Lokaler för 640.000 kronor per år?

Uppdatering: Jag har räknat fel på faktor 10 när det kommer till kostnaden per dag nedan. Korrekta siffror är tillagda som en kommentar.

Igår var det årets första kommunstyrelse och som så ofta blir på våra möten så var det ett antal tilläggsärenden. Fem stycken för att vara specifik.

För att vara formell så återremitterades två av dem, och tre stycken bordlades till nästa kommunstyrelse, så minoritetsstyret ska inte klandras för besluten i dem än. Jag tänker dock skriva om ett av dem redan nu, eftersom jag redan nu tycker att ärendet är väldigt tveksamt.

Tilläggsärende 4 har den nÃ¥got teknokratiska titeln ”Teknisk justering av kommunbidrag mellan individ- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen”. Ärendet handlar om att man gjorde en miss när man lade budgeten för mindre än en mÃ¥nad sedan och inte tog med att ordföranden för individ- och omsorgsnämnden inte är heltidsarvoderad politiker längre, och därmed ska arvoderas via kommunstyrelsen. Detta gör man genom att flytta 0,8 miljoner frÃ¥n individ- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Här uppstÃ¥r dÃ¥ ett antal frÃ¥getecken:

  1. Om man nu inte tog med det i budgetarbetet så kan inte pengarna finnas i individ- och omsorgsnämndens budgetramar heller. Det innebär att i realiteten så är det en besparing på den nämnden.
  2. Det hade varit rimligare om kommunstyrelsen stod för sparbetinget eftersom det är från kommunstyrelsen som felet härstammar.
  3. Hela argumentationen är konstig; även ett kommunalråd kostar pengar (och då mer pengar än en nämndordförande) så hur kan det tillkomma en kostnad för att en nämndordförande inte är kommunalråd?

Men, dessutom fÃ¥r jag inte ihop summan 0,8 miljoner. Det är angivet att dessa kostnader ska motsvara ”kostnader för arvode, lokaler, och diverse omkostnader (administration, IT, telefoner, etc)”.

Arvodet för nämndens ordförande är 120.000 per Ã¥r, vilket inklusive sociala avgifter och arbetsgivaravgifter borde hamna pÃ¥ drygt 160.000 kronor per Ã¥r, eller 0,16 miljoner. Kvar är dÃ¥ 0,64 miljoner (eller 640.000 kronor) för ”lokaler, och diverse omkostnader (administration, IT, telefoner, etc)”

Posten ”diverse omkostnader” torde vara kaffepengar i sammanhanget sÃ¥ om vi räknar baklänges är alltsÃ¥ lokalkostnaden för denna ordförande 640.000 kronor per Ã¥r, eller 5.333 kronor per mÃ¥nad. Nämndens ordförande kan antas jobba frÃ¥n kommunhuset en dag per vecka, vilket ger en lokalkostnad pÃ¥ drygt 1.300 kronor per dag som nämndens ordförande är där. Det fÃ¥r man ett hotellrum pÃ¥ Sheraton i centrala Stockholm för, och dÃ¥ ingÃ¥r antagligen frukost.

Jag får faktiskt inte ihop hur kostnaden ska kunna bli 0,8 miljoner utan det låter som en ren fantasisumma.

One thought on “Lokaler för 640.000 kronor per Ã¥r?

  1. Det är lite pinsamt, men jag har räknat fel i ovanstående exempel. På faktor 10 dessutom. Kostnaden per månad är inte 5.333 kronor utan 53.333 kronor. Räknat på att nämndens ordförande jobbar 50 veckor per år (och alltså är ledig 2 veckor) så motsvarar det en kostnad på 12.800 kronor per dag. Det är ett väldigt dyrt hotellrum.

Comments are closed.