Vintertid – kapitellista 4

Det här är kapitellistan med alla original-kapitel (utom noll och 30 som jag strukit) och omarbetade versioner av dem. Dessutom några nya kapitel (31 och framåt)

Original-version Omarbetad version
Kapitel 1 Kapitel 1 – reviderad version
Kapitel 2 Kapitel 2 – reviderad version
Kapitel 3 Kapitel 3 – reviderad version
Kapitel 4 Kapitel 4 – reviderad version
Kapitel 5 Kapitel 5 – reviderad version
Kapitel 6 Kapitel 6 – reviderad version
Kapitel 7 Kapitel 7 – reviderad version
Kapitel 8 Kapitel 8 – reviderad version
Kapitel 9 Kapitel 9 – reviderad version
Kapitel 10 Kapitel 10 – reviderad version
Kapitel 11 Kapitel 11 – reviderad version
Kapitel 12 Kapitel 12 – reviderad version
Kapitel 13 Kapitel 13 – reviderad version
Kapitel 14 Kapitel 14 – reviderad version
Kapitel 15-17 Kapitel 15 – reviderad version
Kapitel 16 – reviderad version
Kapitel 17 – reviderad version
Kapitel 18-19 Kapitel 18 – reviderad version
Kapitel 19 – reviderad version
Kapitel 20 Kapitel 20 – reviderad version
Kapitel 21 Kapitel 21 – reviderad version
Kapitel 22 Kapitel 22 – reviderad version
Kapitel 23 Kapitel 23 – reviderad version
Kapitel 24-29 Kapitel 24 – reviderad version
Kapitel 25 – reviderad version
Kapitel 26 – reviderad version
Kapitel 27 – reviderad version
Kapitel 28 – reviderad version
Kapitel 29 – reviderad version
Kapitel 30 – nytt kapitel
Kapitel 31 – nytt kapitel
Kapitel 32 – nytt kapitel
Kapitel 33 – nytt kapitel
Kapitel 34 – nytt kapitel
Kapitel 35 – nytt kapitel
Kapitel 36 – nytt kapitel
Kapitel 37 – nytt kapitel
Kapitel 38 – nytt kapitel
Kapitel 39 – nytt kapitel