Nomineringar

Vi hade föreningsmöte igår där vi valde vilka som ska nomineras till olika valärenden i kommunen på måndagens kommunfullmäktige. Men, först lite grann om bakgrunden.

Bakgrund

Förutom kommunfullmäktige bestÃ¥r den parlamenteriska processen i en kommun av ett antal nämnder, styrelser, rÃ¥d, etc. Enligt kommunallagen är den enda nämnd som behöver väljas kommunstyrelsen, men det blir en väldigt tung arbetsbelastning för kommunstyrelsen — som i princip kräver att alla ledamöter är heltidsarvoderade — om man inte har nÃ¥gra andra nämnder, och därför är praxis i kommuner och landsting att man har ett antal nämnder.

Exakt vilka nämnder en kommun har varierar dock från kommun, och ändrar sig även inom kommunerna. I Sundbyberg har vi sju facknämnder (dvs andra nämnder än kommunstyrelsen) och dessa är äldrenämnden, stadsbyggnads- och miljönämnden (som i många kommuner är två olika nämnder), kultur- och fritidsnämnden (som infördes 2008, tidigare har det legat som ett utskott), förskolenämnden, grundskole- och gymnasienämnden (som tillsammans med förskolenämnden var en gemensam nämnd tidigare), individ- och omsorgsnämnden, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (som var en gemensam nämnd med individ och omsorg 2007).

Dessutom har vi en valnämnd (som hanterar valen), en överförmyndarnämnd (som infördes den här mandatperioden) och en revision. Just revisionen är det enda organ (förutom kommunstyrelse och kommunfullmäktige) som krävs av kommunallagen.

I Sundbyberg tillkommer dessutom bolagsstyrelser, råd, kommittéer och lite andra uppdrag. Dessa fördelas mellan partierna enligt de förhandlingar som förs, där man brukar utgå från hur fördelningen skulle se ut om man hade proportionella val (vilket är grundsystemet, men man försöker undvika det eftersom det är en hel del krångel med att använda dessa).

Som exempel, i en nämnd med 13 ordinarie (och 13 ersättare) så skulle vänster-mitten-minoriteten få 7 ledamöter vid proportionella val, M+FP skulle få 5 ledamöter och V skulle få en ledamot. Därmed fördelar man posterna enligt detta, och så får varje konstellation själva fördela platserna inom sig. Det är därför ett parti som Centern får plats i nämnderna, trots att deras två mandat inte skulle ge nämndplatser. Detta då de ingår i en större konstellation.

På samma sätt skulle FP få 1+1 i nämnderna av egen kraft, men i de nämnder där vi har fler ledamöter (exempelvis kommunstyrelsen där vi har 1+2) så har vi fått det tack vare vårt samarbete med Moderaterna (rent matematiskt skulle man kunna säga att vi fått en ersättare av Moderaterna; sedan vinner givetvis även Moderaterna på ett sådant samarbete, dock inte i platser i nämnderna)

I råden, som har färre ledamöter skulle FP inte ta platser av egen kraft (utan det är tack vare samarbete med Moderaterna som vi tar plats där) och om Vänsterpartiet får platser i ett råd så är det för att något annat parti gett dem en plats.

Men, även om det finns ett antal överenskommelser mellan partierna så väljer inte partierna personer, utan de nominerar. De formella valen görs sedan av fullmäktige (i samförstånd, i enlighet med de överenskommelser som träffats).

Fördelen med att ha överenskommelser istället för proportionella val är att proportionella val måste hanteras som vanliga val, dvs med olika valkonstellationer (exempelvis en lista för M+FP) och där fullmäktigeledamöterna röstar via valsedlar. Om någon person avgår kan man då inte fyllnadsvälja, utan då går istället ersättare in.

Nomineringarna

Men, nog om praktikaliteter och över till vårt föreningsmöte som hölls igår (onsdag). Vi har haft en valberedning som berett valen, men nomineringarna fastställs av föreningsmötet. Rent formellt kan givetvis vem som helst som är partimedlem motkandidera, och det skulle då bli votering om nomineringen i fråga, men vårt föreningsmöte hade konsensus där vi valde våra nomineringar i samförstånd.

Jag funderade länge på om jag skulle publicera hela listan eller ej. Visserligen är de inte hemliga, och de offentliggörs i samband med fullmäktige på måndag. Men, jag tror inte att det finns ett allmänintresse kring alla våra nomineringar, och jag väljer därför istället att lyfta enbart ett fåtal nomineringar.

 • OppositionsrÃ¥d:
  • Johan StorÃ¥kers, dvs vÃ¥r gruppledare
  • Den här mandatperioden har vi ett oppositionsrÃ¥d pÃ¥ 25%. Detta tack vare förändringar i arvodesreglementet.
 • Kommunstyrelsen:
  • Här skulle vi ha tagit 1+1 av egen kraft, men vÃ¥rt samarbete med Moderaterna ger oss istället 1+2
  • Vi valde här att nominera samma personer som just nu sitter i kommunstyrelsen, dvs:
  • Ledamot: Johan StorÃ¥kers
  • Ersättare: Mattias Lönnqvist och Anna-Lena Hammarin
   • Detta var det uppdrag som jag helst ville ha 2006, och jag är tacksam att jag fÃ¥tt förtroendet att fortsätta i kommunstyrelsen.
 • Grundskole- och gymnasienämnden:
  • Även här skulle vi ha tagit 1+1 men har nu 1+2 tack vare samarbetet med Moderaterna
  • Ledamot och andra vice ordförande: Johan StorÃ¥kers
  • Ersättare: Richard Nordfeldt och Tobias von Heesch
 • Kultur- och fritidsnämnden:
  • Ytterligare en nämnd där vi fÃ¥r en extra ersättare. Det är dessutom den nämnd där jag suttit som andra vice ordförande de senaste mÃ¥naderna:
  • Ledamot och andra vice ordförande: Mattias Lönnqvist
   • Det är givetvis jätteroligt — och hedrande — att jag fÃ¥tt förtroendet att fortsätta här.
  • Ersättare: Inger Gran, Magnus Källström
 • Äldrenämnden:
  • Jag tar upp den här nämnden för att vi här gjorde en rockad. Kerstin Ljunggren trappar ner och blir ersättare efter mÃ¥nga Ã¥r i nämnden. Samtidigt gÃ¥r hennes tidigare ersättare, Anna-Lena Hammarin, upp som ordinarie ledamot.
 • Stadsbyggnads- och miljönämnden:
  • Även här gör vi en rockad där jag och Henrik Persson byter plats, dvs Henrik blir ordinarie ledamot och jag blir ersättare.
  • För mig är det en bra lösning, eftersom jag inte riktigt hinner — eller orkar — att vara FP:s huvudansvarige i tvÃ¥ nämnder. Samtidigt ger det mig möjligheten att hÃ¥lla mig á jour med stadsbyggnadsfrÃ¥gorna som jag tycker är spännande och roliga.
  • Dessutom är det en bra lösning för partiet dÃ¥ jag är övertygad om att Henrik kan göra ett ännu bättre arbete än jag gjort i den här nämnden.
 • Sundbybergs stads näringslivsrÃ¥d:
  • Här fÃ¥r vi behÃ¥lla den vice ordförande som vi haft föregÃ¥ende mandatperiod, och här nomineras Nils-Ove Bohlin som suttit pÃ¥ den här posten den mandatperiod som avslutas nu.
 • Solna-Sundbybergs-kommittén:
  • Det är en informell sammanslutning för samtal mellan Solna och Sundbyberg, men frÃ¥n Folkpartiet har det varit prioriterat att fÃ¥ en plats här. Detta eftersom det är här som samarbetsfrÃ¥gor — exempelvis kring Norrenergi — mellan kommunerna tagit upp.
  • Nominerades: Johan StorÃ¥kers.

Förutom ovanstående poster nominerade vi även till (och här listar jag inga namn eftersom jag i ärlighetens namn är lite för lat för att skriva in hela listan) :

 • Kommunstyrelsens planerings- och exploateringsutskott (1+1)
 • Kommunstyrelsens ägarutskott (1+1)
 • Kommunstyrelsens JUMP-utskott (1+0)
 • Förskolenämnden (1+1)
 • Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (1+1)
 • Individ- och omsorgsnämnden (1+1)
 • Överförmyndarenämnden (1+0)
 • Valnämnden (1+1)
 • Revisionen (1+0)
 • Fastighets AB Förvaltaren (1+0)
 • Lokalbolaget (1+0)
 • Norrenergi (1+0)
 • Klimat- och hÃ¥llbarhetskommittén (1+0)
 • Sundbybergs stads pensionärsrÃ¥d (1+0)
 • Kommunala rÃ¥det för tillgänglighetsfrÃ¥gor (1+0)
 • Sundbybergs stads globaliseringsrÃ¥d (1+0)
 • Sundbybergs stads trygghetsrÃ¥d (1+0)
 • Förbundsfullmäktige Norrvatten (0+1)
 • Storstockholms brandförsvar (0+1)
 • Tingsrätten (2 nämndemän)

One thought on “Nomineringar

Comments are closed.