Lägg ner Folkhälsoinstitutet

Jag har vid ett antal tillfällen skrivit om snus, den folkhälsofascism som finns kring snus , och vad vi vetenskapligt faktiskt vet om snus och då bland annat konstaterat att man inte kan argumentera för ett förbud mot snus om man verkligen värnar folkhälsan.

Lik förbannat gÃ¥r Folkhälsoinstitutet ut och sprider myter om snusets farlighet (och man har redan tidigare gjort om den vettiga idén ”rökfri vecka” till ”tobaksfri vecka”).

Enligt Wikipedia så har Folkhälsoinstitutet tre huvuduppgifter:

  1. fungera som ett nationellt kunskapscentrum när det gäller folkhälsa
  2. följa upp och samordna uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken
  3. bedriva tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena

Eftersom man uppenbarligen misslyckats med sin portalparagraf (eftersom man har allvarliga kunskapsluckor kring snusets effekt på folkhälsan) är det enda rimliga att lägga ner Folkhälsoinstitutet. Ju snarare desto bättre.

Även Mikael Ståldal bloggar om detta..

One thought on “Lägg ner Folkhälsoinstitutet

Comments are closed.