Budget 2014 (med plan 2015 & 2016)

Tidigare har budgeten för Sundbyberg alltid tagits i slutet av året; oftast i november men någon enstaka gång i december. I år gjordes dock schemat om, och budgetfullmäktige hölls redan i juni. Jag är oerhört tveksam till om detta verkligen är en förbättring, men nu valde minoritetsstyret att flytta på mötet så då får vi som opposition anpassa oss till det.

Budgetfullmäktige äger rum en hel dag (från 09.00 till strax efter 22 i det här fallet, och då gick det ovanligt fort) och skulle jag återrapportera allt som hände skulle jag få spendera en vecka bara på att skriva. Istället tänkte jag göra några korta nedslag med korta videoklipp från mötet. För den som vill läsa hela Folkpartiets budgetförslag så finns det här (inklusive en kort sammanfattning)

Jag har valt att fokusera på några specifika områden, och jag kommer att ta dem i den ordning som jag prioriterade dem på fullmäktige. Varför de fick den prioritet de fick kommer jag gå in på under varje specifik punkt.

Kultur- och fritid

Det omrÃ¥de som jag la mest tid och kraft pÃ¥ var kultur- och fritidsnämnden (som dÃ¥ även innehÃ¥ller idrott). Skälet till detta är ganska enkelt; jag sitter som andra vice ordförande nämnden (och är därmed oppositionens representant i presidiet) och jag var talesperson för Folkpartiet i dessa frÃ¥gor pÃ¥ budgetfullmäktige. Dessutom ansvarade jag för underlag och förslag pÃ¥ det här omrÃ¥det när vi tog fram vÃ¥r budget. Det är kort sagt ”mitt” omrÃ¥de, och det är frÃ¥gor som jag ägnat mig Ã¥t sedan 2007 (även om jag inte var ansvarig i Folkpartiet för dessa frÃ¥gor 2008 & 2009) och därmed kan jag dem ganska bra.

Som Folkpartiets talesperson fick jag dessutom förmånen att hålla vårt inledningsanförande. Det är ett lite längre anförande (4 minuter istället för 3) där jag kan måla med lite bredare penseldrag utan att behöva gå in på detaljer. I korthet blir det en fyra minuters sammanfattning av varför Folkpartiets budget är den bästa när det kommer till kultur och fritid:

Efter att alla partier haft sina inledningsanföranden kommer den allmänna debatten, där alla ledamöter i fullmäktige kan gå upp och säga det de vill. Här har alla ledamöter två inlägg, på vardera tre minuter. Eftersom fyra minuter är lite för kort för ett inledningsanförande ägnade jag en del av mitt andra inlägg till att komplettera med det som jag inte riktigt hann med i inledningsanförandet:

Jag inledde dock det inlägget med att prata om sådant som vi var överens om. Noterbart är att den teknik som används för att spela in (och sända) våra fullmäktigemöten har vissa problem. Det är inte direkt första gången som kameran visar fel bild, även om det den här gången var en ganska kort stund. I mitt tredje (och sista) anförande utvecklade jag våra resonemang om lokaler kontra verksamhet; yta kontra innehåll:

Förskolenämnden

Normalt sett skulle jag kanske inte satt Förskolenämnden som prioritet 2; det är fortfarande ett ganska nytt omrÃ¥de för mig och jag är ”bara” ersättare i nämnden. Men, eftersom vÃ¥r ordinarie ledamot i nämnden, IngMarie Bohmelin, inte sitter i fullmäktige sÃ¥ fick jag förmÃ¥nen att vara partiföreträdare även här, och dÃ¥ fick även omrÃ¥det en högre prioritering frÃ¥n mig.

Fördelen med att vara partiföreträdare är att man dessutom får två inlägg förutom inledningsanförandet. Det gör att man kan hinna med sådant som man inte riktigt hann med i sitt första inlägg. Här fick jag då möjligheten att fortsätta argumentera för att vi borde anställa två genuspedagoger till förskoleverksamheten.

I det tredje inlägget kunde jag sedan utveckla vad begrepp som minskade barngrupper och färre barn per pedagog egentligen innehåller; hur dessa två hänger ihop. Jag anmärkte även på att minoritetsstyrets svar på vår kritik i huvudsak gick ut på att verksamheten är bra; vilket inte är ett tillräckligt svar på de förslag som vi förde fram:

Allmänpolitisk debatt

När det kommer till nämnderna i sig brukar jag dock räkna kommunstyrelsen till den viktigaste. Det är den enda nämnd som kommunallagen kräver att man har, och det är det närmaste en regering som finns i kommunen. Att sitta i kommunstyrelsen var mitt drömuppdrag 2006 och det var med stor glädje som jag tackade ja till att vara ersättare där, och det är ett uppdrag som jag prioriterar högt i min kalender. Däremot är jag inte partiföreträdare här, utan av naturliga skäl är det vÃ¥r gruppledare Johan StorÃ¥kers som företräder partiet här. Därför kommer den debatten ”bara” trea pÃ¥ min prio-lista.

Eftersom jag ansvarade för att ta fram de siffror som vår budget baserades på, där vi först räknar fram vilket reformutrymme vi kan tänkas ha, fokuserar mitt första inlägg ganska hårt på just siffror och de svårigheter som vi hade som opposition eftersom minoritetsstyret gav oss ett väldigt dåligt underlag. Det blir ganska mycket siffertuggande i mitt inlägg, men just eftersom det handlar om de siffror som bygger upp en budget är det svårt att undvika. I inlägg två valde jag att följa upp kring investeringsbudgeten eftersom kommunen har ett väldigt stort åtagande de närmaste åren.

I just det här fallet valde jag dessutom att ha med den replikväxling som blev på mitt inlägg. I de flesta fall har jag inte tagit med replikväxlingen, eftersom jag inte tycker den tillför så mycket, men i det här fallet tycker jag att det blev en ganska intressant replikväxling mellan mig och Jonas Nygren, som är kommunstyrelsens ordförande.

Stadsbyggnads- och miljö

När vi tappade makten 2008, pga två ledamöter i fullmäktige som svek väljarna, gjorde vi en skiftning inom partiet. Vår dåvarande gruppledare, Nina Lundström, och jag bytte då ansvarsområden med varandra där Nina tog över kultur och fritid och jag tog över stadsbyggnads. 2010 fick jag återigen ansvar för kultur och fritid och ungefär samtidigt lämnade jag över ansvaret för stadsbyggnadsfrågor till Henrik Persson. Men, om man drivit frågor inom ett visst område i flera har man givetvis ett intresse för området, så jag fortsätter hålla mig á jour även om det numera är Henrik som driver våra frågor här.

Här blev också en tydlig koppling till investeringsbudgeten eftersom en stor del av investeringarna ligger i just denna nämnd. Här blev det dessutom en replikväxling med Jan Jogell (stadsbyggnadskommunalråd) som jag dock inte har med. Men, i korthet verkar det finnas en viss samsyn kring att vi behöver göra någonting åt snödeponin i kommunen som fungerar dåligt.

Slutligen följer jag upp med en fråga kring strandpromenaden där jag fortfarande inte tycker att jag fått något vettigt svar kring när den kan tänkas öppna igen och hur länge som styret tycker att det är ok att den inte är tillgänglig. Jag går dessutom in på varför Folkpartiet är emot den planerade ombyggnationen av Duvboskolan.

Skolan

Den sista nämnden i min prioriteringslista var skolan, och det kan kanske framstå som lite märkligt att en Folkpartist inte har den frågan högst. Men, det har att göra med att jag inte ägnat mig åt skolfrågor särskilt mycket. Dessutom är vår gruppledare partiets företrädare i de här frågorna, så min roll blir mer att stötta honom genom mitt inlägg.

Avslutning

Som avslutning; detta var bara nÃ¥gra korta nedslag i debatten. För den som vill se hela debatten — inklusive alla replikväxlingar — sÃ¥ finns debatten pÃ¥ kommunens hemsida. Men, ha dÃ¥ i Ã¥tanke att det mötet tog över 13 timmar och även om vi hade tvÃ¥ pauser (lunch och middag) sÃ¥ är det ganska mycket att lyssna igenom om man tänkt se hela fullmäktige.

Studentbostäder

Uppdatering: Även SvD skriver om bristen på studentbostäder.

En av de första frågor som jag var engagerad inom när jag hade flyttat till Sundbyberg var frågan om studentbostäder. Eftersom jag har en bakgrund inom studenpolitiken (den studentfackliga, så som den bedrivs av bland annat teknologkårerna) och dessutom hade suttit två år i styrelsen för Stångåstaden (Linköpings kommunala bostadsbolag, som även har ett stort antal studenbostäder) var det en naturlig fråga för mig.

Därför blev jag väldigt glad när Nina Lundström i september 2002 (vilket rent formellt tillhör mandatperioden 98-02 eftersom fullmäktige byts den 1/11 efter val och nämnderna byts 1/1 Ã¥ret efter) lade ett yrkande om att ”kommunen skulle inventera sitt markinnehav för att se om det gick att omvandla tomma lokaler till studenbostäder”. Detta eftersom vi dÃ¥ hade gott om tomma affärslokaler och ont om studentbostäder.

Tyvärr omvandlades inga lokaler, men ett resultat blev att ca 70 bostäder i kvarteret banken skulle omvandlas till studentbostäder allt eftersom tidigare hyresgäster flyttade ut. Inte riktigt den mängd studentbostäder som vi hade önskat, men i alla fall ett litet steg på vägen.

Vår ambition var större än detta, och det svar som Folkpartiet hade fått 2002 indikerade att det skulle tillkomma fler studentbostäder i framtiden. Eftersom Socialdemokraterna dessutom hade gått ut i valrörelsen 2002 och lovat satsa på studentbostäder så hade man kanske kunnat tro att det skulle tillkomma fler de närmaste åren.

Mitt intryck under Ã¥ren 2003-2005 var dock att det faktiskt inte tillkom nÃ¥gra studentbostäder alls, sÃ¥ 2006 följde jag upp frÃ¥gan genom att ställa en interpellation i fullmäktige. Det interpellationssvaret är antagligen det kortaste svar som nÃ¥gonsin lämnats i fullmäktige, och det besvarade inte de frÃ¥gor jag ställde. Det enda man kunde utläsa ur ”svaret” var att det inte hade skapats nÃ¥gra studentbostäder och att Socialdemokraterna inte var intresserade av att svara pÃ¥ frÃ¥gan om varför.

Föregående mandatperiod

Det var därför lite extra kul när vi vann valet 2006. Äntligen skulle det kanske kunna bli lite ordning på torpet och Folkpartiet skulle kunna bidra till att det skapades studentbostäder i Sundbyberg. Tyvärr tappade vi makten 2007 när två moderata ledamöter i fullmäktige valde att svika väljarna genom att gå över till Socialdemokraterna och tvinga igenom ett maktskifte i kommunen. (Vilket jag inte tänker skriva mer om just nu, det finns ett antal inlägg om detta för den som är intresserad).

Ã…terigen sÃ¥g det ut som om studentbostäder var ett förlorat omrÃ¥de, men eftersom vi hade ett tidigare löfte frÃ¥n Socialdemokraterna — plus att de även i valrörelsen 2006 gÃ¥tt ut och lovat studentbostäder — följde vi upp frÃ¥gan i opposition.

Därför interpellerade Folkpartiet återigen om detta i september 2009, men vi fick fortfarande inget svar på vad som hade hänt med löftena om studentbostäder och det verkade snarare som om utvecklingen hade gått bakåt, dvs under de två senaste mandatperioderna hade det försvunnit fler studentbostäder än vad som tillkommit.

Nuvarande status

SÃ¥ därför lyfter vi frÃ¥gan igen. Det är en viktig frÃ¥ga för mig, men ocksÃ¥ en viktig frÃ¥ga för Sundbyberg. Sundbyberg är en del av Stockholmsregionen och regionen behöver personer med högskoleutbildning. Bristen pÃ¥ studentbostäder gör regionen mindre intressant för blivande studenter och vi riskerar att tappa den kompetens som vi — och regionens företag — behöver. Därför interpellerade jag om frÃ¥gan igen innan sommaren, och nedanstÃ¥ende klipp pÃ¥ YouTube tar upp denna interpellation.

Interpellation har inte besvarats i fullmäktige än, utan den kommer antagligen upp pÃ¥ höstens första fullmäktigesammanträde, i september. Att det rÃ¥der en allvarlig brist pÃ¥ studentbostäder i regionen är inget pÃ¥hitt frÃ¥n vÃ¥r sida, bland annat tas det upp i gÃ¥rdagens DN. Sundbyberg har — som en del av regionen Mälardalen — en del av ansvaret för att det skapas studentbostäder. Men, här har utvecklingen de senaste tre mandatperioderna gÃ¥tt Ã¥t helt fel hÃ¥ll.

Min förhoppning är att min interpellation ska fÃ¥ sossarnas samarbetspartier i fullmäktige — Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet — att vakna och utöva lite pÃ¥tryckning pÃ¥ Socialdemokraterna. Uppenbart är att om frÃ¥gan enbart avgörs av Socialdemokraterna sÃ¥ kommer det inte att skapas nÃ¥gra studentbostäder i Sundbyberg den här mandatperioden. Heller.

Debatt om upphandlingspolicy

På senaste fullmäktige diskuterade vi bland annat förslaget på ny upphandlingspolicy (som nu är återremitterat för andra gången pga de svagheter som finns i den) och det absoluta krav på praktikplatser som finns med i denna.

En replikväxling uppstod då mellan mig och Bengt Sjöholm (KD) om vad jag egentligen sa. Jag har därför klippt ihop replikväxlingen, inklusive mitt inledande anförande här:

Efter att ni konstaterat att jag hade rätt och Bengt Sjöholm fel så vill jag passa på att be om ursäkt för kvaliteten. Jag provade ett nytt verktyg för att kunna spela in webbsändningen direkt från skärmen, men bildkvaliteten blev inte särskilt bra och det ligger med en reklamruta (eftersom jag inte vill betala för programmet förrän jag utvärderat det ordentligt)

Budgetfullmäktige

Måndagen den 20/12 hade vi budgetfullmäktige i Sundbyberg. Min plan var att använda webb-sändningen från fullmäktige och lägga upp några klipp från debatten, men dels har jag haft problem att spara ner klippen med korrekt ljud och dels fungerar inte webbsändningen särskilt bra.

Ljudproblemet kan jag lösa, hoppas jag, genom att koppla till ett extra ljudkort och plocka ljudet den vägen. Just nu får nämligen mina klipp ljudet från mikrofonen, vilket ger ett väldigt dåligt ljud. Så fort jag löst det problemet kommer det upp några kortare klipp från fullmäktige.

Det andra problemet är mer svårlöst, och det handlar om att kommunens webb-sändningar är en teknisk katastrof. Det är stora sjok av debatten som helt försvunnit, däribland nästan alla inlägg (bortsett från inledningsanförandena) kring kommunstyrelsen och övergripande diskussioner. Dessutom fungerar inte växlingen mellan talarstolarna, utan för många inlägg så har man filmat den talarstol som är tom istället för den talarstol som inlägget görs ifrån. Dessutom är synkningen med talarlistan dålig, voteringarna dyker inte upp som de ska, och kopplingen mellan videoklipp och föredragningslista fungerar dåligt.

Vilket är synd; värdet av att fullmäktige finns på webben förminskas när det inte går att titta på fullmäktige utan stora problem. Jag vet inte om kommunen köper in tjänsten, eller sköter den själv, men om man köper in tjänsten så borde man kräva en kraftig rabatt på avgiften eftersom den tjänst som levereras är skräp.

Valärenden

Men, över till fullmäktige. Vi startade redan 09.00 på morgonen, vilket jag tycker är tveksamt. Det innebär att våra fritidspolitiker måste ta ledigt från arbetet hela dagen, och det blir svårare för de invånare som är intresserade att följa fullmäktige.

Istället för att börja 09.00 borde vi ha haft ett separat fullmäktige för budgetdebatten (som hade kunnat börja 15.00) och ett fullmäktige för övriga ärenden, men nu var det som det var. Fram till lunch ägnade vi oss åt övriga ärenden, och bland dessa fanns ett antal valärenden.

Eftersom jag skrivit våra nomineringar tidigare och då jag inte orkar rabbla en massa namn (vilket jag dessutom inte ser något större läsvärde i) så tänker jag inte rabbla upp vilka som blev valda till vad.

Är man nyfiken så har kommunen nu uppdaterat förtroendemannaregistret så att man kan gå in och titta. Dessutom länkar jag till de valda i Kultur- och fritidsnämnden som ett exempel.

Budgetdebatt

Här hade det givetvis varit trevligt om man hade kunnat länka direkt till vissa inlägg i debatten, eller om kommunens webbsändning av fullmäktige hade fungerat som det skulle. Nu är dock så inte fallet, så jag tänker inte gå in i detalj i debatterna.

Själv valde jag att debattera i mina nämnder, dvs i Kultur och fritid, liksom i stadsbyggnad. Dessutom var jag uppe och debatterade läxor och betyg i skoldebatten, ekonomi i den övergripande debatten, liksom en del om samarbetsklimatet när vi diskuterade äldrefrågor. En del av dessa inlägg går att höra via webbsändningen, men det är lite svårt att hitta dem, så jag hoppas kunna lägga upp en del av dem när jag skaffat ett nytt ljudkort till datorn, vilket förhoppningsvis blir några dagar in på det nya året.

Vad gäller debatten så är jag varken förvånad, eller besviken, över att vi inte fick igenom vår budget. Vi är trots allt i opposition och som opposition så får man inte igenom budgeten. Skulle oppositionens budget gå igenom betyder det att de som styr inte längre kan få igenom sin politik och att de borde avgå med omedelbar verkan. Så, även om vår budget givetvis var bättre än minoritetsstyrets budget så är det positivt för stabiliteten i kommunen att minoritetsstyret fick igenom sin budget.

Säryrkanden

Däremot hade vi — liksom Moderaterna och Vänsterpartiet — en del säryrkanden där vi yrkade pÃ¥ kompletteringar eller tillägg till budgeten. Vi hade dessutom nÃ¥gra gemensamma säryrkanden med Moderaterna. Ambitionen där är att vi ska ta fram en gemensam budget nÃ¥gon gÃ¥ng under mandatperioden, men till just det här budgetarbetet hann vi inte det eftersom hela hösten gÃ¥tt Ã¥t till förhandlingar och annat efterarbete som hör ihop med valet 2010.

Här var det nÃ¥gra säryrkanden som faktiskt gick igenom — även om Sverigedemokraterna förvÃ¥nande nog valde att inte använda sin vÃ¥gmästarställning i ett antal voteringar — men de flesta föll. Att vissa av dem föll gjorde mig förvÃ¥nad, men kanske inte besviken.

Bland annat hade Vänsterpartiet ett yrkande om att kommunen skulle undersöka möjligheten att använda öppen källkod istället för dyra licenser. Ett exempel skulle vara att använda Open Office istället för Microsoft Office nästa gång det var dags att uppgradera office-paket. Att byta till öppen källkod är inte alltid en besparing, utan ibland så kostar utbildningsinsatserna mer än man sparar i licensavgifter, men just för office-paket så är det en besparing att byta.

Det var ett riktigt bra yrkande frÃ¥n Vänsterpartiet — faktiskt sÃ¥ bra att jag önskar att det hade kommit frÃ¥n Folkpartiet istället — och Folkpartiet ställde sig därför bakom det. Vilket även Moderaterna gjorde. Tyvärr gick inte yrkandet igenom, eftersom minoritetsstyret mangrant röstade emot och dÃ¥ SD la ner sina röster. Det förvÃ¥nade mig, eftersom minoritetsstyret hade talat om samarbete och dÃ¥ det var ett förslag som inte kostade pengar (och därmed inte behövde finansieras i budgeten) men samtidigt brukar sossarna vara njugga mot oppositionen när de sitter i majoritet.

Mer än besviken, och faktiskt verkligt upprörd, blev jag när man röstade ner vÃ¥rt säryrkande om att kommunen skulle garantera utbildning för barn till papperslösa som bor i kommunen. Att SD skulle rösta emot förvÃ¥nade mig inte, men att KD+C+MP+S röstade emot kändes sÃ¥ kallt och sÃ¥ cyniskt. Det finns fÃ¥ — om ens nÃ¥gra — sÃ¥dana barn i kommunen, utan det handlar ”bara” om att kommunen ska visa lite medmänsklighet om det nu skulle finnas sÃ¥dana barn i kommunen. Kostnaden är marginell och det är i grunden inte en pengafrÃ¥ga, utan en medmänsklighetsfrÃ¥ga. Nu valde dock minoritetsstyret att rösta ned detta.

I efterhand har jag hört svepskäl om att det skulle handla om lagstiftning, men eftersom inget sådant argument fördes fram i diskussionen så kan man enkelt konstatera att detta är en efterhandskonstruktion. Det var oerhört svagt av minoritetsstyret att inte bifalla det säryrkandet, och det handlade enbart om att man röstade nej för att förslaget kom från oppositionen. Hade någon från ett av de styrande partierna lagt förslaget så hade det röstats igenom.

Från gårdagens kommunfullmäktige

Vi hade kommunfullmäktige igår; det andra för den nyvalda församlingen och det första med några egentliga beslutsärenden.

Det nyformerade vänsterstyret — och Ã¥terigen ett minoritetsstyre i kommunen — valde kommunfullmäktiges presidium, och det togs ett antal beslut. Jag ämnar inte gÃ¥ igenom alla beslut, men väljer att ta upp nÃ¥gra punkter frÃ¥n föredragningslistan (hela föredragningslistan, inklusive alla handlingar, hittar du här. PDF-varning dock, och det är ett ganska mastigt dokument.)

23. Reglemente för kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2011

Det här ärendet blev nypremiär för mig, dÃ¥ det var första gÃ¥ngen jag var uppe i talarstolen sedan 2006. I och med att jag inte satt i fullmäktige 1/11 2006 – 31/10 2010 har jag inte heller fÃ¥tt gÃ¥ upp i talarstolen under dessa fyra Ã¥r. Min nypremiär gÃ¥r att se här. Klicka pÃ¥ punkten ”Reglemente för kommunstyrelsen frÃ¥n och med den 1 januari” i rull-listan längst ner till vänster i fönstret som öppnas. Jag följer som andra talare. Tyvärr verkar det företag som sköter sändningarna ha klantat sig rejält eftersom första halvan av mitt inlägg helt klippts bort.

(Och för alla stycken nedan så anger jag punktens namn, man kan därmed klicka på namnet i rull-listan för att se den specifika debatten)

Här hade jag två skarpa yrkanden:

  • Att mandatperioden ska vara 1/1 2011 – 31/12 2014
    • Det kan verka oviktigt, men det har att göra med att den gamla kommunstyrelsens mandatperiod förlängts till Ã¥rskiftet. Därmed har vi de facto bytt mandatperiod för kommunstyrelsen och därmed borde detta synas i reglementet.
  • Att JUMP-utskottet ska ha en vice ordförande istället för tvÃ¥
    • Kommunstyrelsen har tre utskott, varav JUMP-utskottet är ett av dem. De tvÃ¥ tunga utskotten — exploateringsutskottet och ägarutskottet — har bÃ¥da Ã¥tta (8) ledamöter (och 8 ersättare) med en ordförande och en vice ordförande. JUMP-utskottet — där JUMP stÃ¥r för Jämställdhet, Upphandling, MÃ¥ltider och Personal — har möten som är avklarade pÃ¥ en kvart, och med fem (5) ledamöter (och 5 ersättare). Det innebär att om dessa 5 ledamöter ska ha en ordförande och 2 vice sÃ¥ är halva utskottet ordförande, och man skulle lika gärna kunna skippa de tvÃ¥ övriga ledamöterna. Det finns alltsÃ¥ ingen vettig anledning till att utöka till tvÃ¥ vice här, utan det handlar enbart om att den styrande minoriteten ska fÃ¥ fler arvoderingar.

Dessutom hade jag anmärkningar/frågor kring ett antal skrivningar som gör reglementet otydligt. Jag fick aldrig svar på dessa frågor och man förtydligade aldrig texten. Nu blev dock ärendet återremitterat av oppositionen, så vi får en ny chans att behandla frågan i december.

24. Reglemente för överförmyndarnämnden från med 1 januari 2011

I grunden är vi i Folkpartiet positiva till att skapa en sÃ¥dan nämnd, eftersom det blir en tydligare politisk styrning. Men, det är — och ska vara — en liten nämnd och dÃ¥ är arvoderingen orimlig. Vänsterstyret vill ha en ordförande och tvÃ¥ vice ordförande — med 120.000 per Ã¥r till ordföranden och 90.000 per Ã¥r till vardera vice ordförande. Här ville vi minska ner till en vice ordförande, och dessutom sänka arvodena till 60.000 respektive 30.000 — allt som allt en besparing pÃ¥ 210.000 kronor (plus sociala avgifter, sÃ¥ besparingen skulle ha blivit lite över en kvarts miljon) men det ville inte minoritetsstyret gÃ¥ med pÃ¥. FrÃ¥gan är vilkas arvodering det var som skulle räddas här.

26. Reglemente för förskolenämnden från och med den 1 januari 2011

FrÃ¥n Folkpartiets sida menar vi att organisationsförändringar kan vara vettiga, men de ska utredas ordentligt innan och utvärderas efterÃ¥t. Denna ändring är inte utredd — utan handlar enbart om att skapa fler arvoderingar till den styrande vänsterminoriteten — och tidigare ändringar har inte utvärderats. Därför var vi emot.

Dessutom har denna punkt en debatt där jag tycker att jag fick in två bra inlägg, som kan vara värda och se (och här har mina inlägg inte blivit sönderklippta).

32. Reglemente för Sundbybergs stads globaliseringsråd från och med den 1 januari 2011

Inget tungt råd, och ingen lång diskussion. Men, från Folkpartiet förde vi fram att det här rådet varit väldigt osynligt den senaste mandatperioden och enbart kostat pengar (även om alla råd och nämnder kostar pengar så brukar det åtminstone finnas resultat att peka på, här har man dock eldat pengar för kråkorna).

Centerpartiets Stefan Bergström lovade dock att det skulle bli ordning på torpet vad det här rådet anbelangar, så jag väljer att lita på Stefan och ser fram emot att kommunen till slut ska få någon nytta av det här rådet.

39. Planuppdrag till stadsbyggnads- och miljönämnden för nyproduktion av elva hyresrätter, Posten 7, Sturegatan

På den här punkten, liksom punkten innan (38) visade Miljöpartiet upp varför de egentligen inte hör hemma i ett styre. Här hade det styre som MP ingick i tagit fram ett förslag som MP alltså godkänt. Ändå går frifräsaren Robert Ahl (MP) upp i talarstolen och lägger fram tilläggsyrkanden på mötet. Yrkanden som sossarnas kommunalråd i stadsbyggnadsfrågor motvilligt var tvungen att gå upp och stödja.

PÃ¥ punkten innan kan man möjligen resonera att yrkandet var vettigt (även om man som en del av styret borde ha haft med det i ursprungsförslaget) men pÃ¥ den här punkten fyllde det ingen funktion alls. Det är en pÃ¥byggnad pÃ¥ en befintlig kÃ¥k, och ett planärende som — via förenklad planprocess — bör gÃ¥ igenom ganska snabbt. Vision 2020 är irrelevant i sammanhanget utan det viktiga är att pÃ¥byggnaden inte pÃ¥verkar det befintliga husets profil allt för mycket (det bör helt enkelt se ut som om pÃ¥byggnaden hänger ihop med originalhuset).

Trots att MP suttit i styret sedan 98 (med ett avbrott 2007 då vi hade alliansstyre i kommunen) och trots att MP haft heltidspolitiker sedan 2002, och trots att Robert Ahl sysslat med stadsbyggnadsfrågor i ett antal mandatperioder (och varit heltidspolitiker sedan 2008) så verkar varken Robert Ahl eller Miljöpartiet förstå vad det innebär att sitta i stadens styre. Deras brist på respekt för sina samarbetspartners och för fullmäktige är frapperande.

48. Sundbybergs stads ställningstagande till Förvaltaren Fastighetsutveckling AB:s försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Franstorp AB (Ägare av fastigheten Franstorp 1) till bostadsrättsförening

Här kommer jag även in på punkt 49, 50 & 51 som är likadana, men som då berör fastigheterna Enen 13, Gulmåran 1 och Grönskogen 6.

Dessa fyra punkter berör ombildningar och som vanligt påpekade Folkpartiet att vi är positiva till ombildningar men att vi ställer oss negativa till processen att krångla till det med dotter-dotter-bolag. Som vanligt var Vänsterpartiet emot (vilket hedrar dem att de konsekvent röstar emot alla ombildningar, även om jag inte håller med dem i sakfrågan).

Även Moderaterna var konsekventa och röstade ja till alla ombildningar, liksom C & KD. Sossarna spretade lite grann genom att de hade en ledamot som avstod, och en ledamot som röstade ja för den första ombildningen, men avstod på resten.

Men, Miljöpartiet var fullständigt kaos när det kom till dessa voteringar. De har alltså suttit med i styret under hela processen, ställt sig bakom det i kommunstyrelsen, varit med och dragit fram processen med dotter-dotter-bolag och kort sagt varit med och sett till att dessa ombildningar blir av.

Halva Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp verkade inse detta och röstade därmed ja för alla fyra ombildningar. En person i deras grupp valde att avstÃ¥ alla voteringar. En person avstod pÃ¥ tvÃ¥ voteringar, röstade nej pÃ¥ en av dem och ja pÃ¥ en — händelsevis den ombildning som rörde den fastighet som deras gruppledare bor i. Den sista miljöpartisten röstade nej till alla ombildningar, utom en; när det kom till gruppledarens fastighet röstade hon ja. [Med reservation för att jag möjligen kan ha sett fel pÃ¥ nÃ¥got voteringsresultat, det var inte helt trivialt att kolla voteringarna via webb-sändningen.]

Om nu Miljöpartiet tidigare i processen hade framfört skepsis kring ombildningarna, och — liksom Vänsterpartiet — godtagit dem under protest, som ett pris för att fÃ¥ igenom annan politik, sÃ¥ hade man kunnat förstÃ¥ att flera av dem nu röstade nej. Men, det har de inte gjort. De har inte sagt flasklock i form av kritik pÃ¥ kommunstyrelsen. De har inte bara godtagit politiken utan aktivt varit med och drivit igenom den. Och ändÃ¥ röstar en del av dem mot.

Som sagt; de är ju med i det nuvarande minoritetsstyret och de har varit med i det föregående minoritetsstyret; tror de inte på sin egen politik?

Avslutning

Som avslutning fÃ¥r man konstatera att — precis som i den föregÃ¥ende vänsterminoriteten — sÃ¥ är det Miljöpartiet som är det osäkra kortet i den här vänsterminoriteten. BÃ¥de Jonas Nygren och hans Socialdemokrater, liksom vÃ¥ra vänner i Centern och Kristdemokraterna, kommer att ha fyra svajiga, svettiga och stormiga Ã¥r framför sig.

Man kan inte säga annat än att det är lärorikt och spännande att vara kommunpolitiker i Sundbyberg.

Ibland går det snabbt

Igår hade Sundbyberg konstituerande fullmäktige. Detta fullmäktige brukar vara starten på mandatperioden där man sätter vilken majoritet som ska styra under mandatperioden.

Här brukar man välja både ett presidium för fullmäktige, liksom en kommunstyrelse, och det brukar bli en diskussion kring valresultatet liksom om vilken konstellation som ska styra i kommunen.

Men, i Sundbyberg är vi tyvärr inte klara än. Det finns ingen färdigförhandlad majoritet och det finns ingen politisk plattform. Det är inte klart vilka partier som ska styra kommunen, eller vilken politisk plattform som ska vägleda arbetet den här mandatperioden. Därför förlängde vi den gamla kommunstyrelsens mandatperiod Ã¥ret ut istället — vilket kommunallagen medger.

Nu är det ingen ko pÃ¥ isen; sÃ¥ länge som det gÃ¥r att fÃ¥ fram en majoritet de närmaste tvÃ¥ veckorna. Hade det varit möjligt att förlänga kommunstyrelsen enbart tvÃ¥ veckor hade detta varit bättre — eftersom det hade satt lite extra press pÃ¥ förhandlingarna — men kommunallagen tillÃ¥ter inte det. De tvÃ¥ val vi hade var att välja en ny kommunstyrelse för fyra Ã¥r (vilket är lite dumt när det inte finns en majoritet klar) eller att förlänga den nuvarande kommunstyrelsen Ã¥ret ut.

Det är dock viktigt att kommunen fÃ¥r sitt styre klart snabbt. Den 20:e december ska kommunen ta sin budget, och innan budgeten tas sÃ¥ ska den förhandlas fram mellan de partier som styr kommunen — oavsett vilka som styr. Eftersom budgeten ska tas i kommunstyrelsen innan den tas i kommunfullmäktige behöver den bli klar inom en mÃ¥nad, och en budget är ingenting man snyter ut pÃ¥ en kvart direkt.

Men, eftersom det inte var klart med vilka som skulle styra igår så blev det också ett kort fullmäktige; när ingenting är klart och när de flesta val bordlades så blir mötet ungefär en halvtimma, och ett så kort fullmäktige tror jag aldrig att vi haft i kommunen.

Kommunfullmäktige 29/3

En kort rapport från kvällens fullmäktige. Jag uppdaterar den allt eftersom.

Första frågan som behandlades (förutom formalia) var finanspolicyn där vi från Folkpartiets sida bl.a. yrkade på större försiktighet kring borgensåtaganden.

Därefter följde kvällens längsta (?) debatt, som handlade om direktiv till Norrenergi Miljö AB och Norrenergi AB angående kraftvärmeverksprojekt. Helene Hellmark Knutsson (S) inledde ovanligt vagt, och verkade nästan öppna upp för en annorlunda bedömning från sossarnas sida; även om det alltid är svårt att bedöma sådant från ett inledningsanförande.


Uppdatering 1: Carl Grufman (M) anmärkte framförallt på den ekonomiska aspekten, där vi ser hur kostnaderna rusar och totalkostnaden har ökat till det dubbla jämfört när diskussionerna började.

Därefter fick Helene in en smash på Grufman när hon ställde frågan om Carl ansåg att även Moderaterna i Solna var oansvariga för kommuninvånarnas pengar. Helt korrekt påpekade dock Carl att politikerna i Solna får ta sitt ansvar för deras del av kostnaden, medan vi som politiker i Sundbyberg ska ta ansvar för Sundbybergs del av kostnaden.

I den ekonomiska diskussionen saknades en stringens frÃ¥n Helene, dÃ¥ hon pÃ¥ punkten innan (finanspolicy) uttryckt att vi skulle vara försiktiga med borgensÃ¥taganden, men pÃ¥ denna punkt var det (enligt henne) ingen risk eller kostnad för kommunen eftersom det ”enbart” handlade om ett borgensÃ¥tagande.

Det är korrekt att ett borgensåtagande inte kostar någonting (mer än eventuellt högre ränta på framtida lån) just nu. Däremot står vi för hela kostnaden om projektet inte bär sig och Norrenergi hamnar i ekonomiskt trångmål.

Från miljöpartiet och Siyamak kom det vanliga svamlet om att detta skulle vara en miljösatsning. Säg som det är istället; ni vill plocka ut mer pengar ur Norrenergi och för att kunna göra det måste Norrenergi expandera. Några positiva effekter för miljön får vi dock inte från ett kraftvärmeverk (men däremot flera negativa)


Uppdatering 2: Bengt Sjöholm (KD) tog upp en insändare som Siyamak (MP) skrev under för ett år sedan, där han ville värna Järvafältet. Nu vill han istället bebygga det. Något som Siyamak aldrig kunde ge svar på.

(Sedan verkar Siyamak ha fått lite hybris eftersom han inte tyckte att han behövde vänta på ordet utan istället kunde gå i svaromål lite som han själv ville)

Johan Storåkers (FP) tog upp att det finns annat i livet (och i livskvalitet) än pengar och ekonom, och även om ekonomi är viktigt för mig så kan jag inte annat än hålla med. En stad måste bestå av mer än stenstaden och industrier, utan det måste finnas gröna oaser; parker, gångstråk och orörd skog. Det handlar om att finna ro i tillvaron, och om att kunna se annat än asfalt och betong om man bor i en stad.

Johan påpekade även att RUFS:en (Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen) inte alls pekar ut något behov av ett kraftvärmeverk i regionen, och att vi till och med riskerar att få en överkapacitet i regionen. Då har vi inte bara ett ekonomiskt riskprojekt som förstör vår sista orörda skog, utan vi bygger ut någonting som inte kommer att råda brist på.


Uppdatering 3: Däremot kom Jan Jogell (S) med det vanliga skitsnacket om att det inte alls är grönt där uppe, och att man ska ”skydda” naturreservatet genom att bygga ett kraftvärmeverk. Finns det verkligen nÃ¥gon som — pÃ¥ allvar — tror att man skyddar ett omrÃ¥de genom att bygga industriell verksamhet precis bredvid den?

Jan Jogell hänvisade även till översiktsplanen, vilket han givetvis har all rätt att göra. Däremot är översiktsplanen inget argument mot den linje som Folkpartiet driver, så argumentet hade noll relevans.


Uppdatering 4: Bengt Sjöholm (KD) påpekar det orimliga i Jan Jogells (S) påstående att Kymlinge blir grönare ju mer vi bygger i området.

Berit Berggren (S) använder härskartekniker och påstår att de som är emot kraftvärmeverket inte satt sig in i frågan. Även hon (liksom Siyamak) hänvisar till en enig styrelse i Norrenergi vilket givetvis är irrelevant. Jag skulle också ha röstat nej om jag satt i styrelsen eftersom beslutet är bra för bolaget. Det är Sundbybergs kommun som beslutet är dåligt, och som lokalpolitiker i Sundbyberg bör vår lojalitet vara till våra väljare och inga andra.

Beri påstår också att det inte finns någon annan plats, vilket inte är ett korrekt påstående, men hon erkänner att kostnaderna fördubblats (åtminstone)


Uppdatering 5: Nu blir jag förvånad. Debatten varade bara i en timma (och knappt det ens). Jag hade räknat med det dubbla, minst. Votering begärs i frågan. 26 Ja, 24 Nej och 1 avstår (som var en miljöpartist). Ja betyder i det här fallet att kommunen ska gå vidare med att förstöra Kymlingeskogen för all framtid och skapa ett industriområde som granne till naturreservatet.


Uppdatering 6: Ärende 10, som är en avsiktsförklaring för bl.a. Kymlinge hade ingen egentlig debatt, eftersom det är ett följdärende. FP + C + KD + M yrkade avslag, men svekkartellen tvingade igenom även detta.


Uppdatering 7: De tre motionerna på dagordningen bordlades eftersom de är lagda av Nina Lundström (FP) och hon hade inte möjlighet att delta på just detta kommunfullmäktige.

På medborgarförslaget om dansbana tyckte svekkartellen (dvs S+V+MP plus de två ledamöter som svikit väljarna) att kommunen ska lägga medel på detta. Från de borgerliga partierna tycker vi att det finns viktigare saker att satsa pengar på.

Därefter rasade resten av fullmäktige på i högt tempo. Sex (6) medborgarförslag skickades till de nämnder där de skulle behandlas, och ett antal valärenden gicks igenom. Där kan man framförallt notera att Shirley Magné avsagt sig alla sina uppdrag (och sin fullmäktigeplats) då hon bytt parti till miljöpartiet. Man kunde bara önska att alla ledamöter i fullmäktige var lika rakryggade, men Michael Spira och Arne Wijkman fortsätter att håna väljarna genom att sitta på moderata mandat och samtidigt rösta med svekkartellen.


Uppdatering 8: 19:38 kom vi fram till kvällens interpellationsdebatt som handlar om varför svekkartellen blundar för de hemlösa i kommunen. Eftersom fullmäktige gått ganska snabbt hittills så skulle den här debatten kunna dra ut på tiden. Till skillnad från förra gången då de hemlösas situation diskuterades i fullmäktige så erkänner numera sossarna i alla fall att det finns hemlösa i kommunen.

Dock verkade det inte inledningsvis som om debatten skulle bli så lång som jag trodde, utan det var mest Erica och Helene som argumenterade mot varandra. Även Stefan Bergström (C), och någon till var uppe i debatten.

Den person i kommunen som har det politiska ansvaret för de hemlösa är dock Bert Jageby (V) och han hade inte så mycket att säga; han talade mest om fler hyresrätter och förebyggande verksamhet, men ingenting om de hemlösa eller hur vi kan hjälpa dem på kortare sikt (och då framförallt akuta åtgärder så att vi slipper se hemlösa som dör i väntan på hjälp).

Ibland framstÃ¥r det som om Vänsterpartiet har den cyniska strategin att sÃ¥ mÃ¥nga hemlösa som möjligt ska lämna kommunen sÃ¥ att vi ska ”slippa” problemet.

Som ett resultat av Berts inlägg så var det ett antal personer till som ville upp i talarstolen, däribland Mariam Osman Sherifay (S), Carl Grufman (M) och Johan Storåkers (FP). Dock kunde inte Bert svara på frågan om varför de inte vill ge stöd till de frivilligorganisationer (däribland RIA) som gör en ovärderlig insats för de hemlösa.

Detta gjorde att vi fick en ordentlig debatt kring de hemlösas situation i kommunen, men vi fick fortfarande inga svar från de rödgröna om vad de tänkte göra för att förbättra situationen.


Uppdatering 9: Fullmäktige tog slut rekord-snabbt, redan klockan 20:10, dvs fullmäktige höll på i drygt två timmar (då vi startade senare än vanligt, 18:00) . Detta trots två ganska intensiva debatter.

Fel igen av de rödgröna

Enligt svekkartellens företrädare i fullmäktige i måndags så finns det inga hemlösa i Sundbyberg.

Sanningen är dock en helt annan:

Visst; hemlöshet är inget enkelt problem att lösa, men om man ska försöka lösa problemet så måste man först erkänna att det finns. Sticker man huvudet i sanden och låtsas som ingenting så lär man aldrig hitta några lösningar.

FP Sundbyberg: sista dag för nomineringar

Glöm inte att idag är sista dag för att nominera personer till Folkpartiets i Sundbyberg kommunfullmäktigelista. Om du är medlem i FP Sundbyberg och vill nominera så kan du göra det på vår hemsida.

Det är bara medlemmar som får nominera, men däremot går det utmärkt att nominera personer som inte är medlemmar. De krav vi ställer i sådana fall är:

  1. Att personen är valbar, dvs skriven i Sundbyberg och har fyllt 18 år på valdagen (eller tidigare)
  2. Att du anger kontaktuppgifter för personen (så att vi kan fråga om hon/han är intresserad)
  3. Att personen gått med i FP när listan väl fastställs i februari, dvs för att kunna komma med på den slutliga listan måste man vara medlem.

Valledningen sköter det praktiska runt listan, dvs vi frÃ¥gar de nominerade om de är intresserade och hämtar in uppgifter till provvalspresentationen. Själva röstsammanräkningen kommer dock inte valledningen att hÃ¥lla i. Detta eftersom flera utav oss (däribland jag) kandiderar till valbar plats, dvs vi vill stÃ¥ högt upp pÃ¥ listan. För att — bortom alla rimliga tvivel — säkerställa att valledningen inte pÃ¥verkar listans utformning sÃ¥ kommer vi därför inte att sköta rösträkningen.

Uppdaterade personvalsplattformar

Eftersom provvalet till länets riksdagslista snart sätter igång, och då nomineringsprocessen till kommun och landsting är igång så uppdaterade jag mina personvalsplattformar:

Jag välkomnar åsikter på alla tre, och de kommer att uppdateras allt eftersom provvalen blir klara och partiets valplattformar antas.