Studentbostäder

Uppdatering: Även SvD skriver om bristen på studentbostäder.

En av de första frågor som jag var engagerad inom när jag hade flyttat till Sundbyberg var frågan om studentbostäder. Eftersom jag har en bakgrund inom studenpolitiken (den studentfackliga, så som den bedrivs av bland annat teknologkårerna) och dessutom hade suttit två år i styrelsen för Stångåstaden (Linköpings kommunala bostadsbolag, som även har ett stort antal studenbostäder) var det en naturlig fråga för mig.

Därför blev jag väldigt glad när Nina Lundström i september 2002 (vilket rent formellt tillhör mandatperioden 98-02 eftersom fullmäktige byts den 1/11 efter val och nämnderna byts 1/1 året efter) lade ett yrkande om att “kommunen skulle inventera sitt markinnehav för att se om det gick att omvandla tomma lokaler till studenbostäder”. Detta eftersom vi då hade gott om tomma affärslokaler och ont om studentbostäder.

Tyvärr omvandlades inga lokaler, men ett resultat blev att ca 70 bostäder i kvarteret banken skulle omvandlas till studentbostäder allt eftersom tidigare hyresgäster flyttade ut. Inte riktigt den mängd studentbostäder som vi hade önskat, men i alla fall ett litet steg på vägen.

Vår ambition var större än detta, och det svar som Folkpartiet hade fått 2002 indikerade att det skulle tillkomma fler studentbostäder i framtiden. Eftersom Socialdemokraterna dessutom hade gått ut i valrörelsen 2002 och lovat satsa på studentbostäder så hade man kanske kunnat tro att det skulle tillkomma fler de närmaste åren.

Mitt intryck under åren 2003-2005 var dock att det faktiskt inte tillkom några studentbostäder alls, så 2006 följde jag upp frågan genom att ställa en interpellation i fullmäktige. Det interpellationssvaret är antagligen det kortaste svar som någonsin lämnats i fullmäktige, och det besvarade inte de frågor jag ställde. Det enda man kunde utläsa ur “svaret” var att det inte hade skapats några studentbostäder och att Socialdemokraterna inte var intresserade av att svara på frågan om varför.

Föregående mandatperiod

Det var därför lite extra kul när vi vann valet 2006. Äntligen skulle det kanske kunna bli lite ordning på torpet och Folkpartiet skulle kunna bidra till att det skapades studentbostäder i Sundbyberg. Tyvärr tappade vi makten 2007 när två moderata ledamöter i fullmäktige valde att svika väljarna genom att gå över till Socialdemokraterna och tvinga igenom ett maktskifte i kommunen. (Vilket jag inte tänker skriva mer om just nu, det finns ett antal inlägg om detta för den som är intresserad).

Återigen såg det ut som om studentbostäder var ett förlorat område, men eftersom vi hade ett tidigare löfte från Socialdemokraterna — plus att de även i valrörelsen 2006 gått ut och lovat studentbostäder — följde vi upp frågan i opposition.

Därför interpellerade Folkpartiet återigen om detta i september 2009, men vi fick fortfarande inget svar på vad som hade hänt med löftena om studentbostäder och det verkade snarare som om utvecklingen hade gått bakåt, dvs under de två senaste mandatperioderna hade det försvunnit fler studentbostäder än vad som tillkommit.

Nuvarande status

Så därför lyfter vi frågan igen. Det är en viktig fråga för mig, men också en viktig fråga för Sundbyberg. Sundbyberg är en del av Stockholmsregionen och regionen behöver personer med högskoleutbildning. Bristen på studentbostäder gör regionen mindre intressant för blivande studenter och vi riskerar att tappa den kompetens som vi — och regionens företag — behöver. Därför interpellerade jag om frågan igen innan sommaren, och nedanstående klipp på YouTube tar upp denna interpellation.

Interpellation har inte besvarats i fullmäktige än, utan den kommer antagligen upp på höstens första fullmäktigesammanträde, i september. Att det råder en allvarlig brist på studentbostäder i regionen är inget påhitt från vår sida, bland annat tas det upp i gårdagens DN. Sundbyberg har — som en del av regionen Mälardalen — en del av ansvaret för att det skapas studentbostäder. Men, här har utvecklingen de senaste tre mandatperioderna gått åt helt fel håll.

Min förhoppning är att min interpellation ska få sossarnas samarbetspartier i fullmäktige — Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet — att vakna och utöva lite påtryckning på Socialdemokraterna. Uppenbart är att om frågan enbart avgörs av Socialdemokraterna så kommer det inte att skapas några studentbostäder i Sundbyberg den här mandatperioden. Heller.