En liten film om valfusk

Via Per Hagwall blev jag uppmärksammad på nedanstående klipp. Jag låter filmen tala för sig själv: