Livebloggning: Kommunfullmäktige 2008-03-31

Jag gör ytterligare ett försök med live-bloggning sÃ¥ fÃ¥r vi se hur det gÃ¥r 🙂

Kommunfullmäktige inleddes 18.00 (istället för 17.00) och började med medborgarförslag. Ett av de medborgarförslag som behandlades var ett förslag om hastighetsbegränsningar på örsvängen, där Folkpartiet förde fram frågan om varför vi ska behandla medborgarförslag i nämnden om nämndens svar sedan inte används.

Istället för att diskutera varför nämndens behandling ignorerades började fullmäktige diskutera ordalydelser på vissa meningar och vilka som skulle lägga vissa förslag. Tyvärr var tystnaden från Socialdemokraterna talande kring varför man valde att ignorera nämndens behandling. Svagt både av nämndens ordförande Jan Jogell (S) som inte ens vågade gå upp i talarstolen, liksom av nämndens vice ordförande Robert Ahl (MP) som hade bytt åsikt sedan nämndens behandling men som inte förklarade varför; eller ens ville erkänna att han bytt åsikt.

Uppdatering 1

Därefter kom vi in på motioner, där Kristdemokraternas motion om att utreda hur ett vårdnadsbidrag skulle påverka Sundbyberg ekonomiskt behandlades. I korthet en enkätundersökning kring vad de boende i Sundbyberg vill. Nu är det ju inte direkt sossarnas paradgren att lyssna på vad väljarna tycker, någonting som visat sig med önskvärd tydlighet det senaste året.

“Vi vet inte hur mycket ett vÃ¥rdnadsbidrag skulle kosta, men utgÃ¥r frÃ¥n att skulle kosta Ã¥tskilliga miljoner” var i korthet Helenes svar. Ã…terigen visar socialdemokraterna att man inte är intresserade av att ta reda pÃ¥ fakta utan istället vill man lÃ¥ta sig styras av sina fördomar.

Jag noterar även att Mariam liksom sin partikollega Nathalie tydligen inte läst Kristdemokraternas motion innan de for ut i sina angrepp pÃ¥ Folkpartiet. Hade de läst motionen, eller lyssnat pÃ¥ vad vi sagt i nämndbehandling eller behandlingen i kommunstyrelsen — där de bÃ¥de sitter — hade de vetat att vi stöder en utredning. Punkt.

Uppdatering 2

Sedan bestämde sig mitt mobila bredband från Tele2 för att börja krångla, så under en lång period var min anslutning minst sagt skakig.

Under behandlingen av trafikplanen hade socialdemokraterna bestämt sig för att Folkpartiet inte skulle få yrka. Exakt varför framgick inte, mer än att sossarna var sura över att de tidigare inte hade fått lägga ett yrkande i kommunfullmäktige.

För att vara helt ärlig är jag inte helt inläst pÃ¥ den paragraf som socialdemokraterna hänvisar till, men deras motivering lät — kort sagt — ytterst tveksam. Men, socialdemokraterna har ju tidigare visat sig ha en väldigt flexibel tolkning av kommunallagen sÃ¥ sannolikheten att de skulle ha rätt i detta fall är — enligt min lekmannatolkning — infinitesimal.

Uppdatering 3

Efter mer strul med anslutningen kommer här en uppdatering igen. Rent allmänt irriterar det mig att presidiet är så generösa med repliker. Repliker bör enbart tillåtas om man är apostroferad, och man bör inte kunna få replik på en replik (möjligen kontrareplik, vilket är en annan sak)

En lång diskussion följde sedan om accessavgiften till Lorrys bergrumsgarage. Lågmärket i den debatten var när Helene tog till lögnen som vapen igen och påstod att Folkpartiet hade ändrat åsikt, vilket är väldigt intressant med tanke på att vi har varit konsekventa i vår politiska linje ända sedan start; vilket Helene givetvis vet.

Uppdatering 4

En annan lång diskussion var kring strandpromenaden och området Förrådet 1. Här lyckades socialdemokraterna aldrig svara på frågan varför de ville ge bort kommunala tillgångar och sälja marken med en rabatt på 12 miljoner. Det innebär att detta KF hade kunnat kosta kommunen 50 miljoner kronor, men tack vare vår återremiss på accessavgiften lyckades vi hålla nere kostnaden för det slösaktiga vänsterstyret lite grann i alla fall.

Noterbart är att Jan Jogell ville strypa debatten med motivet att frågan har diskuterats tidigare.

Uppdatering 5

Sedan började jag få slut på batteri, så den sista uppdatering kommer när jag kommit hem.

Uppdatering 6

En sista uppdatering. På slutet kom valärenden, vilket normalt sett brukar vara snabbt avklarat. Inte den här gången eftersom vänsterkartellen bestämt sig för att utöka till 4 kommunalråd (från 3,5) och inte behagat informera alliansen innan.

Någon bra förklaring på varför man ändrat arvoderingen, eller om detta täcks i budgeten ville man från vänsterhåll inte svara på.

Man kan Ã¥terigen konstatera att socialdemokraterna säger en sak i opposition men gör en helt annan i “majoritet”. Efter valet var det höga brösttoner och det var “rent förkastligt” att Folkpartiet hade ett kommunalrÃ¥d med vÃ¥ra fem mandat. Numera har MP ett kommunalrÃ¥d med 4 mandat och V har ett kommunalrÃ¥d med 4 mandat.

Innan maktskiftet var det rent förkastligt att alliansen hade tre heltidsarvoderade politiker (på 26 mandat) men det är tydligen inga problem för vänstern att ha fyra heltidsarvoderade politiker (på 25 mandat). Att leva som man lär är inte modellen sa Bill. Modellen att inte leva som man lär sa Bull.

Annars kom det en intressant interpellation i slutet av mötet, men ren utmattning av kommunfullmäktigegruppen gjorde det till en väldigt kort diskussion. Tyvärr. Inte fick vi något egentligt svar heller. Tyvärr, igen.

Gästblogg: Tala klarspråk om föräldraförsäkringen

Det var ett tag sedan, men nu kommer en gästbloggning igen. Denna gång från två av mina partikamrater i Sundbyberg och ämnet är föräldraförsäkringen och jämställdhet.

VÃ¥ga tala klarsprÃ¥k om föräldraförsäkringen – man kan inte ha kakan och äta upp den

En frÃ¥ga som debatterats länge och som rör upp starka känslor är frÃ¥gan om delad föräldraförsäkring – en frÃ¥ga som engagerar oss som liberaler dÃ¥ det ställer olika liberala principer mot varandra .

Föräldrar med gemensam vÃ¥rdnad har rätt till hälften av det totala antalet dagar med föräldrapenning. En av föräldrarna kan välja att avstÃ¥ rätten till föräldrapenning (bortsett frÃ¥n 60 dagar) och dagarna skrivs dÃ¥ över pÃ¥ den andra föräldern. Därmed kan en av föräldrarna vara hemma större delen av föräldraledigheten och idag är den föräldern i de flesta fall en kvinna; 83% av dagarna med föräldrapenning tas idag ut av kvinnor. Detta är naturligtvis infomation som inte gÃ¥tt arbetsgivarna förbi och om vi tror att arbetsgivare — som nationalekonomen och föräldraförsäkringsutredaren Anna Thoursie brukar säga — föredrar närvaro före frÃ¥nvaro blir det mot bakgrund av den informationen rationellt att välja bort en kvinna som söker en tjänst i konkurrens med en man.

Eftersom det är mycket svårt för företag att bedöma hur enskilda individer kommer att agera blir det kvinnor som grupp som drabbas av hur familjer idag väljer att fördela föräldaledigheten. Vi skulle kunna gå in och tvinga företagare att bortse från statistik som visar hur föräldraledigheten tas ut, men om vi anser att det är orimligt så kan vi bara acceptera att föräldrarnas möjlighet att själva fördela ledigheten medför att kvinnor som grupp blir missgynnade på arbetsmarknaden. Det gäller också kvinnor som väljer att inte skaffa barn.

Varför talar vi inte klarsprÃ¥k om det faktum att det rÃ¥der en mÃ¥lkonflikt mellan att Ã¥ ena sidan ha möjligheten att själv fördela uttaget av föräldradagar och Ã¥ andra sidan ha reellt lika möjligheter pÃ¥ arbetsmarknaden? Som liberal är detta naturligtvis inget självklart val men det är viktigt att vara medveten och inse att man faktiskt mÃ¥ste ta ställning till vilken liberal princip som man prioriterar; är det möjligheten att själv välja hur dagarna fördelas och riskera att fÃ¥ ett skevt uttag som ger en grupp individer sämre chanser till bra lön och spännande jobb eller är det viktigare att ha regler som ger alla (i fertil Ã¥lder) en likvärdig “risk” i arbetsgivarens ögon och därmed ge individer av bÃ¥da kön lika möjlighet att förverkliga sig och att slippa bli bortvald för ett beslut som av mÃ¥nga betraktas som ett köksbordsbeslut. Det sitter betydligt fler vid det där köksbordet som inte har bett om att fÃ¥ ta konsekvenserna av de beslut som tas av enskilda individer.

Om man som vi landar i att det är viktigare att alla ska ha lika möjlighet att förverkliga sig och slippa väljas bort på ovan nämnda grunder så måste det också vara ok att tala klarspråk och säga till kvinnor; ni kan inte ta mer än 50% av dagarna med föräldrapenningen och samtidigt göra anspråk på att ha samma lön och möjlighet till spännande positioner som män. Vi tycker det är ett hyckleri bland dagens debattörer i jämställdhetsdebatten som i sin populistiska strävan väljer att inte framhålla denna målkonflikt.

Vi tycker att det är dags att sluta hyckla över den påstådda diskrimineringen och de onda arbetsgivarna och åtgärda problemet som ligger till grund för detta, nämligen utformningen av försäldraförsäkringen och dela föräldraförsäkringen mitt itu. Först då blir män och kvinnor föräldrar på samma villkor.

Jessica Bagge
Magnus Källström

Blomkampanj på kvinnodagen

Folkpartiet i Sundbyberg har som tradition att vi internationella kvinnodagen delar ut blommor. I år var femte året i rad som vi körde den här kampanjen.

DSC_0332
PÃ¥ bilden ser vi Jessica, Nina och Peter i närheten av vÃ¥r samlingspunkt där vi hade blommorna. Peter är den som — en gÃ¥ng i tiden — drog igÃ¥ng kampanjen och i Ã¥r hade han fixat blommor och stod för logistiken, vilket jag är tacksam för eftersom det avlastade mig en del.

DSC_0420
Ovan ser vi Nina på gott humör; och det är svårt att vara någonting annat än glad när man deltar i den här kampanjen. Man möts av ideliga leenden och det känns att det är en uppskattad kampanj.

DSC_0471
Det här är min personliga favorit bland de bilder som jag tog. Blomman tycks röna mer uppskattning hos mamman än hos barnet.

DSC_0387
Det enda som är tråkigt med kampanjen är egentligen att blommorna tar slut så fort. Jag skulle gärna ha hållit på i en timme till.

Insändare – Mitt i Sundbyberg

Tillsammans med Fredrik Antonsson (M), skrev jag för ett tag sedan en insändare till tidningen Mitt i Sundbyberg som publicerades i veckans nummer.

insändare080312
Som jag nämnt tidigare så dröjer det ibland en bra stund mellan att man skriver en insändare till dess att den publiceras (om den öht blir publicerad) vilket gör det svårt att få en insändare att kännas aktuell.

I just detta fall var den dock fortfarande aktuell, men det är en sak som är problematisk med insändaren. När jag skrev den var jag inte ordförande för Folkpartiet i Sundbyberg. Jag står fortfarande för vartenda ord som finns i insändaren, men som föreningsordförande finns alltid risken att det man skriver tolkas som föreningens officiella ståndpunkt.

Även om vi ofta diskuterat det moraliskt korrupta maktskiftet i kommunen — liksom Michael Spiras roll i detta — sÃ¥ har föreningen ingen officiell stÃ¥ndpunkt kring Michael Spiras medverkan i olika kommunala organ. Jag vet att mÃ¥nga delar min Ã¥sikt, men det finns inget styrelsebeslut där vi tagit ställning, och insändaren speglar alltsÃ¥ inte en officiell stÃ¥ndpunkt för styrelsen för Folkpartiet i Sundbyberg.

Jag vill därmed tydliggöra att detta är mina privata åsikter; precis som denna blogg alltid är mina tankar och åsikter. Ibland sammanfaller mina åsikter med föreningens, men bara för att någonting står på min blogg innebär inte att föreningen tagit officiell ståndpunkt i en viss fråga.

Texten då slutligen, för den som inte vill läsa den i skärmdumpen ovan:

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val, val till EU-parlamentet och eventuella folkomröstningar i kommunen. Det innebär att valnämnden är demokratins väktare i kommunen.
Så ser det åtminstone ut i den stora världen, utanför Sundbyberg.
Här heter valnämndens vice ordförande Michael Spira, en före detta moderat som lockad av bättre uppdrag hoppade över till socialdemokraterna.
Att han samtidigt körde över 11052 väljare och ignorerade den vilja de gett uttryck för i fria val spelade ingen roll; han fick ju vad han ville ha.
När Sundbyberg efter 87 år äntligen fick ett styre utan socialdemokrater såg Michael Spira till att detta styre blev kortvarigt. Genom att sätta sig över ett demokratiskt valresultat underminerar Michael Spira tilltron till demokratin.
Samma Michael Spira är alltså den näst högst ansvariga för att demokratin i kommunen ska fungera. Skrämmande!

Ibland klipps även insändare ned nÃ¥got, i det här fallet är det meningen “SÃ¥ ser det Ã¥tminstone ut i den stora världen, utanför Sundbyberg.” som blivit nedkortad. FrÃ¥n början stod det “SÃ¥ ser det Ã¥tminstone ut i den stora världen, utanför Sundbyberg där vi bor.”. Ingen stor skillnad, men i originalversionen framgick referensen till Peter Dalles uppfinnare i Lorry tydligare. Men, men, man ska inte klaga när insändaren trots allt togs in.

Vattentornets belysning invigd

I onsdags invigdes vattentornets nya belysning. Vattentornet, som stod klart 1912, användes inte som vattentorn i särskilt många år men har sedan dess invigning varit ett av de viktigaste landmärkena i Sundbyberg.

När det är mörkt ute syns det dock ganska dåligt och hela tornparken var en ganska mörk och otrygg plats nattetid.

före3
Vattentornet utan belysning. Klicka på bilden för en större bild.

Under föregående år, när Folkpartiet och alliansen satt i majoritet drev vi frågan om en belysning av vattentornet; både för att förstärka stadens profil när det var mörkt, men framförallt för att öka tryggheten runt omkring vattentornet.

Det var vår nämndordförande — och kommunalråd — Nina Lundström som drev frågan, men tyvärr kunde inte leverantören leverera i tid och invigningen blev därför försenad till mitten av mars.

efter3
I bilden ovan (klicka för en större bild) ser vi vattentornet belyst; en klar skillnad mot tidigare.

Det var givetvis tråkigt att det inte var Nina — och Folkpartiet — som fick sköta invigningen. Samtidigt tycker jag att nämndens nya socialdemokratiska ordförande — Jan Jogell — faktiskt hanterade situationen riktigt snyggt. Han både påpekade att detta var ett FP-initiativ i sitt tal och han tände dessutom belysningen gemensamt med Nina.

Dock saknar jag fortfarande en vision för vattentornet från Socialdemokraterna. Det skulle gå att göra massvis med vattentornet — inklusive en utkiksplats från tornets topp — men de nöjer sig med ett kafé i bottenplanet. Ett kafé som inom en tvåhundra meters radie ska konkurrera med ca 10-15 andra kaféer. Bygger man någonting i bottenplanet blir det dessutom svårare att göra någonting med resten av tornet; det vore kort sagt bättre att åtgärda hela tornet på en gång.

Detta kostar dock en hel del och kräver antagligen delfinansiering av externa aktörer.

ingången
Från Folkpartiets sida bjuder vi därför in övriga partier att ansluta sig till våra visioner för vattentornet. Välkommen in att skåda ljuset, kort sagt.

Smått och blandat

Först, mina ursäkter över uppdateringsfrekvensen på bloggen. Jag har tagit på mig lite för mycket politiskt arbete med tre nämnder, uppdragen som ordförande och valledare, liksom en del andra uppdrag för Folkpartiet i Sundbyberg. Därmed har bloggen blivit lidande. Det kommer att bli bättre under våren men det kommer att fortsätta vara klent med uppdateringar (antagligen) i några veckor till. När väl solen och våren är här så brukar jag känna mig piggare och då borde jag orka skruva upp engagemanget ett snäpp till.


Därefter får jag konstatera att det här inlägget blir ganska blandade punkter. Till min bedrövelse fick jag veta att Gary Gygax avlidit. Jag antar att de flesta av mina (få) läsare inte vet vem han är, men han spelade en viktig roll i framväxten av rollspelen som hobby, och som gammal rollspelare var han lite av ikon. Inte för att jag var så särskilt förtjust i det mesta av hans arbete (jag föredrar Ars Magica om jag ska rollspela) utan för den roll han spelade i framväxten av en hobby som jag alltid gillat.


Jag har även gjort några designändringar på bloggen. Den tydligaste är att Folkpartiloggan är bortplockad. Inte för att jag lämnat partiet eller ändrat åsikt, utan helt enkelt för att tydliggöra att detta är min privata blogg där jag framför mina åsikter. De sammanfaller ofta med Folkpartiets åsikter, men inte alltid.

Så, kort sagt; jag vill att det tydligare ska framgå vem som är avsändare.


På lördag är det internationella kvinnodagen; glöm inte det.


Slutligen har jag valt att plocka bort länken till Claes Nordmark. Tydligen vill jag tysta honom sÃ¥ det är bäst att jag slutar länka dÃ¥. För socialdemokrater har ju som bekant aldrig fel…