Budgetfullmäktige

Måndagen den 20/12 hade vi budgetfullmäktige i Sundbyberg. Min plan var att använda webb-sändningen från fullmäktige och lägga upp några klipp från debatten, men dels har jag haft problem att spara ner klippen med korrekt ljud och dels fungerar inte webbsändningen särskilt bra.

Ljudproblemet kan jag lösa, hoppas jag, genom att koppla till ett extra ljudkort och plocka ljudet den vägen. Just nu får nämligen mina klipp ljudet från mikrofonen, vilket ger ett väldigt dåligt ljud. Så fort jag löst det problemet kommer det upp några kortare klipp från fullmäktige.

Det andra problemet är mer svårlöst, och det handlar om att kommunens webb-sändningar är en teknisk katastrof. Det är stora sjok av debatten som helt försvunnit, däribland nästan alla inlägg (bortsett från inledningsanförandena) kring kommunstyrelsen och övergripande diskussioner. Dessutom fungerar inte växlingen mellan talarstolarna, utan för många inlägg så har man filmat den talarstol som är tom istället för den talarstol som inlägget görs ifrån. Dessutom är synkningen med talarlistan dålig, voteringarna dyker inte upp som de ska, och kopplingen mellan videoklipp och föredragningslista fungerar dåligt.

Vilket är synd; värdet av att fullmäktige finns på webben förminskas när det inte går att titta på fullmäktige utan stora problem. Jag vet inte om kommunen köper in tjänsten, eller sköter den själv, men om man köper in tjänsten så borde man kräva en kraftig rabatt på avgiften eftersom den tjänst som levereras är skräp.

Valärenden

Men, över till fullmäktige. Vi startade redan 09.00 på morgonen, vilket jag tycker är tveksamt. Det innebär att våra fritidspolitiker måste ta ledigt från arbetet hela dagen, och det blir svårare för de invånare som är intresserade att följa fullmäktige.

Istället för att börja 09.00 borde vi ha haft ett separat fullmäktige för budgetdebatten (som hade kunnat börja 15.00) och ett fullmäktige för övriga ärenden, men nu var det som det var. Fram till lunch ägnade vi oss åt övriga ärenden, och bland dessa fanns ett antal valärenden.

Eftersom jag skrivit våra nomineringar tidigare och då jag inte orkar rabbla en massa namn (vilket jag dessutom inte ser något större läsvärde i) så tänker jag inte rabbla upp vilka som blev valda till vad.

Är man nyfiken så har kommunen nu uppdaterat förtroendemannaregistret så att man kan gå in och titta. Dessutom länkar jag till de valda i Kultur- och fritidsnämnden som ett exempel.

Budgetdebatt

Här hade det givetvis varit trevligt om man hade kunnat länka direkt till vissa inlägg i debatten, eller om kommunens webbsändning av fullmäktige hade fungerat som det skulle. Nu är dock så inte fallet, så jag tänker inte gå in i detalj i debatterna.

Själv valde jag att debattera i mina nämnder, dvs i Kultur och fritid, liksom i stadsbyggnad. Dessutom var jag uppe och debatterade läxor och betyg i skoldebatten, ekonomi i den övergripande debatten, liksom en del om samarbetsklimatet när vi diskuterade äldrefrågor. En del av dessa inlägg går att höra via webbsändningen, men det är lite svårt att hitta dem, så jag hoppas kunna lägga upp en del av dem när jag skaffat ett nytt ljudkort till datorn, vilket förhoppningsvis blir några dagar in på det nya året.

Vad gäller debatten så är jag varken förvånad, eller besviken, över att vi inte fick igenom vår budget. Vi är trots allt i opposition och som opposition så får man inte igenom budgeten. Skulle oppositionens budget gå igenom betyder det att de som styr inte längre kan få igenom sin politik och att de borde avgå med omedelbar verkan. Så, även om vår budget givetvis var bättre än minoritetsstyrets budget så är det positivt för stabiliteten i kommunen att minoritetsstyret fick igenom sin budget.

Säryrkanden

Däremot hade vi — liksom Moderaterna och Vänsterpartiet — en del säryrkanden där vi yrkade pÃ¥ kompletteringar eller tillägg till budgeten. Vi hade dessutom nÃ¥gra gemensamma säryrkanden med Moderaterna. Ambitionen där är att vi ska ta fram en gemensam budget nÃ¥gon gÃ¥ng under mandatperioden, men till just det här budgetarbetet hann vi inte det eftersom hela hösten gÃ¥tt Ã¥t till förhandlingar och annat efterarbete som hör ihop med valet 2010.

Här var det nÃ¥gra säryrkanden som faktiskt gick igenom — även om Sverigedemokraterna förvÃ¥nande nog valde att inte använda sin vÃ¥gmästarställning i ett antal voteringar — men de flesta föll. Att vissa av dem föll gjorde mig förvÃ¥nad, men kanske inte besviken.

Bland annat hade Vänsterpartiet ett yrkande om att kommunen skulle undersöka möjligheten att använda öppen källkod istället för dyra licenser. Ett exempel skulle vara att använda Open Office istället för Microsoft Office nästa gång det var dags att uppgradera office-paket. Att byta till öppen källkod är inte alltid en besparing, utan ibland så kostar utbildningsinsatserna mer än man sparar i licensavgifter, men just för office-paket så är det en besparing att byta.

Det var ett riktigt bra yrkande frÃ¥n Vänsterpartiet — faktiskt sÃ¥ bra att jag önskar att det hade kommit frÃ¥n Folkpartiet istället — och Folkpartiet ställde sig därför bakom det. Vilket även Moderaterna gjorde. Tyvärr gick inte yrkandet igenom, eftersom minoritetsstyret mangrant röstade emot och dÃ¥ SD la ner sina röster. Det förvÃ¥nade mig, eftersom minoritetsstyret hade talat om samarbete och dÃ¥ det var ett förslag som inte kostade pengar (och därmed inte behövde finansieras i budgeten) men samtidigt brukar sossarna vara njugga mot oppositionen när de sitter i majoritet.

Mer än besviken, och faktiskt verkligt upprörd, blev jag när man röstade ner vÃ¥rt säryrkande om att kommunen skulle garantera utbildning för barn till papperslösa som bor i kommunen. Att SD skulle rösta emot förvÃ¥nade mig inte, men att KD+C+MP+S röstade emot kändes sÃ¥ kallt och sÃ¥ cyniskt. Det finns fÃ¥ — om ens nÃ¥gra — sÃ¥dana barn i kommunen, utan det handlar ”bara” om att kommunen ska visa lite medmänsklighet om det nu skulle finnas sÃ¥dana barn i kommunen. Kostnaden är marginell och det är i grunden inte en pengafrÃ¥ga, utan en medmänsklighetsfrÃ¥ga. Nu valde dock minoritetsstyret att rösta ned detta.

I efterhand har jag hört svepskäl om att det skulle handla om lagstiftning, men eftersom inget sådant argument fördes fram i diskussionen så kan man enkelt konstatera att detta är en efterhandskonstruktion. Det var oerhört svagt av minoritetsstyret att inte bifalla det säryrkandet, och det handlade enbart om att man röstade nej för att förslaget kom från oppositionen. Hade någon från ett av de styrande partierna lagt förslaget så hade det röstats igenom.

2 thoughts on “Budgetfullmäktige

  1. HÃ¥ller med om att mötet var en teknisk katastrof. Tekniken fungerade egentligen inte alls före lunch. Efter byte av router fungerade det, men mycket segt. Det var en eftersläpning sÃ¥ att fel talare visades ofta och tidtagningen var sÃ¥ lÃ¥ngt efter sÃ¥ att vi fick ta tid manuellt ideligen. SÃ¥g ocksÃ¥ att en kamera saknades!!! Det kan förklara att det inte kom nÃ¥gra bilder pÃ¥ vissa talare. Vi i presidiet fick kämpa pÃ¥ rätt bra för att hÃ¥lla koll pÃ¥ allting som klickade tekniskt. Var rätt sÃ¥ ”tom i bollen” när jag kom hem efter mötet.
    Hälsar
    Jan Bojling

  2. Som fullmäktigeledamot fungerade det ok, även om det strulade lite grann med voteringar och att begära ordet, så ni i presidiet måste ha gjort ett hästjobb för att få det att fungera.

    Däremot blir teknikproblemen extra tydliga när man försöker titta pÃ¥ fullmäktige i efterhand. Det första inlägg som jag hittade av mig själv (även om man kan invända att det är lite narcissistiskt att titta pÃ¥ sig själv 🙂 ) är de första tvÃ¥ minuterna med bild pÃ¥ en tom talarstol (även om ljudet fungerar korrekt)

Comments are closed.