CSN fortsätter plåga studenter

CSN har länge missförstått sitt uppdrag. Redan på den tiden när jag studerade såg de studiestödet som deras pengar, och de betraktade alla studenter som potentiella fuskare som försökte lura till sig pengar.

Redan då tycktes de ha glömt att CSN står för Centrala StudiestödsNämnden, och bland många studenter var de kända som studiestör-nämnden.

Men nu tycks de ha tappat konceptet helt. Läser i DN om studenter på teknologisk fakultet som nu får återkrav för att poängen inte är fördelade exakt på 30 per termin.

Men hallå! Så har det alltid sett ut på tekniska utbildningar. Ibland ligger en kurs fördelad över två terminer, eller delar av terminer. Ibland blir poängen konstigt fördelade mellan kurser. På en teknisk utbildning (exempelvis civ.ing) har det aldrig funnits en koppling mellan poäng och vecka, utan de enda som kan avgöra om någon läser på heltid är lärosätena.

Även SvD skriver om detta, och där kan vi återigen se hur CSN ser studenter som kriminella; där de hotar med polisanmälan mot skötsamma teknologer.

I den här frågan har jag samma åsikt som jag hade när jag jobbade med utbildningsfrågor på LinTek (teknologkåren i Linköping): lägg ner CSN och lägg studiemedelsprövningen på lärosätena istället. De kan bättre avgöra om studenterna har godtagbara resultat för att fortsätta få studiemedel.

Sedan kan vi ha en liten myndighet som står för information till lärosätena, erbjuder stöd och som fungerar som överklagandemyndighet. CSN har aldrig haft studentens bästa framför sig, och alldeles för många handläggare på CSN ser studenter som fuskare som bara försöker roffa åt sig myndighetens pengar. Lärosätena har däremot alltid haft förmågan att bedöma om studenterna sköter sina studier, vad som är rimliga poänggränser, vilka som studerar heltid, etc.