Hur svårt kan det vara?

Ja, hur svårt kan det vara att avskaffa tv-licensen?

För några månader sedan lät det positivt, med diskussioner om att man skulle hitta en annan finansieringsmodell, men sedan kom propositionen om public service där den gamla vanliga modellen föreslogs.

Jag blev givetvis besviken, men hade inte tänkt skriva om frågan igen. Jag har bland annat lagt två motioner till Folkpartiets landsmöte (2009 & 2011) där den sistnämnda blev delvis bifallen, så det kändes som om jag redan hade utrett och förklarat varför tv-licens är en korkad lösning.

Men, så dök det upp korkade artiklar som gjorde att jag kände att jag var tvungen att återigen skriva om ämnet. Dels på Aftonbladet kultur där skribenten inte ens förstår skillnaden mellan skatt och en tjänst, och sedan slår Aftonbladet till med årets mest korkade artikel. Den är så outstanding dålig att de antagligen lär behålla titeln året ut.

Men, innan jag går upp i varv allt för mycket och börjar låta som genomsnittlig skribent på Flashback; låt oss bena upp problemen med tv-licensen. Jag kommer gå in mer i detalj på varje punkt, men först en kort sammanställning.

  1. TV-licensen är en gammalmodig konstruktion.
  2. Om det är en tjänst så är det negativ avtalsbildning
  3. Om det är en skatt är det en regressiv skatt
  4. TV-licens på datorer är så korkat att klockorna stannar

Gammalmodig konstruktion

TV-licensen är en gammalmodig konstruktion från den tid då de flesta inte hade tv, och då det inte fanns någon tv-marknad. Om man skulle kunna se tv i Sverige krävdes dels en tv och dels krävdes det att staten började sända tv.

Ja, rent teoretiskt skulle man givetvis ha kunnat införa en fri marknad, men det var inget troligt alternativ i dåtidens Sverige, utan det alternativ som stod till buds var att staten skulle ordna det. Då är det rimligt att man begränsar avgiften till de som har en tv. Då slipper de som inte tittar på tv att betala, och eftersom en tv enbart kunde användas just till att se på tv blev det en rimlig konstruktion.

Men, det här argumentet föll redan på 80-talet. Då började satellitkanaler och kabel-kanaler att dyka upp. Man kunde nu se på tv utan att någonsin titta på just SVT. TV:n kunde dessutom kopplas ihop med videobandspelare eller tv-spel, vilket gjorde att en del tv-apparater aldrig användes för att ta emot tv.

På 90-talet föll det ännu mer då TV4 började sända i luften, och man nu kunde använda en tv som just tv utan kabel, utan satellit, och utan att titta på SVT alls. Slutligen pulveriserades argumentet fullständigt på 00-talet då tv digitaliserades och en tv nu inte alls kunde ta emot tv, utan det var digital-tv-boxen som gjorde detta.

Negativ avtalsbildning

Negativ avtalsbildning är när man påtvingas en tjänst utan att ha bett om den, och tvingas betala för den oavsett om man använder den. TV-licensen är just detta. Det spelar ingen roll om du vill ha tjänsten, eller om du vill använda den, eller om du ens kan använda den. Du ska betala ändå.

Det hade varit enkelt att omvandla tv-licensen till ett abonnemang. De som vill ha (och betala för) SVT kunde då enkelt göra det. Övriga skulle inte kunna se kanalerna. Det är en toksimpel ändring som görs med några enkla knapptryckningar. De som ville ha SVT kunde då betala för den, och vi övriga skulle slippa.

Regressiv skatt

Man skulle givetvis kunna betrakta det som en skatt. Trots allt så stöttar vi ju tryckt media genom presstöd, så det är inte helt orimligt. Men, det är dock en regressiv skatt, dvs skatten är högre ju mindre du tjänar. Skattetrycket på en låginkomsttagare blir då orimligt högt, och man slipper inte ens om man inte har någon skattepliktig inkomst.

En lösning hade då kunnat vara att lägga det på skattsedeln med samma konstruktion som begravningsavgiften. En låg skatt som betalas på alla skattepliktiga inkomster.

Korkat!

Men nej, valfrihet ska vi tydligen inte ha. Och nej, att det finns enkla lösningar ska vi ignorera. Och nej, trots att det helt saknas argument för en påtvingad tv-licens så ska vi behålla ett system som infördes innan de flesta av oss ens föddes.

Istället för att inse att omvärlden förändrats och att gamla lösningar blivit helt arkaiska så hittar man istället på nya krystade sätt att tvinga på folk tv-licensen genom att licensbelägga datorer och surfplattor istället. Det är en av få saker som är mer korkade än copyswedes kassettskatt.

Sammanfattning

Det är enkelt att sammanfatta i det här fallet:

Det finns INGA rimliga argument för att bevara tv-licensen så som den ser ut nu. Det som stör mig mest (som Folkpartist) är att Folkpartiet är emot tv-licensen och vill avskaffa den i dess nuvarande konstruktion, men Moderaterna spjärnar emot.

Jag misstänker att det är ganska många av Moderaternas väljare som inte är helt nöjda med hur Moderaterna agerar i den här frågan.