Jämställdheten i Sundbyberg

Eller kanske snarare frånvaron av densamma. I samband med maktskiftet 2007, när svekkartellen tog över makten i Sundbyberg, så skrev jag ett inlägg om alla de som förlorade på maktskiftet, däribland jämställdheten.

Jag tänkte expandera detta lite grann och titta just på hur jämställdheten inom kommunen förändrats sedan maktskiftet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är den enda nämnd som man enligt kommunallagen måste ha och den kan jämföras med regeringen, med en stor skillnad; i kommunstyrelsen är både majoritet och opposition representerad.

När makten skiftades så utökades KS till 26 ledamöter (13 ordinarie, 13 ersättare, majoriteten har 7+7) från 22 (11 ordinarie, majoriteten hade 6+6). Samtidigt minskade antalet kvinnor i KS (inklusive ersättare) från 41% till 35%.

Ur ett jämställdhetsperspektiv hade man kunnat se det som en förbättring att kommunstyrelsens ordförande (KSO) är en kvinna, men det hade vi haft även om alliansens förslag till KSO hade blivit vald.

Heltidspolitiker

Under alliansens tid fanns det fyra heltidspolitiker; två kommunalråd (FP+M), ett oppositionsråd (S) och en heltidsarvoderad nämndordförande (M). Här var hälften kvinnor, och hälften män.

Under svekkartellen finns det fem heltidspolitiker; fyra kommunalråd (S, S, MP, V) och ett oppositionsråd (M). Av dessa är en (1) kvinna, dvs 20%. Skulle jag vara lite elak så skulle jag räkna med Robert Ahl (MP) också, men huvuddelen av hans arvodering kommer från en tjänst som politisk sekreterare så det gör jag inte. Tillägg: Det är alltså Roberts roll som man kan vara tveksam till, inte hans könstillhörighet. Så att ingen misstolkar mig.

Går vi in på kommunalråden enbart (som väl bättre får sägas spegla majoritetens ambitioner) så var 50% av kommunalråden kvinnor under alliansen (jag räknar alltså inte oppositionsrådet som kommunalråd) och under svekkartellen är 25% av kommunalråden kvinnor.

Nämndordförande

En tung post, med stort politiskt inflytande är posten som nämndordförande. Här blir det lite svårjämfört eftersom svekkartellen splittat en nämnd i två och infört en nämnd som tidigare var ett utskott.

Jag har dessutom exkluderat KS (som berörs tidigare) och valnämnden (som ärligt talat inte är en särskilt tung nämnd)

Här kan vi se att vi gått från fyra nämnder (med 50% av vardera kön som ordförande) till sex nämnder (med 33% kvinnor). Om vi även räknar med det utskott (Kultur-, idrotts- och myndighetsutskottet, där jag var ordförande) som blev en nämnd så har vi gått från 40% kvinnor till 33% kvinnor.

Jag anser dock att det är fel att räkna med ett utskott som hade en ganska marginaliserad roll i den politiska processen. Däremot kan vi räkna med KS och då går vi från 40% kvinnor till 43% kvinnor, så om man räknar på ett visst sätt skulle det kunna se ut som om jämställdheten förbättrats. Notera dock att alliansens kandidat som KSO hade lett till 40-60% kvinnor bland nämndordförande (beroende på vem som hade valts som ny ordförande som stadsbyggnads)

Nämnd-presidium

Men ok, det var ju lite olika siffror beroende på hur man räknar, så låt oss räkna hela presidiet istället. Jag hade lite svårt att hitta exakt vilka som satt i alla nämnder innan maktskiftet, så i de fall där jag är osäker så har jag räknat det som en man (så att ingen ska kunna påstå att jag försöker vinkla siffrorna). 2007 är siffrorna från när alliansen styrde, nu är siffrorna när svekkartellen styr.

 • Kommunstyrelsen:
  • 2007: 66% kvinnor. Av majoritetens poster var 50% kvinnor
  • Nu: 33% kvinnor. Av majoritetens poster är 50% kvinnor
 • Barn- och ungdomsnämnden (BUN):
  • 2007: 66% kvinnor. Majoriteten: 50%
  • Nu: 0% kvinnor. Majoriteten: 0%
 • Individ- och omsorgsnämnden (Omsorg):
  • 2007: 33% kvinnor. Majoriteten 50% (här är jag osäker pÃ¥ 1:e vice ordförande och har satt detta som en man)
  • Nu: 33% kvinnor. Majoriteten 50%
 • Kompetens- och försörjningsnämnden (Kompetens)
  • Fanns inte under vÃ¥r tid utan är ett resultat av att Individ- och kompetens delades i tvÃ¥. Samma siffror när man jämför.
 • Kultur- och fritidsnämnden (KoF):
  • Fanns inte under vÃ¥r tid. Istället fanns ett utskott med en ordförande och en vice. Ska vi jämföra sÃ¥ hade det presidiet 50% män och den nämnd som finns nu har 100% kvinnor.
 • Stadsbyggnads- och miljönämnden (SMN):
  • 2007: 33% kvinnor. Majoriteten 50%
  • Nu: 0% kvinnor. Majoriteten 0%
 • Äldrenämnden (Äldre):
  • 2007: 66% kvinnor, majoriteten 50%
  • Nu: 100% kvinnor, majoriteten 100%

Vad kan man se av det? Jo, att kvinnorepresentationen blivit sämre i KS (men där beror det mer på vem som råkar vara oppositionsråd, så det ska vi inte lasta svekkartellen för), BUN, SMN och högre i Äldre. Jag väljer att skriva högre istället bättre eftersom det inte är eftersträvansvärt att ha 100% av ett kön, oavsett kön. Dock är det mer jämförelsen över alla nämnder som är intressant.

Sedan tillkommer KoF som har högre kvinnorepresentation än det utskott det ersätter. Noterbart är dock att BUN & SMN räknas som tvÃ¥ av tunga och ”viktiga” nämnderna. Jag tycker att det är fel att ranka nämnder pÃ¥ det sättet, men i och med att de räknas som tunga sÃ¥ skickar det ut signaler.

Sammanfattning

Som sammanfattning kan man konstatera att Sundbyberg har gått från att vara en politiskt jämställd kommun under Alliansen till en mindre jämställd kommun under svekkartellen. Det kan dock vara värt att notera att detta framförallt beror på ett parti; miljöpartiet. De har gått från att vara ett ganska jämställt parti (på den tiden då Gustaf Wiberg var gruppledare) till ett rent gubbparti där äldre män sitter på alla tunga uppdrag.

Miljöpartiet har tre platser i KS (varav två ordinare), ett kommunalråd och fyra nämndpresidialer (1 ordförande, 3 vice ordförande). Av dessa är alla män. Sedan Siyamak Sajadian Sasanpour tog över som gruppledare i Miljöpartiet så har de ägnat sig åt att tvinga bort alla kvinnor från ledande poster. Kvar finns män, män och åter män. Så, inte bara har Miljöpartiet helt släppt miljöfrågorna (i utbyte mot arvoderingar) utan de har också slängt jämställdheten på sophögen.

Miljöpartiet har kort sagt gått från att vara ett av kommunens mer jämställda partier till att bli ett rent manschauvinistiskt parti där kvinnor hålls borta från alla förtroendeuppdrag med någon som helst tyngd.

Ledande socialdemokrater i kommunen hackar gärna pÃ¥ moderaterna för att de är sämre pÃ¥ jämställdhet men fakta är att Moderaterna utvecklas Ã¥t rätt hÃ¥ll. Däremot sÃ¥ hör man aldrig nÃ¥gon socialdemokrat klandra Miljöpartiet; trots att MP — som jag här visat — är ett rent sexistiskt parti. Kan det möjligen bero pÃ¥ att sossarna egentligen inte tycker att det här med jämställdhet är särskilt viktigt och att de därför inte bryr sig om den bedrövliga utveckling som MP haft de senaste tvÃ¥ Ã¥ren?

Så, de senaste två åren har alltså Miljöpartiet släppt miljöfrågorna, de bryter sina vallöften, de skiter i demokratin och de skiter i jämställdheten. Vad är då kvar? Förutom att roffa åt sig så många arvoderingar som möjligt? Var det verkligen därför som väljarna röstade på Miljöpartiet? Är det verkligen så illa att ledande företrädare i miljöpartiet inte kan ordna sin försörjning på andra sätt?

Så nu är tyst asfalt helt plötsligt intressant?

I veckans nummer av ”Mitt i Sundbyberg” var det en artikel om tyst asfalt och hur den har positiv pÃ¥verkan bÃ¥de pÃ¥ bullernivÃ¥ och partiklar i luften. Eftersom Folkpartiet drivit frÃ¥gan om tyst asfalt i Stadsbyggnads- och miljönämnden sÃ¥ var det givetvis en positiv artikel för oss.

Samtidigt blir jag lite konfunderad. I artikeln tillfrågas även Jan Jogell (S), dvs nämndens ordförande och förutsatt att han blivit korrekt citerad så står det:

Även i Sundbyberg är stadsbyggnadsnämndens ordförande ”positivt nyfiken” pÃ¥ asfalten, säger han.

Sedan när? I nämnden har han tidigare varit väldigt kallsinnig till just tyst asfalt. Den tjugonde maj (20/5) hade vi uppe ett ärende om beläggningen på Järnvägsgatan (§117, Beläggning på Järnvägsgatan mellan Esplanaden och Ursviksvägen, Dnr 513/2007-311) där jag för Folkpartiets räkning yrkade:

4. förvaltningen i framtida beslutsunderlag tar med även alternativet tyst asfalt

och detta med motiveringen

Dessutom skulle vi önska att framtida beslutsunderlag som behandlar ytskikt på vägar även tar med alternativet tyst asfalt. Just i fallet med Järnvägsgatan skulle det vara svårt att använda tyst asfalt, då dräneringen är svår att lösa, men det borde finnas med som ett alternativ – med ekonomiskt underlag – i framtida ärenden.

Detta avslog Jan Jogell och vänsterstyret i nämnden. Varken S, V eller MP röstade för att man i framtiden skulle titta även på alternativet tyst asfalt utan de sa kort sagt nej både till att använda tyst asfalt i Sundbyberg och till att ha med det som ett alternativ i framtiden.

Tydligen är ”positivt nyfiken” samma sak som ”negativ” i vänsterstyrets vokabulär.

Ingen stadsbyggnad

För den som håller koll på när stadsbyggnads- och mijönämnden sammanträder och som undrar varför jag inte skrivit om mötet den 26/8 så är anledningen väldigt enkel; majoriteten valde att flytta på mötet och då kunde jag inte gå eftersom jag hade ett jobbmöte som jag var tvungen att gå på.

Nämndens ordförande hävdar att detta kommunicerats ut, men dÃ¥ ingen borgerlig ledamot som jag talat med fÃ¥tt den här informationen sÃ¥ tror jag inte riktigt pÃ¥ det pÃ¥stÃ¥endet. Snarare verkar det som om majoriteten självsvÃ¥dligt valt att flytta pÃ¥ mötet och ”glömt” att informera oppositionen. Jag fick reda pÃ¥ det flyttade mötet först när jag undrade varför kallelsen till ordinarie mötesdatum (19/8) aldrig dök upp.

Detta ledde i sin tur till att Folkpartiet förhindrades från att delta då jag hade ett möte och Henrik (min ersättare) var på semester i Italien.

När väl protokollet är justerat (och finns i diariet) så kan jag kolla vilka beslut som togs, men till dess har jag ingen aning om vilka beslut som nämnden tog. Jag hoppas att de gjorde någonting av den trafikutredning som presenterades.

Gårdagens stadsbyggnadsnämnd

Igår hade vi ett extrainsatt möte med stadsbyggnads- och miljönämnden (SMN). Anledningen till detta var att vi skulle hantera bygglov för Lorryprojektet, liksom för bergrumsgaraget. Det gjorde att det här mötet var lite speciellt eftersom:

 • Det var ett extrainsatt möte. Nu verkar iofs sossarna gödsla med extra möten, men dessa har framförallt handlat om kommunstyrelsemöten (men sÃ¥ har det ocksÃ¥ varit kaos i kommunen sedan sossarna tog över)
 • FrÃ¥n början ville man ta detta pÃ¥ delegation. Visserligen kan man givetvis ta mindre bygglov pÃ¥ delegation, men det här handlar ändÃ¥ om det största bygglovet sedan jag flyttade till Sundbyberg. Nu insÃ¥g till slut även sossarna det orimliga i att ta detta pÃ¥ delegation, men att man ens föreslog det till att börja med är rent barockt.
 • Det handlar om myndighetsutövning

Det sistnämnda är en viktig detalj. Ofta när man sitter i en nämnd och argumenterar för olika linjer så är man ganska fri, dvs man kan yrka på nästan vad som helst och man har alltid en möjlighet att inte delta i besluten.

Men, för myndighetsutövning sÃ¥ kan man i princip bara bifalla eller avslÃ¥ ett ärende. Det finns ingen möjlighet att inte delta, vilket ställde till det för Moderaterna. De hade egentligen velat gÃ¥ pÃ¥ den linjen — vilket jag kan ha sympati för; handlingarna kom sent och det är ett gigantiskt projekt att sätta sig in i — men eftersom man inte fÃ¥r avstÃ¥ pÃ¥ ett myndighetsärende sÃ¥ anslöt de sig istället till Folkpartiets linje.

Nästa problem är att man är uppbunden. När man prövar ett bygglov så ska man pröva om det är i enlighet med detaljplanen. Man kan alltså inte avslå ett bygglov för att det är fult, för att man ogillar projektet, etc, utan man ska enbart bedöma om det är i linje med detaljplanen.

Även här finns dock utrymme för tolkning; vad är i linje med detaljplanen. Socialdemokraterna hävdade att bergrumsgaraget var i linje med detaljplanen. Från nämndens ordförande lät det som om han trodde att jag yrkade avslag utan att ha argument för det, men givetvis fanns det argument. Det fanns två anledningar till att jag valde att yrka avslag på bygglovet:

Vi är framförallt oroade över bergrummets in- och utfart vid Ekenbergsbron. Denna kommer i sig att leda till köer och försämrad trafik, men i kombination med tvärbanan riskerar vi ett fullständigt kaos. Oavsett om tvärbanan förhindrar trafikflödet till bergrumsgaraget eller om bergrumsgaraget förhindrar framkomligheten för tvärbanan så är det illa. Extra illa blir det om det sistnämnda scenariot uppstår då det påverkar fler kommuner än Sundbyberg. Varken Solna eller SL lär bli särskilt lyckliga över att tvärbanan får ständiga förseningar på grund av trafikkaos i Sundbyberg.

Eftersom detaljplanen inte anger att nybyggnation ska orsaka trafikkaos — eller ens att den fÃ¥r det — ser jag detta som skäl nog att yrka avslag. Det kommer att bli ett fullständig kaos i korsningen mellan Landsvägen och Ekenbergsbron när denna förvandlas till en fyrvägskorsning med in- och utfart till bergrumsgaraget mittemot bron. När man dessutom drar tvärbanan tvärs igenom denna korsning sÃ¥ har vi inte bara ett möjligt trafikkaos utan ett garanterat sÃ¥dant.

I sig tycker jag att ovanstående är skäl nog att yrka avslag, men eftersom det handlar om myndighetsutövning ville jag ha ordentligt på fötterna och tog även med det andra argumentet emot att bevilja bygglov:

Vi vill dessutom med emfas påpeka osäkerheten avseende om denna fastighetsbildning är möjlig. Det är en komplicerad tredimensionell fastighetsbildning och det har framförts kritik mot detta. Från Folkpartiets sida saknar vi information om huruvida Lantmäteriet gett klartecken. Även om vi redan innan detta – som påpekats – är emot att bygglov ska ges så ställer vi oss frågande till det rimliga i att bevilja ett bygglov med så många utestående frågor.

Att bevilja ett bygglov när det inte är klarlagt att det verkligen går att genomföra den fastighetsbildning som behövs är minst sagt tveksamt. Bergrumsgaraget innebär en väldigt komplex tredimensionell fastighetsbildning och jag är övertygad om att vi kommer att få se ett antal överklaganden som kommer att dra ut på tiden. Dessutom borde ärendet ha kompletterats med information om hur Lantmäteriet ställer sig.

Allt som allt är detta mer än nog för att kunna avslå bygglovet. Tyvärr fick vi från Folkpartiet enbart med oss Moderaterna på detta. Nu är det ganska sällan som vi får majoritet i nämnden, men hade jag kunnat välja ett ärende att få majoritet i så vore det detta.

Sedan är vi givetvis fortfarande negativa till projektet i sig. Vi är motståndare till att kommunen ska gå in med skattepengar och delfinansiera ett kommersiellt projekt och det kommer att försvinna många miljoner ur den kommunala skattkistan innan det här projektet är slutfört. Tyvärr kan man inte använda detta som ett argument när man tar bygglovet, men nu fanns det ju andra skäl och vi kunde göra ett sista (?) försök att stoppa galenskaperna med ett bergrumsgarage.

Uppdatering: korrigerade några språkliga fel, innehållet är i sak fortfarande detsamma

Björkar, anslagstavlor och alkohol

IgÃ¥r var det möte med stadsbyggnadsnämnden och vi inledde med en alkoholpolitisk utbildning. Denna utbildning var pÃ¥ sitt sätt upplyftande — eftersom jag gillar att lära mig nya saker — men samtidigt nedstämmande; som politiker är man extremt begränsad i vilka beslut som gÃ¥r att tas i alkoholfrÃ¥gor och hur man agerar. I korthet kan man säga att de politiker som sitter i stadsbyggnads- och miljönämnden egentligen inte är politiker när det kommer till alkoholfrÃ¥gor utan istället beslutsfattare. Visserligen är det sÃ¥ att vi — som politiker — alltid mÃ¥ste förhÃ¥lla oss till lagar, regler och förordningar men just i alkoholfrÃ¥gor är vi väldigt styrda i vilka beslut vi fÃ¥r fatta.

Som ett exempel, vid indragning av tillstånd (eller utdelande av desamma) får man inte ta hänsyn till andra skäl än alkoholpolitiska, dvs det spelar ingen roll om ett indraget tillstånd skulle kosta 20 arbetstillfällen eller om det negativt skulle påverka näringslivet i kommunen; det får man i dessa frågor inte ta hänsyn till.

Så, som politiker känner jag mig nu klart mer bakbunden, men samtidigt är det positivt att ha fått en större kunskap i ämnet.

Björkar och allergiker

Ett bygglovsärende som kommit in — eller marklov heter det i det här fallet — handlade om fällning av en björk. Det är kanske inte alla som är medvetna om detta, men Duvbo har en ställning som riksintresse vilket bland annat innebär att man inte fÃ¥r fälla träd med större stamdiameter än 20 cm (och det är en ganska ynklig björk om diametern är mindre än 20 cm).

Normalt sett ett ganska lätt ärende; omrÃ¥dets karaktär som riksintresse — och Duvbos unika profil i sig — skulle ha varit tillräckligt skäl att avslÃ¥ markolovet. Men, nu hade den sökande anfört allergiskäl; nÃ¥got som i kommunens gestaltningsprogram anges ”skall beaktas vid trädplantering.

FrÃ¥n Folkpartiets sida ville vi därför ”att förvaltningen fÃ¥r i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget med en medicinsk bedömning kring en eventuell trädfällning”, dvs vi tyckte inte att det var klarlagt ifall det skulle hjälpa att fälla detta specifika träd (det finns fler björkar i närheten), men om det faktiskt skulle underlätta för allergikern i frÃ¥ga sÃ¥ tyckte vi att det var ett skäl väl värt att beakta.

Dessutom ville vi att kommunens gestaltningsprogram skulle revideras sÃ¥ att allergiskäl beaktas bÃ¥de vid omplantering och trädfällning (och inte bara vid trädfällning). Tyvärr fick vi inte med oss nämnden pÃ¥ detta. Istället började nämndens ordförande raljera om att vi grävde ner oss i smÃ¥frÃ¥gor eftersom vi inte hade haft nÃ¥gra invändningar pÃ¥ avfallsplanen. Tydligen mÃ¥ste man ha socialdemokraternas lov innan man fÃ¥r ta upp en diskussion pÃ¥ vissa ärenden…

Anslagstavlor och medborgarförslag

Under medborgarförslagen fanns ett ”medborgar”förslag inlämnat av Lilla Alby S-förening, och eftersom medborgarförslagen är ämnade för personer — för medborgare — och inte för föreningar sÃ¥ var vi i fullmäktige emot att detta s.k. medborgarförslag fick ställas.

I nämnden höll vi samma linje, dvs vi påpekade det orimliga i att föreningar får ställa medborgarförslag och vi deltog därmed inte i behandlingen av ärendet. Överhuvudtaget förstår jag inte varför just socialdemokraterna tycks ha så svårt med att följa de regler som gäller.

Sedan blir det lite parodiskt när Lilla Alby S-förening, där Claes Nordmark är ordförande, ställer ett medborgarförslag till stadsbyggnadsnämnden, där Claes Nordmark är ersättare. Har Claes för vana att skicka skriftliga frågor till sig själv?

Vad är det för attityd?

I senaste numret av Mitt i Sundbyberg tar de upp problematiken kring parkering i västra Duvbo. Problemet uppstod eftersom många företag slutade erbjuda fri parkering (då det enligt skatteverket var en löneförmån som skulle beskattas) och en del av bilarna flyttade då till de gratis parkeringsplatser som finns i Duvbo.

Detta var givetvis inte uppskattat av de boende, som i sin tur kontaktade kommunen. Förvaltningen och nämndens politiker var då överens om att en lösning var att man enbart skulle kunna parkera i två timmar, vilket löste det problemet.

Tyvärr var beslutet inte helt genomtänkt — och detta är ingen partiskiljande frÃ¥ga eftersom alla i nämnden var överens — utan det skapades ett nytt problem; nämligen de boende i omrÃ¥det som har bil men som saknar parkeringsplats. Det är nämligen brist pÃ¥ parkeringsplatser. De hade hastigt — men mindre lustigt för dem — ingen stans att parkera utan de blev tvungna att ta bilen till jobbet för att slippa böter.

Detta går antagligen att lösa, och återigen över blockgränsen, genom att införa någon form av boendeparkering i området. Så långt inga problem, förutom att vi borde ha varit snabbare med att ta fram en ny lösning och att ärendet kanske borde ha utretts noggrannare innan beslut togs.

Däremot är det väldigt störande med den attityd som nämndens ordförande, Jan Jogell (S), uppvisar i tidningen där han säger:

Jag tycker att det här är ett välfärdsproblem.

Här har vi alltsÃ¥ en frÃ¥ga för stadsbyggnadsnämnden där en del invÃ¥nare har fÃ¥tt problem pÃ¥ grund av den lösning som nämnden valde, och nämndens nuvarande ordförande viftar bort det som en icke-frÃ¥ga. Visst, man kan invända att nämnden tog beslutet när det var borgelig majoritet, men Socialdemokraterna var med pÃ¥ beslutet och man kan inte bara vifta bort problem med att de skulle vara ”välfärdsproblem”. Om vi som politiker kan lösa ett problem sÃ¥ bör vi ocksÃ¥ försöka göra det, inte vifta bort problemen.

Men, det är å andra sidan i linje med hur Socialdemokraterna i Sundbyberg agerar; de anser sig ha rätt att överpröva allt som medborgarna tycker och bestämma vad de egentligen borde tycka. Inte helt oväntat från ett parti som lever för makten men som inte har en aning om vad de ska göra med den; förutom att roffa åt sig så mycket arvoden och partibidrag som möjligt.

Pressmeddelande

Jag släppte ett pressmeddelande idag baserat på gårdagens första möte med stadsbyggnads- och miljönämnden. Tyvärr brukar vi få dåligt genomslag på våra pressmeddelanden, men försöka duger eller trägen vinner som det brukar heta.

Socialdemokraterna vållar trafikkaos

Stadsbyggnads- och miljönämndens första sammanträde med ny socialdemokratisk majoritet den 8 januari 2008 innehöll ett ärende med program för Tvärbana Norr, Solnagrenen, genom Sundbyberg. Programmet saknar vissa kritiska utredningar som gör att det kommer att uppstå stora problem för alla trafikanter om inte ett parallellt arbete påskyndas för lösningar för trafiksituationen i centrum.

– Folkpartiet välkomnar den nya tvärbanan och dess sträckning genom Sundbyberg; det är en viktig framtidsfråga för vår kommun. Samtidigt är vi väl medvetna om de problem som kan uppstå, däribland risken för trafikinfarkt i centrala Sundbyberg. Därför vill vi redan från början arbeta med att lösa de problem som kan uppstå så att inte tvärbanans värde för kommunen och dess invånare förminskas genom de problem som skapas genom dragningen. Det säger Mattias Lönnqvist (fp), ledamot i stadsbyggnads- och miljönämnden.

– Socialdemokraternas brist på ledarskap och deras oförmåga att förutse och lösa de problem som stora infrastrukturförändringar kan medföra innebär i förlängningen att centrala Sundbyberg under flera år riskerar att förvandlas till en gigantisk byggarbetsplats. Järnvägsgatan, Landsvägen och spåren däremellan kommer att mer anta formen av ett gigantiskt dike och bygget av tvärbanan skulle sammanfalla i tiden med en nedgrävning av järnvägen, säger Mattias Lönnqvist (fp).