Moderna cykelparkeringar

Sundbybergs kommunfullmäktige tog nyligen en ny budget; denna gång för 2014. En av de saker som en budget innehåller, men som tyvärr diskuteras väldigt lite i kommunfullmäktige är investeringsbudgeten.

Det är egentligen lite konstigt. Styrets budget innehåll investeringar på nästan 2 miljarder över tre år och vår budget innehöll investeringar på några hundra miljoner mindre. Detta har ingen inverkan på driftsbudgeten på kort sikt, eftersom det finansieras via eget kapital och lån, men med stora åtaganden kommer lånen att växa; vilket ger finansiella kostnader, dvs räntekostnader; vilket i sin tur påverkar framtida driftsbudgetar.

Men, jag börjar komma från ärendet. Som opposition kan man antingen fokusera på enbart driftsbudgeten, vilket är den prioritering som både M, V och SD gjorde. De hade antagligen olika resonemang för detta, men det innebär att man godtar den långsiktiga planering som styret gör.

Eller sÃ¥ fokuserar man pÃ¥ bÃ¥de drifts- och investeringsbudget, vilket kräver mer arbete. FrÃ¥n Folkpartiet ville vi visa att vi hade egna — och andra — idéer om vad kommunen ska investera i. Det gjorde att vi skar bort en del investeringar (exempelvis ca 150 miljoner pÃ¥ ombyggnad av Duvboskolan) för att istället göra andra satsningar (exempelvis en skola pÃ¥ Duvmossen vilket är en bättre och billigare lösning pÃ¥ lokalbristen för Duvboskolan)

En av de investeringar som jag och Henrik Persson la in i investeringsbudgeten redan till budgeten för 2013 (som då togs 2012, då vi båda satt i stadsbyggnadsnämnden) var en satsning på någon form av övervakad cykelparkering. Vi valde att fokusera på en ganska enkel (och billig lösning) som egentligen är en förenklad variant av den som finns i nedanstående videoklipp:

Den går att förenkla ned till en klart lägre kostnad än de hade i Washington, och det skulle antagligen gå att driva den (inledningsvis) med hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Efter några år kan man utvärdera och se om det är värt att permanenta, och då stiger givetvis kostnaden för arbetskraft eftersom arbetsmarknadspolitiska åtgärder enbart bör användas under en begränsad tid.

Men, vill man vara riktigt ambitiös, och verkligen ha ambitioner, så är denna lösning från Japan verkligen intressant. (Videon är på japanska, men innehållet går att förstå ändå.)

Tekniskt borde den inte vara något problem i centrala Sundbyberg, även om man måste välja lokalisering så att man inte krockar med tunneln för tunnelbanan, men det borde inte vara några större problem. Däremot är antagligen investeringskostnaden ganska hög.

Tyvärr är det väldigt svårt (för att inte säga omöjligt) att få socialdemokraterna att våga prova någon form av ny teknik. Genom åren har vi från Folkpartiet kommit med ett antal förslag som sågats av det enkla skälet att det är för modern teknik. Men, efter valet 2014 borde vi kunna få ändring på det.