Fullmäktige 2009-04-27 (viss livebloggning)

Just nu pågår interpellationsdebatten. Vi väntar fortfarande på ett svar om varför man riggat upphandlingen av kolloverksamheten så att Unga Örnar ska få den.

Tyvärr lär vi aldrig få något svar eftersom Socialdemokraterna inte vill medge att de riggat anbudssystemet så att Unga Örnar ska vinna. Precis som de inte vill medge att de riggat fritidsgårdssystemet så att Unga Örnar ska få uppdraget att driva fritidsgården Gluggen gång på gång på gång.

Uppdatering 1

Det är beklagligt att Kultur- och fritidsnämndens ordförande Nathalie Sundesten Landin inte förstått skillnaden mellan ett kommunalt uppdrag (som ska upphandlas) och en bra verksamhet som utförs av föreningar.

Edit: Här blev det helt obegripligt. La till lite text. Tillägget är kursiverat.

Om en förening gör nÃ¥gonting bra, exempelvis anordnar en fotbollskola, inom en verksamhet som kommunen inte sköter; i det här fallet fritidsaktiviteten fotboll. DÃ¥ kan det vara vettigt att kommunen gÃ¥r in och stöttar den verksamheten. Det handlar dÃ¥ om ett föreningsdrivet initiativ — som skulle ha ägt rum ändÃ¥ — som kommunen gÃ¥r in och stöttar för att uppmärksamma det (och med tanken att kommunens tillskott ska kunna höja kvaliteten ännu mer)

Kolloverksamhet å andra sidan är en kommunal verksamhet som kommunen själva tar initiativ till. Denna kan man då sköta i egen regi, eller så kan man upphandla. Man vänder sig inte till sina kompisar i Unga Örnar (där Nathalie dessutom sitter som ordförande för Unga Örnar på länsnivå och därmed är jävig) och ber dem fixa det och man riggar inte upphandlingen så att ingen annan kan konkurrera.

Samma sak med fritidsgårdsverksamheten där man inte ens låtsas försöka upphandla den utan direkt ger den till Unga Örnar utan någon granskning av verksamheten. Unga Örnar är som bekant en av socialdemokraternas stödorganisationer vars syfte är att indoktrinera barn som är för unga för att luras med i SSU.

Och sÃ¥ undrar en del hur Sundbyberg kunnat vara en röd kommun i 87 Ã¥r…

Nu är det dock slut på interpellationsdebatten och dags för upprop inför resten av fullmäktige.

Uppdatering 2

Nathalie var på mig om att hon inte alls var ordförande i länet längre, men då har de missat att uppdatera på Unga Örnars hemsida i sådana fall.

Har jag gått ut med inkorrekt information så ber jag dock om ursäkt, men jag vidhåller att sossarna riggat systemet så att Unga Örnar ska vinna. Det är dock förmildrande att även SIK deltar i kolloverksamheten och jag är övertygad om att SIK (eller Sundbybergs idrottsallians) skulle kunna vinna en upphandling på egen hand.

Uppdatering 3

Och där blev Fredrik Antonsson (M) vald som vice ordförande i GlobaliseringsrÃ¥det. Jag tror att vi bÃ¥da är lika frÃ¥gande till vad syftet med rÃ¥det är. Ryktet säger att Fredrik ser fram mot mÃ¥nga vänortsbesök 😉

Innan dess hanterade vi revisionsberättelsen där vi från Alliansen ville bordlägga eftersom vi fick ut berättelsen på mötet (den var fortfarande varm ifrån kopiatorn var det någon som beskrev det som) och därmed inte hade haft tid att behandla den.

PÃ¥ en direkt frÃ¥ga frÃ¥n Bengt Sjöholm (KD) om det var nÃ¥gonting som gjorde att vi var tvungna att behandla frÃ¥gan i dag sÃ¥ var svaret frÃ¥n kommunstyrelsens ordförande, Helene Hellmark Knutsson: ”Nej, men vi vill” [ej ordagrant citat]. Tydligen fanns inget intresse frÃ¥n majoriteten för att oppositionen (den opposition som väljarna ville skulle styra) skulle fÃ¥ en chans att läsa in sig. Vi ordnade dock en minoritetsbordläggning sÃ¥ frÃ¥gan kommer upp nästa gÃ¥ng.

Eftersom revisionsberättelsen bordlades så bordlades även årsredovisningen.

En annan fråga som diskuterades var frågan om en konsthall som jag skrivit om en del tidigare. Under historiken tog Helene upp stiftelsens skapande (som var före min tid) liksom att kommunen numera äger konstverken. Det kan vara värt att notera att vi i oppositionen var emot att konstverken köptes eftersom vi hade ett så förmånligt avtal med Kraft Foods.

Vidare menade hon att ”[hon] hoppades att vi skulle fÃ¥ en bred uppslutning kring denna satsning”, vilket är lite intressant. FrÃ¥n oppositionens sida har vi nämligen sagt nej, nej och nej till denna satsning. SÃ¥ varför trodde hon att vi skulle säga ja nu? Ingen av den kritik som vi fört fram har ju bemötts.

Nina Lundström (FP) tog också upp den intressanta frågeställningen hur parkeringsfrågan skulle lösas. Här hade majoriteten inget svar mer än att diskussioner förs med Förvaltaren kring Lönnen 1 & 2, men man har alltså inga klara lösningar.

Uppdatering 4

Under medborgarförslagen uppstod en diskussion kring medborgarkontor där vi från Folkpartiets sida menar att det vore bättre att satsa resurser på stadens bibliotek och utveckla det till en centralpunkt för information och kommunikation tillsammans med stadshuset.

En intressant frågeställning som uppstod var frågan om kommunens hemsida och varför den numera är rödfärgad så är svaret att färgändringen skedde 2008, under den tid som socialdemokraterna satt i majoritet. Nu kan det vara värt att notera att färgändringen knappast var politisk, utan man gjorde en omdesign av hemsidan som började kännas väldigt gammal.

Däremot var jag negativ till färgändringen i arbetsgruppen Min Sida som var politisk referensgrupp. Detta hade dock ingenting med att rött är vänsterns färg utan det enkla faktum att rött gör det svårläst. Tyvärr valde förvaltningen att inte lyssna på den synpunkten vilket gör att jag sedan dess är tveksam till hela den arbetsgruppen; det känns som att vi politiker sitter som någon sorts alibi samtidigt som vi inte har någon möjlighet att påverka.

Även om jag inte bojkottar arbetsgruppen (jag skulle hellre lämna ett uppdrag än bojkotta det) så anstränger jag mig inte längre genom att ta ut semester eller kompledighet för att kunna gå på just dessa möten. Vilket är synd eftersom kommunen skulle vinna på att arbetsgruppens synpunkter togs tillvara.

En lång diskussion uppstod kring Centerpartiets motion om spårteknik/spårbilar. Tyvärr får man väl konstatera att Robert Ahl (MP) mest bluddrade (vilket iofs är en förbättring, MP brukar ju ofta sitta tyst under fullmäktigemötena) och han hade dessutom inte läst motionen eftersom han ställde frågor vars svar fanns i Centerpartiets motion.

Som ordförande i klimat- och hållbarhetsrådet tycker jag att Robert borde ha varit mer påläst och tydligare. Dessutom är frågan varför detta råd inte tar ställning för spårteknik; det är helt i linje med det arbete som rådet borde bedriva.

Uppdatering 5

Ytterligare en lång diskussion blev kring Folkpartiets motion om att öppna tunnelbanestationen i Kymlinge som ett sätt att åka kollektivt till Sundbybergs grönkil.

Här kan man konstatera att KD & C stöder FP:s linje, att Moderaterna inte vill öppna stationen för att de tycker att grönomrÃ¥det är för litet (och för välbesökt) och att S, V & MP vill bebygga hela omrÃ¥det med kraftvärmeverk, kontor, bostäder och ett Campus. Först därefter — dvs när hela grönomrÃ¥det är bebyggt — är de beredda att verka för att stationen öppnas.

Uppdatering 6

Under diskussionen kring Moderaternas motion ”LÃ¥t oss lära av Rinkebyakademin” hittade kommunstyrelsens ordförande en ny bottennivÃ¥ i sin argumentation när hon menade att eftersom regeringen hade bidragit till att skapa 120.000 nya jobb sÃ¥ var det ocksÃ¥ regeringens fel att det nu försvinner 250.000 jobb under lÃ¥gkonjunkturen.

Men, Helene vet lika väl som alla andra att detta inte är jämförbara siffror. När regeringen pratade om 120.000 skapade jobb så stödde man sig på siffror från Konjunkturinstitutet som visade att en tredjedel av de jobb som tillkommit 2007 (dvs 120.000) berodde på regeringens åtgärder och övriga två tredjedelar berodde på högkonjunkturen.

Däremot, den nedgång som vi ser nu beror på en global finanskris med tillhörande lågkonjunktur och arbetslöshet.

Att dÃ¥ — som Helene — jämföra dessa siffror är antingen okunnigt eller oärligt. Problemet är bara att jag är säker pÃ¥ att Helene faktiskt förstÃ¥r skillnaden, men att hon gör jämförelsen ändÃ¥ med förhoppningen pÃ¥ att plocka politiska poäng pÃ¥ nÃ¥gonting som hon vet inte är sant.

Det hade man kanske kunnat förvänta sig från en SSU:are, eller en del S-sympatisör som frekventerar olika forum (däribland politikerbloggen) men inte från någon som är kommunstyrelsens ordförande.

Uppdatering 7

Och precis när jag tryckte pÃ¥ posta uppdatering sÃ¥ tog Hannes Holmér upp just dessa 120.000 jobb och att de berodde pÃ¥ regeringens politik. ”Great minds think alike” eller nÃ¥got.

Uppdatering 8

Lång diskussion om Moderaternas motion som ständigt ramlade in på rikspolitik och där socialdemokraterna virrade in sig i alla möjliga och omöjliga resonemang om varför man inte kunde bifalla motionen.

Uppdatering 9

PÃ¥ interpellationen ”Vad har majoriteten svarat Fortum och
Täby kommun gällande energifrÃ¥gor?”
ställd av Nina Lundström (FP) blev ytterligare en lång diskussion, där jag tyvärr missade delar av denna eftersom jag var ute i hallen och diskuterade med några kollegor.

Intressantast — i den del som jag hörde — var kommunalrÃ¥dets pÃ¥tagliga irritation över att Folkpartiet Ã¥terkommer med frÃ¥gor kring Norrenergi, Kymlinge och kraftvärmeverk i regionen. Men, om vi bara kunde fÃ¥ svar pÃ¥ vÃ¥ra frÃ¥gor sÃ¥ skulle vi inte behöva ställa frÃ¥ga pÃ¥ frÃ¥ga. Det här är en frÃ¥ga som vi ställt ett antal gÃ¥nger men enbart fÃ¥tt svävande svar pÃ¥ och till slut hade vi inte mycket annat val än att ta till interpellationsverktyget.

Uppdatering 9 Uppdatering 10

Edit: Blev visst två stycken uppdatering 9. Nu korrigerat.

Nu skickar sossarna fram sin torped i dessa frågor, Mats Andersson, för att försöka driva in diskussionen på ett helt annat område. Antagligen för att de inte kan svara på det som interpellationen handlar om och för att sossarna inte klarar av att försvara sitt agerande.

Återigen kan man dessutom konstatera att transparens i beslutsprocessen inte är sossarnas paradgren.

Uppdatering 11 (den sista?)

Och där tog den interpellationsdebatten slut kvart över 10. För att fullmäktige skulle hinna med en skriftlig fråga[1] så bordlades de två sista interpellationerna och de tas upp på nästa fullmäktige.

Frågan handlade om en cykelpassage genom Milo-området så att cyklisterna skulle slippa ta en lång omväg. Från kommunalrådet Jan Jogell (S) som också är ordförande i stadsbyggnadsnämnden fick vi ett positivt svar, dvs att han ska göra vad han kan; vilket vi tackar för.

Edit: vid en genomläsning ser jag att nedanstÃ¥ende stycke kan tolkas som kritik mot Jan Jogell, vilket inte var min mening. Jag har inga problem med att kritisera Jan när han förtjänar det men i det här fallet ville jag bara förtydliga att kommunen inte ”äger” frÃ¥gan utan vi är beroende av en välvillig respons frÃ¥n fortifikationsverket. SÃ¥ att ingen fÃ¥r orimliga förväntningar pÃ¥ vad kommunen kan göra i frÃ¥gan.

Däremot bör det pÃ¥pekas att det är fortifikationsverket som äger marken sÃ¥ frÃ¥n kommunens sida gÃ¥r det inte att utlova en lösning, men det är vÃ¥r förhoppning att fortifikationsverket ska ställa sig mer positiva till en förfrÃ¥gan frÃ¥n ett kommunalrÃ¥d i kommunen än de hade varit om frÃ¥gan kommit frÃ¥n en ”vanlig” medborgare eller frÃ¥n Folkpartiets gruppledare.

Därefter presenterades nya motioner och interpellationer och fullmäktige avslutades 22.22 (dvs 8 minuter före sista tidpunkt).[1] En skriftlig fråga är en fråga som måste besvaras med ja eller nej och som behandlas på det kommunfullmäktige där det behandlasväcks.

Jämställdheten i Sundbyberg

Eller kanske snarare frånvaron av densamma. I samband med maktskiftet 2007, när svekkartellen tog över makten i Sundbyberg, så skrev jag ett inlägg om alla de som förlorade på maktskiftet, däribland jämställdheten.

Jag tänkte expandera detta lite grann och titta just på hur jämställdheten inom kommunen förändrats sedan maktskiftet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är den enda nämnd som man enligt kommunallagen måste ha och den kan jämföras med regeringen, med en stor skillnad; i kommunstyrelsen är både majoritet och opposition representerad.

När makten skiftades så utökades KS till 26 ledamöter (13 ordinarie, 13 ersättare, majoriteten har 7+7) från 22 (11 ordinarie, majoriteten hade 6+6). Samtidigt minskade antalet kvinnor i KS (inklusive ersättare) från 41% till 35%.

Ur ett jämställdhetsperspektiv hade man kunnat se det som en förbättring att kommunstyrelsens ordförande (KSO) är en kvinna, men det hade vi haft även om alliansens förslag till KSO hade blivit vald.

Heltidspolitiker

Under alliansens tid fanns det fyra heltidspolitiker; två kommunalråd (FP+M), ett oppositionsråd (S) och en heltidsarvoderad nämndordförande (M). Här var hälften kvinnor, och hälften män.

Under svekkartellen finns det fem heltidspolitiker; fyra kommunalråd (S, S, MP, V) och ett oppositionsråd (M). Av dessa är en (1) kvinna, dvs 20%. Skulle jag vara lite elak så skulle jag räkna med Robert Ahl (MP) också, men huvuddelen av hans arvodering kommer från en tjänst som politisk sekreterare så det gör jag inte. Tillägg: Det är alltså Roberts roll som man kan vara tveksam till, inte hans könstillhörighet. Så att ingen misstolkar mig.

Går vi in på kommunalråden enbart (som väl bättre får sägas spegla majoritetens ambitioner) så var 50% av kommunalråden kvinnor under alliansen (jag räknar alltså inte oppositionsrådet som kommunalråd) och under svekkartellen är 25% av kommunalråden kvinnor.

Nämndordförande

En tung post, med stort politiskt inflytande är posten som nämndordförande. Här blir det lite svårjämfört eftersom svekkartellen splittat en nämnd i två och infört en nämnd som tidigare var ett utskott.

Jag har dessutom exkluderat KS (som berörs tidigare) och valnämnden (som ärligt talat inte är en särskilt tung nämnd)

Här kan vi se att vi gått från fyra nämnder (med 50% av vardera kön som ordförande) till sex nämnder (med 33% kvinnor). Om vi även räknar med det utskott (Kultur-, idrotts- och myndighetsutskottet, där jag var ordförande) som blev en nämnd så har vi gått från 40% kvinnor till 33% kvinnor.

Jag anser dock att det är fel att räkna med ett utskott som hade en ganska marginaliserad roll i den politiska processen. Däremot kan vi räkna med KS och då går vi från 40% kvinnor till 43% kvinnor, så om man räknar på ett visst sätt skulle det kunna se ut som om jämställdheten förbättrats. Notera dock att alliansens kandidat som KSO hade lett till 40-60% kvinnor bland nämndordförande (beroende på vem som hade valts som ny ordförande som stadsbyggnads)

Nämnd-presidium

Men ok, det var ju lite olika siffror beroende på hur man räknar, så låt oss räkna hela presidiet istället. Jag hade lite svårt att hitta exakt vilka som satt i alla nämnder innan maktskiftet, så i de fall där jag är osäker så har jag räknat det som en man (så att ingen ska kunna påstå att jag försöker vinkla siffrorna). 2007 är siffrorna från när alliansen styrde, nu är siffrorna när svekkartellen styr.

 • Kommunstyrelsen:
  • 2007: 66% kvinnor. Av majoritetens poster var 50% kvinnor
  • Nu: 33% kvinnor. Av majoritetens poster är 50% kvinnor
 • Barn- och ungdomsnämnden (BUN):
  • 2007: 66% kvinnor. Majoriteten: 50%
  • Nu: 0% kvinnor. Majoriteten: 0%
 • Individ- och omsorgsnämnden (Omsorg):
  • 2007: 33% kvinnor. Majoriteten 50% (här är jag osäker pÃ¥ 1:e vice ordförande och har satt detta som en man)
  • Nu: 33% kvinnor. Majoriteten 50%
 • Kompetens- och försörjningsnämnden (Kompetens)
  • Fanns inte under vÃ¥r tid utan är ett resultat av att Individ- och kompetens delades i tvÃ¥. Samma siffror när man jämför.
 • Kultur- och fritidsnämnden (KoF):
  • Fanns inte under vÃ¥r tid. Istället fanns ett utskott med en ordförande och en vice. Ska vi jämföra sÃ¥ hade det presidiet 50% män och den nämnd som finns nu har 100% kvinnor.
 • Stadsbyggnads- och miljönämnden (SMN):
  • 2007: 33% kvinnor. Majoriteten 50%
  • Nu: 0% kvinnor. Majoriteten 0%
 • Äldrenämnden (Äldre):
  • 2007: 66% kvinnor, majoriteten 50%
  • Nu: 100% kvinnor, majoriteten 100%

Vad kan man se av det? Jo, att kvinnorepresentationen blivit sämre i KS (men där beror det mer på vem som råkar vara oppositionsråd, så det ska vi inte lasta svekkartellen för), BUN, SMN och högre i Äldre. Jag väljer att skriva högre istället bättre eftersom det inte är eftersträvansvärt att ha 100% av ett kön, oavsett kön. Dock är det mer jämförelsen över alla nämnder som är intressant.

Sedan tillkommer KoF som har högre kvinnorepresentation än det utskott det ersätter. Noterbart är dock att BUN & SMN räknas som tvÃ¥ av tunga och ”viktiga” nämnderna. Jag tycker att det är fel att ranka nämnder pÃ¥ det sättet, men i och med att de räknas som tunga sÃ¥ skickar det ut signaler.

Sammanfattning

Som sammanfattning kan man konstatera att Sundbyberg har gått från att vara en politiskt jämställd kommun under Alliansen till en mindre jämställd kommun under svekkartellen. Det kan dock vara värt att notera att detta framförallt beror på ett parti; miljöpartiet. De har gått från att vara ett ganska jämställt parti (på den tiden då Gustaf Wiberg var gruppledare) till ett rent gubbparti där äldre män sitter på alla tunga uppdrag.

Miljöpartiet har tre platser i KS (varav två ordinare), ett kommunalråd och fyra nämndpresidialer (1 ordförande, 3 vice ordförande). Av dessa är alla män. Sedan Siyamak Sajadian Sasanpour tog över som gruppledare i Miljöpartiet så har de ägnat sig åt att tvinga bort alla kvinnor från ledande poster. Kvar finns män, män och åter män. Så, inte bara har Miljöpartiet helt släppt miljöfrågorna (i utbyte mot arvoderingar) utan de har också slängt jämställdheten på sophögen.

Miljöpartiet har kort sagt gått från att vara ett av kommunens mer jämställda partier till att bli ett rent manschauvinistiskt parti där kvinnor hålls borta från alla förtroendeuppdrag med någon som helst tyngd.

Ledande socialdemokrater i kommunen hackar gärna pÃ¥ moderaterna för att de är sämre pÃ¥ jämställdhet men fakta är att Moderaterna utvecklas Ã¥t rätt hÃ¥ll. Däremot sÃ¥ hör man aldrig nÃ¥gon socialdemokrat klandra Miljöpartiet; trots att MP — som jag här visat — är ett rent sexistiskt parti. Kan det möjligen bero pÃ¥ att sossarna egentligen inte tycker att det här med jämställdhet är särskilt viktigt och att de därför inte bryr sig om den bedrövliga utveckling som MP haft de senaste tvÃ¥ Ã¥ren?

Så, de senaste två åren har alltså Miljöpartiet släppt miljöfrågorna, de bryter sina vallöften, de skiter i demokratin och de skiter i jämställdheten. Vad är då kvar? Förutom att roffa åt sig så många arvoderingar som möjligt? Var det verkligen därför som väljarna röstade på Miljöpartiet? Är det verkligen så illa att ledande företrädare i miljöpartiet inte kan ordna sin försörjning på andra sätt?

Gårdagens kommunfullmäktige

Jag var alldeles för trött och oinspirerad för att orka live-blogga igår; februari är verkligen en skitmånad.

Inte heller blir det en rekapitulering av hela mötet utan jag gör några korta nedslag.

Bordläggningar

Majoriteten valde att bordlägga ett antal frågor. Igen. Bolagsfrågor. Igen.

Medborgarförslag

Ett antal sådana. De flesta var s.k. anmälningsärenden, dvs de hade redan behandlats i en nämnd och här skedde en återrapportering till fullmäktige.

Simhallen kontra utomhusbad

En fråga som var uppe tre gånger, däribland i anslutning till ett medborgarförslag, är frågan om huruvida kommunen ska satsa på ett utomhusbad eller på simhallen. Det majoriteten vägrar förstå här är att man får mindre valuta för pengarna om man satsar 50 miljoner på ett utomhusbad än om man satsar färre antal miljoner på en upprustning av simhallen med soldäck, året-runt-öppet, etc.

Inte heller tycks majoriteten förstå att ett riggat rådslag inte har ett demokratiskt värde. Medborgarna har inte fått ta ställning till simhallsalternativet; de har fått felaktig information om kostnaden; materialet som skickades ut om rådslaget var partiskt och felaktigt; buller-aspekten är inte belyst.

Rådslaget har kort sagt inget demokratiskt värde, precis som tidigare rådslag om vattentornet.

Motioner

Förutom simhallen, som jag berör ovan, så fanns ett antal olika motioner att behandla; däribland ett antal från Folkpartiet. Tyvärr fick vi avslag på våra motioner. När nu vänsterstyret helt saknar visioner för staden så tycker man att de skulle kunna lösa detta genom att ta några av våra visioner istället, men tydligen är inställningen att Sundbyberg ska stå och stampa på samma fläck och att ingen förbättring av kommunen ska ske.

Annars var det ett ganska barockt efterspel till en av våra motioner. Vi hade lagt en motion om att villkoren för fritidspolitiker måste bli bättre; att det är orimligt med möten som flyttas, en massa extra möten, möten som ligger på dagtid, osv. Allt detta var socialdemokraterna oförstående för och deras enda svar var att lagstiftningen tillåter att man tar ledigt från jobbet för politiska uppdrag.

Precis efter att vÃ¥r motion behandlats (med avslag, även om det kallades för nÃ¥gonting annat) sÃ¥ kallas gruppledarna fram till presidiet. Det visar sig dÃ¥ att sossarna vill ha ett extra kommunfullmäktige i mars eftersom de (Ã¥terigen) misslyckats med att bereda ärenden i tid. SÃ¥, precis efter att fullmäktige diskuterat problemet med alla dessa extra möten sÃ¥ vill sossarna alltsÃ¥ lägga in ett extra kommunfullmäktigemöte. ”If irony was made of strawberries, we’d all be drinking a lot of smoothies right now.” för att citera South Park.

I övrigt

Jag filmade några inlägg från talarstolen. Jag ska se om jag kan klippa ihop det till någonting vettigt i helgen.

Kommunfullmäktige debatterar lokal folkomröstning

I fullmäktige den 29/1 2009 diskuterades den begäran om kommunal folkomröstning i Sundbyberg som lämnats in. Eftersom kommunen fortfarande inte spelar in eller webbsänder fullmäktige så tog jag själv initiativet genom att spela in debatten och klippa ihop den.

Tyvärr har YouTube en begränsning på 10 minuter per klipp, och eftersom jag inte hade lust att klippa om debatten i tre separata delar så la jag upp filmen på google video istället.

(delvis) Livebloggning: Kommunfullmäktige 2009-01-26

Uppdatering 4: Tydligen missade jag att publicera efter det första stycket, så det blev inget live över det här inlägget alls. Mina ursäkter för detta.

Jag känner mig lite för sliten för att göra en komplett bloggning av fullmäktige, så det blir några korta nedslag istället.

En debatt som tog rejält med utrymme, ca 1.5 timmar, var riktlinjerna för bostadsförsörjningen i Sundbybergs stad. Detta kan man säga mycket om, men mest anmärkningsvärt var — i mina öron — när Mats Andersson (s) pÃ¥ allvar hävdade att det skulle vara en dÃ¥lig politik att prioritera bostadsrätter för att i nästa ögonblick hävda att det är en bra politik att vara för en ökad blandning av boendeformer. Mats Andersson är nämligen mycket väl medveten om att detta är exakt samma sak.

Lite sorgligt var det också att konstatera att socialdemokraterna inte hade något intresse av att stötta de kvinnor som utsatts för våld i hemmet. Man hade kunnat göra detta till en prioriterad grupp, men för socialdemokraterna var det viktigare med en ungdomsgaranti än att skydda dessa kvinnor.

Uppdatering 1

En lång diskussion följde kring bildandet av en koncern med stadshus AB som moderbolag och förvaltaren som dotterbolag. Här är socialdemokraternas resonemang väldigt underlig. Socialdemokraterna menar nämligen att de som ägare misslyckats med styrningen av bolaget Förvaltaren, bland annat beroende på att deras samarbetsparti vänsterpartiet ignorerar aktiebolagslagen och inte ser till bolagets bästa.

Detta menar man ska åtgärdas genom att bilda ytterligare ett bolag som filter mellan ägaren och fastighetsbolaget. Om Bert Jageby (V) inte försatte sig i jävssituationer och om han inte sket i aktiebolagslagen så skulle vi kunna ha en vettig styrning av förvaltaren.

Eller, i korthet; problemet ligger hos socialdemokraternas samarbetsparti vänsterpartiet och lösningen ligger i att socialdemokraterna ser till att deras samarbetsparti skärper till sig.

Sedan märker man hur desperata socialdemokraterna är när de försöker bunta ihop Folkpartiet med en åsikt som vi inte har. Folkpartiet anser att man ska inte sitta på två stolar samtidigt, dvs man ska inte sitta i förvaltarens styrelse och genomföra ägardirektiv samtidigt som man sitter i KS och ger ägardirektiv. Man ska kort sagt inte sitta på två stolar samtidigt.

Uppdatering 2

En stor fråga under kvällen var frågan kring en kommunal folkomröstning om ombildningar. Här blev det en väldigt underlig debatt eftersom alla partier var överens om att inte ha en folkomröstning, men motiveringarna skilde sig en hel del. Från Folkpartiets sida var det en ganska lätt fråga eftersom vi gick till val på ombildningar och vi fick ett tydligt väljarmandat för detta. Dessutom är varje ombildning i sig en lokal omröstning av de som berörs.

Men, för vänsterkartellen var det givetvis svårare eftersom de alla stödde en folkomröstning när de satt i opposition. Svårast var det tydligen för vänsterpartiet vars gruppledare vred sig som en mask på kroken där i talarstolen. Men, sedan kröp sanningen fram; vänsterpartiet vill inte ha folkomröstningar när de sitter i majoritet. De agerar fortfarande som på den tiden då de kallade sig kommunister, dvs när de sitter vid makten så behöver de aldrig fråga vad folk tycker eftersom de vet vad folket egentligen borde tycka.

Notera att jag inte har några invändningar mot att man är emot en folkomröstning i en fråga där folket redan blivit tillfrågade och där de kommer att tillfrågas när själva ombildningen ska ske, men det är väldigt magstarkt att vara för en folkomröstning 2007 när man är i opposition men emot detsamma när man är majoritet trots att inga fakta ändrats. Antingen ljög vänsterpartiet 2007 när de var för en folkomröstning eller så ljuger de nu när de är emot en folkomröstning.

Uppdatering 3

Den sista punkten frÃ¥n mötet som jag tänkte ta upp är avtalet med JC Decaux. Här är själva grundidén bra — och det initierades när stadsbyggnadsnämnden hade en folkpartistisk ordförande — dvs att man tecknar ett avtal med JC Decaux där de fÃ¥r reklamutrymme i utbyte mot papperskorgar och informationsskyltar.

Däremot är det flera saker som är tveksamma med ärendet:

 1. Någonstans på vägen mellan att avtalet först skickades ut till nämnden och att det behandlades i KS så har texten ändrats, utan att nämnden tagit något sådant beslut. Jag trodde först att det ändrats efter nämndens behandling, men det verkar som om jag möjligen hade fel och att texten ändrades mellan första gången nämnden skulle behandla ärendet och när det faktiskt behandlades. Jag är fortfarande inte nöjd med att en text ändras så där, men det är inte lika illa som om texten hade ändrats efter nämndbehandling. Jag ska gräva lite mer i det.
 2. När ärendet behandlades i KS så var det sagt att KS och KF enbart skulle behandla nämndens möjlighet att teckna ett avtal längre än 4 år, men på KF skulle man helt plötsligt behandla texten också. Jag har inga invändningar mot att KF behandlar avtalstexten, men då ska inte kommunstyrelsens ordförande sitta på KS möte och hävda att texten inte alls ska behandlas. Det är oerhört dålig stil.
 3. Själva avtalet i sig innehåller vissa svagheter, men jag tar upp det lite senare i den här posten.
 4. Behandlingen av ärendet har dragit ut på tiden. Jag mailade kommundirektören med en fråga om detta, och Nina Lundström ställde en rak fråga till nämndens ordförande på KF i december; i båda fallen fick vi inget svar på varför ärendet dröjde. Nu visade det sig att det berodde på att man ville göra en juridisk prövning av huruvida lagen om offentlig upphandling gällde. Inget fel i att göra en juridisk prövning om man är osäker, men varför fick varken jag eller Nina veta det när vi explicit frågade varför ärendet dröjde? Det kan ju knappast ha spelat någon roll om vi fick informationen när vi efterfrågade den.

Slutligen till avtalstexten. Jag är lite lat och klipper bara in mitt yrkande från nämnden från när texten behandlades. Texten är ganska tydlig med vilka problemen är.

Under 2007, då nämnden hade en Folkpartistisk ordförande konstaterades att Sundbyberg led brist på papperskorgar och att Solna hade löst det problemet genom ett avtal med JC Decaux. Därmed inleddes det arbete som givit det avtal som vi idag har att ta ställning till. Därmed är Folkpartiet – av naturliga skäl – positiva till avtalet med JC Decaux och vi ser det som en s.k. win-win-situation för staden och JC Decaux.

Det finns dock några delar i avtalet som vi har invändningar emot och som vi anser bör förbättras.

Reklam och godtycklighet

Reklam är ett framträdande inslag i vår offentliga miljö och det är angeläget att hela tiden föra en diskussion om hur människor framställs i media och i reklamen, liksom hur vi påverkas av vår offentliga miljö. Det är en diskussion som både medborgare och företag tjänar på och det finns idag också en stor samsyn kring klara spelregler och fungerande etiska riktlinjer för reklam.

De senaste åren har tydligt visat att medborgarnas engagemang i frågan blivit större. Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande Reklam (ERK) har exempelvis kunnat konstatera en stor ökning av antalet anmälningar mot utomhusreklam under åren 1999 och 2003. Det är en statistik som tydligt visar att konsumenterna är aktiva och tar strid för hur människor framställs i reklamen.

ERK fyller en viktig funktion genom att följa hur människor framställs i reklamen och gör, vid behov, uttalanden som uppmärksammas i media och skapar negativ publicitet för de företag som får en anmärkning. Rådets uppgift är att motverka könsdiskriminerande reklam och bidra till en hög etisk standard hos annonsörer och reklamproducenter.

I Internationella Handelskammarens (ICC) ”Grundregler för reklam” stadgas också tydligt att reklamen skall vara laglig, hederlig och vederhäftig och inte utformas på ett stötande sätt. Reklamen skall dessutom utformas med känsla för socialt ansvar, vilket bland annat innebär att den inte får vara diskriminerande i fråga om kön.

Som stad har vi rätt att ställa krav i samband med att man tillstyrker en ansökan om reklam på allmän plats. För att skapa största möjliga förutsägbarhet och likabehandling är det dock i det sammanhanget angeläget att Sundbyberg följer samma riktlinjer och arbetssätt som i övriga landet. Det finns en betydande risk att det nu aktuella förslaget tvingar staden att på delvis godtyckliga grunder ge sig in i bedömningar och avvägningar som snarast bör hanteras av reklambranschen, konsumenterna och statsmakterna.

Det råder i liggande förslag en oklarhet om vad som bör tolkas som religiösa, rasistiska eller pornografiska budskap. Ska exempelvis Byggnads reklamkampanj med lättklädda byggnadsarbetare i sexuellt utmanande poser anses som ett pornografiskt budskap? Ska deltagande partier i kyrkovalet förhindras att annonsera på dessa platser?

Samtidigt är andra ämnen som skulle kunna anses som stötande – i Solnas avtal med JC Decaux anges fackliga och partipolitiska budskap som icke tillåtna – inte upptagna i förteckningen.

En uppradning från Sundbybergs sida riskerar både att bli godtycklig, otillräcklig, osaklig och föremål för diskussion. Därför bör begränsningen av budskap hålla sig till vad lagen föreskriver och god reklamsed. Dessutom bör kommunen inte upprätta några konkurrensklausuler i detta sammanhang.

Belysning och miljöhänsyn

Även om både Sundbybergs stad och JC Decaux har en utvecklad miljöpolicy så kan det fortfarande uppstå situationer där kostnaden för företaget för att välja en så elsnål lösning som möjligt kostar mer än vad företaget anser det vara värt; samtidigt som kommunen anser att det är en motiverad kostnad av miljöskäl.

Därför bör detta specificeras i avtalet.

Politiska budskap

Det offentliga rummet tas ibland i anspråk för politiska budskap, och då särskilt under valrörelsen. Det behöver tydliggöras att politiska budskap i valrörelser inte ska omfattas av den tjugometersradie som anges i avtalet

Förslag till beslut

Vi yrkar därmed att:

 1. §8, punkt2, stycke 1 stryks och ersätts med:
  • Reklam- och informationsytorna, som kan vara fasta eller rörliga (bildväxlande), skall ha elektrisk belysning. Reklamen pÃ¥ de av Företaget disponerade ytorna fÃ¥r ej ha ett sÃ¥dant innehÃ¥ll som strider mot god svensk reklamsed eller mot svensk lag.
 2. §8, punkt 3, stycke 3, kompletteras med:
  • Om oenighet rÃ¥der mellan Företaget och Kommunen om nyttan av elförbrukningsminskande teknik kontra dess kostnad äger kommunen rätt att pÃ¥ egen bekostnad byta till denna teknik.
 3. §8, punkt 6, första stycket. Meningen ”Ej heller gäller det för smärre reklamanordningar av sedvanligt slag som t ex enskilda butiksägare kan ha vid sin butik” ändras till:
  • Ej heller gäller det för smärre reklamanordningar av sedvanligt slag som t ex enskilda butiksägare kan ha vid sin butik, eller för partipolitisk reklam under valrörelser där Kommunen äger rätten att definiera vad som är att betrakta som valrörelse.”

Livebloggning: Kommunfullmäktige 2008-12-15

Det blir en lite mer sparsmakad livebloggning den här gången eftersom jag har en del arbete att göra plus att jag experimenterar med lite andra sätt att dokumentera fullmäktige; fungerar det bra kommer det att slå igenom redan på nästa kommunfullmäktige i Sundbyberg.

Interpellationer

Första timmen ägnades — som brukligt — Ã¥t interpellationer. Störst tid av den timmen upptogs av Folkpartiets interpellation kring Kymlinge där socialdemokraterna — Ã¥terigen — kom med ursäkter om varför man vill bebygga; vilket iofs är ett steg framÃ¥t, tidigare har de ju hävdat att de inte alls vill bebygga. Dessutom var — som vanligt — Miljöpartiets tystnad i frÃ¥gan talande. Att de sÃ¥lt sig (billigt) till socialdemokraterna framgick med all önskvärd tydlighet.

En annan interpellation var Moderaternas interpellation kring en renare och tryggare stad, där stadsbyggnadsnämnden ägnade större delen av sin talartid till att ducka för de frågor som ställdes. När Nina Lundström lyfte frågan kring avtalet med JC Decaux (som socialdemokraterna tycks ha placerat i frysboxen) så var hans tystnad oerhört talande.

Uppdatering 1

En längre diskussion blev det senare på biblioteksplanen, där vi från FP:s sida framförallt hade kritik över att den tagit så lång tid. Det blev också en viss diskussion kring vad som skulle ingå i bibliotekets ansvarsområden.

En diskussion som hade kunnat bli ganska teknisk men som mestadels höll sig pÃ¥ en högre nivÃ¥ var diskussionen om serviceprogrammet för Ursvik och Brotorp. Här handlade diskussionen mycket runt visioner och planer för omrÃ¥det, där vi Ã¥terigen inte fick nÃ¥got egentligt svar frÃ¥n socialdemokraterna om vad de vill göra med Milo-omrÃ¥det. Eftersom luddiga svar — eller frÃ¥nvaro av svar — brukar betyda hÃ¥rd exploatering av ett omrÃ¥de sÃ¥ är det väl det vi fÃ¥r räkna med för det omrÃ¥det ocksÃ¥.

Positivt är dock — även om beskedet i sig är ganska beskt — att stadsbyggnadsnämndens ordförande, Jan Jogell, medgav att socialdemokraterna inte vill ha Milo-omrÃ¥det till idrotts- och friluftsliv, utan att omrÃ¥det ska bli lagerverksamhet för kommunen och bostäder. Inget roligt besked, men det är positivt att socialdemokraterna Ã¥tminstone säger vad de vill istället för att lägga ut rökridÃ¥er hela tiden.

Uppdatering 2

På frågan om bostadsplaneringen blev det en lång diskussion där Socialdemokraterna på fullt allvar hävdade att det var vi i borgerligheten som var extremister när vi tyckte att områden som har 60% hyresrätter (eller mer) inte behöver mer hyresrätter just nu.

I det faktaunderlag som skickats ut tillsammans med riktlinjerna så står det svart på vitt att det finns två områden som har färre än 60% hyresrätter och ändå stod socialdemokraterna i talarstolen och hävdade att i Lilla Alby fanns det en minoritet med hyresrätter, när den fullmäktigeledamot som kan läsa själv kan se att 61% av bostäderna i Lilla Alby är hyresrätter.

Det innebär att antingen är faktaunderlaget, och dÃ¥ mÃ¥ste ärendet Ã¥terremitteras sÃ¥ att fullmäktige kan fÃ¥ ett korrekt underlag, eller sÃ¥ stÃ¥r socialdemokraterna och ljuger i talarstolen. BÃ¥da är illa, även om det sistnämnde givetvis skulle vara värre. Eftersom socialdemokraterna inte ville Ã¥terremittera sÃ¥ mÃ¥ste de ha utgÃ¥tt frÃ¥n att de själva stod och ljög…

Uppdatering 2

Entledigandet av styrelsen i förvaltaren sköts på framtiden återigen; vilket är väldigt fascinerande med tanke på hur pass bråttom det var enligt majoriteten när vi ville gå fram lite långsammare.

Den ekonomiskt största frÃ¥gan var frÃ¥gan att gÃ¥ in med en borgen pÃ¥ ca 600 miljoner för Norrenergi. Detta eftersom den skattekonstruktion som sossarna tidigare införde — för att smita undan skatten pÃ¥ utdelningen — inte kommer att fungera nästa Ã¥r. Detta har tydligen sossarna precis upptäckt — trots att vi frÃ¥n Folkpartiet pÃ¥pekade detta för flera mÃ¥nader sedan — och därför blev det väldigt brÃ¥ttom. Det innebär ocksÃ¥ att socialdemokraternas budget räddas eftersom den inte hade gÃ¥tt ihop utan denna konstruktion. Nu kan den iofs fortfarande spricka, men de slipper spräcka budgeten för 2009 redan innan Ã¥ret inletts.

Uppdatering 3

Därefter området Lärkan, dvs de nya husen på Tuletorget där vi från Folkpartiet stödde kristdemokraternas återremiss. Tyvärr fick vi inte igenom vår återremiss, men istället blev ärendet bordlagt. Jag förstod dock aldrig riktigt varför majoriteten ville bordlägga.

En lÃ¥ng diskussion följde sedan om parkeringsplatser där vi frÃ¥n alliansens sida gÃ¥ng pÃ¥ gÃ¥ng pÃ¥pekade att vi inte fÃ¥r ta ut överavgifter, utan att kommunen ska ta ut vad det kostar; varken mer eller mindre. PÃ¥ en begäran om att Jan Jogell skulle redovisa dessa kostnader sÃ¥ var det enda svaret att ”det kostar sÃ¥ mycket”, men han kunde inte presentera en enda siffra.

Detta märktes också när Jan Jogell utvecklade sitt resonemang och började prata om parkeringskostnader i Stockholm eller i olika garage; vilket faktiskt är helt irrelevant. Det enda som får påverka parkeringsavgifterna är de kostnader som kommunen har.

Det kan vara värt att notera att de siffror som redovisats i stadsbyggnadsnämnden tyder på ett överskott i år för parkeringarna på ca 2 miljoner kronor.

Uppdatering 4

Därefter ett antal anmälningsärenden och ett antal valärenden (eftersom sossarna infört att nämnderna väljs om varje år). Det intressanta här (förutom att jag blev omvald i mina nämnder) var att socialdemokraterna valde att nominera en person som jobbar i nämndens förvaltning som vice ordförande. Det ger alltså en vice ordförande som kommer att hamna i ett antal jävssituationer, vilket inte är helt lämpligt.

Därefter tre medborgarförslag (någon som på allvar tror att de medborgare som lagt förslagen tänker sitta och lyssna på fullmäktige fram till klockan 10 då förslagen behandlades?) innan fullmäktige gav sig på motionerna.

Uppdatering 5

Motionerna gick ganska snabbt och inget överrumplande hände, så fullmäktige avslutades som planerat vid 22.30.

Här omdefinieras ord på löpande band

På Sundbybergs hemsida stod för ett tag sedan att alla miljöbilar i Sundbyberg parkerar gratis. Vilket låter positivt eftersom det är bra att uppmuntra de som i alla fall kör bil att i alla fall köra en mindre miljöskadlig bil (någon egentligen miljövänlig bil finns egentligen inte på marknaden än)

Men, det finns några saker som stör mig med nyheten:

 1. Om nÃ¥gonting är gratis sÃ¥ ska det väl inte kosta pengar? Nu mÃ¥ste man betala en ”administrativ avgift” för att kunna parkera gratis, och dÃ¥ är det knappast gratis längre. I ärlighetens namn ska pÃ¥pekas att det rör sig om en ganska lÃ¥g avgift, men särskilt gratis är det inte.
 2. Brukar inte alla betyda just alla, dvs utan undantag? Det det handlar om här är att miljöbilar ska slippa avgiften för s.k. boendeparkering, vilket i korthet riktar sig till de som bor i de stadsdelar där sÃ¥dan finns. Det innebär att de som bor i Hallonbergen eller Rissne (för att ta tvÃ¥ exempel) inte fÃ¥r tillgÃ¥ng till detta. Visst, kommunen kan inte Ã¥lägga andra att ordna gratis parkering, men ville man verkligen anordna ”gratis” parkering för alla med miljöbil sÃ¥ borde man kunna parkera gratis i centrala Sundbyberg även om man bor i Duvbo, eller Hallonbergen, eller Rissne,
 3. Beslutet är inte fattat ännu. När nyheten publicerades så hade inte det fullmäktige där beslutet skulle tas varit än. Sedan dess har beslutet återremitterats och kommer nu upp på fullmäktige i december. Det är faktiskt fortfarande så att fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och innan beslutet är taget där så finns det inget sådant beslut.

Sedan tycker vi frÃ¥n Folkpartiets sida att intentionen är positiv, och vi skulle gärna se att kommunen — som ägare — pÃ¥verkar Förvaltaren i samma riktning. Vi la därför ett yrkande där vi yrkade:

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur Förvaltaren ska medverka till liknande regler när det gäller avgiftsfri parkering för miljöbils-parkeringstillstånd.

Sedan kanske detta kostar lite grann för kommunen (eftersom kommunen inte bör ålägga Förvaltaren uppdrag utan att täcka kostnaderna för detta uppdrag) men det vore ett steg i rätt riktning. Vem vet, det kanske till och med kan få Förvaltaren att göra någonting åt den bedrövliga parkeringssituation som råder i de stadsdelar där de är den dominerande aktören. Jag har ingen bil själv men har ändå insett att parkeringssituationen i Rissne är bedrövligt dålig.

Ingen livebloggning idag

Idag är det kommunfullmäktige. Dubbelt upp dessutom eftersom det är ett extra KF mellan 9 & 12 och budgetfullmäktige mellan 13 och väldigt sent. Visserligen tycker jag att det är roligt att gå och lyssna på debatterna i KF, men jag har inga semesterdagar kvar att ta ut och jag hade inte haft möjlighet att ta ut ledighet även om jag hade haft semester kvar eftersom min arbetssituation just nu inte tillåter det.

Oavsett min egen personliga situation så tycker jag att det är ytterst tveksamt att lägga två KF på dagtid; tidigare har detta varit ett undantag i och med budget-fullmäktige som börjat 15.00, men då har man inte behövt ta en hel (eller halv, om man skippar extra KF) ledigt för att kunna gå och lyssna. Det får två väldigt tråkiga effekter:

 1. Till att börja med så stänger det allmänheten ute. Visst, det är inte många som går och lyssnar på kommunfullmäktige, men så länge som KF är kvällstid så har alla möjligheten. Den möjligheten försvinner när man lägger möten på dagtid och det flyttar oss politiker ännu längre från medborgarna. Det är inte en utveckling åt rätt håll.
 2. Det försvårar för den majoritet av de förtroendevalda som faktiskt är fritidspolitiker; som gör detta på sin fritid. Ja, det är visserligen så att man lagmässigt har rätt att kräva tjänstledigt för att gå på möten, men den som tror att man kan agera så på ett riktigt jobb har varit borta från verkligheten alldeles för länge. Oavsett om man är anställd eller konsult så kan man inte komma och kräva att få ledigt om man vill ha ett gott samtalsklimat med sin arbetsgivare och/eller om man satsar på en karriär utanför politiken.

Tyvärr verkar det socialdemokratiska minoritetsstyret inte uppvisa någon som helst förståelse för fritidspolitikers situation (och antagligen är man glad åt att hålla jobbiga medborgare borta från KF) eftersom de mötestider som man tänker tvinga igenom för nästa år gör det ännu svårare för fritidspolitiker. Kommunstyrelsen (KS) flyttas till 17.00 (vilket om man pendlar innebär att man måste lämna jobbet vid halv fyra) och flera möten flyttas till morgonmöten (vilket är ännu svårare att kombinera med ett riktigt jobb).

Livebloggning: Kommunfullmäktige 2008-10-20

På grund av mitt arbete så missade jag större delen av interpellationsdebatten, så jag tänker inte kommentera den.

Konsumentvägledning

Den första längre debatten kom tidigt, redan på ärende 7 (och då är punkt 1-6 formalia) kring ett samverkansavtal mellan Sundbyberg, Solna och Sollentuna kring konsumentvägledning.

Egentligen är det lite förvånande att det blev så mycket diskussion eftersom vi är överens om att kommunen nu har råd med en konsumentvägledare (någonting vi inte hade när vi i alliansen la ner den 2007) och att det är en positiv satsning.

I princip var vi också överens om att vi borde omförhandla avtalet så att Sundbyberg slipper dra huvuddelen av kostnaderna. Dock var inte vänsterkartellen intresserade av att omförhandla först utan de närde illusioner om att det skulle vara lättare att omförhandla om vi drar igång verksamheten först.

Robert Ahl (MP) uttryckte att han var väldigt nöjd med avtalet vilket gav Grufman en gratischans att dra ett skämt på Roberts bekostnad när Grufman påpekade att det måste vara väldigt lönsamt att ingå avtal med Robert Ahl.

Uppdatering 1:

Under diskussionen kring upphandlingspolicy hade jag lite annat att ta tag i sÃ¥ jag lyssnade inte tillräckligt noggrant för att Ã¥tergÃ¥ diskussionen, mer än att vi uppenbarligen är rejält icke-överens i den här frÃ¥gan där de borgerliga partierna driver en linje med mÃ¥ngfald och valfrihet och vänsterkartellen fortfarande anser att politiker är bättre pÃ¥ att välja Ã¥t medborgarna än vad medborgarna är. Det var ocksÃ¥ väldigt mycket diskussion kring Stockholms läns landsting; vilket kändes lite malplacerat i Sundbybergs kommunfullmäktige…

Uppdatering 2:

Det blev en förvÃ¥nansvärt lÃ¥ng debatt kring avfallshanteringen där diskussionen i mycket handlade om det var bäst att bränna eller röta s.k. hushÃ¥llsavfall, dvs matrester, ur ett energiperspektiv. Grufman drev linjen att det var mer energieffektivt att bränna avfallet vilket jag — i ärlighetens namn — inte är tillräckligt pÃ¥läst för att kunna bedöma. De kunskaper jag har idag gör mig dock lite tveksam till Grufmans pÃ¥stÃ¥enden kring energiinnehÃ¥llet i de tvÃ¥ olika alternativen, men jag tycker att han har en viktig poäng i att man noggrannare bör belysa de tvÃ¥ alternativen.

Klockan tio över åtta pågick fortfarande diskussionen kring avfallshanteringen och diskussionen hade gått både tre och fyra och fem varv vid det laget. (Ja, det var faktiskt ganska tjatigt)

Uppdatering 3:

I samband med delårsbokslut 2 fördes en del diskussioner kring ramar, överskott och underskott. Från Folkpartiets sida kritiserade vi vänsterkartellen för bristen på utvärdering och uppföljning; en del nämnder har gått minus samtidigt som äldrenämnden gått med ett kraftigt överskott. Ramarna för äldrenämnden borde användas till kvalitetshöjande åtgärder i äldreomsorgen och inte för att kompensera upp för att andra nämnder inte kunnat hålla budget. Underskott i en nämnd bör justeras i den nämnd där underskottet uppstår.

Vi ville dessutom att kultur- och fritidsnämndens skulle kompenseras för de extra åtaganden som nämnden hade ålagts. Tillförs en nämnd verksamhet från kommunstyrelsen ska nämnden också få motsvarande resursförstärkning.

Under det år som vi satt i majoritet (innan vänsterkartellen med hjälp av Michael Spiras och Arne Wijkmans väljarsvek tog över makten) så jobbade vi mycket med transparens, budgetsystem och raka rör, där det ska vara enkelt att se varför underskott och överskott uppstår och hur man ska kunna åtgärda detta. Tyvärr har kartellen numera lyckats återställa budget och ekonomi så att man inte längre ska kunna följa kostnader och intäkter.

Tyvärr valde fullmäktige att avslå Folkpartiets tilläggsyrkande om att kultur- och fritidsnämnden skulle kompenseras för de extra ofinansierade åtaganden som de ålagts.

Uppdatering 4:

FrÃ¥gan kring stadens policy för budget- och uppföljningsprocess ledde — lite oväntat — till en majoritetsÃ¥terremiss. Att ärendet skulle Ã¥terremitteras visste vi redan eftersom de borgerliga ledamöterna yrkade pÃ¥ det, men en majoritetsÃ¥terremiss var lite oväntat.

Det blev ocksÃ¥ en viss diskussion kring mÃ¥ltidsverksamheten där socialdemokraterna vill centralisera all matlagning och istället erbjuda vÃ¥ra äldre kall och smaklös mat. Ett viktigt inlägg kom frÃ¥n Kerstin Ljunggren (FP) som är en av kommunens mest kompetenta politiker när det kommer till äldrefrÃ¥gor. Precis som Kerstin pÃ¥pekade sÃ¥ finns det mycket som kan göras (och förbättras) när det kommer till mÃ¥ltidsfrÃ¥gor och det är en väldigt viktig trivselfrÃ¥ga. Det finns ingen anledning till att inte lÃ¥ta även de sista Ã¥ren i livet vara trivsamma; eller för att använda Kerstins favorituttryck — det mÃ¥ste vara guldkant pÃ¥ tillvaron.

Intressant är att äldrenämndens ordförande på fullt allvar hävdade att matens tillagning var ointressant utan att det enda som spelade roll för matupplevelsen var dukning och upplägg. Tänk vad enkelt det måste vara att öppna en stjärnrestaurang i socialdemokraternas Sverige.

Uppdatering 5:

En senare frågan var bildandet av ett aktiebolag inför koncernbildning. Det kan finnas två anledningar till att ha ett moderbolag/koncernbolag/ägarbolag och det är:

 • Bättre styrning av bolagen. DÃ¥ ska man dock komma ihÃ¥g att Sundbyberg har ganska fÃ¥ bolag och att socialdemokraterna dessutom vill inrätta ett ägarutskott i kommunstyrelsen just för att styra bolagen.
 • Det andra alternativet är skatteplanering, där man försöker minska skatten genom att lÃ¥na ut pengar till det nya bolaget (i form av en revers) för att de ska kunna köpa de bolag som ingÃ¥r. Sedan tar man ut ränta pÃ¥ reversen. Jag tycker personligen att det är tveksamt när skattefinansierad verksamhet ägnar sig Ã¥t skatteplanering och dessutom verkar det som om det här kryphÃ¥let i skattelagstiftningen är pÃ¥ väg bort.

Från Folkpartiets sida yrkade vi återremiss i första hand och avslag i andra hand.

Uppdatering 6:

Därefter en diskussion kring parkeringsavgifterna. När ärendet drogs i nämnden var beslutsunderlaget egentligen inte tillräckligt. Det är nämligen så att parkeringsavgifterna ska täcka de kostnader som kommunen har för
parkeringarna; varken mer eller mindre. Det påstås att höjningen beror på ökade kostnader, men jag
anser att man kan inte bara slänga ut en siffra och hävda att det beror på kostnadsökningar utan man måste presentera dessa kostnadsökningar också.

För formens skull vill jag pÃ¥peka att parkeringsavgifter för offentlig plats beslutas med stöd av ”Kommunala avgiftslagen”. UtgÃ¥ngspunkten i denna lag är att kommunen tar ut ersättning ”i den omfattning som behövs för att ordna trafiken”. Det finns alltsÃ¥ inte utrymme för att ta ut varken för höga eller för lÃ¥ga parkeringsavgifter.

I kommunstyrelsen försökte vi få ärendet återremitterat för att komplettera beslutsunderlaget men fick nej på detta. I fullmäktige hade dock socialdemokraterna bytt fot och nu gick det helt plötsligt bra att återremittera. Inte mig emot, men kunde vi inte ha gjort det redan på KS?

Uppdatering 7:

Nu följde ett antal klubb-klubb-ärenden, dvs ärenden som bara klubbas igenom utan diskussion. I det här fallet s.k. anmälningsärenden.

Uppdatering 8:

Vid tjugo i tio på kvällen (med 50 minuter kvar av mötestiden, förutsatt att socialdemokraterna tänker hålla ingångna överenskommelser) satte fullmäktige igång med att behandla motioner.

Den första motionen handlade om att inrätta en jourlinje mot klotter; en ambition som jag kan sympatisera med. Dock finns det ett problem, nämligen att kommunen inte är sakägare, dvs kommunen äger (som tur är) inte alla byggnader i kommunen. Därmed kan vi inte åtgärda klotter hur som helst utan vi måste istället se till att inleda ett samarbete med privata fastighetsägare i kommunen. Detta har den borgerliga majoriteten i Uppsala gjort och även om det är för tidigt att utvärdera effekten så verkar det fungera bra.

Motion nummer två handlade om att kommunen ska arbeta för att dubbdäck används i mindre utsträckning i kommunen; dock helt utan förbud utan genom att kommunen föregår med gott exempel. Från Folkpartiets sida ville vi dels inleda en försöksverksamhet för kommunens bilar, men vi lyfte även frågan kring tyst asfalt; en fråga där Socialdemokraterna säger sig vara positiva men i handling röstat emot varje gång de fått chansen. Även på fullmäktige påstod sig Jan Jogell (S) vara positiv till tyst asfalt men när det kom till handling så röstade man återigen emot. Nu finns det dessutom röstprotokoll på att Jan Jogell röstat emot att ens överväga tyst asfalt i framtida ärenden kring vägbeläggning. Även V & MP röstade emot och Moderaterna fegade ut och avstod från att rösta.

Dessutom börjar det bli tröttsamt att MP & S alltid hänvisar till klimat- och hållbarhetsrådet när det kommer till olika miljöåtgärder. Det framstår allt mer som om klimat- och hållbarhetsrådet har skapats för att gömma undan miljöfrågor så att miljöpartiet ska kunna fortsätta bedra sina väljare och agera som ett värre betongparti än socialdemokraterna.

Uppdatering 9:

Ytterligare en C-motion; den här gången om att ställa om alla kommunens fordon till miljöfordon. Tydligen hade Robert Ahl glömt att hans parti satt i majoritet 2006 eftersom han gnällde över att den dåvarande majoriteten avslog förslaget om en miljöbilspool 2006.

Här valde fullmäktige att ”anse motionen besvarad” vilket ofta är lite av ett blaha-blaha-svar.

Övriga motioner bordlades eftersom klockan var 22.15 och det därmed bara var 15 minuter kvar av fullmäktige enligt arbetsordningen.

Uppdatering 10:

Lite formalia igen; denna gång redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag som remitterades till de nämnder där de ska besvaras.

Ett antal valärenden följde, men det var inga direkt spännande ärenden där.

Slutligen bordlades en interpellation, inkomna interpellationer rapporterades och fullmäktige avslutades 22.21.