Kommunfullmäktige 29/3

En kort rapport från kvällens fullmäktige. Jag uppdaterar den allt eftersom.

Första frågan som behandlades (förutom formalia) var finanspolicyn där vi från Folkpartiets sida bl.a. yrkade på större försiktighet kring borgensåtaganden.

Därefter följde kvällens längsta (?) debatt, som handlade om direktiv till Norrenergi Miljö AB och Norrenergi AB angående kraftvärmeverksprojekt. Helene Hellmark Knutsson (S) inledde ovanligt vagt, och verkade nästan öppna upp för en annorlunda bedömning från sossarnas sida; även om det alltid är svårt att bedöma sådant från ett inledningsanförande.


Uppdatering 1: Carl Grufman (M) anmärkte framförallt på den ekonomiska aspekten, där vi ser hur kostnaderna rusar och totalkostnaden har ökat till det dubbla jämfört när diskussionerna började.

Därefter fick Helene in en smash på Grufman när hon ställde frågan om Carl ansåg att även Moderaterna i Solna var oansvariga för kommuninvånarnas pengar. Helt korrekt påpekade dock Carl att politikerna i Solna får ta sitt ansvar för deras del av kostnaden, medan vi som politiker i Sundbyberg ska ta ansvar för Sundbybergs del av kostnaden.

I den ekonomiska diskussionen saknades en stringens frÃ¥n Helene, dÃ¥ hon pÃ¥ punkten innan (finanspolicy) uttryckt att vi skulle vara försiktiga med borgensÃ¥taganden, men pÃ¥ denna punkt var det (enligt henne) ingen risk eller kostnad för kommunen eftersom det ”enbart” handlade om ett borgensÃ¥tagande.

Det är korrekt att ett borgensåtagande inte kostar någonting (mer än eventuellt högre ränta på framtida lån) just nu. Däremot står vi för hela kostnaden om projektet inte bär sig och Norrenergi hamnar i ekonomiskt trångmål.

Från miljöpartiet och Siyamak kom det vanliga svamlet om att detta skulle vara en miljösatsning. Säg som det är istället; ni vill plocka ut mer pengar ur Norrenergi och för att kunna göra det måste Norrenergi expandera. Några positiva effekter för miljön får vi dock inte från ett kraftvärmeverk (men däremot flera negativa)


Uppdatering 2: Bengt Sjöholm (KD) tog upp en insändare som Siyamak (MP) skrev under för ett år sedan, där han ville värna Järvafältet. Nu vill han istället bebygga det. Något som Siyamak aldrig kunde ge svar på.

(Sedan verkar Siyamak ha fått lite hybris eftersom han inte tyckte att han behövde vänta på ordet utan istället kunde gå i svaromål lite som han själv ville)

Johan Storåkers (FP) tog upp att det finns annat i livet (och i livskvalitet) än pengar och ekonom, och även om ekonomi är viktigt för mig så kan jag inte annat än hålla med. En stad måste bestå av mer än stenstaden och industrier, utan det måste finnas gröna oaser; parker, gångstråk och orörd skog. Det handlar om att finna ro i tillvaron, och om att kunna se annat än asfalt och betong om man bor i en stad.

Johan påpekade även att RUFS:en (Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen) inte alls pekar ut något behov av ett kraftvärmeverk i regionen, och att vi till och med riskerar att få en överkapacitet i regionen. Då har vi inte bara ett ekonomiskt riskprojekt som förstör vår sista orörda skog, utan vi bygger ut någonting som inte kommer att råda brist på.


Uppdatering 3: Däremot kom Jan Jogell (S) med det vanliga skitsnacket om att det inte alls är grönt där uppe, och att man ska ”skydda” naturreservatet genom att bygga ett kraftvärmeverk. Finns det verkligen nÃ¥gon som — pÃ¥ allvar — tror att man skyddar ett omrÃ¥de genom att bygga industriell verksamhet precis bredvid den?

Jan Jogell hänvisade även till översiktsplanen, vilket han givetvis har all rätt att göra. Däremot är översiktsplanen inget argument mot den linje som Folkpartiet driver, så argumentet hade noll relevans.


Uppdatering 4: Bengt Sjöholm (KD) påpekar det orimliga i Jan Jogells (S) påstående att Kymlinge blir grönare ju mer vi bygger i området.

Berit Berggren (S) använder härskartekniker och påstår att de som är emot kraftvärmeverket inte satt sig in i frågan. Även hon (liksom Siyamak) hänvisar till en enig styrelse i Norrenergi vilket givetvis är irrelevant. Jag skulle också ha röstat nej om jag satt i styrelsen eftersom beslutet är bra för bolaget. Det är Sundbybergs kommun som beslutet är dåligt, och som lokalpolitiker i Sundbyberg bör vår lojalitet vara till våra väljare och inga andra.

Beri påstår också att det inte finns någon annan plats, vilket inte är ett korrekt påstående, men hon erkänner att kostnaderna fördubblats (åtminstone)


Uppdatering 5: Nu blir jag förvånad. Debatten varade bara i en timma (och knappt det ens). Jag hade räknat med det dubbla, minst. Votering begärs i frågan. 26 Ja, 24 Nej och 1 avstår (som var en miljöpartist). Ja betyder i det här fallet att kommunen ska gå vidare med att förstöra Kymlingeskogen för all framtid och skapa ett industriområde som granne till naturreservatet.


Uppdatering 6: Ärende 10, som är en avsiktsförklaring för bl.a. Kymlinge hade ingen egentlig debatt, eftersom det är ett följdärende. FP + C + KD + M yrkade avslag, men svekkartellen tvingade igenom även detta.


Uppdatering 7: De tre motionerna på dagordningen bordlades eftersom de är lagda av Nina Lundström (FP) och hon hade inte möjlighet att delta på just detta kommunfullmäktige.

På medborgarförslaget om dansbana tyckte svekkartellen (dvs S+V+MP plus de två ledamöter som svikit väljarna) att kommunen ska lägga medel på detta. Från de borgerliga partierna tycker vi att det finns viktigare saker att satsa pengar på.

Därefter rasade resten av fullmäktige på i högt tempo. Sex (6) medborgarförslag skickades till de nämnder där de skulle behandlas, och ett antal valärenden gicks igenom. Där kan man framförallt notera att Shirley Magné avsagt sig alla sina uppdrag (och sin fullmäktigeplats) då hon bytt parti till miljöpartiet. Man kunde bara önska att alla ledamöter i fullmäktige var lika rakryggade, men Michael Spira och Arne Wijkman fortsätter att håna väljarna genom att sitta på moderata mandat och samtidigt rösta med svekkartellen.


Uppdatering 8: 19:38 kom vi fram till kvällens interpellationsdebatt som handlar om varför svekkartellen blundar för de hemlösa i kommunen. Eftersom fullmäktige gått ganska snabbt hittills så skulle den här debatten kunna dra ut på tiden. Till skillnad från förra gången då de hemlösas situation diskuterades i fullmäktige så erkänner numera sossarna i alla fall att det finns hemlösa i kommunen.

Dock verkade det inte inledningsvis som om debatten skulle bli så lång som jag trodde, utan det var mest Erica och Helene som argumenterade mot varandra. Även Stefan Bergström (C), och någon till var uppe i debatten.

Den person i kommunen som har det politiska ansvaret för de hemlösa är dock Bert Jageby (V) och han hade inte så mycket att säga; han talade mest om fler hyresrätter och förebyggande verksamhet, men ingenting om de hemlösa eller hur vi kan hjälpa dem på kortare sikt (och då framförallt akuta åtgärder så att vi slipper se hemlösa som dör i väntan på hjälp).

Ibland framstÃ¥r det som om Vänsterpartiet har den cyniska strategin att sÃ¥ mÃ¥nga hemlösa som möjligt ska lämna kommunen sÃ¥ att vi ska ”slippa” problemet.

Som ett resultat av Berts inlägg så var det ett antal personer till som ville upp i talarstolen, däribland Mariam Osman Sherifay (S), Carl Grufman (M) och Johan Storåkers (FP). Dock kunde inte Bert svara på frågan om varför de inte vill ge stöd till de frivilligorganisationer (däribland RIA) som gör en ovärderlig insats för de hemlösa.

Detta gjorde att vi fick en ordentlig debatt kring de hemlösas situation i kommunen, men vi fick fortfarande inga svar från de rödgröna om vad de tänkte göra för att förbättra situationen.


Uppdatering 9: Fullmäktige tog slut rekord-snabbt, redan klockan 20:10, dvs fullmäktige höll på i drygt två timmar (då vi startade senare än vanligt, 18:00) . Detta trots två ganska intensiva debatter.