Studentbostäder

Uppdatering: Även SvD skriver om bristen på studentbostäder.

En av de första frågor som jag var engagerad inom när jag hade flyttat till Sundbyberg var frågan om studentbostäder. Eftersom jag har en bakgrund inom studenpolitiken (den studentfackliga, så som den bedrivs av bland annat teknologkårerna) och dessutom hade suttit två år i styrelsen för Stångåstaden (Linköpings kommunala bostadsbolag, som även har ett stort antal studenbostäder) var det en naturlig fråga för mig.

Därför blev jag väldigt glad när Nina Lundström i september 2002 (vilket rent formellt tillhör mandatperioden 98-02 eftersom fullmäktige byts den 1/11 efter val och nämnderna byts 1/1 Ã¥ret efter) lade ett yrkande om att ”kommunen skulle inventera sitt markinnehav för att se om det gick att omvandla tomma lokaler till studenbostäder”. Detta eftersom vi dÃ¥ hade gott om tomma affärslokaler och ont om studentbostäder.

Tyvärr omvandlades inga lokaler, men ett resultat blev att ca 70 bostäder i kvarteret banken skulle omvandlas till studentbostäder allt eftersom tidigare hyresgäster flyttade ut. Inte riktigt den mängd studentbostäder som vi hade önskat, men i alla fall ett litet steg på vägen.

Vår ambition var större än detta, och det svar som Folkpartiet hade fått 2002 indikerade att det skulle tillkomma fler studentbostäder i framtiden. Eftersom Socialdemokraterna dessutom hade gått ut i valrörelsen 2002 och lovat satsa på studentbostäder så hade man kanske kunnat tro att det skulle tillkomma fler de närmaste åren.

Mitt intryck under Ã¥ren 2003-2005 var dock att det faktiskt inte tillkom nÃ¥gra studentbostäder alls, sÃ¥ 2006 följde jag upp frÃ¥gan genom att ställa en interpellation i fullmäktige. Det interpellationssvaret är antagligen det kortaste svar som nÃ¥gonsin lämnats i fullmäktige, och det besvarade inte de frÃ¥gor jag ställde. Det enda man kunde utläsa ur ”svaret” var att det inte hade skapats nÃ¥gra studentbostäder och att Socialdemokraterna inte var intresserade av att svara pÃ¥ frÃ¥gan om varför.

Föregående mandatperiod

Det var därför lite extra kul när vi vann valet 2006. Äntligen skulle det kanske kunna bli lite ordning på torpet och Folkpartiet skulle kunna bidra till att det skapades studentbostäder i Sundbyberg. Tyvärr tappade vi makten 2007 när två moderata ledamöter i fullmäktige valde att svika väljarna genom att gå över till Socialdemokraterna och tvinga igenom ett maktskifte i kommunen. (Vilket jag inte tänker skriva mer om just nu, det finns ett antal inlägg om detta för den som är intresserad).

Ã…terigen sÃ¥g det ut som om studentbostäder var ett förlorat omrÃ¥de, men eftersom vi hade ett tidigare löfte frÃ¥n Socialdemokraterna — plus att de även i valrörelsen 2006 gÃ¥tt ut och lovat studentbostäder — följde vi upp frÃ¥gan i opposition.

Därför interpellerade Folkpartiet återigen om detta i september 2009, men vi fick fortfarande inget svar på vad som hade hänt med löftena om studentbostäder och det verkade snarare som om utvecklingen hade gått bakåt, dvs under de två senaste mandatperioderna hade det försvunnit fler studentbostäder än vad som tillkommit.

Nuvarande status

SÃ¥ därför lyfter vi frÃ¥gan igen. Det är en viktig frÃ¥ga för mig, men ocksÃ¥ en viktig frÃ¥ga för Sundbyberg. Sundbyberg är en del av Stockholmsregionen och regionen behöver personer med högskoleutbildning. Bristen pÃ¥ studentbostäder gör regionen mindre intressant för blivande studenter och vi riskerar att tappa den kompetens som vi — och regionens företag — behöver. Därför interpellerade jag om frÃ¥gan igen innan sommaren, och nedanstÃ¥ende klipp pÃ¥ YouTube tar upp denna interpellation.

Interpellation har inte besvarats i fullmäktige än, utan den kommer antagligen upp pÃ¥ höstens första fullmäktigesammanträde, i september. Att det rÃ¥der en allvarlig brist pÃ¥ studentbostäder i regionen är inget pÃ¥hitt frÃ¥n vÃ¥r sida, bland annat tas det upp i gÃ¥rdagens DN. Sundbyberg har — som en del av regionen Mälardalen — en del av ansvaret för att det skapas studentbostäder. Men, här har utvecklingen de senaste tre mandatperioderna gÃ¥tt Ã¥t helt fel hÃ¥ll.

Min förhoppning är att min interpellation ska fÃ¥ sossarnas samarbetspartier i fullmäktige — Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet — att vakna och utöva lite pÃ¥tryckning pÃ¥ Socialdemokraterna. Uppenbart är att om frÃ¥gan enbart avgörs av Socialdemokraterna sÃ¥ kommer det inte att skapas nÃ¥gra studentbostäder i Sundbyberg den här mandatperioden. Heller.