31/5 – Tobaksfria dagen

Idag är det den s.k. tobaksfria dagen. Låt mig inleda med att påpeka att jag tycker att det är positivt om vi kan minska rökningen (åtminstone sådan rökning där man inhalerar, dvs primärt cigarett-rökning) eftersom det är en stor hälsorisk och om vi kan minska nyrekryteringen av rökare så kan vi kraftigt minska rökningen och dess negativa effekter på hälsan.

Men, problemet är att kampen mot rökning förvandlats till en allmän kamp mot tobak, där man framför att all tobak är skadlig och helst borde all tobak förbjudas. Nu är det givetvis sÃ¥ att tobak — exempelvis i form av snus — inte är nÃ¥gon hälsoprodukt, men som jag skrivit tidigare sÃ¥ finns det inga folkhälsoskäl för att angripa snuset.

Det är givetvis positivt att minska även snusningen, men eftersom snus är en (av flera) väl fungerande metoder att sluta röka och dÃ¥ snus dessutom minskat nyrekryteringen av rökare sÃ¥ är det ur ett folkhälsoperspektiv väldigt enkelt: snuset minskar rökningens skadeverkningar och dÃ¥ bör kampen mot rökning vara just mot rökning. När vi väl fÃ¥tt bort rökningen — eller om det i framtiden finns evidens för att snusning skulle ha kraftiga negativa hälsoeffekter — kan det vara relevant att fortsätta med snus och sÃ¥dan rök som inte inhaleras, men just nu bör vi fokusera pÃ¥ att minska cigarettrökningen och ingenting annat.

Förutom att vi lägger resurserna fel om vi fokuserar på all tobak snarare än cigaretter så riskerar vi att få bakslag. Detta eftersom tobakshatarna numera är så fanatiska att man på allvar föreslår förbud mot snus under arbetstid. Att arbetslokaler ska vara rökfria är givetvis positivt (och jag hade önskat att så varit fallet även i slutet av 80-talet då jag jobbade inom verkstadsindustrin i en lokal där många rökte mest hela tiden) och i många yrken kan det även vara relevant med att arbetstiden ska vara rökfri (exempelvis av hänsyn till allergiker, då röken sätter sig i hår och kläder) men snusning är en solitär handling i den meningen att det inte påverkar någon annan. Att införa ett förbud mot snus på arbetet är därmed ingen hjälp, utan gör helt enkelt folk förbannade.

För att göra det hela enkelt: cigarettrökning är ett problem och det är positivt att minska rökningen och förhindra nyrekrytering av cigarettrökare. Rök som inte inhaleras (ex.vis cigarrer) är huvudsakligen ett problem om någon annan utsätts för röken, men cigarrer är inget folkhälsoproblem. När det kommer till snus är det positivt om vi kan minska snusnigen, men det finns ingen grund för attackerna.

Så länge som tobaksfria dagen fortsätter vara en kampanj mot alla former av tobak så kan jag inte ställa mig bakom den. Jag skulle gärna stötta en rökfri dag, eller en rökfri vecka, men det finns ingen bra anledningen att ha en tobaksfri dag. Därför kommer jag att uppmärksamma dagen med att ta en cigarr på balkongen ikväll; oavsett väder.

One thought on “31/5 – Tobaksfria dagen

Comments are closed.