Cypern agerar korrekt

Det framställs (bland annat på politikerbloggen) som att Cypern blockerar hjälpsändningar till Gaza, och detta på uppdrag av Israel. Likaledes framställs det som att Israel försöker förhindra humanitär hjälp till Gazaområdet.

Detta är dock inte korrekt. Precis som Ulf skriver på sin blogg så handlar det om att Israel vill skydda sig från attacker och att man därmed vill säkerställa att lasten inte innehåller vapen. Jag citerar:

Den israeliska armen, IDF (Israeli Defence Force) släpper varje dag (utom då strider pågår, av lätt insedda skäl) igenom mellan 60 och 90 lastbilar med mat och medicinska förnödenheter. IDF lämnar rapporter på nätet om alla transporter som godkänns. Vid ett antal tillfällen har det också godkänts transporter med material som inte anses direkt livsnödvändiga – så som kläder, byggnadsmaterial, bränslen et.c. (som inte släpps igenom dagligen, efterom t.ex. bränsle ockå kan användas som vapen).

Det ger så klart inget överflöd direkt, men om maten räknas om per invånare är det i alla fall igenomsnitt ca. 1 kg/dag. Det är väl över svältranson. (Här är det lämpligt att ge reservation – detta är vad som släpps igenom de israeliska spärrarna – någon garanti för att det verkligen når civilbefolkningen, kan inte ges. Hamas har flera gånger stört transporter eller ”rekvirerat” dem för eget bruk…)

Israel blockerar inte generellt inflöde av livsnödvändigheter i Gaza. De har anvisat konvojen att angöra den israeliska hamnstaden Ashod, där lasterna kan lossas, inspekteras och lastas om för transport till Gaza. Det finns alltså en helt fredlig, anvisad väg för att nå fram – om humanitära intressen hade varit det verkliga motivet.

Just den sista meningen i citatet är extra viktig; det framgÃ¥r nämligen att ”Ship to Gaza” inte handlar om humanitär hjälp eller internationell solidaritet, utan om att kunna angripa Israel, deras rätt att existera och deras okränkbara rätt att försvara sig själva.

Problemen på Gaza är inte skapade av Israel, utan av PLO, Hamas och andra som vägrat erkänna Israels rätt att existera och som gång på gång anfallit Israel och dess invånare. Hade fredsprocessen enbart hängt på Israel hade vi haft fred i regionen i över 30 år, och Palestina hade för länge sedan varit en egen stat.

8 thoughts on “Cypern agerar korrekt

  1. Daniel: Ulf jobbar inte för IDF, och det är honom jag citerat.

    Annars är det väl ingen större förvåning att vi är oense om vem som agerat korrekt i det här fallet. Vi är ju aldrig överens om någonting som rör Palestina och Israel.

  2. Kerstin: nej, det är jag inte och nej, det gör jag inte.

    Nu hade du tur att jag är en så snäll person som dessutom är för att man ska få uttrycka sina åsikter. Annars hade jag aldrig släppt igenom din kommentar.

  3. Sjuk är du nog inte och jag tror inte heller att du hyllar mord, det känns lite otypiskt för en kommunpolitiker att göra. Jag hoppas att båda konfliktparternas sympatisörer kan försöka hålla sig ovanför bältet i framtiden. Däremot tror jag fortfarande man kan säga att blockaden är omänsklig när antalet undernärda barn i Gaza och västbanken är 15% av den totala befolkningen, när medellivslängden vid födsel för Gaza och västbanken är 7,5 år lägre än för Israel. Då måste man ha i åtanke att västbanken inte befinner sig i blockad och att Gazas befolkning troligen har det mycket värre än dessa siffror antyder. Oavsett om man har sympatier för israel eller inte måste man erkänna att deras handlingar den 31 maj var oacceptabla och att Israel ett flertal gånger brutit mot folkrätten. EU och FN måste därför agera kraftfullt mot israel och låta dem känna svedan och värken efter dina handlingar.

  4. Daniel: grejen är att min kommentar var skriven innan ”Ship to Gaza” gav sig iväg mot Gaza. Det var givetvis fel av Israel att försöka stoppa bÃ¥tarna ute pÃ¥ internationellt vatten, men blockaden i sig hade jag inga invändningar mot, och jag hade inte heller haft invändningar om Israel hade väntat tills bÃ¥tarna hade lämnat internationellt vatten.

  5. Jo i och med att inlägget handlade om Cypern förstod jag också att det inte var israels bordning som du försvarade. Blockaden har jag stora problem med och jag tycker personligen att Israel bör lämna 1800-talet, stornationalism och kolonialism, bakom sig.

  6. Och jag anser att Israel har en rätt att skydda sig mot Hamas aggression. I förlängningen är det dessutom positivt för de boende i Gaza eftersom ett ökat inflöde av vapen i Gaza kommer att leda till fler attacker mot Israel, vilket i förlängningen tvingar Israel att gå in militärt igen.

Comments are closed.