det betyder att alla tidningsbudens bilar är registrerade i Solna, liksom alla Skanskas tjänstebilar och byggfordon från Kiruna till Skanör.

Så, vad innebär det? Jo, det innebär att vi inte kan dra några slutsatser om biltäthet utan enbart om huvudkontorstäthet. Desto viktigare blir då följande stycke från Martin:

Om man bara tittar på personbilar som ägs av vanliga människor blir antalet 247 per 1 000 invånare, alltså bara en tredjedel. Då är Solna inte längre biltätast i landet, utan den tredje minst biltäta kommunen (efter Stockholm och Sundbyberg).

Och, vad kan man då säga är gemensamt för dessa tre kommuner (dvs Solna, Sundbyberg och Stockholm)? Jo:

 1. Det är tättbebyggda kommuner med många invånare per kvadratkilometer. Det råkar vara länets tre mest tätbefolkade kommuner och också tre av landets mest tättbefolkade kommuner.
 2. Det är kommuner som täcks av både bussar, tunnelbana och pendeltåg. Inom en snar framtid har alla tre även tvärspårbana. Det är alltså kommuner som ligger i en region som satsat på kollektivtrafik.
 3. Kollektivtrafiken i respektive kommun har inte drivits från ett kommunperspektiv utan ett landstingsperspektiv.

Så, i korthet; att Sundbyberg har få bilar beror på vårt läge och vår demografi och på beslut tagna i landstinget. Det har ingenting med kommunledningen att göra. Däremot är det antagligen så att den bilistfientlighet som präglar nuvarande styre gör kommunens bilister arga och irriterade, men mig veterligen så påverkas bilinköp av ekonomi och behov, inte av hur fientlig kommunledningen är.

Exempel 2: Sundbyberg är kommunen med mest/bäst valfrihet

Ok, nu blir det bara löjligt. Socialdemokraterna slår sig på bröstet över att Sundbyberg är bäst på valfrihet men det stämmer inte det minsta.

Det som är sant är att Sundbybergs kommun rankas högt enligt ett väldigt underligt rankingsystem som har tre stora svagheter:

 1. Värderingen är för grov. Det finns tre nivåer på poäng, 0-2 poäng, på ett antal områden, där man får poäng efter valmöjligheterna. Men, både 5 och 15 alternativ ger maxpoäng.
 2. Rankningen bygger inte på siffror utan på enkätsvar. Kommunerna (och då oftast någon tjänsteman) har poängsatt sig själva. Det innebär att det finns utrymme för missuppfattningar, felaktiga svar, etc. Nu tror jag att de flesta kommuner svarat sanningsenligt, men frågan är i hur många kommuner som det är en tjänsteman som inte kan en viss verksamhet som svarar på enkäten.
 3. Rankningen är extremt riggat mot små kommuner. Om två kommuner har samma värden så vinner den kommun som är minst.

LÃ¥t oss ta ett exempel:

 • Kommun 1 har 15 alternativ inom barnomsorgen och 10.000 invÃ¥nare.
 • Kommun 2 har 5 alternativ inom barnomsorgen och 9.000 invÃ¥nare.
 • Kommun 3 har 2 alternativ inom barnomsorgen, men den tjänsteman som svarat har dÃ¥lig koll pÃ¥ just den verksamheten (eftersom han/hon jobbar med nÃ¥gonting helt annat) och svarar att man har 5 alternativ. Kommunen har 9.500 invÃ¥nare.

Enligt den ranking som görs skulle då Kommun 2 få bäst ranking, kommun 3 komma tvåa och kommun 1 sist. Men, sanningen är ju att kommun 1 har mest valfrihet, och kommun 3 är sämst.

Det är också därför som Sundbybergs kommun kommer högst i rankingen, för att vi är en liten kommun. Det spelar ingen roll att Stockholm har fler alternativ att välja på, eller om de skulle ha färre invånare per alternativ. Stockholm kan helt enkelt aldrig bli rankat högst med en så grov modell för rankningen.

Eller, i korthet; hela systemet är gjort så att det premierar små kommuner.

Sammanfattning

Så, i sammanfattning; man ska aldrig dra fram en undersökning, eller statistik, och påstå att detta säger ditten och datten om man inte åtminstone skummat undersökningen. Det gäller att förstå de siffror som man hänvisar till också.

Eller i korthet, man bör ha med sig mycket mannavett [enl. SAOB: mänskligt förstånd, naturligt för­stånd, yttre sinne, manz vit, mansvit, människan tillhörande andlig förmögenhet, moget förstånd] när man använder undersökningar och statistik för att backa upp sina argument.

Fördelen med vaccinationer

Jag skulle kunna skriva ett lÃ¥ngt inlägg om alla idioter som lÃ¥ter bli att vaccinera sina barn för att de gÃ¥tt pÃ¥ bluffen om att det skulle leda till autism och andra idiotiska pÃ¥fund. Men, jag tänker inte göra det; andra gör det mycket bättre — exempelvis tankebrott, där jag ocksÃ¥ hittade nedanstÃ¥ende klipp.

Istället får ni det här humoristiska klippet. Som en förklaring; Mumps är påssjuka och förutom de vanliga symptomen så kan det även leda till svullna testiklar.

Arbete pågår

Om bloggen ser konstig ut idag så beror det på att jag håller på och gör lite ändringar i de CSS-element som bygger upp sidan.

Bloggen kommer att återgå till mer normalt utseende någon gång under dagen.

Edit: Några småjusteringar kvar, men ingenting som borde synas för er läsare.

Twitter

Ok, jag ska erkänna att jag har varit (och är) ganska skeptisk till Twitter och att det känns som hög blaj- och KFIB-faktor på twittrande.

Men, jag ska ge det en chans. Så, nu finns en twitter-plugin till vänster som följer mitt twitter-flöde, eller så kan man följa det via twitter.com.

Uppehåll och 3675 kommentarer

Jag lyckades ta min julsemester från politiken precis samtidigt som min blogg hamnade i någon spam-motor. Så, när jag loggade på för första gången på tre veckor igår så hade jag 3675 kommentarer att moderera.

Jag har försökt att snabbskumma kommentarerna, för att undvika att riktiga kommentarer raderats tillsammans med all spam, men med 3675 sådana så kan möjlighen någon riktig kommentar ha försvunnit. Jag ber om ursäkt för detta i sådana fall, men jag orkade inte läsa igenom 3675 kommentarer som huvudsakligen bestod av länkar till olika porr-sajter.

De riktiga inläggen startar denna vecka.

Starkt gjort Ara!

Jag brukar sällan skriva om sport — det är helt enkelt sällan som sport och politik hör ihop — men jag kan inte lÃ¥ta bli att fyllas av beundran över Ara Abrahamian och hans protest mot hur korrumperad brottningen blivit.

Brottning är en klassisk sport, och en sport som Sverige skördat stora framgångar i, men den börjar bli allt mer obegriplig och om man inte gör någonting radikalt åt sporten så riskerar vi att den marginaliseras och kanske till och med försvinner från OS. Vilket vore synd, eftersom det i grunden är en sport med potential att vara både lättförstådd och spännande.

Ett förslag vore att man kör tills någon vunnit två ronder och för att vinna en rond behöver man få ner motståndaren på rygg (båda axlarna i mattan) eller utanför mattan. Övriga regler behandlar enbart vilka typer av grepp som man får och inte får använda och det bör vara så förenklat som möjligt. Då skulle sporten bli förståelig och kunna bli en riktig publiksport igen.

Men, återigen; starkt gjort Ara! Jag är stolt över att vara landsman med dig.

Utmanad

Jag är, som jag nämnt tidigare, ganska skeptisk till de olika utmaningar som seglar omkring i bloggosfären; det är alldeles för mycket kedjebrev över dem eftersom man alltid ska skicka dem vidare till ett antal personer.

Men, jag gör som vanligt och besvarar utmaningen utan att skicka den vidare. Vill nÃ¥gon känna sig utmanad av mig fÃ¥r de ta pÃ¥ sig den delen pÃ¥ eget bevÃ¥g 🙂

Regler:
РPosta reglerna f̦rst.
РSvara p̴ alla fr̴gor.
– Skicka vidare utmaningen till 6 andra bloggare. (En regel som jag själv uppenbarligen ignorerar)
– När du postat dina svar, berätta det för den som utmanade dig!

Fem saker som finns på din Att-göra-lista idag:
1. Slappa
2. Städa
3. Spela lite spel
4. Handla
5. Slappa lite till (ja, semester rockar 🙂 )

Vad gjorde du för 10 år sedan?
Juli 1998 alltsÃ¥ … hmm, jag hade min första riktiga semester pÃ¥ ett antal Ã¥r (eftersom jag oftast jobbade pÃ¥ somrarna när jag pluggade) och sÃ¥ hade jag ganska nyligen lämnat studentpolitiken för partipolitiken (nej, partipolitik hör inte hemma i studentpolitiken)

Ställen du bott på?
Beror på hur man räknar, men jag svarar Linköping, Sundbyberg och Vancouver. Det sistnämnda var dock enbart i två månader.

Fem saker du skulle göra om du var biljonär?
1. Köpa en massa saker som jag ”behöver” inklusive en stor bostadsrätt i centrala Sundbyberg.
2. Köpa bostäder i Vancouver, Tokyo och Paris, liksom ett hus i Thailand.
3. Bjuda släkt och vänner på en spännande resa
4. Satsa en massa pengar på en riktig maffig personvalskampanj i valrörelsen 2010
5. Investera en stor del av pengarna. Däremot är jag osäker på om jag skulle sluta jobba; jag gillar för det mesta mitt jobb.

Jag utmanar:
Den som känner sig manad.

Jag är en dålig bloggare X2

Det känns som om jag behöver publicera två ursäkter idag:

För det första, mina ursäkter över att det inte blir någon livebloggning från fullmäktige idag. Jag hinner inte besöka dagens fullmäktige, och då blir det svårt att blogga därifrån. Förhoppningsvis kan jag återuppta mitt livebloggande nästa gång.

För det andra vill jag be om ursäkt för den låga uppdateringsfrekvensen på sistone. Att ta på sig tre nämnduppdrag i kombination med att vara föreningsordförande, valledare och lite annat har gett en ganska hög belastning. Jag räknar dock med att vara lite mer aktiv i framtiden och utlovar därför minst tre poster den här veckan (exklusive denna post)

Till dessa poster kommer upp kan ni roa er med följande video:

Är det första april igen?

Läser i GT om politikern som tvingades avgå för att han strippat och undrar för mig själv om det är första april igen.

Dels ser jag inget problem i att en politiker väljer att strippa på sin fritid, men om man dessutom läser om vad det egentligen handlar om blir man ju ännu mer konfunderad:

– Vi tar av oss kläderna i hyfsad takt till musik, men vi visar inte de vulgära delarna. Vi behÃ¥ller hatten och kalsongerna, säger Mats Hallsten.

SÃ¥ jag letar och letar, men det stÃ¥r inte första april nÃ¥gonstans utan det verkar — helt barockt — vara pÃ¥ allvar. Själv suckar jag mest och undrar vad man gör i ett borgerligt parti om man är sÃ¥ trÃ¥ngsynt som de allianspolitiker som inte kan acceptera att en politiker tar av sig kläderna pÃ¥ sin fritid.