Fulspel av Miljöpartiet

I veckans nummer av ”Mitt i Sundbyberg” har Miljöpartiet en helsidesannons där man inte säger ett ord om sin egen politik, utan enbart ägnar sig Ã¥t svartmÃ¥lning av alliansen och Folkpartiet.

Här finns hela deras annons i PDF-format, klicka på länken för att läsa den.

Det första man kan notera är att de tydligen stört sig något enormt på Sundbybergsspelet eftersom de försöker renommésnylta på vårt arbete. Men, låt oss gå in på några av punkterna:

Kultur

Här försöker man framställa det som om alliansen är emot kultur eller kultursatsning. Detta genom att medvetet blanda mellan alliansen och Moderaterna. Om Miljöpartiet anser att Moderaterna har en kulturfientlig politik så bör man ta den diskussionen med Moderaterna, och inte med Folkpartiet. Vi har alltid haft kultur, idrott och fritid som en viktig del av vår politiska plattform; vilket Miljöpartiet borde veta med tanke på hur många av våra förslag på området som de röstat emot. Detta går enkelt att verifiera i kommunens diarium.

Äldrefrågor

Att Sundbyberg var sämst i landet på äldrevård var en skam för vår kommun, och en skam för de tre partier (S+V+MP) som styrt kommunen i 9 av de 10 åren som föregick denna utnämning. Att då försöka skylla på alliansen när vi inte ens hade makten i ett år är ett exempel på smutskastning i den högre skolan. Tror de verkligen att väljarna är så korkade?

Dessutom försöker de ta äran för äldremässan trots att detta är ett FP-initiativ. Vad kommer härnäst; ska de ta äran för det äldrekollo som kom till tack vare FP också?

Ursvik

Här pÃ¥stÃ¥r Miljöpartiet att Folkpartiet enbart vill bygga villor med egen trädgÃ¥rd, vilket inte är korrekt. Däremot drev vi linjen om Ursvik som ”trädgÃ¥rdsstaden” pÃ¥ den tiden dÃ¥ de rödgröna inte hade nÃ¥gra idéer alls om omrÃ¥det. Det hade gett en annorlunda stadsdel än den som växer fram idag, men det innebär inte att vi säger nej till allt annat än villor.

Däremot är vi tveksamma till att bygga hyreshus i Ursvik eftersom hyrorna kommer att bli astronomiska. Stora delar av Sundbybergs befolkning kommer inte att ha råd med de hyror som blir i området, och risken finns att Förvaltaren blir stående med tomma lägenheter under långa perioder.

Kymlinge

Här räcker det tydligen inte med att frisera sanningen lite grann, utan man tar till grova lögner när man pÃ¥stÃ¥r att ”I Kymlinge och Ursviksskogen vill alliansen öppna en T-banestation och bygga en ny stadsdel.” Det här är en sÃ¥ grov lögn att jag höll pÃ¥ att spräcka en ven. Vad i HELVETE är det här för JÄVLA SKITSNACK av Miljöpartiet.

Det vet mycket väl att vi föreslagit att man ska titta på om man kan öppna spökstationen för att kunna ta tunnelbanan ut i naturen och ingenting annat. Det är bara att läsa vår motion i frågan. Vi har aldrig sagt att vi vill bygga en stadsdel där. Om Miljöpartiet nu inte läser våra motioner (utan istället avslår dem för att de råkar komma från Folkpartiet) så kan de väl läsa artikeln i Metro istället.

Ok för att man i en valrörelse överdriver lite grann, eller vinklar sanningen, men att ljuga som Miljpartiet gör? Och ljuga så grovt? Står hela Miljöpartiet i Sundbyberg bakom den här lögnen, eller är det deras toppstyrda ledning som är igång och kör egna initiativ igen?

Jag förstår att Miljöpartiet skäms över att de svikit sina löften till väljarna, och jag förstår att de skäms över att bli utskällda av en partikamrat, men det är inte Folkpartiets fel att ni sviker era väljare; det är inte Folkpartiets fel att ni inte längre har en politik för miljön; det är inte Folkpartiets fel att ni vill bebygga Kymlinge och att ni i det längsta försökte bebygga Råsta kulle.

Naturreservatet

Sedan påstås att vi skulle ha varit emot naturreservatet, vilket inte heller är korrekt. Däremot ville vi ha ett större naturreservat och vi ville att det skulle ha ett starkare skydd än att vara kommunalt naturreservat. Ett kommunalt naturreservat har nämligen inget skydd alls utan kan bebyggas när kommunens politiska ledning så önskar. Vilket vi oroar oss över att Miljöpartiet vill göra.

Kraftvärmeverket

Nästa pÃ¥stÃ¥ende är att kraftvärmeverket skulle ligga vid ”Kista trafikplats”, ungefär som om det vore en liten friggebod som ingen märker av. Problemet är bara att verket i sig är ganska stort. Sedan tillkommer lagerutrymmen, vägar (för 40 lastbilar med flis per dygn) och ett skyddsomrÃ¥de. Allt som allt är det en ganska stor del av Kymlinge som ryker med Miljöpartiets politik; men man vÃ¥gar inte ens stÃ¥ för sin politik utan lÃ¥tsas som om det bara är nordvästra hörnet som berörs.

Sedan påstår man tillråga på allt att vi skulle vara emot kraftvärmeverket för att det skulle förhindra byggnation i Kymlinge, vilket även det är en FET JÄVLA LÖGN. Vi är emot kraftvärmeverket för att vi inte vill bygga i Kymlinge. Alls.

Strandpromenaden

Miljöpartiet påstår sig också vilja bygga om Hamngatan för att förenkla tillgången till strandspromenaden. Varför rev man då upp överenskommelsen att leda Hamngatan i tunnel? Det var en del av överenskommelsen med Folkhem som vi gjorde, men Miljöpartiet valde att omförhandla detta och bytte Hamngatan i tunnel mot fler hyresrätter. Hade Folkpartiet fått fortsätta bestämma (som väljarna ville) så hade Hamngatan gått i tunnel och vi hade kunnat knyta ihop Tuvanparken med vattnet. Nu valde man istället att ha en tungt trafikerad väg som skär av kontakten mellan vattnet och parken.

Om Miljöpartiet nu är för att dra ner Tuvanparken till vattnet (som de påstår i annonsen) så är det lite konstigt att de röstat nej till detta i stadsbyggnadsnämnden, liksom att de valt att säga nej till en nedgrävning av Hamngatan.

Återigen; allt detta går att kontrollera i diariet. Tydligen räknar Miljöpartiet med att ingen ska hinna syna deras lögner när de går ut med dem i sista valveckan.

Järnvägen

Slutligen pÃ¥stÃ¥r Miljöpartiet — precis som sossarna — att det skulle vara nÃ¥gon större skillnad i tidplanen för nedgrävning av järnvägen, vilket inte heller det är sant. NÃ¥gon nedgrävning blir det inte nästa mandatperiod — oavsett styre — eftersom nästa mandatperiod kommer att gÃ¥ Ã¥t för detaljplaneändringar. Dessutom kan vi inte pÃ¥börja nedgrävningen innan tvärbaneutbyggnaden är klar; det ryms helt enkelt inte fler vägarbeten kring järnvägen än det är just nu.

Där sossarna överdriver årtalen, och påstår att byggstart skulle vara 2013 med de rödgröna (vilket inte är praktiskt möjligt, pga detaljplaneändringar) och 2021 med alliansen (vilket är överdrivet åt andra hållet; trolig byggstart är 2016, oavsett styre i Sundbyberg, länet och riksdagen) så tar Miljöpartiet i så att de spricker och påstår att nedgrävningen skulle påbörjas 2045 med alliansen. Vilket givetvis är en lögn eftersom Miljöpartiet vet att detta är en grov överdrift.

Sammanfattning

Som sammanfattning kan man konstatera tre saker om Miljöpartiets annons:

 1. Den innehåller ett antal lögner, och riktigt grova sådana också. Faktum är att Miljöpartiet vinner lögntävlingen den här valrörelsen som det parti som ljuger mest och värst.
 2. Man ägnar en hel sida åt att prata om andras politik (och att ljuga om den) men väldigt lite om sin egen politik. Jag som trodde att en valrörelse handlade om att föra fram vilken politik man vill föra, och inte om att ljuga om andra partier.
 3. Man blandar frisk mellan alliansen, Moderaterna och andra allianspartier. Antagligen för att konfundera och för att anknyta till Socialdemokraternas lokala smutskastningskampanj mot Moderaterna. Där måste jag dock erkänna att Socialdemokraterna varit ganska renhåriga mot övriga borgerliga partier (även om de försöker ta åt sig äran av en del FP-förslag).

Miljöpartiets annons går till historien som den smutsigaste och lögnaktigaste annonsen i den här valrörelsen. Tydligen är de fortfarande sura över att vi inte ville bli ett stödparti till de rödgröna när de kuppade till sig makten i Sundbyberg.

8 thoughts on “Fulspel av Miljöpartiet

 1. Jag noterar att du inte kommenterar pÃ¥stÃ¥endet att Stefan Bergström (C) röstade för byggnation av bostäder ända intill naturskyddsomrÃ¥det. Men du har strukit det i din ”korrigerade” annons. Var han där och röstade för eller inte?

 2. Det är ointressant vad landstinget säger om Kymlinge i RUFS:en, av flera skäl:

  1. RUFS:en är en viljeinriktning, inte en färdig plan för de delar som ingår.

  2. Frågan ägs av Sundbyberg, och i Sundbyberg är det Miljöpartiet som vill bebygga. Kymlinge har ingen nytta av att MP på länsnivå vill skydda Kymlinge eftersom Miljöpartiet vill bygga där, och det är Sundbyberg som äger frågan.

  I trafikplanenämnden (om jag minns namnet på nämnden korrekt) så reserverade sig FP & C mot de skrivningar som finns i RUFS:en om Kymlinge, och vi ville att även RUFS:en skulle ta ställning för ett obebyggt Kymlinge.

  Det fick vi dock inte igenom, men så länge som Sundbyberg vill bevara Kymlinge så är också Kymlinge skyddat. Hotet mot Kymlinge finns inte i RUFS:en eller i landstinget utan bland de lokala politiker som vill bebygga Kymlinge. I den gruppen finns Miljöpartiets politiker som därmed både sviker sina vallöften 2006 och alla de invånare som vill bevara Kymlinge som ett grönområde.

  Sedan tycker jag att det är beklagligt att MP väljer att föra kampanj i Sundbyberg med lögner och smutskastning istället för att prata om vilken politik ni vill föra. Men, jag förstår att Miljöpartiet inte gärna pratar miljöfrågor eftersom ni helt saknar en miljöpolitik och istället sysslar med symbolfrågor så att det ska se ut som om ni bryr er om miljön.

 3. Du svarade inte på min fråga: Röstade Stefan Bergström för eller mot RUFS 2010, i vilken ingår utvidgning av Kista in i Kymlinge, ända fram till naturreservatets gräns?

  Var det Regionplanenämnden du syftade på? Hittar du protokollet där du påstår att C och FP reserverade sig?

  Annars hittar jag Trafik och planeringsroteln hos Landstingsstyrelsen. Där hittar jag bara reservationer m.m. från S, V och MP.

  Varför har du i punkt 3 strukit ”Ã¥ret efter att Moderaterna styrde kommunen och var ansvariga för äldreomsorgen”? Det är väl ingen osanning att M (tillsammans med FP, C & KD) hade makten i ett Ã¥r och att ordförande i äldre- och omsorgsnämnden var frÃ¥n M?

  Du har även strukit att kraftverket vi vill bygga skall vara biobränslebaserat. Varför? Vad tror du att vi vill elda med? Kol? Olja?

 4. Jag strök segmentet om landstinget av det enkla skälet att det inte har med saken att göra.

  Miljöpartiet tog upp den delen i syfte att få det att framstå som om Centern (och FP) skulle vara för en byggnation i Kymlinge när det verkliga hotet är Miljöpartiet. Det är Sundbybergs politiker som bestämmer vad som ska byggas i Kymlinge, och det bestäms i Sundbybergs kommunfullmäktige. I Sundbybergs kommunfullmäktige finns det tre partier som vill bygga i Kymlinge; V + S + MP.

  Att MP Sundbyberg tog upp RUFS:en och landstinget är en Maskirovka, ett försök att dölja vad som egentligen händer genom att belysa någonting annat.

  Det är oviktigt vem som sa vad i landstingsfullmäktige; hela Folkpartiets landstingsgrupp hade kunnat streaka genom fullmäktigasalen skrikandes ”asfaltera hela jävla Kymlinge” och det hade fortfarande inte varit relevant. Det är vi i Sundbyberg som äger frÃ¥gan; det är vi i Sundbyberg som bestämmer vad som ska hända i Kymlinge; det är vi i Sundbyberg som bestämmer om vi ska hugga ner skogen för att bygga ett kraftvärmeverk.

  Det är inte landstinget som bestämmer det, inte RUFS:en, inte Solna, inte staten, utan vi och enbart vi. Och där har Miljöpartiet i Sundbyberg satt ner foten och sagt att man vill hugga ner delar av skogen i Kymlinge för att bygga ett kraftvärmeverk.

  Texten om Moderaterna strök jag eftersom även detta är en rökridå. Påståendet att Sundbybergs dåliga ranking inom äldreomsorgen skulle bero på de 12 månader då Moderaterna hade nämndordförandeskapet är fullständigt barockt. Det måste du väl inse? Inte ens om Moderaterna verkligen försökt förstöra äldreomsorgen (vilket de inte vill, och vilket FP aldrig skulle låta dem göra) så går det inte att förstöra en bra verksamhet på så kort tid. Det är ungefär som när sossarna skyller finanskrisen 92-94 på de borgerliga partierna; rent skitsnack alltså.

  Jag strök delen om biobränslebaserat eftersom det är ointressant. Ni vill bygga ett kraftvärmeverk. Punkt.

 5. Om det inte spelar någon roll vad som står i RUFS är hela RUFS meningslös och landstingsalliansen har lagt ned en massa pengar på att ta fram något meningslöst.

  Under det år som alliansen hade makten i Sundbyberg, hann ni privatisera flera äldreboenden. Ett av de företag som tog över misskötte sig, vilket var en starkt bidragande orsak till att vi fick dåliga betyg.

  Om frågan bara är bygga eller inte bygga, så är frågan om kraftverkets bränsle ointressant. Ja, då är det inte ens intressant att det är ett kraftverk som skall byggas. Men om man går in på alternativet bygga, så är det absolut intressant vad som skall byggas: tätort med höghus, tätort med villor, oljebaserat kraftverk eller biobränslebaserat kraftverk.

  I inlägget med din ”korrigerade” annons stÃ¥r att du bestämde dig för att tvätta den ”sÃ¥ att inga felaktigheter skulle finnas kvar i den”. Nu erkänner du att du även har tagit bort sÃ¥dant som är korrekt, men som du subjektivt anser är ointressant.

 6. RUFS är ett ”letter of intent” som visar vad som är möjligt och vad som kan ses som prioriterat i regionen. Det är ett underlag för vidare planering, men inte ett genomförandedokument.

  Att Miljöpartiet tog med det i sin annons handlar givetvis om att blanda bort korten, för att antyda att Folkpartiet vill bygga i Kymlinge vilket vi inte vill. Till skillnad från Miljöpartiet står vi nämligen för våra vallöften. Det ströks alltså eftersom syftet var att förrvirra läsaren och få mottagaren att tro att FP var för att bygga, när vi de facto är emot. Detta kallas i dagligt tal för en lögn.

  Och nej, det är inte intressant vad som ska byggas om man lovar väljarna att det inte ska bebyggas alls. Detta lovade alla partier i valet 2006, och ni lever inte upp till ert vallöfte.

  Och nej, jag har inte plockat bort någonting som är korrekt. Det som är kvar av annonsen är den korrekta delen.

Comments are closed.