Livebloggning: Kommunfullmäktige 2008-12-15

Det blir en lite mer sparsmakad livebloggning den här gången eftersom jag har en del arbete att göra plus att jag experimenterar med lite andra sätt att dokumentera fullmäktige; fungerar det bra kommer det att slå igenom redan på nästa kommunfullmäktige i Sundbyberg.

Interpellationer

Första timmen ägnades — som brukligt — Ã¥t interpellationer. Störst tid av den timmen upptogs av Folkpartiets interpellation kring Kymlinge där socialdemokraterna — Ã¥terigen — kom med ursäkter om varför man vill bebygga; vilket iofs är ett steg framÃ¥t, tidigare har de ju hävdat att de inte alls vill bebygga. Dessutom var — som vanligt — Miljöpartiets tystnad i frÃ¥gan talande. Att de sÃ¥lt sig (billigt) till socialdemokraterna framgick med all önskvärd tydlighet.

En annan interpellation var Moderaternas interpellation kring en renare och tryggare stad, där stadsbyggnadsnämnden ägnade större delen av sin talartid till att ducka för de frågor som ställdes. När Nina Lundström lyfte frågan kring avtalet med JC Decaux (som socialdemokraterna tycks ha placerat i frysboxen) så var hans tystnad oerhört talande.

Uppdatering 1

En längre diskussion blev det senare på biblioteksplanen, där vi från FP:s sida framförallt hade kritik över att den tagit så lång tid. Det blev också en viss diskussion kring vad som skulle ingå i bibliotekets ansvarsområden.

En diskussion som hade kunnat bli ganska teknisk men som mestadels höll sig pÃ¥ en högre nivÃ¥ var diskussionen om serviceprogrammet för Ursvik och Brotorp. Här handlade diskussionen mycket runt visioner och planer för omrÃ¥det, där vi Ã¥terigen inte fick nÃ¥got egentligt svar frÃ¥n socialdemokraterna om vad de vill göra med Milo-omrÃ¥det. Eftersom luddiga svar — eller frÃ¥nvaro av svar — brukar betyda hÃ¥rd exploatering av ett omrÃ¥de sÃ¥ är det väl det vi fÃ¥r räkna med för det omrÃ¥det ocksÃ¥.

Positivt är dock — även om beskedet i sig är ganska beskt — att stadsbyggnadsnämndens ordförande, Jan Jogell, medgav att socialdemokraterna inte vill ha Milo-omrÃ¥det till idrotts- och friluftsliv, utan att omrÃ¥det ska bli lagerverksamhet för kommunen och bostäder. Inget roligt besked, men det är positivt att socialdemokraterna Ã¥tminstone säger vad de vill istället för att lägga ut rökridÃ¥er hela tiden.

Uppdatering 2

På frågan om bostadsplaneringen blev det en lång diskussion där Socialdemokraterna på fullt allvar hävdade att det var vi i borgerligheten som var extremister när vi tyckte att områden som har 60% hyresrätter (eller mer) inte behöver mer hyresrätter just nu.

I det faktaunderlag som skickats ut tillsammans med riktlinjerna så står det svart på vitt att det finns två områden som har färre än 60% hyresrätter och ändå stod socialdemokraterna i talarstolen och hävdade att i Lilla Alby fanns det en minoritet med hyresrätter, när den fullmäktigeledamot som kan läsa själv kan se att 61% av bostäderna i Lilla Alby är hyresrätter.

Det innebär att antingen är faktaunderlaget, och dÃ¥ mÃ¥ste ärendet Ã¥terremitteras sÃ¥ att fullmäktige kan fÃ¥ ett korrekt underlag, eller sÃ¥ stÃ¥r socialdemokraterna och ljuger i talarstolen. BÃ¥da är illa, även om det sistnämnde givetvis skulle vara värre. Eftersom socialdemokraterna inte ville Ã¥terremittera sÃ¥ mÃ¥ste de ha utgÃ¥tt frÃ¥n att de själva stod och ljög…

Uppdatering 2

Entledigandet av styrelsen i förvaltaren sköts på framtiden återigen; vilket är väldigt fascinerande med tanke på hur pass bråttom det var enligt majoriteten när vi ville gå fram lite långsammare.

Den ekonomiskt största frÃ¥gan var frÃ¥gan att gÃ¥ in med en borgen pÃ¥ ca 600 miljoner för Norrenergi. Detta eftersom den skattekonstruktion som sossarna tidigare införde — för att smita undan skatten pÃ¥ utdelningen — inte kommer att fungera nästa Ã¥r. Detta har tydligen sossarna precis upptäckt — trots att vi frÃ¥n Folkpartiet pÃ¥pekade detta för flera mÃ¥nader sedan — och därför blev det väldigt brÃ¥ttom. Det innebär ocksÃ¥ att socialdemokraternas budget räddas eftersom den inte hade gÃ¥tt ihop utan denna konstruktion. Nu kan den iofs fortfarande spricka, men de slipper spräcka budgeten för 2009 redan innan Ã¥ret inletts.

Uppdatering 3

Därefter området Lärkan, dvs de nya husen på Tuletorget där vi från Folkpartiet stödde kristdemokraternas återremiss. Tyvärr fick vi inte igenom vår återremiss, men istället blev ärendet bordlagt. Jag förstod dock aldrig riktigt varför majoriteten ville bordlägga.

En lÃ¥ng diskussion följde sedan om parkeringsplatser där vi frÃ¥n alliansens sida gÃ¥ng pÃ¥ gÃ¥ng pÃ¥pekade att vi inte fÃ¥r ta ut överavgifter, utan att kommunen ska ta ut vad det kostar; varken mer eller mindre. PÃ¥ en begäran om att Jan Jogell skulle redovisa dessa kostnader sÃ¥ var det enda svaret att “det kostar sÃ¥ mycket”, men han kunde inte presentera en enda siffra.

Detta märktes också när Jan Jogell utvecklade sitt resonemang och började prata om parkeringskostnader i Stockholm eller i olika garage; vilket faktiskt är helt irrelevant. Det enda som får påverka parkeringsavgifterna är de kostnader som kommunen har.

Det kan vara värt att notera att de siffror som redovisats i stadsbyggnadsnämnden tyder på ett överskott i år för parkeringarna på ca 2 miljoner kronor.

Uppdatering 4

Därefter ett antal anmälningsärenden och ett antal valärenden (eftersom sossarna infört att nämnderna väljs om varje år). Det intressanta här (förutom att jag blev omvald i mina nämnder) var att socialdemokraterna valde att nominera en person som jobbar i nämndens förvaltning som vice ordförande. Det ger alltså en vice ordförande som kommer att hamna i ett antal jävssituationer, vilket inte är helt lämpligt.

Därefter tre medborgarförslag (någon som på allvar tror att de medborgare som lagt förslagen tänker sitta och lyssna på fullmäktige fram till klockan 10 då förslagen behandlades?) innan fullmäktige gav sig på motionerna.

Uppdatering 5

Motionerna gick ganska snabbt och inget överrumplande hände, så fullmäktige avslutades som planerat vid 22.30.

Sådan är debattnivån, tydligen

Statsministerns frågestund, den 4:e december (finns på webben, här). Den inleds med ett replikskifte mellan Statsminister Reinfeldt och oppositionsledare Sahlin.

Diskussionen inleds med att Sahlin ställer en fråga kring de varsel som lagts, och vad regeringen har tagit till för åtgärder. En legitim fråga från oppositionen och jag inga invändningar så långt.

Statsministern svarar på vad regeringen har gjort, och vilka andra åtgärder som tillkommit och passar samtidigt på att konstatera att socialdemokraternas förslag om att köpa Saab och Volvo är dåliga förslag.

Som replik svarar då Sahlin att hon inte vill höra vad regeringen tycker om oppositionens förslag och att hon undrar vilken typ av svar detta är till de som varslats (så egentligen vill hon ju veta vad regeringen tycker om sossarnas förslag att köpa upp konkursfärdiga företag)

Reinfeldt svarar på vad regeringen gör för att möta konjunkturen, varslen och varför det inte är en bra idé att låta regeringen gå in och rädda olika bolag.

Klippet ovan (eller det andra klippet som är angivet som Mona Sahlin på riksdagens sida, länk i början av inlägget) är sista passagen, där svarar alltå Reinfeldt på Sahlins fråga. Men, notera nu i slutet, ca en minut in i klippet, när Reinfeldt svarat och det därmed är dags för nästa frågeställare. Då vänder sig Sahlin till talmannen och säger:

Statsministern gör det till en vana att angripa talare när man inte kan replikera.

Mona Sahlin, som är väl medveten om hur reglerna för hur frågestunden är, valde själv att försöka pressa Reinfeldt på varför regeringen inte går in och köper bolag som går dåligt, och så blir hon sur för att hon får ett svar? Och det här från en person som aspirerar på statsministerposten? Svagt Mona, svagt.

Tipstack: Ingerö

Ett litet julkort :)

Det börjar lacka mot jul och var och varannan blogg har julkalendrar, snöänglar, eller annat juligt.

Så, för att få det hela ut världen så postar jag ett litet julkort till mina trogna läsare, så är den här årets jul ur världen för min del (och nej, jag är ingen större fan av julen, av personliga skäl)

När vi ändå är igång så tar vi en sång till

Och jo, egentligen är det lika fel att dubba från engelska till japanska, men jag tycker den japanska dubben är ganska charmig.

Och så avslutar vi med en låt med lite mera tempo i:

Här omdefinieras ord på löpande band

På Sundbybergs hemsida stod för ett tag sedan att alla miljöbilar i Sundbyberg parkerar gratis. Vilket låter positivt eftersom det är bra att uppmuntra de som i alla fall kör bil att i alla fall köra en mindre miljöskadlig bil (någon egentligen miljövänlig bil finns egentligen inte på marknaden än)

Men, det finns några saker som stör mig med nyheten:

  1. Om nÃ¥gonting är gratis sÃ¥ ska det väl inte kosta pengar? Nu mÃ¥ste man betala en “administrativ avgift” för att kunna parkera gratis, och dÃ¥ är det knappast gratis längre. I ärlighetens namn ska pÃ¥pekas att det rör sig om en ganska lÃ¥g avgift, men särskilt gratis är det inte.
  2. Brukar inte alla betyda just alla, dvs utan undantag? Det det handlar om här är att miljöbilar ska slippa avgiften för s.k. boendeparkering, vilket i korthet riktar sig till de som bor i de stadsdelar där sÃ¥dan finns. Det innebär att de som bor i Hallonbergen eller Rissne (för att ta tvÃ¥ exempel) inte fÃ¥r tillgÃ¥ng till detta. Visst, kommunen kan inte Ã¥lägga andra att ordna gratis parkering, men ville man verkligen anordna “gratis” parkering för alla med miljöbil sÃ¥ borde man kunna parkera gratis i centrala Sundbyberg även om man bor i Duvbo, eller Hallonbergen, eller Rissne,
  3. Beslutet är inte fattat ännu. När nyheten publicerades så hade inte det fullmäktige där beslutet skulle tas varit än. Sedan dess har beslutet återremitterats och kommer nu upp på fullmäktige i december. Det är faktiskt fortfarande så att fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och innan beslutet är taget där så finns det inget sådant beslut.

Sedan tycker vi frÃ¥n Folkpartiets sida att intentionen är positiv, och vi skulle gärna se att kommunen — som ägare — pÃ¥verkar Förvaltaren i samma riktning. Vi la därför ett yrkande där vi yrkade:

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur Förvaltaren ska medverka till liknande regler när det gäller avgiftsfri parkering för miljöbils-parkeringstillstånd.

Sedan kanske detta kostar lite grann för kommunen (eftersom kommunen inte bör ålägga Förvaltaren uppdrag utan att täcka kostnaderna för detta uppdrag) men det vore ett steg i rätt riktning. Vem vet, det kanske till och med kan få Förvaltaren att göra någonting åt den bedrövliga parkeringssituation som råder i de stadsdelar där de är den dominerande aktören. Jag har ingen bil själv men har ändå insett att parkeringssituationen i Rissne är bedrövligt dålig.

Insändare i mitt i

I förra veckans nummer av “Mitt i Sundbyberg” fick jag in min insändare om tyst asfalt. Det är egentligen samma sak som jag skrev om i det här inlägget, men med en insändare sÃ¥ nÃ¥r man en helt annan läsekrets än via bloggen.

Det som stör mig mest med (s)-styrets motvilja mot att ens diskutera tyst asfalt är egentligen inte Socialdemokraternas motvilja; de har varit tydliga med att de är ett betongparti och stadsbyggnadsnämndens socialdemokratiska ordförande har själv uttryckt att han är stolt att kallas betongsosse. Så, i den här frågan är socialdemokraterna konsekventa.

De som inte är konsekventa är miljöpartiet, som påstår sig värna miljön men som i votering efter votering visar att de inte alls har något miljöintresse. Nu har miljöpartiet tre gånger i rad röstat emot att tyst asfalt ska finnas med som ett alternativ bland beslutsunderlaget, vilket innebär att de i förlängningen satt stopp för tyst asfalt i Sundbyberg.

Slutligen klipper jag in insändaren som den publicerades i tidningen, för den som vill läsa den i dess helhet:

insändare 2