Nu blev jag plötsligt illamående

Att jag inte är någon större vän av SVT har antagligen inte undgått någon som läser min blogg, men nu har de ta mig fan (ursäkta svordomen) passerat alla anständighetens gränser.

DN rapporterar att SVT sänder Englas begravning. Jag har medvetet valt att inte kommentera mordet på Engla (som givetvis är vedervärdigt) eftersom jag tycker att familjens förlust är tillräckligt tung som den är utan att alla ska hålla på och kommentera den. Eftersom jag dessutom sällan skriver om brott och straff och dess bäring på politiken så har det blivit naturligt för mig att inte beröra det.

Men, nu kan jag inte vara tyst; hur resonerar SVT egentligen? En begravning är en ceremoni där de som kände den som dött fÃ¥r en chans att ta farväl och en möjlighet att bearbeta den sorg som vi alla känner när nÃ¥gon vi känner för har dött. Därmed blir det en del av sorgearbetet och en väldigt personlig upplevelse. Det finns inget värde i att filma — och spela upp — folks sorg.

Däremot tänker jag inte kritisera Englas familj; de är mitt i en smärtsam sorgeprocess och chocken har antagligen fortfarande inte släppt. Jag tror därför att deras syfte med att tv-sända begravningen är ärligt menad, men dÃ¥ är det SVT:s roll — som betraktare utan en känslomässig anknytning att sätta stopp. Att begravningen sänds kommer inte att hjälpa den sorgeprocess som familjen genomgÃ¥r och jag har svÃ¥rt att se syftet med att tv-sända en begravning och därmed göra ett spektakel av deras sorg.

Även SvD rapporterar om detta. I expressen tycker jag dock att Göran Rosenberg uttrycker det bra:

– Det här är i genren dokusÃ¥pa. Det är en verklig händelse som man gör tv-program av. Mer av det privata regisseras och sänds i tv. Det här är ännu ett steg. Jag tycker att SVT som är vÃ¥r viktigaste offentliga arena i Sverige bör bidra till att den här offentliga arenan upprätthÃ¥lls och inte att det privatiseras.

Den som tagit beslutet på SVT borde skämmas, liksom deras ledning. Det är inte vad public service borde syssla med.

Trevlig valborg

Nu hoppas jag att ni alla har en trevlig valborgsmässoafton. Eftersom morgondagen är den stora slappardagen, då man helt kan koppla av, så går det att ta ut svängarna ikväll.

En varning dock, var lite försiktig med tändvätskan innan ni tänder brasan:

Men på en mer allvarlig not: en del djur söker skydd i kvisthögar. Se till att skrämma bort dem innan ni tänder eld. Eller, ännu hellre, flytta på brasan samma dag som ni ska elda. Det är onödigt att grilla igelkottar.

Mer gästbloggat om föräldraförsäkringen

Jag hade tidigare ett gästinlägg skrivet av Jessica Bagge och Magnus Källström; ett inlägg som är ett av de mest kommenterade inläggen på min blogg.

Nu har Magnus skrivit en kort uppföljning som dessutom innehåller ett excel-ark för att snabbt kunna räkna ut effekter av föräldraförsäkringen. Jag publicerar båda här:

I diskussionen om föräldrarnas rätt att bestämma hur dagar med föräldrapenning ska fördelas brukar ett argument vara att man inte anser sig ha råd att låta den med högre inkomst vara föräldraledig. Så kan det ju naturligtvis vara, men hur många har verkligen satt sig ner och räknat på vad den faktiska skillnaden blir? När man räknar på nettoskillnaden efter skatt visar det sig ofta att skillnaderna blir relativt små. En annan faktor som påverkar är också om arbetsgivaren erbjuder utfyllnad av ersättningen över 80% av lönen.

Undertecknad har tagit fram ett verktyg (Excel-fil) som beräknar skillnaderna när respektive förälder är hemma, modell och siffror är från skatteverket resp försäkringskassans hemsidor. För en familj där mamman tjänar 18000 kronor i månaden och pappan tjänar 23000 kronor i månaden är skillnaden beroende på vem som stannar hemma ungefär 800 kronor per månad. Familjen får mindre pengar att röra sig med, men skillnaden är kanske inte så stor som man först kan tro bara genom att titta på löneskillnaderna. Det är inte ens alltid mest ekonomiskt fördelaktigt att låta den med högre lön fortsätta jobba (t ex med utfyllnad av ersättningen från arbetsgivaren).

Magnus Källström

Verktyget finns här.

Varför ljuger Helene (igen)?

Jag har tidigare tagit upp problemet att Helene Hellmark Knutsson använder lögnen som politiskt vapen. Det tycks dock inte avskräcka henne, utan hon fortsätter i samma stil.

Den här gången handlar det om det måndagens fullmäktigemöte som folkpartiet lämnade i protest. Politikerbloggen har nu skrivit om det och som goda journalister har de givetvis även kontaktat Helene Hellmark Knutsson för att få hennes kommentarer. Tyvärr är det nästan enklare att räkna upp vad som inte är lögner i Helenes svar, men jag väljer att uppmärksamma några saker:

– Det blir märkligt att Nina Lundström, som verkligen pratade sönder hela fullmäktigemötet, protesterar mot att det förlängs med tio minuter, säger Helene Hellmark Knutsson till Politikerbloggen.

Till att börja med protesterade vi inte emot att mötet förlängdes i 10 minuter (när vi gick hade vi givetvis ingen aning om hur länge till mötet skulle pågå) utan emot att det förlängdes i strid med arbetsordningen och utan att man försökt nå en konsensuslösning bland gruppledarna. Sossarna försökte inte ens inleda en diskussion med övriga partier.

För det andra var det verkligen inte folkpartiet som “pratade sönder” fullmäktigemötet. Det var socialdemokraterna som envisades med att förlänga diskussionen kring Kymlinge genom att dra in Norrenergi och kraftvärmeverk i diskussionen hela tiden. Det var socialdemokraterna som spenderade en timme pÃ¥ att prata om hur dÃ¥ligt alliansen skött sig under 2007 (pÃ¥ frÃ¥gan om Ã¥rsredovisning) för att försöka skyla över vilket strÃ¥lande resultat vi hade gjort. Att dÃ¥ Nina — som gruppledare och tidigare kommunalrÃ¥d med ansvar för stadsbyggnadsfrÃ¥gor — gÃ¥r upp och berättar nÃ¥gra av de bra saker som alliansen Ã¥stadkom skulle alltsÃ¥ vara att “prata sönder” fullmäktige. Man blir ju mörkrädd.

– Det som var kvar var nÃ¥gra administrativa ärenden och valärenden. Vi var klara tio minuter senare.

Ska man ljuga bör man kanske undvika att ljuga om sådant som är lätt för vem som helst att dubbelkolla. Följande ärenden var kvar när vi gick:

 • Revisionsberättelse 2007 för Solna/Sundbybergs brandförsvarsförbund
 • Anmälan av Ã¥rsredovisning 2007 för Solna/Sundbybergs brandförsvarsförbund
 • Godkännande av parkeringslösning för projekt Lorry samt reglering av den Ã¥rliga accessavgiften.
  • Här är värt att notera att den här frÃ¥gan Ã¥terremitterade vi förra fullmäktige för att vi sÃ¥ starkt motsatte oss att kommunen skulle gÃ¥ in med ett antal miljoner till ett parkeringsgarage. Vi hade lika starka invändningar nu, och det hade blivit en lÃ¥ng diskussion här om inte sossarna hade tagit till alla knep som finns för att undvika en diskussion.
 • Ombudgetering av investeringsmedel frÃ¥n 2007 till 2008
 • Ändring i kultur- och fritidsnämndens reglemente- nämndens ansvar för anläggningar flyttas till stadsbyggnads- och miljönämnden
  • Här hade vi starka invändningar
 • Ändring i stadsbyggnads- och miljönämndens reglemente – nämnden fÃ¥r ansvar för stadens samtliga anläggningar och nämndens ansvar för energiplanering, samordningsansvaret för interna miljöarbetet och utdelning av miljöstipendium flyttas till kommunstyrelsen
  • Här hade vi starka invändningar
 • Ändring i kommunstyrelsens reglemente – styrelsen fÃ¥r ansvar för energiplanering, samordningsansvaret för interna miljöarbetet och utdelning av miljöstipendium
  • Här hade vi starka invändningar
 • Inrättande av en klimat- och hÃ¥llbarhetskommitté inom kommunstyrelsen samt reglemente för kommittén
 • Ändring i arvodesreglementet med anledning av att en klimat- och hÃ¥llbarhetskommitté inrättas i Sundbyberg stad
 • Entledigande av ledamöter och suppleanter Norrenergi & Miljö AB samt Norrenergi AB.
  • Ã…terigen en frÃ¥ga där vi hade starka invändningar och som vi Ã¥terremitterade föregÃ¥ende fullmäktige.
 • Entledigande av ledamot och suppleant Söderhalls renhÃ¥llningsverk (Sörab)
 • Ã…tta (8) stycken valärenden
 • NÃ¥gra administrativa ärenden

Jag avrÃ¥der generellt ifrÃ¥n att använda sig av lögner — det är inte sjysst mot väljarna — men om man nu är patologisk lögnare sÃ¥ kanske man ska avhÃ¥lla sig frÃ¥n att ljuga om sÃ¥dant som är väldigt enkelt att pÃ¥visa som just lögner?

S-kommunalrådet anser att det var en medveten taktik från fp-gruppledaren att driva mötestiden till en stridsfråga.
– Det är uppenbart att hon ville prata sönder mötet och att vi inte skulle hinna med alla ärenden.

En ytterligare anledning till att det är bra att undvika att ljuga — förutom att det är moraliskt fel, osjysst mot väljarna och ger en svart tunga — är att dÃ¥ mÃ¥ste man hÃ¥lla koll pÃ¥ vad man sa, sÃ¥ att man inte trasslar in sig i sina egna lögner. Här gör Helene just det, dvs hon snubblar över sina egna lögner.

Först ljög hon om att det “var nÃ¥gra administrativa ärenden och valärenden” och sedan pÃ¥stÃ¥r hon att vi ville blockera nÃ¥gra ärenden. Varför — i hela fridens namn — skulle vi frÃ¥n folkpartiet försöka blockera “nÃ¥gra administrativa ärenden och valärenden”?

Sedan försökte vi inte blockera några ärenden alls. Vi ville att alla ärenden skulle få en sjysst behandling, exempelvis genom att mötet fortsatte en annan dag.

Livebloggning: Kommunfullmäktige 2008-04-21

Tyvärr hade jag en del att göra på jobbet och missade därmed en stor del av interpellationsdebatten vilket också innebar att jag missade Nina Lundströms interpellationer. Sett till tidigare interpellationsdebatter är jag dock övertygad om att hon gjorde ett strålande arbete.

Interpellationsdebatten drog ut på tiden några minuter, vilket jag dock tycker var en korrekt bedömning av presidiet eftersom det innebar att interpellationen i fråga kunde slutföras. Är man paragrafryttare och bryter mitt i så riskerar man att hela debatten måste tas om från början när man tar upp interpellationen igen.

Uppdatering 1

Tyvärr missade jag större delen av medborgarförslagen eftersom jag hade en del samtal att ringa. Dessutom var jag mer intresserad av de motioner som skulle behandlas.

Den första motionen handlade om att göra hela Kymlinge till ett naturreservat. Detta är en fråga som de borgerliga partierna drivit länge och det har varit en del av folkpartiets valplattform sedan långt innan jag flyttade hit. En snabb genombläddring av gammalt valmaterial gav vid handen att vi drivit ett skydd av Kymlinge åtminstone sedan 94, men antagligen mycket längre än så.

Från vänsterns sida, och då framförallt socialdemokraterna, hänvisar man gärna till det kommunala planmonopolet. Det är också korrekt att så länge som en majoritet i fullmäktige vill skydda Kymlinge så är planmonopolet tillräckligt.

Problemet är bara att om det helt plötsligt finns en majoritet för att bebygga Kymlinge så finns det inte längre något skydd. Då försvinner det gröna Kymlinge. Då har vi bara kvar den lilla bit som redan är naturreservat.

Folkpartiets Nina Lundström hade en lång genomgång av de hot som finns mot Kymlinge och hur svagt skydd området har. Värt att notera är hur Socialdemokraterna länge har velat bebygga Kymlinge. Anledningen till att de hittills skyndat långsamt (och i största möjliga tystnad) är för att de vet att det är kontroversiellt att vilja bebygga Kymlinge och att många väljare skulle bli förbannade om Kymlinge försvinner.

Talande var också den totala tystnaden från miljöpartiet; miljöpartiet som var så drivande i att det naturreservat som idag finns faktiskt skapades har nu helt tystnat. Miljöpartiet har sannerligen helt släppt alla ambitioner att skydda Kymlinge och nu är de enbart ute efter att bebygga så mycket som möjligt.

Uppdatering 2

Slutligen vågade sig någon ur miljöpartiet upp i talarstolen, men tyvärr var det bara skitsnack som kom från Robert Ahl. Det är nämligen som så att det är politiker i Sundbyberg som vill bygga ett kraftvärmeverk i Kymlinge; det är politiker (socialdemokrater) i Sundbyberg som deltagit i visionsarbeten om att bebygga Kymlinge; det är vänsterkartellen i Sundbyberg som vägrar att ge Kymlinge ett starkare skydd; det är oansvariga politiker på vänsterkanten som inte kan hålla i pengarna och som därför desperat måste försöka bebygga varje ledig plätt som finns i kommunen.

Det var åtminstone klargörande att miljöpartiet nu säger att de inte vill ha ett större naturreservat; att miljöpartiet i klartext erkänner att de vill bebygga hela Kymlinge. Jag undrar dock vad deras väljare tycker om detta.

Uppdatering 3

Det är lite intressant att Robert Ahl gick upp i talarstolen fler gånger, och varje gång lyckades han snärja in sig i sina halvsanningar. Bland annat framförde han att folkpartiet skulle stå bakom en exploatering genom det som tidigare uttryckts genom Axén Olin. Då kan det vara värt att notera att folkpartiet tog tydlig ställning mot dessa tankar. Detta vet givetvis Robert Ahl, men han försöker blanda bort korten eftersom han tycker att det är pinsamt att miljöpartiet inte längre lever upp till sitt namn och sina vallöften.

Vi fick också besked från socialdemokraterna: det blir ett kraftvärmeverk i Kymlinge och socialdemokraterna är inte intresserade av att bevara Kymlinge som grönområde.

Uppdatering 4

Efter en lÃ¥ng debatt, som slutade först lite efter Ã¥tta (8) blev det votering där folkpartiet, kristdemokraterna och centern valde att bifalla motionen medan övriga partier avslog den (även om man valde den luddiga varianten “anses besvarad”). Jag mÃ¥ste erkänna att jag är lite besviken pÃ¥ moderaterna som tidigare tagit tydlig ställning för Kymlinge. Visst, jag kan respektera att de vill diskutera frÃ¥gan i gruppen men dÃ¥ borde de ha valt att avstÃ¥ frÃ¥n att rösta istället för att avslÃ¥ motionen.

Därefter följde ytterligare tre motioner, varav två till från centern. Här var majoriteten mer positivt inställd och motionerna bifölls. Under diskussionen kring upphandlingspolicyn framkom att socialdemokraterna funderar på ytterligare omorganisationer och beslutsförslaget var luddigt och oklart.

Under årsredovisningen var Helene tvungen att erkänna att kommunen gick väldigt bra 2007, men eftersom Helene är bitter över att hon aldrig lyckats hålla en budget så var hon tvungen att försöka nedvärdera det arbete som alliansen gjorde när vi satt i majoritet. Det framkom med all önskvärd tydlighet att för Helene är inte budgetdisciplin särskilt viktigt, utan tydligen är det en plump i protokollet att kommunen för ovanlighetens skull inte gick med minus.

Uppdatering 5

Nina Lundström tog upp vad vÃ¥ra revisorer, dvs Ernst & Young, tagit upp; att vi under 2007 hade en bättre kostnadskontroll — eller i korthet att vi höll i pengarna bättre och hade en bättre kontroll över hur skattemedlen används. Under 2007 var det en god budgethÃ¥llning, nÃ¥gonting som kommunen inte sett pÃ¥ mÃ¥nga Ã¥r.

Sedan är det lite fascinerande att sÃ¥dana siffror som har ett genomslag pÃ¥ flera Ã¥r, dvs där en förändring inte alltid slÃ¥r igenom det Ã¥r de införs — och/eller där effekterna kan kvarstÃ¥ i flera Ã¥r — där är det alltid sÃ¥ att positiva siffror beror pÃ¥ vad sossarna gjorde 2002-2006 och negativa siffror beror pÃ¥ vad alliansen gjorde 2007. Vi mÃ¥ste vara extremt effektiva i alliansen om allting vi gjorde — inom skolan, inom äldreomsorgen, osv — faktiskt fick genomslag till 100% samma Ã¥r som vi gjorde dem.

Mini-uppdatering

Sedan tog mitt batteri slut, så den sista uppdateringen blir när jag kommer hem från fullmäktige.

Uppdatering 6

Årsredovisningen fortsatte sedan på samma tema; socialdemokraterna försökte gång efter gång få det att låta som om det var ren tur att vi fick ett positivt resultat 2007 och vi blev då gång på gång tvungna att gå i polemik.

Det är lite intressant dock; både på den här punkten och på diskussionen kring Kymlinge så verkade det som om sossarna gjorde sitt bästa för att dra ut på mötet. Förklaringen till detta kom senare, men innan dess:

Från Jonas Nygren (s) framfördes kritik om att barngrupperna ökade under 2007. Vad Jonas inte nämnde var dock att det rådde brist på platser inom förskolan eftersom sossarna inte skött planeringen under 2006. Han framförde även:

[alliansen har] inte tagit viktiga beslut [rörande] investering i förskoleplatser.

Men Jonas, är det inte väldigt intressant att en anledning till att förskoleplatserna inte byggdes ut så snabbt som behövdes är för att din partikamrat, Helene Hellmark Knutsson, stoppade förskolepaviljongen på Vackra vägen utan att ha ett ersättningsalternativ klart? Det är ju ni som blockerat utbyggnaden, inte vi.

Generellt sett än väldigt lång debatt, som höll på till långt efter 22 (typ 20 över) och som präglades av två saker; bittra sossar och bittra sossar.

Men, nu kommer vi till kvällens clou. Fullmäktige har en arbetsordning som — bland annat — anger att ordinarie fullmäktige slutar 22.30. Detta gör att vÃ¥ra fullmäktigeledamöter — som till 94 % är fritidspolitiker, dvs deras uppdrag i fullmäktige är nÃ¥gonting som de fullgör pÃ¥ sin fritid — kan planera sin tid; de som har barn kan ordna barnvakt; det gÃ¥r att planera morgonmöten pÃ¥ jobbet utan att behöva komma dit likblek efter 3 timmars sömn; man kan kort sagt försöka fÃ¥ plats med livet.

Dessutom innebär det att man inte är helt utsvulten — trots det begränsade utbudet av smörgÃ¥sar pÃ¥ fullmäktige — eftersom man som sagt bara hÃ¥ller pÃ¥ till halv elva som längst. Denna arbetsordning försöker man komma överens om gemensamt, dvs alla partier ska vara nÃ¥gorlunda överens.

När det återstår mindre än 10 minuter av fullmäktige så framförs det att fullmäktige ska förlängas med en timme, för att hinna med alla andra ärenden. Detta utan att diskussioner förts mellan gruppledarna, utan förvarning, utan några försök att uppnå någon form av konsensus. När oppositionen säger nej så genomför vänsterkartellen en votering och med 26 röster mot 24 så tvingar man igenom en förlängning.

DÃ¥ rann bägaren över pÃ¥ ganska mÃ¥nga och stora delar av oppositionen lämnade fullmäktige. NÃ¥gra stannade — tyvärr — kvar, vilket gav en viss legitimitet till mötet. Min Ã¥sikt är att det finns en gräns för hur jävla illa man fÃ¥r be sig Ã¥t och det hade varit bättre om hela oppositionen hade rest sig upp och lämnat i protest.

Har man en arbetsordning så ska den så långt som möjligt följas. Vill man göra avsteg från arbetsordningen så begär man en ajournering och diskuterar det mellan gruppledarna med syftet att hitta en kompromiss som alla kan gå med på. Att bara tvinga igenom sin vilja är dålig stil.

Extra dålig stil blir det när mötet drog ut på tiden eftersom vänsterkartellen ville att det skulle dra ut på tiden. De ville givetvis slippa oppositionens berättigade kritik på en del ärenden och därför försökte man helt enkelt nöta ut oppositionen.

Men, det visar återigen att socialdemokraterna helt saknar politiskt ledarskap; de kan inte leda kommunen och de kan inte leda det politiska arbetet och de försöker dölja det genom stenhård konfrontationspolitik där oppositionen ska plattas till så mycket som möjligt.

Uppdatering 7

Läs gärna Folkpartiets pressmeddelande om kvällens kommunfullmäktige.

Imorgon inleds vårdstrejken

Imorgon, dvs på måndag, blir det konflikt på arbetsmarknad då vårdförbundet varslat om strejk. Flera media skriver om konflikten, däribland aftonbladet som tar upp låga ingångslöner och dålig löneutveckling.

Jag har givetvis ingenting emot att vårdförbundet kämpar för sina medlemmar; det är många inom vård och omsorg som har bedrövligt låga löner. Det finns dock några saker som jag aldrig tycker framgår:

 • En anledning till att personal inom vÃ¥rden har dÃ¥ligt betalt beror pÃ¥ att det saknas konkurrens. Med ett antal landsting som enda arbetsgivare uppstÃ¥r ingen konkurrens om de anställda. Med fler arbetsgivare skulle fler slÃ¥ss om den bästa personalen, vilket driver upp deras löner och i förlängningen allas löner.
 • Vi fÃ¥r inte glömma att den lönestruktur som nu rÃ¥der är — huvudsakligen — skapad av socialdemokraterna. Det är de som haft majoriteten i en stor del av landstingen en stor del av de senaste 20 Ã¥ren. Nu är visserligen vÃ¥rdförbundet en del av TCO, och TCO har inte haft samma nära samarbete med (s) som LO-förbunden, men det är fortfarande ett tydligt tecken pÃ¥ att facklig verksamhet försvagas av allt för nära band till socialdemokraterna.
 • En kraftig höjning av lägstalönerna lyfter de som tjänar minst, vilket ofta är de som har kort tid i yrket. Det innebär att lönekurvan plattas ut och att det blir ännu mindre skillnad i lön baserat pÃ¥ erfarenhet.

Dessutom måste jag få vara lite kritisk. I Aftonbladets artikel intervjuas en sjuksköterska som säger följande:

Det enda sättet att få högre lön är att hoppa runt mellan jobben för då får man nya löneförhandlingar. Men vi har stannat kvar för att vi trivs här. Därför har vi låga löner, säger hon.

Man har faktiskt ett eget ansvar också. Det bästa sättet att höja sin lön i den privata sektorn är genom att byta jobb ibland. Visst, det är inte alltid kul att byta jobb och ibland trivs man väldigt bra på en arbetsplats, men när det är uppenbart att ens löneutveckling stagnerat (vilket jag själv upplevde förra året efter att på 3,5 år fått en enda löneförhöjning) så är det bästa man kan göra att byta jobb.

Även SVD skriver om konflikten. De har ett fokus på det som är vårdfackets största problem som fackförbund, dvs att strejken kan klassas som samhällsfarlig:

Sex landsting hävdar att delar av konflikten är samhällsfarlig. Sådana stridsåtgärder är inte är tillåtna och en särskild central nämnd, som leds av landshövding Mats Svegfors, ska avgöra frågan om samhällsfarlighet.

Detta försvårar givetvis för vårdfacket, eftersom de inte kan ta ut vilka de vill i konflikt. Samtidigt är det bra att den här skyddsregeln finns. Det innebär att vi som patienter inte behöver oroa oss för att konflikten hotar vår hälsa, eller andras hälsa.

För den som trots allt är orolig så tar DN upp vilka sjukhus som berörs. För Stockholmsregionen är det fyra sjukhus som drivs i aktiebolagsform som berörs: Danderyds sjukhus AB, Capio St. Görans sjukhus, Södersjukhuset AB, sjukhuset i Norrtälje, TioHundra AB.

Först blev jag lite irriterad när jag läste det; det framstod som att varslen i Stockholm var ideellt betingade. Men, nu mer jag funderar på det desto mer känns det som ett bra varsel. Som marknadsliberal hävdar jag att en anledning till de låga lönerna är bristen på konkurrens mellan arbetsgivare. Att då lägga varsel mot sjukhus som drivs i aktiebolagsform är då positivt, eftersom de då får chansen att gå före; att visa att privata arbetsgivare är bättre för de anställda än offentliga dito. Detta under förutsättning att de har möjlighet att teckna egna avtal och inte är bundna till vad SKL förhandlar fram.

SÃ¥, i korthet:

 • En del av vÃ¥rdförbundets krav är helt rimliga
 • En del är det inte, framförallt dÃ¥ inte fokusen pÃ¥ lägstalönen som minskar värdet av erfarenhet och vidareutbildning
 • En del av ansvaret för de lÃ¥ga lönerna ligger pÃ¥ landstingen som länge pressat ner lönerna
 • En del av ansvaret för de lÃ¥ga lönerna ligger pÃ¥ socialdemokraterna som länge försökt undvika konkurrens pÃ¥ arbetsgivarsidan
 • En del av ansvaret ligger — faktiskt — pÃ¥ de anställda som inte utnyttjat den möjlighet som finns att höja lönen, dvs genom att byta jobb.

Jag kommer säkert att få skit för den sistnämnda kommentaren; men det är så det fungerar i alla branscher. Så länge de anställda inte rör på sig finns inte lika starka incitament för arbetsgivarna att höja lönen. Visst, jag förstår om man trivs bra på sitt arbete och inte vill byta, men då skickar man samtidigt signalen till arbetsgivaren att man är nöjd, att den lön man har räcker.

Men var ska ni bygga kraftvärmeverket?

Kommunens hemsida förtäljer nu att Solna och Sundbyberg kommit överens om att bygga ett nytt kraftvärmeverk. Våra kommuner äger tillsammans Norrenergi, där Solna äger två tredjedelar och vi en tredjedel.

Fjärrvärme är en viktig pusselbit i att minska miljöbelastningen och jag har inga invändningar mot att Norrenergi expanderar. Problemet är bara att om man ska komma överens om att bygga ett nytt kraftvärmeverk så bör man ju helst vara överens om var det ska ligga. Det enda alternativ som förts fram hittills är i Kymlinge, och Folkpartiet (liksom KD & C) säger nej till att bebygga Kymlinge.

Det blir då lite konstigt, eftersom det i pressmeddelandet står:

Solna och Sundbyberg […] har gjort en blocköverskridande överenskommelse och säger ja till att företaget bygger ett nytt biobränslebaserat kraftvärmeverk.

Vilka är det i sådana fall som socialdemokraterna kommit överens med? FP säger nej. KD säger nej. C säger nej. Är det med moderaterna som socialdemokraterna kommit överens? Det känns lite konstigt efter att socialdemokraterna tidigare sagt:

Sundbyberg stÃ¥r under denna mandatperiod inför stora och viktiga beslut. […] Beslut som kommer att pÃ¥verka oss lÃ¥ngt in i framtiden och som kräver en politisk ledning som har förmÃ¥ga att samla sÃ¥ breda majoriteter som möjligt. […] Vi kommer därför att ta initiativ till överläggningar med de övriga partierna i fullmäktige utom moderaterna.

Så, de blocköverskridande samtalen har alltså förts med det enda parti som socialdemokraterna inte ville ha blocköverskridande samtal med? Breda lösningar är alltså samma sak som att helt utelämna FP, KD & C ur de samtal som förts?

Men, om vi bortser från spekulationer så kan vi konstatera tre saker:

 1. Några breda lösningar har inte sökts i Sundbyberg
 2. Att en plats för kraftvärmeverket inte anges beror pÃ¥ att man antingen inte vet var man ska bygga det (och dÃ¥ finns knappast nÃ¥gon överenskommelse) eller sÃ¥ är placeringen i Kymlinge — nÃ¥gonting som socialdemokraterna vet är kontroversiellt
 3. Vi säger fortsatt nej till att bebygga Kymlinge

Björkar, anslagstavlor och alkohol

IgÃ¥r var det möte med stadsbyggnadsnämnden och vi inledde med en alkoholpolitisk utbildning. Denna utbildning var pÃ¥ sitt sätt upplyftande — eftersom jag gillar att lära mig nya saker — men samtidigt nedstämmande; som politiker är man extremt begränsad i vilka beslut som gÃ¥r att tas i alkoholfrÃ¥gor och hur man agerar. I korthet kan man säga att de politiker som sitter i stadsbyggnads- och miljönämnden egentligen inte är politiker när det kommer till alkoholfrÃ¥gor utan istället beslutsfattare. Visserligen är det sÃ¥ att vi — som politiker — alltid mÃ¥ste förhÃ¥lla oss till lagar, regler och förordningar men just i alkoholfrÃ¥gor är vi väldigt styrda i vilka beslut vi fÃ¥r fatta.

Som ett exempel, vid indragning av tillstånd (eller utdelande av desamma) får man inte ta hänsyn till andra skäl än alkoholpolitiska, dvs det spelar ingen roll om ett indraget tillstånd skulle kosta 20 arbetstillfällen eller om det negativt skulle påverka näringslivet i kommunen; det får man i dessa frågor inte ta hänsyn till.

Så, som politiker känner jag mig nu klart mer bakbunden, men samtidigt är det positivt att ha fått en större kunskap i ämnet.

Björkar och allergiker

Ett bygglovsärende som kommit in — eller marklov heter det i det här fallet — handlade om fällning av en björk. Det är kanske inte alla som är medvetna om detta, men Duvbo har en ställning som riksintresse vilket bland annat innebär att man inte fÃ¥r fälla träd med större stamdiameter än 20 cm (och det är en ganska ynklig björk om diametern är mindre än 20 cm).

Normalt sett ett ganska lätt ärende; omrÃ¥dets karaktär som riksintresse — och Duvbos unika profil i sig — skulle ha varit tillräckligt skäl att avslÃ¥ markolovet. Men, nu hade den sökande anfört allergiskäl; nÃ¥got som i kommunens gestaltningsprogram anges “skall beaktas vid trädplantering.

FrÃ¥n Folkpartiets sida ville vi därför “att förvaltningen fÃ¥r i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget med en medicinsk bedömning kring en eventuell trädfällning”, dvs vi tyckte inte att det var klarlagt ifall det skulle hjälpa att fälla detta specifika träd (det finns fler björkar i närheten), men om det faktiskt skulle underlätta för allergikern i frÃ¥ga sÃ¥ tyckte vi att det var ett skäl väl värt att beakta.

Dessutom ville vi att kommunens gestaltningsprogram skulle revideras sÃ¥ att allergiskäl beaktas bÃ¥de vid omplantering och trädfällning (och inte bara vid trädfällning). Tyvärr fick vi inte med oss nämnden pÃ¥ detta. Istället började nämndens ordförande raljera om att vi grävde ner oss i smÃ¥frÃ¥gor eftersom vi inte hade haft nÃ¥gra invändningar pÃ¥ avfallsplanen. Tydligen mÃ¥ste man ha socialdemokraternas lov innan man fÃ¥r ta upp en diskussion pÃ¥ vissa ärenden…

Anslagstavlor och medborgarförslag

Under medborgarförslagen fanns ett “medborgar”förslag inlämnat av Lilla Alby S-förening, och eftersom medborgarförslagen är ämnade för personer — för medborgare — och inte för föreningar sÃ¥ var vi i fullmäktige emot att detta s.k. medborgarförslag fick ställas.

I nämnden höll vi samma linje, dvs vi påpekade det orimliga i att föreningar får ställa medborgarförslag och vi deltog därmed inte i behandlingen av ärendet. Överhuvudtaget förstår jag inte varför just socialdemokraterna tycks ha så svårt med att följa de regler som gäller.

Sedan blir det lite parodiskt när Lilla Alby S-förening, där Claes Nordmark är ordförande, ställer ett medborgarförslag till stadsbyggnadsnämnden, där Claes Nordmark är ersättare. Har Claes för vana att skicka skriftliga frågor till sig själv?

VM i Sumpan?

Läser hos Dagens Nyheter att Sverige är ett av fem länder som delar på VM i baseboll nästa år, vilket är en positiv överraskning.

Ännu positivare är att en av de spelplatser som kan bli aktuell är Örvallen i Sundbyberg. Jag är ingen större baseboll-fantast, men ser några matcher per år på tv. Detta skulle i sådana fall bli ett utmärkt tillfälle att se min första match live.

I vilket fall så håller jag tummarna för att just Örvallen blir utsedd till spelplats.