Nej, detta är inte Folkpartiets officiella linje

Det är ett tag sedan jag påpekade det, och så här precis efter valet när det inte är klart vilka som bildar majoritet med vilka i kommunen och då olika teorier förs fram, så vill jag återigen poängtera att detta är min privata blogg där jag går ut med mina privata tankar.

I de fall där jag för fram vad partiet tycker så anges detta explicit; exempelvis så säger Folkpartiet i Sundbyberg nej till alla former av samarbete (aktivt eller passivt) med Sverigedemokraterna. Det gör jag också, så i just den frågan är min linje samma sak som partiets linje.

Jag tror pÃ¥ öppenhet och transparens (till en viss gräns; sÃ¥nt som jag fÃ¥r veta i förtroende, däribland dÃ¥ interna diskussioner för jag inte vidare, varken muntligen eller pÃ¥ bloggen) och jag tycker att det är viktigt att politiker — däribland fritidspolitiker som jag själv — vÃ¥gar gÃ¥ ut och resonera och diskutera.

Däremot ämnar jag inte förhandla via bloggen, och partiets förhandlingar i Sundbyberg sköts av förhandlingsdelegationen som i sin tur får sitt mandat via partiet. När partiet har en officiell åsikt, som vi vill kommunicera, så kommuniceras detta via partiets officiella kanaler; exempelvis vår hemsida.

Praktiskt om majoritetsbildningen i Sundbyberg

I sammanhanget kan det vara intressant att veta hur majoritetsbildningen går till i en kommun. Det nyvalda fullmäktige har sitt första sammanträde den 1:a november. Då behöver förhandlingarna vara klara och då behöver det finnas en majoritet.

På detta möte väljs en ny kommunstyrelse som tillträder direkt, och dessutom bestämmer man vilka nämnder som ska finnas och väljer folk till dessa. Dessa nämnder tillträder dock inte förrän den 1/1 2011.

Därför finns i dagsläget ingen information om hur den nya majoriteten kommer att se ut i Sundbyberg. Det enda vi kan konstatera är att om valnattssiffrorna står sig så finns det ingen tydlig majoritet i Sundbyberg. Varken de rödgröna eller alliansen får en egen majoritet (trots att vi vann valet röstmässigt så får vi ett mandat färre än de rödgröna)