Cirkeln är sluten?

När den här mandatperioden (2006-2010, vi har inte skiftat i kommunerna än utan gÃ¥r pÃ¥ valresultatet 2006) inleddes hade jag ansvaret för kultur- och idrottsfrÃ¥gor i kommunen, som ordförande för ”Kultur-, idrotts- och myndighetsutskottet” som var ett utskott under kommunstyrelsen.

När vi tappade makten 2007, pga två avhoppade moderater, tappade jag också det ansvaret. I samband med den nya nämndorganisationen 1/1 2008 gjorde jag och Nina Lundström en rockad; jag tog över ansvaret för stadsbyggnadsfrågor i Folkpartiet i Sundbyberg och hon tog över ansvaret för kultur-, idrotts- och fritidsfrågor.

Jag stannade dock kvar som ersättare i den nybildade nämnden; dels för att ge en viss kontinuitet och dels för att stötta vår gruppledare i nämnden. Dessutom tycker jag att frågorna är intressanta och även om det är jobbigt att sitta i två nämnder så var det värt arbetsinsatsen.

Från och med fullmäktige i måndags (18/10) har jag dock övertagit ansvaret för dessa frågor igen, och är numera andra vice ordförande i nämnden. Det är ett ganska kort uppdrag, eftersom nämndens ansvar tar slut den 31/12, men på sitt sätt känns det som om cirkeln är sluten. Eller, för att vara helt sluten borde vi få tillbaks den majoritet som väljarna gav oss i valet 2006, men det lär tyvärr inte hända den här mandatperioden.

I vilket fall så har det varit spännande att följa dessa frågor under fyra år; både i opposition och majoritet; både som ansvarig och som en del av Kultur- och fritids-gruppen i Folkpartiet Sundbyberg; både i utskott och nämnd.

I dagsläget vet jag inte vilka frÃ¥gor jag fÃ¥r glädjen att ägna mig Ã¥t under nästa mandatperiod, men jag räknar med att det kommer att bli lika intressant — och lika intensivt — nästa mandatperiod.