Kors i taket

Någon från miljöpartiet var faktiskt uppe och argumenterade för vänsterkartellens politik i dag. Första gången på ett halvår typ. (Ja, jag överdriver lite)

40

För ganska precis 40 Ã¥r sedan (dvs kvart i fyra pÃ¥ eftermiddagen; jag var morgontrött redan dÃ¥) sÃ¥ föddes jag pÃ¥ Linköpings BB, och även om jag inte brukar uppmärksamma födelsedagar — varken min egen eller andras — pÃ¥ bloggen sÃ¥ ska ju tydligen jämna födelsedagar vara lite speciella.

SÃ¥, jag uppmärksammar 🙂 och fiskar gratulationer 😉

Är det verkligen en satsning?

Läser på kommunens hemsida att kommunen satsar medel på bokinköp och på den s.k. Sundbybergsbloggen slår man sig på bröstet över satsningen.

Satsningen i sig har jag inga invändningar emot. Biblioteksfrågan har varit alldeles för nedprioriterad under tidigare sosse-styren och jag har tidigare skrivit om vilka effekter detta lett till i Sundbyberg. När jag tog över det politiska ansvaret för kultur- och idrottsfrågor i Sundbyberg så var det några frågor som jag specifikt ville jobba mer med:

 • Föreningsstödet, där vi ville skapa ett rättvist, lättförstÃ¥eligt och transparent system. Vi kom nästan i mÃ¥l med det, men tyvärr hann vi inte fullfölja innan sossarna tog över och Ã¥terigen försökte styra systemet sÃ¥ att det skulle ge maximalt med bidrag till deras kompisar i Unga Örnar.
 • BiblioteksfrÃ¥gan, där tvÃ¥ viktiga frÃ¥gor var just utlÃ¥ningssiffrorna och att fÃ¥ ett tillgänglighetsanpassat och modernt huvudbibliotek.
 • Att stärka kontakten med kommunens olika kulturföreningar.

Hade vi fÃ¥tt fortsätta styra — det som väljarna ville — sÃ¥ hade vi kunnat ha ett nytt system för föreningsbidrag 2007 och biblioteksfrÃ¥gan hade nu legat nära ett avslut. Men, nog med historik, lÃ¥t oss Ã¥tergÃ¥ till denna satsning där det pÃ¥ kommunens hemsida stÃ¥r:

Den utökade budgeten ska i första hand gå till barn- och ungdomsböcker eftersom andelen barn och unga ökar i staden och behovet är stort. Det finns också en stor efterfrågan på olika medier för språkträning bland kommuninvånare med annat modersmål än svenska, därför görs också en extra satsning på det området. Satsningen innebär dessutom att biblioteket kan köpa in fler anpassade medier, som exempelvis storstilsböcker och ljudböcker för läshandikappade och äldre och fler exemplar av efterfrågade romaner.

Detta är jättebra; jag har verkligen ingen invändningen mot satsningen i sig och det är givetvis bättre att lägga pengar på dylik kärnverksamhet än 50 miljoner på ett utomhusbad eller 60 miljoner på en konsthall (eller, för all del, 50.000 på en solresa för två av kommunalråden)

Men — och detta är ett verkligt stort men — vi har snart inget huvudbibliotek längre. VÃ¥rt nuvarande bibliotek är för litet, slitet och inte tillgänglighetsanpassat; vilket det mÃ¥ste vara 2010. Planen var att vi skulle flytta biblioteket till Lorry-gallerian och vi hade dÃ¥ fÃ¥tt ett fräscht och modernt huvudbibliotek som skulle varit tillgängligt för alla.

Nu är dock situationen sådan att det inte blir någon Lorry-galleri och därmed blir det inget nytt huvudbibliotek där. Det naturliga i den situationen hade då varit att Kultur- och fritidsnämnden fokuserat på den här frågan och verkligen jobbat med att hitta en alternativ lösning.

Men, det gör man inte. Vänsterkartellen sticker huvudet i sanden och verkar hoppas på att det ska lösa sig på något sätt; de har dock inga idéer om hur det ska lösas och de är inte beredda att allokera resurser till att lösa problemet.

I nämnden har vi från Folkpartiets sida lagt ett ledamotsinitiativ[1] (PDF-varning) där vi ville lyfta frågan.

Detta yrkade nämndens vice ordförande, Marielle Nakunzi Andréasson avslag på, utan motivering, och vänsterkartellen avslog därefter vår begäran. Notera då att vänsterkartellen inte har någon alternativ strategi, utan de fortsätter sticka huvudet i sanden och hoppas på att det löser sig på något sätt.

Men, om inte vi i nämnden löser frågan; vem ska då göra det? Jultomten?[1] Ett ledamotsinitiativ är en fråga som väcks av en ledamot (eller flera) i en nämnd där man upplever att nämndens ordförande inte lyft frågan eller inte vill lyfta frågan. Det skulle kunna jämföras med en motion men är inte en lika komplicerad procedur.

Metro skriver om Kymlinge

Det är ganska ovanligt att Metro skriver om Sundbyberg och tidigare artiklar om Sundbyberg har inte alltid varit av särskild god kvalitet. Men, det verkar som om Metro numera försöker hålla en högre kvalitet så förhoppningsvis är detta ett tecken på en högre kvalitet i rapporteringen runtom i länet.

Artikeln finns i sin helhet i nedanstående skärmdump som kommer från PDF-versionen av tidningen:

Metro om Kymlinge - clicka för en större version
Metro om Kymlinge - clicka för en större version

Artikeln lyfter också vår ambition för Kymlinge-området, dvs att området ska vara ett grönområde inriktat på friluftsliv och rekreation:

— Här har vi ett fantastiskt naturreservat och en underbar grönkil som ligger mitt i en storstadsregion. Och sÃ¥ har vi turen att det ligger en redan förberedd station där, säger Nina Lundström, gruppledare för Folkpartiet i Sundbyberg.

Läs gärna hela artikeln.

Uppgraderad wordpress

Jag brukar vara försiktig med uppdateringar eftersom det ibland kan ställa till med oreda, men nu körde jag en så pass gammal version att eventuella säkerhetsproblem är alldeles för välkända.

Och — jo, jag vet, man ska egentligen inte börja en mening med och — eftersom jag vill undvika att fÃ¥ bloggen hackad igen sÃ¥ uppgraderade jag till senaste versionen, dvs 2.7.1.

Lite irriterande dock; det första jag ser efter min uppgradering är en uppmaning att uppgradera till den senaste versionen, dvs 2.7.1. Någonting fungerar inte riktigt som det ska. Däremot verkar det vara ett klart lyft av administrationsverktyget, så det känns som om det var rätt beslut att uppgradera ändå.

Dörrknackning i Norrköping

Under helgens kommunala riksmöte i Linköping (mer om det på bloggen i helgen, hinner inte just nu) så handlade ett seminarium om dörrknackning som kampanjmetod.

Seminariet leddes av Norrköpings oppositionsråd Mathias Sundin som i sin tur blivit inspirerad av amerikanska kampanjmetoder. Vi bussades från Linköping (där riksmötet var) till Norrköping där själva dörrknackningen skulle ske.

På bussen fick vi instruktioner om hur själva knackningen skulle gå till, liksom det material som skulle delas ut. Eftersom vi gick två och två så fick jag möjligheten att gå runt med vår förra politiska sekreterare, Ulrika Frändén, vilket givetvis var kul. Dessutom hade vi två journalister från NT (Norrköpings Tidningar) med oss, vilket ledde till följande artikel.

Eftersom jag är pedant så pekar jag ut två små fel i artikeln. Dels så kan man poströsta redan från den 20:e maj (en åtta och en nolla är ju ganska lika varandra när man gör snabba anteckningar) och dels så stavas mitt efternamn med q och inte k (jo, båda stavningarna finns i artikeln).

För den som är riktigt intresserad finns även följande reportage på SR. Det har jag dock inte hunnit lyssna på själv än så jag kan inte uttala mig om kvaliteten.

Allt som allt så var det en intressant erfarenhet, och ni ska inte bli förvånade om vi provar lite dörrknackning i Sundbyberg.

Jämställdheten i Sundbyberg

Eller kanske snarare frånvaron av densamma. I samband med maktskiftet 2007, när svekkartellen tog över makten i Sundbyberg, så skrev jag ett inlägg om alla de som förlorade på maktskiftet, däribland jämställdheten.

Jag tänkte expandera detta lite grann och titta just på hur jämställdheten inom kommunen förändrats sedan maktskiftet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är den enda nämnd som man enligt kommunallagen måste ha och den kan jämföras med regeringen, med en stor skillnad; i kommunstyrelsen är både majoritet och opposition representerad.

När makten skiftades så utökades KS till 26 ledamöter (13 ordinarie, 13 ersättare, majoriteten har 7+7) från 22 (11 ordinarie, majoriteten hade 6+6). Samtidigt minskade antalet kvinnor i KS (inklusive ersättare) från 41% till 35%.

Ur ett jämställdhetsperspektiv hade man kunnat se det som en förbättring att kommunstyrelsens ordförande (KSO) är en kvinna, men det hade vi haft även om alliansens förslag till KSO hade blivit vald.

Heltidspolitiker

Under alliansens tid fanns det fyra heltidspolitiker; två kommunalråd (FP+M), ett oppositionsråd (S) och en heltidsarvoderad nämndordförande (M). Här var hälften kvinnor, och hälften män.

Under svekkartellen finns det fem heltidspolitiker; fyra kommunalråd (S, S, MP, V) och ett oppositionsråd (M). Av dessa är en (1) kvinna, dvs 20%. Skulle jag vara lite elak så skulle jag räkna med Robert Ahl (MP) också, men huvuddelen av hans arvodering kommer från en tjänst som politisk sekreterare så det gör jag inte. Tillägg: Det är alltså Roberts roll som man kan vara tveksam till, inte hans könstillhörighet. Så att ingen misstolkar mig.

Går vi in på kommunalråden enbart (som väl bättre får sägas spegla majoritetens ambitioner) så var 50% av kommunalråden kvinnor under alliansen (jag räknar alltså inte oppositionsrådet som kommunalråd) och under svekkartellen är 25% av kommunalråden kvinnor.

Nämndordförande

En tung post, med stort politiskt inflytande är posten som nämndordförande. Här blir det lite svårjämfört eftersom svekkartellen splittat en nämnd i två och infört en nämnd som tidigare var ett utskott.

Jag har dessutom exkluderat KS (som berörs tidigare) och valnämnden (som ärligt talat inte är en särskilt tung nämnd)

Här kan vi se att vi gått från fyra nämnder (med 50% av vardera kön som ordförande) till sex nämnder (med 33% kvinnor). Om vi även räknar med det utskott (Kultur-, idrotts- och myndighetsutskottet, där jag var ordförande) som blev en nämnd så har vi gått från 40% kvinnor till 33% kvinnor.

Jag anser dock att det är fel att räkna med ett utskott som hade en ganska marginaliserad roll i den politiska processen. Däremot kan vi räkna med KS och då går vi från 40% kvinnor till 43% kvinnor, så om man räknar på ett visst sätt skulle det kunna se ut som om jämställdheten förbättrats. Notera dock att alliansens kandidat som KSO hade lett till 40-60% kvinnor bland nämndordförande (beroende på vem som hade valts som ny ordförande som stadsbyggnads)

Nämnd-presidium

Men ok, det var ju lite olika siffror beroende på hur man räknar, så låt oss räkna hela presidiet istället. Jag hade lite svårt att hitta exakt vilka som satt i alla nämnder innan maktskiftet, så i de fall där jag är osäker så har jag räknat det som en man (så att ingen ska kunna påstå att jag försöker vinkla siffrorna). 2007 är siffrorna från när alliansen styrde, nu är siffrorna när svekkartellen styr.

 • Kommunstyrelsen:
  • 2007: 66% kvinnor. Av majoritetens poster var 50% kvinnor
  • Nu: 33% kvinnor. Av majoritetens poster är 50% kvinnor
 • Barn- och ungdomsnämnden (BUN):
  • 2007: 66% kvinnor. Majoriteten: 50%
  • Nu: 0% kvinnor. Majoriteten: 0%
 • Individ- och omsorgsnämnden (Omsorg):
  • 2007: 33% kvinnor. Majoriteten 50% (här är jag osäker pÃ¥ 1:e vice ordförande och har satt detta som en man)
  • Nu: 33% kvinnor. Majoriteten 50%
 • Kompetens- och försörjningsnämnden (Kompetens)
  • Fanns inte under vÃ¥r tid utan är ett resultat av att Individ- och kompetens delades i tvÃ¥. Samma siffror när man jämför.
 • Kultur- och fritidsnämnden (KoF):
  • Fanns inte under vÃ¥r tid. Istället fanns ett utskott med en ordförande och en vice. Ska vi jämföra sÃ¥ hade det presidiet 50% män och den nämnd som finns nu har 100% kvinnor.
 • Stadsbyggnads- och miljönämnden (SMN):
  • 2007: 33% kvinnor. Majoriteten 50%
  • Nu: 0% kvinnor. Majoriteten 0%
 • Äldrenämnden (Äldre):
  • 2007: 66% kvinnor, majoriteten 50%
  • Nu: 100% kvinnor, majoriteten 100%

Vad kan man se av det? Jo, att kvinnorepresentationen blivit sämre i KS (men där beror det mer på vem som råkar vara oppositionsråd, så det ska vi inte lasta svekkartellen för), BUN, SMN och högre i Äldre. Jag väljer att skriva högre istället bättre eftersom det inte är eftersträvansvärt att ha 100% av ett kön, oavsett kön. Dock är det mer jämförelsen över alla nämnder som är intressant.

Sedan tillkommer KoF som har högre kvinnorepresentation än det utskott det ersätter. Noterbart är dock att BUN & SMN räknas som tvÃ¥ av tunga och “viktiga” nämnderna. Jag tycker att det är fel att ranka nämnder pÃ¥ det sättet, men i och med att de räknas som tunga sÃ¥ skickar det ut signaler.

Sammanfattning

Som sammanfattning kan man konstatera att Sundbyberg har gått från att vara en politiskt jämställd kommun under Alliansen till en mindre jämställd kommun under svekkartellen. Det kan dock vara värt att notera att detta framförallt beror på ett parti; miljöpartiet. De har gått från att vara ett ganska jämställt parti (på den tiden då Gustaf Wiberg var gruppledare) till ett rent gubbparti där äldre män sitter på alla tunga uppdrag.

Miljöpartiet har tre platser i KS (varav två ordinare), ett kommunalråd och fyra nämndpresidialer (1 ordförande, 3 vice ordförande). Av dessa är alla män. Sedan Siyamak Sajadian Sasanpour tog över som gruppledare i Miljöpartiet så har de ägnat sig åt att tvinga bort alla kvinnor från ledande poster. Kvar finns män, män och åter män. Så, inte bara har Miljöpartiet helt släppt miljöfrågorna (i utbyte mot arvoderingar) utan de har också slängt jämställdheten på sophögen.

Miljöpartiet har kort sagt gått från att vara ett av kommunens mer jämställda partier till att bli ett rent manschauvinistiskt parti där kvinnor hålls borta från alla förtroendeuppdrag med någon som helst tyngd.

Ledande socialdemokrater i kommunen hackar gärna pÃ¥ moderaterna för att de är sämre pÃ¥ jämställdhet men fakta är att Moderaterna utvecklas Ã¥t rätt hÃ¥ll. Däremot sÃ¥ hör man aldrig nÃ¥gon socialdemokrat klandra Miljöpartiet; trots att MP — som jag här visat — är ett rent sexistiskt parti. Kan det möjligen bero pÃ¥ att sossarna egentligen inte tycker att det här med jämställdhet är särskilt viktigt och att de därför inte bryr sig om den bedrövliga utveckling som MP haft de senaste tvÃ¥ Ã¥ren?

Så, de senaste två åren har alltså Miljöpartiet släppt miljöfrågorna, de bryter sina vallöften, de skiter i demokratin och de skiter i jämställdheten. Vad är då kvar? Förutom att roffa åt sig så många arvoderingar som möjligt? Var det verkligen därför som väljarna röstade på Miljöpartiet? Är det verkligen så illa att ledande företrädare i miljöpartiet inte kan ordna sin försörjning på andra sätt?

Om Wikipedia

Jag brukar till och från hänvisa till Wikipedia och även hävda att Wikipedia är en bra första källa att gå till. Men (!) jag brukar också påpeka att Wikipedia inte är källan till alltings sanning, att det ganska ofta smyger sig in felaktigheter och att man alltid ska gå till flera källor.

Det här videoklippet visar på ett bra sätt på en del av problemen med Wikipedia. Sedan kommer jag själv att fortsätta gå till wikipedia som en första källa när jag ska slå upp någonting, men kom ihåg att vara skeptisk och kom ihåg att kolla flera källor.