Andreasviklund.com till salu

Normalt sett skriver jag inte om ifall en domän eller site är till salu, men jag gör ett undantag i det här fallet.

Via E24.se ser jag att Andreas Viklund blivit skönstaxerad och nu är tvungen att sälja sin site för att försöka lösa en skatteskuld som uppstod pga denna skönstaxering.

Utan att ha läst skattemyndighetens utredning sÃ¥ känns det spontant som om de tagit i i överkant; jag har svÃ¥rt att se att en site — inte ens en sÃ¥ populär site som Andreas site — kan dra in sÃ¥ mycket i annonsintäkter att det skulle motivera en sÃ¥dan skönstaxering.

Även om jag aldrig tidigare besökt Andreas site, så är jag givetvis väl bekant med hans arbete. En av hans mallar, WP-Andreas09, är den mall som jag utgick från när jag skapade min blogg, och mycket av hans design är kvar i orört skick. Jag har pillat i lite detaljer, men grunddesignen är för bra för att jag ska vilja ändra den.

I vilket fall så hoppas jag att Andreas fortsätter att skapa mallar för bloggar och hemsidor, oavsett vad som händer med den här skatteskulden. Andreas är så pass duktig, och hans mallar så pass bra, att hans fortsatta arbete skulle vara till nytta för hela bloggosfären.


När jag ändå var inne på E24.se noterade jag skatteverket nu ska hårdgranska diverse bloggar. Det berör inte mig personligen; när jag startade bloggen bestämde jag mig för att inte ha annonser och för att inte göra reklam i någon form. Dels för att slippa hålla på och deklarera dessa sidoinkomster, men framförallt för att min neutralitet inte ska kunna ifrågasättas och för att inte behöva riskera publicera budskap som jag inte står för. Hade jag använt google-ads hade jag löpt risken att få reklam för SD (de var tidigare aktiva med att göra reklam den vägen). Eller så hade det kanske dykt upp reklam för något annat parti, exempelvis som när Monica Green gjorde reklam för moderaterna.

På min blogg ger jag stöd till sådan politik som jag gillar, och ingenting annat, och skulle jag ha reklamrutor så kontrollerar jag inte innehållet till 100%. Plus då att jag tycker att deklarationen är tillräckligt krånglig som den är, utan att behöva hålla på och deklarera sidoverksamheter. Jag utgår dock från att skatteverket nu granskar fler som gör reklam på sina bloggar, och de kan ju börja med att kolla att Monica Green tar upp sina sidoinkomster. Som riksdagsledamot utgår jag från att hon föregår med gott exempel och redogör för sina reklamintäkter.


Det finns dock ett undantag från min princip om att inte ta emot stöd för bloggen, och det handlar om kostnader för mina valkampanjer. Precis som förra valet kommer jag dock redovisa varenda intäkt och utgift som jag haft. Som exempel kan ni se mina redovisningar för maj 2006, juni 2006, juli 2006 och augusti 2006.

Den observanta läsaren kan notera att det inte finns någon redovisning för september, men jag hade inga intäkter där, utan bara en massa kostnader för reklam (sökordsannonsering via Google för att vara specifik).

En sammanfattning av dessa kostnader och gåvor är att jag stod för ungefär en tredjedel av kostnaden, en av mina släktningar stod för en tredjedel och kommunföreningen stod för ungefär en tredjedel. Vilket var en ren vinstaffär för partiet eftersom det mesta av mitt arbete ledde till röster på partiet och inte kryss på mig (även om det givetvis är svårt att mäta några exakta siffror).

I vilket fall, rena gÃ¥vor — som i det här fallet — ska inte tas upp i deklarationen, sÃ¥ därmed slapp jag det extra arbetet. Samtidigt kunde jag ha fullständig transparens i min kampanj, där det framgick tydligt hur min kampanj var finansierad. Jag kommer att göra samma typ av redovisning även denna gÃ¥ng, men inte förrän jag har nÃ¥gra utgifter att redovisa (och kostnaderna för bloggen räknar jag inte in den här gÃ¥ngen, eftersom de kostnaderna skulle jag ha haft ändÃ¥).

One thought on “Andreasviklund.com till salu

Comments are closed.