Det var ingen rolig uppmärksamhet för Sundbyberg

Det finns ju roligare sätt för kommunen att uppmärksammas. SvD rapporterar att tre barn blivit påkörda i Sundbyberg. Enligt Aftonbladet verkar det ha skett precis vid Ekbacken, en 30-sträcka med god uppsikt så man blir ju lite fundersam på hur det kunde hända överhuvudtaget.

Även DN uppmärksammar det.

Nu håller jag tummarna för att alla inblandade klarar sig utan allvarliga skador.

Om ridhuset i veckans “Mitt i”

Veckans nummer av “Mitt i Sundbyberg” skriver om ridhuset och MiloomrÃ¥det, och jag citeras i artikeln. Artikeln var dock ganska kort och mycket av det som jag sa till reportern fick — av naturliga skäl — inte plats. Det är dÃ¥ det är bekvämt att ha sin egen blogg sÃ¥ att man utveckla sig lite grann.

Artikeln först (klicka för en större version) :

mitt i om ridstall

Dröjsmål för stall i Miloområdet

RIDNING Sundbybergs politiker är överens och vill ha en ridanläggning i Miloområdet mellan stora Ursvik och Igelbäckens naturreservat. Ändå står projektet och stampar eftersom hela området först ska planläggas.

Oppositionspolitikern Mattias Lönnqvist (fp) kräver att majoriteten bestämmer [vad] som ska hända med området. Istället finns två planförslag, varav ett omfattar en ny skola.

— Vi saknar helhetsgreppet, där även bergrummet som Fortifikationsverket lämnat ingÃ¥r. VÃ¥rt förslag är att skapa ett idrottsmecka i MiloomrÃ¥det, med bland annat ridanläggningen, säger Lönnqvist.

Det jag försökte fÃ¥ fram var bland annat hur lÃ¥ngsam den politiska processen varit, och detta trots att alla partier i fullmäktige ser ett nytt ridhus som en prioriterad Ã¥tgärd. De tvÃ¥ partier som drivit frÃ¥gan hÃ¥rdast är — som jag uppfattat det — Folkpartiet och Vänsterpartiet, och med tanke pÃ¥ att alla majoriteter sedan 98 innehÃ¥llit ett av dessa partier är det lite förvÃ¥nande att projektet inte är landat ännu.

Ser vi till den här mandatperioden så kan vi beskriva tidslinjen enligt följande:

 • 2006: Alliansen vinner valet och tar över makten i Sundbyberg
 • 2007: I början av Ã¥ret sÃ¥ börjar vi intressera oss för Milo-omrÃ¥det och börjar titta pÃ¥ hur man bäst skulle kunna använda det
 • April 2007: Kommundirektören fÃ¥r i uppdrag att inleda förhandlingar om att köpa marken, med syfte att skapa ett idrotts- och friluftsomrÃ¥de
 • Augusti-November 2007: Efter sommaren hoppar tvÃ¥ moderater av och gÃ¥r till Socialdemokraterna. En vänsterkartell formeras som efter att ha orsakat kaos i kommunen i nÃ¥gra mÃ¥nader till slut tar över makten.
 • 20 maj 2008: Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bergrummet ska planläggas som lager och att man ska bygga bostäder i en del av omrÃ¥det. Folkpartiet protesterar mot detta, men fÃ¥r inte igenom vÃ¥ra synpunkter.
 • 20 maj 2008: Som ett resultat av detta, liksom att vi tycker att det inte händer särskilt mycket med omrÃ¥det i övrigt sÃ¥ lägger Folkpartiet en motion om Milot
 • Oktober 2008: Detaljplaneläggningen för hus + bergrum som lager enligt ovan Ã¥terkommer till nämnden för andra gÃ¥ngen efter utställning.
 • December 2008: VÃ¥r motion avslÃ¥s (med den lite finare termen “anses besvarad”)
 • Januari 2009: Kommundirektören Ã¥terkommer till kommunstyrelsen angÃ¥ende det uppdrag som vi gav i april 2007.
 • Maj 2009: Resten av Milo-omrÃ¥det kommer som detaljplan till Stadsbyggnadsnämnden. Folkpartiet deltar inte i beslutet eftersom vi inte fÃ¥tt igenom vÃ¥r vision om Milot och vi är missnöjda med det förslag som presenteras.

Det man kan konstatera är då följande:

 1. Processen tappade minst ett år på maktskiftet 2007. Det stod helt stilla under maktövertagandet och sedan blev det en inte särskilt prioriterad fråga.
 2. Vänsterstyret delar inte vår vision om Milo-området utan man har delat upp det i dels bostäder och dels ett mer blandat område.
 3. Hade vi vetat att två Moderater skulle hoppa av så hade det givetvis varit bättre att lyfta ut ridhuset i ett separat detaljplaneärende. Nu hade vi dock räknat med att ha en mandatperiod på oss och att kunna ta ett helhetsgrepp. Men, om vi hade lyft ut detta ärende specifikt så hade vi antagligen kunnat ha ett nytt ridhus klart nu.
 4. Genom att detaljplanelägga bergrummet som lager/förrÃ¥d sÃ¥ omöjliggörs — mer eller mindre — en framtida användning av bergrummet för idrotter. Vi ville bland annat titta pÃ¥ möjligheten att anlägga en skidtunnel, men nu kommer en sÃ¥dan i Botkyrka istället eftersom vänsterstyret tappade bollen i den här frÃ¥gan.
 5. För att vara en fråga där vi är överens över blockgränsen så har den gått förvånansvärt långsamt.

Slutligen lite dokument för den som är intresserad av att läsa mer:


Förhandling om Milo-området

april 2007 Рuppdrag till kommundirekțren att inleda f̦rhandlningar om Milo-omr̴det
jan 2009 Рkommundirekțren ̴terkommer med resultatet av f̦rhandling


Folkpartiets motion

Maj 2008: Folkpartiets motion om Milot
Stadsbyggnadsnämndens behandling av motionen
December 2008: Kommunstyrelsens behandling av motionen


Separat detaljplan för del av Milot

Maj 2008: Stadsbyggnadsnämnden behandlar detaljplan för bergrum och bostäder
Oktober 2008: Nämnden behandlar detaljplanen igen


Detaljplan för resten av Milot

Maj 2009: Stadsbyggnadsnämnden behandlar detaljplan för resten av Milot


Bra ministerval

Så slutligen, idag kl 15.15 presenterades Leijonborgs efterträdare och det blev Tobias Krantz.

Det var inte det namn som jag gissade på (jag trodde mer på Carl B Hamilton) men det är ett bra namn och Tobias är en duktig politiker med stora kunskaper inom högskolefrågor.

Ur ett jämställdhetsperspektiv var det dessutom viktigt att Leijonborg ersattes med en man eftersom Folkpartiet annars skulle ha haft 75% kvinnor bland sina ministrar.

Mer info på Aftonbladet som var snabba med att publicera nyheten (i skrivande stund har presskonferensen enbart pågått i 3 minuter)

Helt rätt av Björklund

Den nya skollagen har presenterats och inte helt oväntat kommer det mest gnäll från sossarna. Det är kanske inte helt oväntat eftersom socialdemokraterna fortsätter att hålla fast vid flumskolan, medan den skollag som presenterats är en ambition att återupprätta kunskapsskolan.

Eller så retar det sossarna att det är en Folkpartist som åstadkommit fler positiva förändringar för svensk skola än någon socialdemokrat lyckats med de senaste 20 åren. Intressant är även att socialdemokraterna hackar på att möjligheten till konkurrenskomplettering försvinner, och de skriver bland annat:

Vidare är vi kritiska till att regeringen helt stänger dörren för möjligheten att läsa in kunskaper efter gymnasiet. Platser måste alltid först riktas mot dem med ej fullständig utbildning. Men med regeringens förslag blir det förbjudet att läsa upp sina betyg efter skolans slut. Varför är det så viktigt att slå fast detta i skollagen? En ytterligare återvändsgränd instiftas, i stället för att öka platserna inom vuxenutbildningen.

Konkurrenskomplettering handlar om när elever som redan tillgodogjort sig godkänt-nivån väljer att via komvux läsa upp betygen för att enklare kunna komma in på högskolan. Men, detta var aldrig syftet med komvux. Komvux finns för att alla ska ha rätt till en andra chans, för att de som valde fel utbildning, misslyckades i gymnasiet eller av andra skäl saknar nödvändig utbildning ska få en andra chans. Syftet var aldrig, och bör aldrig bli, att man ska förbättra sina betyg i ämnen som man redan klarat av.

Detta insåg faktiskt sossarna, eftersom de 2006 drev samma linje. 2006 tyckte nämligen sossarna så här:

Vi har inte råd att komvuxplatser upptas av unga människor med nyligen fullföljda gymnasiestudier. Vi har inte råd med att högskoleantagningaren snedvrids av uppblåsta betyg utan prognosvärde för framtida studier.

Så sossarna har alltså bytt från en vettig uppfattning 2006, till en korkad uppfattning 2009, och detta av ett enda skäl; man vill vara emot allting som Björklund föreslår. Är det någon som är förvånad över att oppositionen inte bjöds in till samtal innan när det redan från start var uppenbart att sossarna skulle vara emot?

DN framställer det som negativt att skolfrågan utsätts för partipolitik men vad finns det för poäng med att försöka skapa breda uppgörelser när det står klart från början att sossarna inte är med på banan? Vi tycks ju inte ens spela samma sport; där Folkpartiet försöker förbättra svensk skola så är sossarna mest ute efter att plocka billiga retoriska poäng.

Även SvD påpekar hur socialdemokraterna svängt i en av de frågor inom utbildningens värld där de haft vettiga åsikter. Givetvis vore det bra med breda uppgörelser, men det förutsätter att socialdemokraterna vaknar upp och inser hur mycket skada deras flumskola skapat och vilken skada högre utbildning tog av att socialdemokraterna såg högskolor som regionalpolitik och inte utbildningspolitik. Denna Carl Tham som under fyra år inte lyckades lägga ett enda vettigt förslag och som kommer att gå till historien som Sveriges sämsta utbildningsminister någonsin.

Men, för att återgå till skollagen så är det positivt att vi nu får en vettig skollag, och det är bra att möjligheten till konkurrenskomplettering försvinner. Det man möjligen skulle kunna behålla är möjligheten att tenta av ämnen via komvux, men då ska eleven givetvis stå för hela kostnaden själv. Samhället ska inte lägga resurser på att låta godkända elever läsa upp sina betyg så att de kan få en gräddfil in på högskolan.

Och ja, jag är medveten om att ledande lokala Centerpartister tycker tvärtom i den här frågan, men om vi alltid var överens så fanns det ju ingen större poäng med att vi är två olika partier.

NÃ¥gra korta

Jag är lite för sliten för några längre analyser, så några korta kommentarer istället.

Leijonborgs avgång

Precis som jag skrev i samband med att han avgick som partiledare så hade jag ingenting emot att han satt kvar som minister; som minister hade han nämligen en hel del kvar att ge och var en tillgång.

Nu verkar det som om han hunnit genomföra det han föresatte sig, och ska man byta ut en minister för att toppa Folkpartiets uppställning inför valet 2010 är nu är en ganska lämplig tidpunkt.

Det troligaste namnet anser jag är Carl B Hamilton, även om han inte haft något större medialt genomslag och även om han kanske inte är så mycket vallokomotiv. Däremot är han både duktig och intelligent och skulle antagligen bli en utmärkt minister.

Politikerbloggens tips tycks istället vara Johan Pehrson, men det är knappast en hemlighet att Johan inte tillhör mina favoriter.

Även Ullenhag har nämnts i diskussionerna, men jag ser det som uteslutet. I sådana fall skulle han inte ha tagit i anspråk den riksdagsplats som blir tillgänglig när Cecilia åker till Bryssel.

Fokus kommunranking

Tidningen Fokus rankar varje år Sveriges kommuner utifrån ett antal faktorer. I år sjönk Sundbyberg från en 61:a plats till en 88:e. Våra svagaste områden, enligt rankingen, tycks vara:

 • Taxeringsvärde smÃ¥hus: Inte sÃ¥ mycket att göra Ã¥t och jag ska inte klandra sossarna för detta. De fÃ¥ hus som finns i Sundbyberg är svindyra och alla partier i fullmäktige är överens om att bygga fler egnahem för att Ã¥tgärda detta.
 • Skolan: Detta kan — och bör — socialdemokraterna klandras för. Hade Folkpartiet fÃ¥tt fortsätta styra över utbildningsfrÃ¥gor sÃ¥ hade vi haft bättre siffror.
 • Anmälda brott och skilsmässor: Skilsmässorna är det nog ingen som anklagar socialdemokraterna (eller nÃ¥got annat parti för den delen) för. I frÃ¥gan om anmälda brott tycker jag att sossarna börjar komma in pÃ¥ bättre tankar även om Folkpartiet fortfarande har en bättre politik.
 • Alkoholrelaterade dödsfall: SvÃ¥r frÃ¥ga. Sundbyberg är krogtätt men jag tror inte att det skulle hjälpa att stänga en massa krogar; dessutom tycker jag inte att det är lämpligt. Här skulle jag nog pÃ¥stÃ¥ att alla partier i Sundbyberg (inklusive mitt eget) saknar bra förslag pÃ¥ vad som kan göras.
 • Idrott, kultur och fritid: Med tanke pÃ¥ att socialdemokraterna gärna slÃ¥r sig för bröstet i dessa frÃ¥gor sÃ¥ är rankingen bedrövlig. Men det blir lätt sÃ¥ när man satsar pÃ¥ symbolfrÃ¥gor och glömmer de viktiga frÃ¥gorna. Som ett exempel; pÃ¥ bibliotekssidan kommer vi snart inte längre att ha ett huvudbibliotek som är tillgängligt för alla och ingenting har gjorts för att förbättra den bedrövliga utlÃ¥ningsstatistiken.
 • Socialbidrag: Här väljer socialdemokraterna att försöka skjuta över kostnader pÃ¥ staten istället för att göra nÃ¥gonting Ã¥t problemet, dvs man angriper symptomen istället för orsakerna. Just den här frÃ¥gan kan dock Morgan Lindqvist (M) bättre än mig, sÃ¥ jag länkade till hans inlägg om detta.

Bagdad-Bob

Det gäller att se det positiva, eller hur var det? Vänsterpartiet i Sundbyberg slår sig på bröstet över att de är länets starkaste V-fäste och skriver:

I Sundbyberg fick Vänsterpartiet 6,6% i EU-valet. Det är 1,7 procentenheter bättre än vad partiet fick i Stockholms län och 1 procentenhet bättre än resultatet i riket. I Sundbyberg var Vänsterpartiet starkast i Hallonbergen där resultatet som bäst var 15,5%.

Vad de inte nämner är att Vänsterpartiet inte ens nådde hälften av sitt valresultat 2004. De backade med 6,83 procentenheter från 13,4 % till 6,57%. I sitt svagaste distrikt, Sundbyberg 23 (Ursvik) hade de 2,16% och i Duvbo (Sundbyberg 17 & 18) hade de 3,04% och 3,87%.

Men visst, Vänsterpartiet är väldigt starka i ett av Hallonbergens distrikt (distrikt 16), där vi är svaga och de är starkare än oss i det andra Hallonbergsdistriktet (men dock med mer modesta 10,24%). Totalt är det fyra distrikt där Vänsterpartiet är större än Folkpartiet; 16 (Hallonbergen, del av), 14 (Ör, del av), 22 (Rissne, del av), 15 (Hallonbergen, andra delen av) och då är det dessutom ganska jämnt i distrikt 15.

Men, jag ska inte hacka (allt för mycket) på Vänsterpartiet. Hade vi gjort ett lika dåligt val hade jag också försökt hitta några ljusglimtar. Däremot tror jag inte (och hoppas jag inte) att jag hade framställt det som en framgång, på det sätt som Vänsterpartiet gör.

Kort analys

En kort analys av valresultatet innan jag knyter mig:

 • Alliansen gick framÃ¥t och vänsterkartellen backade
 • Folkpartiet ökade och blev Ã¥terigen tredje största parti
 • Folkpartiet ökade i Sundbyberg och vi slog rikssiffrorna igen. I flera valdistrikt var vi dessutom näst största parti.
 • Valdeltagandet gick upp.
 • Det var en trevlig valvaka

Allt detta positivt. Enda smolket för mig var att jag tippade fel. Jag hade tippat pÃ¥ tvÃ¥ mandat för PP och de fick “bara” ett. Ã… andra sidan, om Lissabonfördraget gÃ¥r igenom (vilket bÃ¥de jag och Folkpartiet vill) sÃ¥ fÃ¥r PP ett andra mandat, sÃ¥ jag kan fortfarande fÃ¥ rätt 🙂

Och ja, jag hade tippat på tre mandat för FP. Däremot hade jag inte räknat med att MP skulle gå så starkt, eller att V skulle gå så svagt. Jag hade räknat med att fler sossar skulle proteströsta på vänsterpartiet.

Och jag höll på att få fel på Junilistan som jag dömde ut helt i början av valrörelsen. Även SD gick starkare än jag hade tippat, men de kom åtminstone inte in vilket faktiskt gläder mig (även om jag försöker låta bli att glädja mig över andras motgångar)

Glöm inte att rösta

Idag är det valdagen, så ni som inte har röstat än; gå och rösta.

Passar på att lägga in följande klipp med Marit Paulsen (FP) från gårdagens nationaldagsfirande på Golfängarna i Sundbyberg.

Sista två dagarna i valrörelsen

Nu är det bara två dygn (drygt) kvar innan vallokalerna stänger och valet till Europaparlamentet är slut. Tänkte tipsa om två sista aktiviteter.

Nationaldagsfirande på Golfängarna

Alla politiska partier i kommunfullmäktige i Sundbyberg (vilket i vårt fall är riksdagspartierna) finns där och det finns möjlighet att ställa frågor till partierna, hämta lite sista-minuten-information och att lyssna på intressant föredrag från scenen.

Vi kommer att finnas på plats mellan 12&18 och schemat för scen-aktiviteterna ser ut som följer:

 • 13.20 – 13.40 Panelsamtal med 4 politiker och en moderator. Moderator är Johan Ingerö. Deltagande politiker är Anders Ekberg (FP), Abir Al-Sahlani (C), Erika Josbrandt (KD). Arba Kokalari (M)
 • 13.40 – 14.00 Vänsterpartiet – Eva-Britt Svensson
 • 14.00 – 14.20 Panelsamtal med 4 politiker och Johan Ingerö som moderator. Deltagande politiker är Fredrik Malm (FP), Abir Al-Sahlani (C), Erika Josbrandt (KD) och Arba Kokalari (M) nÃ¥gon frÃ¥n Moderaterna (ja, eftersom jag är valledare för FP i Sundbyberg sÃ¥ har jag säkert ett mail om det nÃ¥gonstans, men jag kan inte hitta det nu)
 • 14.20 – 14.40 Miljöpartiet – Carl Schlyter
 • 14.40 – 14.50 Folkpartiet – Marit Paulsen
 • 14.50 – 15.00 Centerpartiet
 • 15.00 – 15.20 Socialdemokraterna – Mona Sahlin
 • 15.20 – 15.30 Kristdemokraterna
 • 15.30 – 15.40 Moderaterna – Christofer Fjellner &
  Christoffer Järkeborn

Om någon tycker att det ser ut som om de borgerliga partierna fått mer tid så är det inte korrekt. Varje parti har 20 minuter men de borgerliga partierna har valt att ta hälften och lägga på två stycken panelsamtal med moderator.

Om Johan Ingerö gör ett bra jobb som moderator (vilket jag räknar med) så tänker jag ta full credit för det, eftersom det var mitt namnförslag. Skulle han mot all förmodan göra ett dåligt arbete så vill jag redan nu påpeka att det var Moderaterna som ansvarade för att ordna moderator.

Valdagen

Ni som inte redan röstat, se till att gå och rösta. Själv ska jag serva våra valsedelsutdelare med kaffe och försöka hinna gå och rösta själv också.

Sedan på kvällen blir det valvaka. Själv kommer jag att gå på valvakan för Folkpartiet i Stockholms län.

Dessutom har vi stadsbyggnadsnämnd på måndagen som jag behöver förbereda mig inför.