Rätt igen!

Jag har tidigare skrivit om korståget mot snus och att det inte finns några bevis för att snus skulle leda till ökade skador. Jag citerar mig själv:

Det finns alltsÃ¥ inget vetenskapligt stöd för det korstÃ¥g som Gunvor G Ericsson (MP) för […] Snarare pekar de data som vi har pÃ¥ att snus faktiskt hindrar folk frÃ¥n att röka. […] Givetvis vore det bättre om ingen rökte eller snusade alls, men kampen mot tobak bör sättas in mot att förhindra nyrekrytering. […]

Därför är det glädjande att bÃ¥de DN och SvD publicerar artiklar som redogör för en norsk studie som visar att ”snusning är mer effektivt för den som vill sluta röka än andra substitut som nikotintuggummin”.

Därav rubriken; jag hade rätt igen och snusmotståndarna hade fel. Även Anders Ekberg tar upp detta och argumenterar för att förbudet mot snus inom EU borde tas bort. Någonting som jag helt och hållet håller med om.

Cypern agerar korrekt

Det framställs (bland annat på politikerbloggen) som att Cypern blockerar hjälpsändningar till Gaza, och detta på uppdrag av Israel. Likaledes framställs det som att Israel försöker förhindra humanitär hjälp till Gazaområdet.

Detta är dock inte korrekt. Precis som Ulf skriver på sin blogg så handlar det om att Israel vill skydda sig från attacker och att man därmed vill säkerställa att lasten inte innehåller vapen. Jag citerar:

Den israeliska armen, IDF (Israeli Defence Force) släpper varje dag (utom då strider pågår, av lätt insedda skäl) igenom mellan 60 och 90 lastbilar med mat och medicinska förnödenheter. IDF lämnar rapporter på nätet om alla transporter som godkänns. Vid ett antal tillfällen har det också godkänts transporter med material som inte anses direkt livsnödvändiga – så som kläder, byggnadsmaterial, bränslen et.c. (som inte släpps igenom dagligen, efterom t.ex. bränsle ockå kan användas som vapen).

Det ger så klart inget överflöd direkt, men om maten räknas om per invånare är det i alla fall igenomsnitt ca. 1 kg/dag. Det är väl över svältranson. (Här är det lämpligt att ge reservation – detta är vad som släpps igenom de israeliska spärrarna – någon garanti för att det verkligen når civilbefolkningen, kan inte ges. Hamas har flera gånger stört transporter eller ”rekvirerat” dem för eget bruk…)

Israel blockerar inte generellt inflöde av livsnödvändigheter i Gaza. De har anvisat konvojen att angöra den israeliska hamnstaden Ashod, där lasterna kan lossas, inspekteras och lastas om för transport till Gaza. Det finns alltså en helt fredlig, anvisad väg för att nå fram – om humanitära intressen hade varit det verkliga motivet.

Just den sista meningen i citatet är extra viktig; det framgÃ¥r nämligen att ”Ship to Gaza” inte handlar om humanitär hjälp eller internationell solidaritet, utan om att kunna angripa Israel, deras rätt att existera och deras okränkbara rätt att försvara sig själva.

Problemen på Gaza är inte skapade av Israel, utan av PLO, Hamas och andra som vägrat erkänna Israels rätt att existera och som gång på gång anfallit Israel och dess invånare. Hade fredsprocessen enbart hängt på Israel hade vi haft fred i regionen i över 30 år, och Palestina hade för länge sedan varit en egen stat.

Dessa evinnerliga attacker på snuset

Ok, låt mig inleda med att jag som snusare är partisk i frågan, men nu börjar jag ledsna på dessa ogrundade attacker på snuset.

Under EP-valrörelsen gick Ella Bohlin (KD) ut och propagerade för ett snus-förbud utan att ha några egentliga fakta som understödde den linjen. Den brist på forskningsresultat som pekar åt ena eller andra hållet skulle möjligen kunna motivera en försiktighetsprincip, där vi inom EU har som policy att inga nya nikotinprodukter ska införas, men Ella ville gå ett steg längre och helst förbjuda snus i Sverige också:

I stället borde vi öppna för en diskussion kring orimligheten i att Sverige har detta undantag[…]

På politikerbloggen har Miljöpartiets talesman i folkhälsofrågor, Gunvor G Ericsson, flera gånger argumenterat för att snus är skadligt, inte har några positiva effekter på rökning och att det borde förbjudas. Den 4:e februari publicerades hennes inlägg Inte försvarbart att Sverige tvingar på EU hälsofarligt snus. Detta följde hon upp den 12:e februari med inlägget Moderaterna har gått på myten om att snus minskar rökning och den 6:e april var det dags igen; Björling pressas om snusexporten

Men, vad är det då för argument som förs fram? Jo, det kan sammanfattas i två delar.

Folkhälsorapporten ”Hälsa pÃ¥ lika villkor” och uttalanden i läkartidningen

Påståendet här är att denna rapport skulle visa på att snusning inte alls lett till minskad rökning. Där citeras bland annat följande:

Högst fem procent av svenska män har haft hjälp av snus i sitt rökslut. I stället för att främja snusanvändning behövs kraftfulla förebyggande åtgärder mot rökning.

Som en sido-not: Detta citat är hämtat från läkartidningen, 2008, och jag kan inte hitta det i rapporten ifråga. Eftersom jag inte läst artikeln i läkartidningen i fråga så tolkar jag dock det som skrivs att denna slutsats är hämtad från rapporten.

Det påståendet har flera problem:

  1. Den siffran går inte att dra ifrån faktaunderlaget.
  2. Även om den vore sann så är 5% mycket. Det är 100 färre fall av lungcancer varje år (3.300 insjuknar i lungcancer varje år, 5% av detta är 165, vilket jag avrundat ner till 100 eftersom det fortfarande är vanligare med snus bland män). Det är alltså minst 100 personer per år som Gunvor gott tycker kan dö i lungcancer varje år av ideologiska skäl.
  3. Det finns ingen korrelation mellan mening ett och två, och inget motsatsförhållande. Meningarna hör helt enkelt inte ihop.

Det som borde ha stått är istället:

Åtminstone fem procent av svenska män har haft hjälp av snus i sitt rökslut, vilket lett färre fall av lungcancer. Detta behöver dock kompletteras med kraftfulla förebyggande åtgärder mot rökning.

Det är händelsevis den linje som jag företräder: få färre att insjukna i lungcancer och KOL, få färre ungdomar att börja röka, arbeta pro-aktivt mot rökning i offentliga miljöer, arbeta mot budskap som glorifierar rökning.

Nästa citat handlar om i vilken utsträckning snusare har rökt innan:

Att både snusa och röka är vanligt. År 2005 var 36 av de vuxna snusarna också rökare, 26 procent hade rökt tidigare medan 39 procent aldrig rökt.

Detta tolkar förbudsivrare som Gunvor att de 39% som aldrig rökt är tobaksbrukare som inte skulle skulle ha varit nikotinister om det inte varit för snuset. Men, en sådan slutsats går inte att dra; det är rent önsketänkande från Gunvors sida.

När jag gick i högstadiet så var det en del som började röka, och en del som började snusa. Detta beroende på grupptryck och beroende på vilka man umgicks med. Själv föll jag för grupptrycket och började snusa. Bland mina kvinnliga klasskamrater började de som föll för grupptrycket istället att röka. Jag är fullständigt övertygad att om inte snuset hade funnits så hade både jag, och många av mina kamrater börjat röka istället. När man är 14 gör man ingen bedömning av vad som är skadligt (allvarligt talat, när jag var 14 så var jag odödlig) utan man går på grupptryck och på vad som är häftigt. Det var häftigt att snusa och det var häftigt att röka och jag är tacksam att jag fastnade för den mindre skadliga varianten snus istället för rökning.

Hade Gunvor fått bestämma så skulle jag ha börjat röka istället och då hade jag kunnat se fram mot både KOL och lungcancer.

Samtidigt ignorerar de gärna den andra siffran, dvs att 26% hade rökt tidigare. Det är alltså, om dessa siffror är korrekta, drygt 800 personer per år som undviker lungcancer tack vare snuset. Jag upprepar; enligt de siffror som Gunvor själv använder som faktaunderlag så är det 800 personer per år som Gunvor vill skicka i en förtida grav. Finns det ingen hejd på hur många hon vill ta livet av?

I denna sammanställning hänvisar man dessutom gärna till Health Effects of Smokeless Tobacco Products, The Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (Scenihr) och påstår att denna säger:

Det finns de som hävdar att rökningen i Sverige har minskat på grund av snuset. En nyligen presenterad vetenskaplig EU-rapport som har undersökt snus har slagit fast att det saknas bevis för att det skulle finnas ett orsakssamband mellan rök- och snustrender i Sverige. Rökning har dessutom minskat i flera befolkningar, utan att snusning ökat, enligt EU:s expertgrupp.

Health effects of smokeless tobacco products 2009

Men, vad säger den rapporten då? Jo, om man börjar med sammanfattningen, den del som man kan läsa om man inte orkar plöja hela rapporten, så står där:

Due to insufficient evidence it is not possible to draw conclusions as to the relative effectiveness of smokeless tobacco as an aid to smoking cessation in comparison with established therapies.

och vidare:

There is some evidence from the USA that smokeless tobacco use may lead to subsequent cigarette smoking. The Swedish data, with its prospective and long-term follow-up do not support the hypothesis that smokeless tobacco (i.e. Swedish snus) is a gateway to future smoking. Social, cultural and product differences between North America and Europe and within Europe suggest caution in translating findings across countries.

Vad innebär då detta? Jo, två saker:

  1. Det finns ingen forskning som entydigt pekar åt något håll. Vi kan inte med säkerhet säga att snusning minskar rökningen, men vi kan inte heller säga att snusning inte minskar rökning.
  2. Det är svårt att dra slutsatser om ett land eller en region baserat på ett annat land eller region

Så ja, det är korrekt att det inte är bevisat att snusning leder till minskad rökning. Men det är också korrekt att det inte finns några bevis på motsatsen.

Men, vad har vi då för data att gå på? Låt oss börja med nedanstående bild:

Här ser vi försäljningen av tobak i Sverige, uppdelat på snus och cigaretter (klicka på bilden för en större bild). Vi kan se hur tobaksbruket totalt minskar, hur snusning ökar och hur rökningen minskar rejält. Siffrorna antyder att rökningen minskat pga snusningen, men det är inget bevis för det.

Nästa bild (alla dessa bilder är från ovanstående rapport) ser ut så här:

Här ser vi att rökningen minskat mer bland män än kvinnor, men också att snusning ökat mer bland män än kvinnor. Även dessa siffror antyder att snuset är en förklaring till minskningen av rökning.

Låt oss titta på ytterligare en bild:

Återigen ser vi hur snusningen verkar vara en orsak till att rökningen hålls nere. Dessutom ser vi hur snusningen ligger ganska konstant, medan samhällets attityd till tobak verkar slå igenom just i rökningen, dvs åtgärder mot tobak leder till minskad rökning.

Låt oss då jämföra med Norge, vårt grannland där snuset inte haft en lika stark marknad som i Sverige. Vi ser då följande graf:

Här blir det väldigt intressant. Vi ser här hur tobakskonsumtionen legat på en stabil nivå runt 40% mellan 1985 och 2006. Men, där rökningen stod för 90% av konsumtionen 1985 står den 2006 för 70% och siffran sjunker år för år.

Det är helt korrekt att detta inte är vetenskapliga bevis för att snusningen lett till minskad rökning, men statistiken pekar i den riktningen och det är den mest troliga förklaringen.

Så, även om det inte går att bevisa att snusning lett en minskning av rökning så är det den mest troliga förklaringen, och det är definitivt inget argument mot snus.

Hälsa

Hur ser det då ut på hälsosidan? Det vi kan konstatera är att lungcancer är den cancerform som starkast förknippas med rökning. Lungcancer drabbar 3300 patienter varje år och det är den femte vanligaste cancerformen i Sverige. Rökningen ligger bakom 80–90 procent av lungcancerfallen.

Den cancerform som mest data pekar på skulle kunna ha ett samband med snusning är bukspottkörtelcancer. Data antyder att det kan finnas en förhöjd risk för snusare här. Som en jämförelse så är det 900 personer per år som drabbas av bukspottkörtelcancer. Så, även om godtar hypotesen att snus ökar denna risk så är det en klart mindre risk än för lungcancer. Men, då ska vi också ha i åtanke att rökare har dubbelt så hög risk för bukspottkörtelcancer som icke rökare, så det är fortfarande bättre att snusa än röka.

Det finns också vissa forskningsdata som pekar på att det skulle kunna finnas en ökad risk för muncancer. Muncancer drabbar drygt 500 personer per år. Även här är rökning en riskfaktor (liksom alkohol) så återigen är inte detta ett argument mot snuset, så länge som man jämför med rökning.

Hur är det då med påståendet att det skulle öka risken för hjärtinfarkt? Det är inte heller korrekt. Däremot riskerar en nikotinist (och det gäller även de som utnyttjar nikotintuggummin) större skador om en infarkt uppstår. Jag citerar:

Till skillnad mot rökning ger snusning dock ingen ökad risk för hjärtinfarkt, visar studien. Däremot ökar risken att dö om man drabbas.

– Djurförsök har visat att hjärtmuskeln vid infarkt lättare drabbas av större skador och oregelbunden hjärtverksamhet när det finns nikotin i kroppen, säger Göran Pershagen

Sammanfattning

Det finns alltså inget vetenskapligt stöd för det korståg som Gunvor G Ericsson (MP) för, eller den position som Elle Bohlin (KD) intog under EP-valet. Snarare pekar de data som vi har på att snus faktiskt hindrar folk från att röka. Men visst, det är inte bevisat att snusningen minskar rökning. Statistiskt finns det dock en sannolikhet för det.

Givetvis vore det bättre om ingen rökte eller snusade alls, men kampen mot tobak bör sättas in mot att förhindra nyrekrytering. Om jag inte hade börjat snusa när jag var 14 är sannolikheten hög att jag inte hade snusat idag. Men, man kan inte gå tillbaks i tiden och rätta till misstag som man gjort.

Med tanke pÃ¥ att Gunvor G Ericsson är Miljöpartiets talesman i folkhälsofrÃ¥gor är det ocksÃ¥ stor risk att hon fÃ¥r inflytande pÃ¥ folkhälsopolitiken om de rödgröna vinner valet. Vill ni verkligen ha en sÃ¥dan person — nÃ¥gon som med glädje skickar rökare in i en för tidig grav — som folkhälsominister? Snacka om drakonisk politik!

Mindre glad påsk

Jag hade egentligen tänkt att koppla bort rikspolitik och bloggande i några dagar under påsken för att ägna mig åt annat, exempelvis att proppa i mig osunda mängder ägg, softa i soffan framför några av de filmer som jag köpt men inte hunnit titta på, och sedan någon dag för att jobba ifatt allt som behövs av valplanering i Sundbyberg.

Men, i min mailbox fortsätter det att ramla in mail om censurering av nätet, och jag kan inte bara ignorera frågan. Jag kommer inte att skriva ett långt inlägg, eftersom jag varken orkar eller hinner just nu. Vill ni läsa ett långt, och väl genomtänkt, inlägg med massvis av länkar så rekommenderar jag istället Per Petterson som skrivit inlägg som defnitivt är läsvärt.

Lite kortare, men fortfarande läsvärt, är Zetterman som verkar känna samma sorg som jag gör; att förslaget kommer från Folkpartisten Cecilia Malmström. Jag betvivlar inte att Cecilia vill skydda barnen, men som liberal borde hon förstå att censur inte är rätt väg att gå, och att vi inte skyddar någon alls.

Jag vill i det här sammanhanget betona att jag inte är det minsta intresserad av att skydda barnpornografi (oavsett om den är pedofil eller hebefil) och att jag inte har några som helst problem med lagar som förbjuder minderåriga att medverka i pornografiska alster. Men, att censurera nätet skyddar ingen; det förhindrar inte övergrepp på barn och det stoppar inte distributionen av barnporr på nätet. Det är alltså ingen avvägningsfråga mellan censur och att stoppa barnporr, utan det är en avvägning mellan censur utan effekt och ingen censur.

Dessutom, fundera pÃ¥ vilka bilder som eventuellt kan tänkas stoppas. För den som vill bli illamÃ¥ende, för en sökning pÃ¥ ”lolicon” pÃ¥ images.google.com. Vidriga bilder, ja, men allihop är tecknade. Vilka offer är det som ska skyddas här? Tecknarna?

Men, invänder nÃ¥gon kanske; är dÃ¥ inte filter en bra väg att stoppa barnporr? Problemet här är att dessa filter är grovmaskiga (dvs de missar en hel del) samtidigt som de blockerar legitima siter. En av de siter som tidigare fastnade i ett av de barnporr-filter som används är korebonsai.com. Ni behöver inte oroa er för att klicka pÃ¥ länken, siten handlar enbart om bonsai-träd, och alla bilder är pÃ¥ olika Bonsai-träd. Det enda ”farliga” med sidan är att man blir lite sugen pÃ¥ att köpa ett bonsai-träd (och de är inte billiga om man vill ha ett i nÃ¥gorlunda storlek)

Det blir då någon hemlig organisation som avgör vad som ska vara tillgängligt, samtidigt som de som faktiskt distribuerar barnporr har andra kanaler. För några år sedan var binärgrupperna på NetNews (eller Usenet, eller vad som nu är termen nu för tiden, jag läser inte där regelbundet) populära för att distribuera porr. En annan distributionsform är privata FTP-siter som givetvis inte påverkas av något censur-filter. Inte heller hjälper filter mot spridning via torrents eller annan fildelningsteknik.

Men, det största problemet är det sluttande planet, där mer och mer blir förbjudet. Nästa steg kanske blir omoralisk porr, därefter all porr och därefter omoraliska bilder. Även Mikael Ståldal tar upp problematiken med det sluttande planet.

Om man inte drar gränsen vid ”ingen censur” sÃ¥ blir det alltid bedömningar, och det blir alltid sÃ¥ att det skapas en ny maktfaktor som bestämmer vad vi ska fÃ¥ se och vad vi inte ska fÃ¥ se. Det kommer alltid att missbrukas för att blockera annat som man ogillar. Ett exempel är Kopimi som blockerades med barnporrfiltret för att nÃ¥gon ogillade deras budskap.

Allt detta är problem som är lätta att förutse när någon pratar om censur, och som liberaler borde vi inte förfalla till sådan plakatpolitik. Lägg hellre resurserna på att spåra upp (och lagföra) de som producerar barnporr. Det vore ett vällovligt initiativ, och någonting som verkligen hjälper de barn som utsätts för övergrepp.


Uppdatering: Läs även Andreas Fröby som lyfter fram vad som är bra i Cecilia Malmströms förslag (samtidigt som han poängterar att censur-delen inte är bra) liksom OlofB som förklarar tekniken bakom filter på ett pedagogiskt sätt.

Cecilia Malmström som kommissionär

Lyssnar på regeringens presskonferens i bakgrunden där det annonseras att Cecilia Malmström blir ny kommissionär, vilket givetvis är en positiv nyhet.

Dessutom ger det FP ett angenämt problem eftersom det innebär att vi ska utse en ny minister när Cecilia väl tillträder som kommissionär.

Slutligen ska regeringen, och Reinfeldt, ha kudos för att de vågar nominera Cecilia på grund av hennes kompetens och inte nominerar henne för att hon är kvinna och inte nominerar en moderat bara för att de är största parti.

SILC nyanställer

För den som har liberala värderingar och som vill arbeta med demokratifrågor och demokratibistånd så har SILC (Swedish International Liberal Center) utlyst tre nya tjänster, varav två är lokaliserade i Stockholm:

Tre spännande tjänster om man har rätt kunskaper (vilket jag inte har) och är beredd att resa.

Vänsterpartiets demokratisyn

Ytterligare ett exempel på Vänsterpartiets flexibla demokratisyn där demokratiska spelregler bara är viktiga så länge som det gynnar dem.

Klippet ifrÃ¥ga är frÃ¥n allianspartiernas paneldebatt pÃ¥ Golfängarna, i Sundbyberg, under nationaldagsfirandet. Klippet inleds med en kort bakgrund som förklarar att innan den här paneldebatten sÃ¥ hade Vänsterpartiet sina 20 minuter, som de förfogade fritt över, och den som kommer in i bild — i syfte att störa debatten — är Vänsterpartiets EU-parlamentariker.

Kort analys

En kort analys av valresultatet innan jag knyter mig:

  • Alliansen gick framÃ¥t och vänsterkartellen backade
  • Folkpartiet ökade och blev Ã¥terigen tredje största parti
  • Folkpartiet ökade i Sundbyberg och vi slog rikssiffrorna igen. I flera valdistrikt var vi dessutom näst största parti.
  • Valdeltagandet gick upp.
  • Det var en trevlig valvaka

Allt detta positivt. Enda smolket för mig var att jag tippade fel. Jag hade tippat pÃ¥ tvÃ¥ mandat för PP och de fick ”bara” ett. Ã… andra sidan, om Lissabonfördraget gÃ¥r igenom (vilket bÃ¥de jag och Folkpartiet vill) sÃ¥ fÃ¥r PP ett andra mandat, sÃ¥ jag kan fortfarande fÃ¥ rätt 🙂

Och ja, jag hade tippat på tre mandat för FP. Däremot hade jag inte räknat med att MP skulle gå så starkt, eller att V skulle gå så svagt. Jag hade räknat med att fler sossar skulle proteströsta på vänsterpartiet.

Och jag höll på att få fel på Junilistan som jag dömde ut helt i början av valrörelsen. Även SD gick starkare än jag hade tippat, men de kom åtminstone inte in vilket faktiskt gläder mig (även om jag försöker låta bli att glädja mig över andras motgångar)