Avskaffa valkretsarna

Nu är resultatet i Sundbyberg fastställt, och det blev ingen skillnad mot första räkningen vilket innebär att det skiljer ett mandat mellan blocken. För de exakta siffrorna, se bilden nedan:

Klicka för en större bild. Det man snabbt ser i den här bilden är dock att någonting är skevt. De fyra borgeliga partierna har 52,69 % mot vänsterkartellens 45,61 %. Det är alltså ca sju (7) procentenheter som skiljer, och ändå blir det bara ett mandat.

Detta beror på att Sundbyberg är uppdelat i två valkretsar, vilket missgynnar vissa partier och gynnar andra. I valet 2002 ledde det till att Centern inte kom in, men eftersom Moderaterna fick deras mandat så påverkade det inte blocken. I det här valet är det Miljöpartiet som fått ett extra mandat som borde ha gått till Moderaterna.

Vid mandatfördelningen används en metod som kallas för jämkade uddatalsmetoden som i sin tur är en variant pÃ¥ uddatalsmetoden. Genom hur man indelar valkretsar kan man ocksÃ¥ pÃ¥verka hur denna metod slÃ¥r igenom. MÃ¥nga valkretsar är exempelvis ett effektivt sätt att hÃ¥lla smÃ¥partier utanför fullmäktige.

I punkt 4 ovan står partierna i samma ordning som valsammanräkningen, dvs M, C, FP, KD, S, V, MP och slutligen SD (för att se om de skulle ha fått ett mandat)

Det vi ser dÃ¥ är att Moderaterna borde ha fÃ¥tt 18 mandat, istället för 17, och MP borde ha fÃ¥tt tre mandat istället för fyra. DÃ¥ hade differensen mellan blocken blivit tre mandat, istället för ett, vilket bättre hade motsvarat hur invÃ¥narna i Sundbyberg röstade.

Det finns inga praktiska skäl att ha flera valkretsar i en liten kommun som Sundbyberg, och som jag visat så har det slagit väldigt snett i de två senaste valen. Det vore därför bättre om Sundbyberg återgick till enbart en valkrets.

Den som är nyfiken på att räkna själv, kan själv mata in siffror i valsimulatorn.