Gårdagens stadsbyggnadsnämnd

Igår hade vi ett extrainsatt möte med stadsbyggnads- och miljönämnden (SMN). Anledningen till detta var att vi skulle hantera bygglov för Lorryprojektet, liksom för bergrumsgaraget. Det gjorde att det här mötet var lite speciellt eftersom:

 • Det var ett extrainsatt möte. Nu verkar iofs sossarna gödsla med extra möten, men dessa har framförallt handlat om kommunstyrelsemöten (men sÃ¥ har det ocksÃ¥ varit kaos i kommunen sedan sossarna tog över)
 • FrÃ¥n början ville man ta detta pÃ¥ delegation. Visserligen kan man givetvis ta mindre bygglov pÃ¥ delegation, men det här handlar ändÃ¥ om det största bygglovet sedan jag flyttade till Sundbyberg. Nu insÃ¥g till slut även sossarna det orimliga i att ta detta pÃ¥ delegation, men att man ens föreslog det till att börja med är rent barockt.
 • Det handlar om myndighetsutövning

Det sistnämnda är en viktig detalj. Ofta när man sitter i en nämnd och argumenterar för olika linjer så är man ganska fri, dvs man kan yrka på nästan vad som helst och man har alltid en möjlighet att inte delta i besluten.

Men, för myndighetsutövning sÃ¥ kan man i princip bara bifalla eller avslÃ¥ ett ärende. Det finns ingen möjlighet att inte delta, vilket ställde till det för Moderaterna. De hade egentligen velat gÃ¥ pÃ¥ den linjen — vilket jag kan ha sympati för; handlingarna kom sent och det är ett gigantiskt projekt att sätta sig in i — men eftersom man inte fÃ¥r avstÃ¥ pÃ¥ ett myndighetsärende sÃ¥ anslöt de sig istället till Folkpartiets linje.

Nästa problem är att man är uppbunden. När man prövar ett bygglov så ska man pröva om det är i enlighet med detaljplanen. Man kan alltså inte avslå ett bygglov för att det är fult, för att man ogillar projektet, etc, utan man ska enbart bedöma om det är i linje med detaljplanen.

Även här finns dock utrymme för tolkning; vad är i linje med detaljplanen. Socialdemokraterna hävdade att bergrumsgaraget var i linje med detaljplanen. Från nämndens ordförande lät det som om han trodde att jag yrkade avslag utan att ha argument för det, men givetvis fanns det argument. Det fanns två anledningar till att jag valde att yrka avslag på bygglovet:

Vi är framförallt oroade över bergrummets in- och utfart vid Ekenbergsbron. Denna kommer i sig att leda till köer och försämrad trafik, men i kombination med tvärbanan riskerar vi ett fullständigt kaos. Oavsett om tvärbanan förhindrar trafikflödet till bergrumsgaraget eller om bergrumsgaraget förhindrar framkomligheten för tvärbanan så är det illa. Extra illa blir det om det sistnämnda scenariot uppstår då det påverkar fler kommuner än Sundbyberg. Varken Solna eller SL lär bli särskilt lyckliga över att tvärbanan får ständiga förseningar på grund av trafikkaos i Sundbyberg.

Eftersom detaljplanen inte anger att nybyggnation ska orsaka trafikkaos — eller ens att den fÃ¥r det — ser jag detta som skäl nog att yrka avslag. Det kommer att bli ett fullständig kaos i korsningen mellan Landsvägen och Ekenbergsbron när denna förvandlas till en fyrvägskorsning med in- och utfart till bergrumsgaraget mittemot bron. När man dessutom drar tvärbanan tvärs igenom denna korsning sÃ¥ har vi inte bara ett möjligt trafikkaos utan ett garanterat sÃ¥dant.

I sig tycker jag att ovanstående är skäl nog att yrka avslag, men eftersom det handlar om myndighetsutövning ville jag ha ordentligt på fötterna och tog även med det andra argumentet emot att bevilja bygglov:

Vi vill dessutom med emfas påpeka osäkerheten avseende om denna fastighetsbildning är möjlig. Det är en komplicerad tredimensionell fastighetsbildning och det har framförts kritik mot detta. Från Folkpartiets sida saknar vi information om huruvida Lantmäteriet gett klartecken. Även om vi redan innan detta – som påpekats – är emot att bygglov ska ges så ställer vi oss frågande till det rimliga i att bevilja ett bygglov med så många utestående frågor.

Att bevilja ett bygglov när det inte är klarlagt att det verkligen går att genomföra den fastighetsbildning som behövs är minst sagt tveksamt. Bergrumsgaraget innebär en väldigt komplex tredimensionell fastighetsbildning och jag är övertygad om att vi kommer att få se ett antal överklaganden som kommer att dra ut på tiden. Dessutom borde ärendet ha kompletterats med information om hur Lantmäteriet ställer sig.

Allt som allt är detta mer än nog för att kunna avslå bygglovet. Tyvärr fick vi från Folkpartiet enbart med oss Moderaterna på detta. Nu är det ganska sällan som vi får majoritet i nämnden, men hade jag kunnat välja ett ärende att få majoritet i så vore det detta.

Sedan är vi givetvis fortfarande negativa till projektet i sig. Vi är motståndare till att kommunen ska gå in med skattepengar och delfinansiera ett kommersiellt projekt och det kommer att försvinna många miljoner ur den kommunala skattkistan innan det här projektet är slutfört. Tyvärr kan man inte använda detta som ett argument när man tar bygglovet, men nu fanns det ju andra skäl och vi kunde göra ett sista (?) försök att stoppa galenskaperna med ett bergrumsgarage.

Uppdatering: korrigerade några språkliga fel, innehållet är i sak fortfarande detsamma

Livebloggning: Kommunfullmäktige 2008-06-16

Eftersom jag sitter och jobbar samtidigt som jag lyssnar på kommunfullmäktige så blir det något mer kortfattat än tidigare gånger.

Kommunfullmäktige inleddes med en interpellationsdebatt där fullmäktige bland annat diskuterade Miljöpartiets svek när det kommer till Kymlinge. Tyvärr fick vi inga svar från Miljöpartiet utan det kom några halvhjärtade beskyllningar från Robert Ahl och ett väldigt kryptiskt svar från Miljöpartiets gruppledare.

FrÃ¥gan är dock varför Robert Ahl gÃ¥r upp och diskuterar i frÃ¥gor där han är dÃ¥ligt pÃ¥läst. Det blir sÃ¥ pinsamt — för honom — när han hela tiden hänvisar till andra som skulle kunna besvara frÃ¥gan. Det lÃ¥ter mer som dimridÃ¥er för att dölja Miljöpartiets svek i KymlingefrÃ¥gan.

Föreningsbidrag (uppdatering 1)

En längre diskussion uppstod kring föreningsbidragen där vi frÃ¥n alliansens sida förde fram det förslag till regler som vi tog fram förra Ã¥ret men som socialdemokraterna sedan satte igÃ¥ng operation förhalning pÃ¥. Nu är inte socialdemokraternas förslag dÃ¥ligt — eftersom det bygger pÃ¥ vÃ¥rt förslag — men som i sÃ¥ mÃ¥nga andra fall sÃ¥ är originalet bättre.

Till ärendet kom dessutom ett antal tilläggsyrkande vilket gjorde att många förtydligade i vilka fall som tilläggsförslagen skulle stödjas från respektive partier.

Mark- och byggpolicy (uppdatering 2)

Under mark- och byggpolicyn trasslade Robert Ahl återigen in sig i en massa krystade förklaringar om varför han inte kunde rösta för politik som han tidigare sagt att han är för. Det innebär att Robert Ahl för andra gången på en månad röstade emot att man skulle bygga energieffektiva hus.

Biblioteket (uppdatering 3)

En fråga som vi drev i majoritet, och som vänsterkartellen fortsatt, är en ny placering av biblioteket i Lorry-gallerian. Det som är lite fascinerande är att vi är överens runt ganska mycket, men av någon anledning vill inte socialdemokraterna gå med på att säkra handikapp-platser och de vill att kommunen ska ta ansvar för en café-verksamhet. Dessutom har de fortfarande inte gett några garantier för att biblioteket ska få full kostnadstäckning, dvs att biblioteket inte ska bli tvungna att minska sina åtaganden pga högre hyresnivåer.

Musikskolan (uppdatering 4)

En annan fråga där vi egentligen borde kunna komma överens är frågan om avgifter till musikskolan. Egentligen vill vi alla att fler ungdomar ska kunna delta i musikskolans aktiviter, men där Folkpartiet (och resten av alliansen) vill införa en musikskolecheck och mer pengar så vill vänsterkartellen begränsa ungdomarnas valmöjligheter. Eller i korthet; vi vill satsa mer pengar och sossarna vill satsa mindre pengar.

Och återigen valde Gustaf Wiberg att fega och avstod från att rösta trots att han egentligen är positiv till ett system med musikskolecheck. Finns det verkligen ingen miljöpartist som är beredd att stå upp för de ideal som personen stod för tidigare?

Kvarteret sprängaren (uppdatering 5)

En stor fråga är kvarteret sprängaren, dvs kvarteret vid Ekenbergsvägen (den byggnad där Webhallen ligger). Där är vi från Folkpartiets sida positiv till projektet men vi är tveksamma till det tredje huset som inkräktar på den park som finns där. Därför vill vi från Folkpartiets sida att man parallellt processar två alternativ, där alternativ två är en variant utan hus 3 (men där man kanske har ett hus som tillåts bli lite högre).

Jag har väldigt svårt att se varför man inte skulle kunna köra båda alternativen parallellt. Vi vet redan idag att de som bor i det området är irriterade efter hur kvarteret Bildhuggaren hanterades och där fick Socialdemokraterna backa och avbryta helt.

I korthet sÃ¥ är Folkpartiets lösning den mest effektiva, samtidigt som vi faktiskt lyssnar pÃ¥ medborgarna i allmänhet och de som bor i närheten i synnerhet. Det är beklagligt att socialdemokraterna varken är intresserade av att kompromissa eller av att lyssna pÃ¥ medborgarna. Istället mÃ¥lar de — Ã¥terigen — in sig i ett hörn; ett hörn som det kommer att bli väldigt jobbigt för Socialdemokraterna att ta sig ur.

Moderaterna gjorde även de ett bra pÃ¥pekande om att det är viktigt att visa hänsyn när man bygger nytt eller förtätning; förtätning under ansvar som Ramsay kallade det. Sedan delar jag inte moderaternas stÃ¥ndpunkt att det lämpligaste är en Ã¥terremiss utan det bästa — och mest effektiva — hade varit Folkpartiets förslag.

En intressant utveckling: när ärendet riskerade att minoritetsÃ¥terremitteras sÃ¥ valde Socialdemokraterna att bifalla Folkpartiets yrkande. Det uppstod ett kort kaos, men efter fem minuters ajournering gick hela fullmäktige pÃ¥ Folkpartiets tilläggsyrkande vilket innebär att bÃ¥da alternativen utreds samtidigt. Och sÃ¥ finns det de som tror att politik är trÃ¥kigt 🙂

Jag är extra glad över beslutet eftersom det var ett förslag som jag och Nina diskuterade tidigare under dagen som alternativ strategi eftersom vi i Folkpartiet tycker att området behöver ett skönhetslyft men vi har varit väldigt tveksamma till att ta parken i anspråk. Det känns också som att den här modellen är ärligare både mot exploatören och de som bor i området.

RÃ¥sta Kulle (uppdatering 6)

Efter en socialdemokratisk långbänk av episka proportioner så kunde fullmäktige äntligen avbryta planuppdraget för Råsta kulle och vi slipper nu se det området bortsprängt.

Toppstugan (uppdatering 7)

Tyvärr röstade svekkartellen igenom att Förvaltarens hyresgäster ska bekosta deras polares önskemål om en toppstuga men det har jag skrivit om tidigare.

Förlängning (uppdatering 8)

Vid 22.30 kallade ordföranden fram gruppledarna för att diskutera en eventuell förlängning av fullmäktigemötet. Beslutades att färdigbehandla medborgarförslagen och att också ta anmälan av inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslag.

I mån av tid skulle man även ta de motioner som hanns med, men beslutades att inte hålla på längre än till 22.30.

Medborgarförslag om mångfald (uppdatering 9)

Sedan är det ganska tjatigt (och förutsägbart) att sossarna ska börja skälla på moderaterna i en fråga där vi egentligen är överens. För min del hade det inte spelat någon roll om man valt moderaternas eller socialdemokraternas förslag på svar. Båda hade sina poänger och fördelar.

Motioner (uppdatering 10)

Motionerna gick ovanligt snabbt. Antagligen för att de tre första motionerna bifölls. Tyvärr bifölls inte Folkpartiets motion om att skydda det gamla elverket för bibehålla Sundbybergs unika byggnadsprofil och då måste man skydda exteriören på en del byggnader.

Slutligen klockan 22.10 var fullmäktige slut och fullmäktige gick på sommaruppehåll.

Att samarbeta med sig själv

Jag brukar försöka komma ihåg att kontrollera de politiska hemsidor som finns i Sundbyberg med viss regelbundenhet. Däribland ingår de olika fullmäktigepartiernas lokala sidor. Det är ganska sällan som de uppdateras, men ibland kan man hitta någonting spännande.

Nu senast var jag inne på Socialdemokraternas hemsida och hittade då artikeln Nu bygger vi Toppstugan tillsammans. Det lät spännande, och det tände en förhoppning om att socialdemokraterna kanske skulle försöka engagera det lokala föreningslivet istället för att tvinga förvaltarens hyresgäster att betala för en ny föreningslokal. Går man in på nyheten på sossarnas hemsida låter det faktiskt ganska vettigt:

Sedan Förvaltaren rev Toppstugan har Hallonbergen varit utan en naturlig mötesplats där alla hallonbergare kan umgås fritt. Nu har det lokala föreningslivet i stadsdelen bildat Intresseföreningen Toppstugan, som aktivt kommer att arbeta för att mötesplatsen återuppbyggs.

Spännande; ett föreningsdrivet initiativ. Men, varför publiceras nyheten på sossarnas hemsida när det nu verkar som om man kopplat loss partipolitiken för en stund. Jo, det visar sig om man läser intresseföreningens pressmeddelande:

Följande föreningar är medlemmar: ABF NSS, Föräldraföreningen i Hallonbergen, Hyresgästföreningarna LH Vandraren/Stigfinnaren, LH Orienteraren, LH Skidåkaren, LH Terränglöparen/Kompassen, Eritreanska föreningen i Hallonbergen, Unga Örnar, Verdandi, Socialdemokraterna i Hallonbergen-Ör-Ursvik samt Föreningen Ecos del Ecuador.

Men vänta nu; är det inte lite vilseledande att kalla 4 lokalavdelningar av hyresgästföreningen för 4 föreningar? Det är ju en förening. Dessutom, låt oss undersöka vilka föreningar som ingår:

 • ABF – Socialdemokraternas studieförbund som fÃ¥r kommunala bidrag för att bedriva sosse-propaganda
 • Hyresgästföreningen – Socialdemokratisk förening som finansieras genom tvÃ¥ngsavgifter frÃ¥n de boende
 • Unga Örnar – Socialdemokraternas indoktrineringsförbund som jobbar med att indoktrinera barn i ett “socialdemokratiskt tänk” innan de blivit gamla nog att bilda sig en egen uppfattning
 • Verdandi – Socialdemokratisk förening som verkar i sociala frÃ¥gor och som snodde sitt namn frÃ¥n en liberal förening
 • Socialdemokraterna i Hallonbergen-Ör-Ursvik – en av alla dessa socialdemokratiska föreningar som finns i Sundbyberg och som betraktar medborgarförslagen som ytterligare en kanal för socialdemokraterna.
 • Eritreanska föreningen i hallonbergen, föräldraföreningen i hallonbergen, föreningen Ecos del Ecuador – ingen koll pÃ¥ dessa, men sett till sammanhanget är de antagligen socialdemokratiska stödtrupper.

Så av dessa 11 föreningar (eller snarare 8) så är minst 8 (eller snarare 5) socialdemokratiska föreningar. Ja, det känns ju verkligen som ett initiativ från det lokala föreningslivet. För det är just så de formulerar sig:

Sedan Förvaltaren rev Toppstugan har Hallonbergen varit utan en naturlig mötesplats där alla hallonbergare kan umgås fritt. Nu har det lokala föreningslivet i stadsdelen bildat Intresseföreningen Toppstugan, som aktivt kommer att arbeta för att mötesplatsen återuppbyggs.

Så, att samla ihop ett antal socialdemokratiska föreningar för att den socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden bett en socialdemokratisk lokalavdelnings ordförande om ett föreningsinitiativ eftersom det annars ser lite konstigt ut när hon beordrar Förvaltaren (och i förlängningen deras hyresgäster) att betala vad det kostar är alltså ett initiativ från det lokala föreningslivet? Termen socialdemokratiska dimridåer är mer lämpligt.

Men, det är fler saker som är tveksamma. Låt mig citera lite mer ur pressmeddelandet:

Förvaltaren påstår att det saknas intresse för en Toppstuga. Intresseföreningen Toppstugan består i dagsläget av 11 föreningar som tillsammans har cirka 2 500 medlemmar. Vi vågar påstå att det finns ett stort intresse för detta, säger John Bornemark, talesperson Intresseföreningen Toppstugan.

Vem är då denna John Bornemark? Jo, han sitter i styrelsen för Socialdemokraterna i Hallonbergen-Ör-Ursvik. Han är dessutom aktiv i hyresgästföreningen och råkar dessutom vara den som skrivit det medborgarförslag som handlar om att kommunen behöver en ny Toppstuga.

Så, sossen John Bornemark skrev alltså ett medborgarförslag som behandlas av den socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden Helene Hellmark Knutsson och han samlade dessutom ihop ett antal socialdemokratiska föreningar för att bilda en gemensam (socialdemokratisk) intresseförening för det medborgarförslag som han skrev.

Man kan bli snurrig för mindre. Visserligen hade John Bornemark den goda smaken att inte signera förslaget med sin lokala S-förening (till skillnad frÃ¥n en viss annan socialdemokrat som fortfarande hävdar att socialdemokratiska föreningar har rätt att lägga “medborgarförslag” eftersom socialdemokraterna aldrig gör fel) men det ger en ganska trÃ¥kig eftersmak.

Om nu Socialdemokraterna vill bygga en ny toppstuga och dessutom vill låta förvaltarens hyresgäster pröjsa för detta; säg då det! Linda inte in er i en massa konstruktioner hit och dit där ni försöker framställa det som att det skulle vara ett gräsrotsinitiativ.

Det var illa

Resumé rapporterar att TV4 frias och att Erica Lejonroos därmed tvingas betala TV4:s rättegångskostnader.

Givetvis ska det vara svÃ¥rt att fälla en tv-kanal eller en dagstidning för yttrandefrihetsbrott, men om det inte gÃ¥r att fälla ett inslag där de hittar pÃ¥ fakta och ljuger om den person som de pÃ¥stÃ¥r sig “granska” sÃ¥ blir det ett carte blanche för media. De kan skriva precis vilken skit de vill, oavsett om det finns nÃ¥gon sanning i det hela eller ej. Eller, för att vara specifik; man kan skriva vilken skit man vill om personer som är politiskt aktiva. Heter man Expressen och hittar pÃ¥ fakta om en skÃ¥despelare sÃ¥ finns det tydligen gränser.

(via Ingerö)

Vägen till helvetet är kantad med goda intentioner

Ok, inte min bästa rubrik kanske. Det jag ville fÃ¥ fram var att den här artikeln skulle ha kommit upp för tvÃ¥ veckor sedan. Först ville jag dock vänta pÃ¥ att alla skulle fÃ¥ hemskickad informationen om rÃ¥dslaget, därefter ville jag vänta till efter vÃ¥rmarknaden (eftersom jag visste att moderaterna skulle kampanja i frÃ¥gan och jag ville inte att det skulle se ut som om jag försökte “sno” frÃ¥gan frÃ¥n dem) och slutligen gick helgen Ã¥t till att träffa kompisar.

Men, skam den som ger sig och bättre sent än aldrig och dylika floskler.

Utomhusbad

Inledningsvis, lÃ¥t mig pÃ¥peka att Folkpartiet inte har nÃ¥gra invändningar i sak mot ett utomhusbad. Vi tycker att det vore positivt för Sundbyberg och vi ställde oss ocksÃ¥ bakom att man tillsatte en utredning när vi satt i opposition 2002-2006. Anledningen till att vi ville avbryta samma utredning 2007 var för att kommunen hade sÃ¥ mÃ¥nga stora utredningar i gÃ¥ng. Vi ville helt enkelt “landa” nÃ¥gra projekt innan vi gick vidare med andra och dÃ¥ framstod utomhusbadet som en utredning som vi skulle kunna skjuta pÃ¥.

Det är viktigt att ha i Ã¥tanke att kommunal politik ofta handlar om prioriteringar; det finns inte pengar till allting som man vill göra — och särskilt dÃ¥ om man väger in det som mÃ¥ste göras. Sundbyberg har en simhall som är bra pÃ¥ mÃ¥nga sätt, men den har tre stora problem:

 1. Den är stängd på sommaren. Under den period då flest vill bada så är vår simhall stängd.
 2. Den är för liten. I dagsläget är det fler som vill utnyttja simhallen än det finns utrymme för. Det innebär att simhallen är tvungen att säga nej till en del.
 3. Den uppfyller inte de krav som man kan ställa pÃ¥ en sÃ¥dan arbetsmiljö. Det innebär att vi — vid hot om vite — är tvungna att Ã¥tgärda arbetsmiljön.

RÃ¥dslaget

Om vi då bortser från att rådslaget är ogenomtänkt, och att det hade varit lämpligare att satsa på simhallen, så finns det några ytterligare problem med det rådslag som hålls:

 • Valet är riggat. Öppna broschyren som skickades ut sÃ¥ noterar ni lite info om rÃ¥dslaget; vilka datum som gäller, vad det finns för alternativ, osv. Inga problem sÃ¥ lÃ¥ngt, men öppna det ytterligare en gÃ¥ng. Vi fÃ¥r dÃ¥ upp ett ark med fyra sidor där tvÃ¥ sidor presenterar ja-alternativet Golfängarna och tvÃ¥ sidor presenterar ja-alternativet Örvallen. Nej-alternativet ges inte samma utrymme utan det nämns mest i förbifarten.
 • Valet är otydligt. Vad händer om 40% röstar pÃ¥ golfängarna, 20% pÃ¥ örvallen och 40% pÃ¥ nej? Är det ett ja eller ett nej i sÃ¥dana fall? Med samma siffror, men det visar sig att det inte gÃ¥r att bygga vid golfängarna; är det dÃ¥ ett ja eller ett nej?
 • Det saknas viktig information. Det nämns inte att badet mÃ¥ste behandlas som ett planärende och att det alltsÃ¥ kan bli nej. Det nämns inte vad entréavgiften kommer att bli. Det nämns inte hur det ska finansieras. Det nämns inte vad som är en alternativ användning för dessa 30 miljoner.
 • De skisser som finns tar inte upp logistiken. Var ska folk parkera? Ska det ens gÃ¥ att ta sig dit med bil? Hur mycket trafik blir det för grannarna?

Folkpartiets alternativ

FrÃ¥n Folkpartiets sida skulle vi hellre se att pengarna lades pÃ¥ simhallen. Den behöver renoveras och det borde gÃ¥ att göra mer med den. Vi vill se att man tittar pÃ¥ möjligheten att ha öppet Ã¥ret runt, att kombinera med en utomhuspool eller att kunna “öppna upp” under sommaren, att se om det gÃ¥r att utöka antalet bassänger.

Detta skulle vi vilja kombinera med badbussar. Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun; det finns helt enkelt inte plats för allt. Då är ett alternativ att införa någon form av gratisbussar som kommunens barn och ungdomar kan använda för att ta sig till utomhusbad i regionen.

Sammanfattning

Hela rådslaget är taffligt skött. Det är visserligen inte lika illa skött som rådslaget kring vattentornet, och det är inte riktigt lika riggat som den omröstningen, men det är fortfarande inte bra. Om inte annat så är det för många frågetecken för att jag ska kunna rösta någonting annat än nej.

Överklagan X 2

Jag valde att överklaga fullmäktiges beslut när kommunstyrelsen avsattes i höstas. Detta eftersom jag ansåg att det inte var i enlighet med kommunallagens fjärde kapitel, tionde paragrafen. Frågan är egentligen hur lagen ska tolkas här och hur man ska utläsa de förarbeten som finns. Jag menar att man måste läsa det inklusivt, dvs att om förarbetena inte anger att någonting är tillräckligt så finns det inte heller grund.

Tyvärr anser länsrätten att det ska läsas exklusivt, dvs så länge som förarbetena inte uttryckligen anger någonting som inte acceptabelt så är det helt ok. De valde därför att avslå båda mina överklaganden. Det första överklagandet handlar om avsättandet om kommunstyrelsen, medan det andra överklagandet är en uppföljande överklagan, dvs jag överklagade besluten eftersom de hade sin grund i att man tidigare avsatt kommunstyrelsen.

Länsrättens motivering är ganska torr och tråkig, men kan vara intressant ändå:

Visserligen anges inte särskilt i förarbetena till 4 kap 10 a § KL att en personkonflikt av det slag som uppkommit i Sundbybergs stad kan ligga bakom ett återkallande men förarbetena kan inte uttömmande ange samtliga situationer då den aktuella bestämmelsen skulle kunna vara tillämplig.

Jag fick beskedet i början av maj, men har ärligt talat inte orkat skriva om det förrän nu. Jag blev väldigt besviken över länsrättens dom och hade hoppats att de skulle återställa demokratin i Sundbyberg, men tydligen är demokrati ganska oviktigt i den kommunala verksamheten. Det är också en viktig anledning till att jag knappt postat på bloggen i maj; det är helt enkelt inte särskilt roligt med politik längre.

I vilket fall, efter att ha gÃ¥tt och grunnat pÃ¥ det hela i nästan tre veckor sÃ¥ bestämde jag mig förra helgen för att trots allt överklaga länsrättens beslut. I mÃ¥ndags — dvs för en vecka sedan — lämnade jag in en begäran om prövningstillstÃ¥nd och jag hoppas nu att kammarrätten beviljar detta och gör en ny prövning av ärendet.

Det finns nämligen bara två alternativ:

 • Antingen sÃ¥ strider kommunfullmäktiges beslut mot kommunallagen och dÃ¥ bör det rivas upp eller
 • sÃ¥ är det fel pÃ¥ lagen och dÃ¥ behöver den Ã¥tgärdas.