Men det var ett j*vla gnäll

Egentligen har jag inte riktigt tid att skriva ett blogginlägg just nu, men det har varit ett sånt extremt gnällande om Björklunds uttalande i dag, där en del kommentarer varit så fullständigt åt fanders, att jag kände att jag var tvungen att skriva några ord.

Tidsbristen gör dock att jag klipper och klistrar lite från ett mail som jag skrev på en maillista där jag är med:


Det finns flera delar i det hela:

 1. Frågan kring religionsfrihet. Den applicerar faktiskt inte alls här. Religionsfrihet ger ingen rätt att se ut hur man vill, var man vill. Däremot skulle det vara applicerbart om det handlade om en offentlig plats.
 2. Skolan som arbetsplats. Rektorn har givetvis rätt att ställa rimliga klädkrav på de anställda. Att kräva att de anställda visar ansiktet i kontakten med elever, andra anställda och föräldrar är på inget sätt orimiligt.
 3. Skolan som skola. För vuxna elever är kravet inte heller problematiskt. Däremot ser jag ett problem om det hamnar i konflikt med skolplikten och minderårigas okränkbara rätt till en utbildning.
 4. Hantering. Jag tycker Björklund skött det hela mindre bra, av flera skäl:
  1. Det är svårt att undvika att se att detta förs fram så nära valet. Även om förslaget givetvis inte är främlingsfientligt så går det lätt att inse att det kan uppfattas så.
  2. Förslaget har sin grund i den DO-anmälan som lämnats in när en (vuxen) kvinnlig elev påstod sig vara diskriminerad för att hon inte fick ha Niqab på sig i klassrummet. Det är problematiskt att DO tagit 1,5 år på sig och fortfarande inte kommit med ett utslag, och om DO finner att det är diskriminering så krävs en lagändring. Men, Björklund skulle givetvis ha väntat till _efter_ DO:s utslag.
  3. Så länge det handlar om att stärka rektors rätt att införa förbud är det positivt, men Björklund verkar spinna iväg på att införa ett generellt förbud också. Det ogillar jag starkt.

Sedan kan man givetvis vara både för och emot förslaget av olika skäl. Det har dock varken med religionsfrihet eller liberalism att göra.

Det finns massa media som skrivit om det redan, men om nÃ¥gon mot all förmodan inte har aning om vad jag skriver om sÃ¥ kan man läsa mer hos — exempelvis — SvD

DO:s extremt långa behandling av ärendet kan man läsa om hos Lotta Edholm.

Och för ovanlighetens skull kan jag länka till någon på vänsterkanten också: alliansfritt. Diskussionstråden är stor humor i vissa delar.


Uppdatering:

Läs gärna dagens ledare i DN som är inne på samma spår som jag är, dvs att ett lagförslag hade varit befogat om DO hade fällt Stockholms stad för diskriminering, men att eventuella förslag till lagändringar bör vänta tills efter att DO kommit med sitt utlåtande.

4 thoughts on “Men det var ett j*vla gnäll

 1. Jag är tveksam till relevansen av din länk, eftersom den handlar om situationen i UK.

  Men, jag släpper igenom den ändå eftersom jag föredrar att ha så få begränsningar som möjligt på vad jag släpper igenom i kommentarsväg.

 2. Eftersom situationen ar likadan i UK som i Sverige har den val relevans, ie fega politiker som inte vagar ta tag i de verkliga problemen med tex muslimer. UK har lang erfarenhet och har ar problemen verkliga och orsakar enorma problem. Om ett par ar kommer detsamma att vara sant i Sverige om inte nagot gors. Vidare borde sanningen om muslimer i Europa komma fram.

 3. Fast man kan inte jämföra länder rakt av. Inte heller håller jag med om att muslimer som grupp är ett problem eller att det skulle finnas någon dold sanning.

  Jag tar inte ställning mot religion i allmänhet eller islam i synnerhet. Det jag tar ställning mot är fundamentalism och åsikten att man ska kunna tvinga sina värderingar på andra.

  Därför tar jag ställning mot att man ska kunna kräva att få täcka sitt ansikte överallt. Vill man jobba som lärare ska man visa ansiktet. Vill man gå på banken ska man visa ansiktet. Etc. Detta oavsett vilken religion man tillhör.

  Därför tar jag ställning mot att man ska kunna slippa hjälmkrav. Vill man köra motorcykel ska man ha hjälm. Jobbar man på en arbetsplats där det krävs hjälm så ska man ha hjälm. Etc. Detta oavsett vilken religion man tillhör.

  Därför tar jag ställning för att lagstiftning ska utgå från sekulära principer. Man ska inte kunna kräva att 10 guds bud blir lagstiftning. Man ska inte kunna kräva lagstiftning utifrån Kristendom, Judendom, Islam, Buddhims, Hinduism, Asatro, etc. Etc. Detta oavsett vilken religion man tillhör.

  Därför tar jag ställning mot att någon ställer krav på någon annan utifrån religion. Man ska inte kunna kräva att andra avstår kondom. Man ska inte kunna kräva att andra enbart har sex inom äktenskapet. Man ska inte kunna kräva att andra har särskilda kläder. Etc. Detta oavsett vilken religion man tillhör.

  Däremot bör man ha rätt att styra över sitt eget liv, så länge det inte påverkar andra. Om någon tillhör en religion som kräver att de ska gå nakna så är det helt ok så länge de inte rör sig i det offentliga rummet. Om någons religion kräver att de ska blåsa i en trumpet mitt i natten; helt ok så länge de inte stör grannarna. Etc. Detta oavsett vilken religion man tillhör.

  Jag ser inte religioner som ett problem (även om jag är ateist) och jag ser inte religiösa som ett problem. Problemet är de som ser religionsfriheten som absolut; som menar att deras rätt att utöva sin religion ska kunna bestämma över andra.

Comments are closed.