Degraderad

Det har gått några dagar sedan dess, men flytten och en hel del att göra har förhindrat tidigare kommentarer. Sedan i måndags kväll är jag degraderad och inte längre ordförande för Kultur-, idrotts- och myndighetsutskottet.

Jag är dessutom dubbelt degraderad eftersom övriga allianspartier inte vill låta Folkpartiet sköta kultur-, idrotts- och fritidsfrågor längre. Istället blir det något annat parti som tar den vice ordförande-posten i utskottet och som därmed är alliansens talesman i dessa frågor.

Det var tyvärr inte helt oväntat; det skapar en del friktion om ett parti är för duktiga pÃ¥ det de gör och även om jag är besviken över att jag inte hann avsluta (eller ens pÃ¥börja) allt det arbete som — pÃ¥ grund av hur vänstern vanskött dessa frÃ¥gor tidigare — behövde göras sÃ¥ är jag nöjd med det arbete som jag, och mina allianskollegor, faktiskt hann med.

Det tog oss mindre än ett år att skapa ett nytt system för föreningsbidrag; ett system som var lättförståeligt, rättvist och transparent. Detta är någonting som behövts i ett antal år, men som (S) aldrig tagit tag i. Detta delvis eftersom de gillar att ha ett system där de kan skjuta till pengar till de föreningar som de för tillfället gillar, och framstå som föreningarnas jultomte. Tyvärr ligger nu den här frågan på vänsterns bord, eftersom det är de som måste ta de nödvändiga besluten, och jag är tveksam till om de kommer att genomföra dessa förändringar.

Nästa steg hade varit att ta tag i biblioteksverksamheten. Kommunen har duktig — och engagerad — personal, men de har inte de resurser som behövs för en riktigt bra biblioteksverksamhet, exempelvis i form av lokaler. Det är ocksÃ¥ en viktig anledning till att Sundbyberg har sÃ¥ dÃ¥lig utlÃ¥ningsfrekvens.

Jag hoppas att min efterträdare som KIM-ordförande, liksom vänsterns representanter i utskottet orkar driva dessa frågor gentemot sina partier, men i just Socialdemokraternas fall är jag tveksam till om de är beredda att göra de förändringar som krävs; de har inte tidigare visat sig särskilt intresserade i frågan.

Flera förlorare

Det finns flera förlorare på det maktskifte som skett i kommunen. Några av dessa är:

 1. Jämställdheten. Jag blev själv lite förvånad, men den nya kommunstyrelsen är mer ojämställd än den gamla. Vi har i kommunstyrelsen (räknat på både ersättare och ordinarie) gått från 41 % kvinnor i den gamla kommunstyrelsen, till 35 % kvinnor i den nya; detta samtidigt som antalet ledamöter ökats från 22 till 26.
  • Anledningen till detta kan framförallt ses hos Miljöpartiet som gick frÃ¥n att vara ett jämställt parti (med 50% av vardera könet) till det mest ojämställda partiet med 100% män; och detta samtidigt som de fick 50% fler platser i kommunstyrelsen.
  • Det innebär att KS numera har enbart fyra (4) jämställda partier; FP, KD, S och V. Övriga partier behöver jobba en del med sin jämställdhetsprofil. Värt att notera är dock att M tagit ett steg i rätt riktning.
 2. Demokratin. Min åsikt är fortfarande att det agerande som skett inte är i enlighet med kommunallagen och jag ser fram mot en rättslig prövning av det som skett. Jag vill betona att informationen på Socialdemokraternas hemsida, liksom hos SvD inte är korrekt. Någon kompromiss har inte träffats och alliansen har inte på något vis godtagit det agerande som skett.
  • Helenes kommentar är lite intressant:
   Jag upplevde att vi hade kommit överens sÃ¥ det var lite trÃ¥kigt, säger kommunstyrelsens ordförande Helene Hellmark – Knutsson (s).
  • Jag vet inte vad hon lever i för värld, men självklart har vi inte kommit överens om att vi ska avsätta oss själva. Vi stÃ¥r fast vid vÃ¥r tolkning om att motionen är lagvidrig och inte lever upp till fjärde kapitlet, tionde paragrafen om en lÃ¥ngsiktig och stabil majoritet. Jag kommer själv att skicka in ett överklagande till länsstyrelsen när protokollet väl är justerat eftersom jag vill fÃ¥ det prövat.
 3. Ekonomin. Jag hade hoppats att Sossarna skulle dra nytta av att vi sanerat ekonomin åt dem och äntligen fått ekonomin i balans. Så verkar dock inte vara fallet. Helene har redan dragit på sig spenderbyxorna och lovar nu pengar åt allt möjligt.
  • PÃ¥ nästa KS behandlas ett medborgarförslag om en skatepark. Vi lyckades inom budgeten fÃ¥ plats med ett omrÃ¥de, men inte med ramper, vilket vi tyckte var synd, men eftersom vi eftersträvade en viss budgetdisciplin sÃ¥ fick vi ta det beska pillret. Helene har inga sÃ¥dana reservationer utan Ã¥lägger glatt stadsbyggnadsnämnden denna kostnad utan att precisera var pengarna ska tas.
  • Läser man senaste Nytt frÃ¥n Sundbybergs Stad sÃ¥ ser man att Helene tänker lägga:
   • 30 miljoner pÃ¥ Marabouparken
   • Ett antal miljoner pÃ¥ Löfströms gymnasium. Detta är en skola som (S) aldrig lyckats driva enligt budget, utan den har alltid gÃ¥tt back. Nu när de Ã¥tertar den som kommunal skola sÃ¥ kommer den att fortsätta kosta kommunen ett antal miljoner, och detta trots att mÃ¥nga elever pÃ¥ skolan inte ens bor i Sundbyberg (och skolan ligger dessutom i Solna)
  • Även Kultur-, idrotts- och myndighetsutskottet ska tydligen Ã¥tergÃ¥ till att ha som policy att göra slut pÃ¥ alla pengar som budgeterats, och den lilla buffert som fanns är numera intecknad.

Jag hade faktiskt trott att sossarna skulle lyckas upprätthålla lite budgetdisciplin, och att kommunen kanske skulle slippa underskott under den här mandatperioden, men nu är jag inte lika säker. Det slängs löften åt alla möjliga håll och jag har svårt att se hur kommunen ska få ihop ekonomin med vänsterkartellen vid rodret.

Artikel i Stockholms fria (om bibliotek och utlåning)

Uppdatering: Korrigerade första meningen så att den blev mer (språkligt) korrekt.

Jag måste erkänna att jag har ganska dålig koll på tidningen Stockholms fria tidning men nu har jag tecknat en prenumeration på tidningen efter att ha kommit i kontakt med tidningen i samband med en artikel om biblioteken i Stockholm och deras utlåningsfrekvens.

Svensk biblioteksförening gjorde en undersökning om utlåning på de olika biblioteken i landet, och det var inga smickrande siffror för Stockholms län direkt:

Stockholms län har lägst antal bibliotek per invånare i landet. Dessutom har länets bibliotek minst antal böcker, omkring 2,8 per invånare mot riksgenomsnittet 4,5. När det gäller barnböcker har länet 4,8 per barn, att jämföras med 8,7 i riket som helhet. Utlåningen är även den lägst i landet.

Intressant är att Täby (där dessa frågor tidigare legat på Folkpartiets bord) har högsta siffran i Stockholms län, och att man ligger över rikssnittet:

I Täby, som 2006 med drygt nio utlånade böcker per invånare var den enda Stockholmskommun som låg över riksgenomsnittets knappt åtta, har man de senaste åren följt en något kontroversiell strategi. Nya medier som tv-spel och dvd-filmer är bannlysta.

Just detta att man lyckats nÃ¥ sÃ¥ höga siffror utan att ta in nya kulturformer är intressant, och hade jag fÃ¥tt möjligheten att fortsätta arbeta med kulturfrÃ¥gor i kommunen sÃ¥ skulle jag tagit kontakt med Folkpartiet i Täby för att se hur de — framgÃ¥ngsrikt — arbetat med denna frÃ¥ga. Nu har ju tyvärr Sossarna, med sina tvÃ¥ stödpartier, kuppat in en ny KSO och gör sitt bästa för att orsaka kaos i kommunen och införa en vänster-”majoritet” i kommunen, vilket tyvärr innebär att vi gÃ¥r tillbaks till en situation där kulturen behandlas som nÃ¥got sorts bihang som bara spelar roll när man ska skriva pressmeddelanden.

För det är tyvärr så att siffrorna för Sundbyberg inte är särskilt roliga:

I Sundbyberg är situationen en annan. Med knappt 3,5 utlånade böcker per invånare under 2006 intar kommunen en bottenplacering.

Inte så roligt för Sundbyberg som kommun, och inte så roligt för mig som politiker med ansvar för just kulturfrågor. En anledning till detta tror jag är de dåliga lokaler som biblioteket har, och det var också en sak som jag tog upp när jag blev uppringd:

Jag tror att det största problemet ligger i att vi har ett bibliotek som inte är så lokalmässigt ändamålsenligt. Det är trångt och inte handikappanpassat, säger Mattias Lönnqvist, ordförande i kultur- och idrottsnämnden.

Sedan tror jag inte att det är enda anledningen, och därför skulle det ha funnits mer att göra nu när vi ordnat nya lokaler till biblioteksverksamheten, bland annat att stärka verksamheten ute i stadsdelarna.

Men, med det kaos som Sossarna nu ordnat i Sundbyberg lär denna fråga inte direkt bli prioriterad, vilket jag beklagar.

KIM-utskottet och nya regler för föreningsbidrag

Vi hade möte med KIM-utskottet (Kultur-, Idrotts- och Myndighetsutskottet) igår och det var ett extra möte för att behandla de remissvar som kommit in på förslaget till nya regler för föreningsbidrag.

Ett antal remissvar hade kommit in, och tonen var positiv i många av svaren. Lite tråkigt var dock att många föreningar inte hade inkommit med ett svar; jag hade önskat att fler föreningar hade avgett sina ståndpunkter.

En riktigt positiv överraskning pÃ¥ mötet var dock att vi — där vi syftar pÃ¥ partierna i Sundbyberg — nu tycks vara mer överens om grundförutsättningarna. Min uppfattning är att — för att ta ett exempel — Socialdemokraterna var ganska positiva till utredningen i dess inledning, för att sedan svänga och bli väldigt negativa. Nu var de dock positiva till förslaget igen, men med nÃ¥gra tilläggsyrkanden.

Deras tilläggsyrkanden var dessutom inte särskilt kontroversiella — däremot hörde ett av yrkandena mer hemma pÃ¥ utredningen kring lokaler i kommunen — och det är därför min förhoppning att vi till KS (eller i värsta fall till KF) ska kunna hitta en gemensam stÃ¥ndpunkt som alla partier — eller i alla fall de flesta — i Sundbyberg kan skriva under pÃ¥.

Om en sådan gemensam ståndpunkt, som går över blockgränserna, kan hittas skulle det innebära att vi har ett fungerande system för föreningsbidrag som överlever maktskiften i kommunen. Detta skulle i sin tur innebära att föreningarna får klara och tydliga regler som de vet kommer att finnas kvar även efter nästa val. Detta ger föreningarna en trygghet och en kontinuitet i sin planering.

Min åsikt är att det som är bra för kommunens föreningar även är bra för kommunen, vilket gör att jag känner mig nöjd. Det har varit ganska mycket arbete med det förändringsarbete som vi dragit i KIM-utskottet och det skulle kännas väldigt positivt om Fullmäktige faktiskt godtar de nya reglerna så att de kan börja gälla från den förste januari 2008.