Motion till landsmötet

I höst är det landsmöte, och för första gången har jag skickat in en motion till detta landsmöte. Nu hoppas jag bara att web-gränssnittet för motionsinlämning fungerar så att min motion kom med också (deadline är idag kl 17.00).

Min motion behandlar indelningen i valkretsar i kommunalvalet, någonting som jag skrivit om tidigare på bloggen. Det är dock inget kommunalt beslut, utan för att avskaffa valkretsarna i Sundbyberg behövs en ändring av vallagen (1997:157) och detta är i sådana fall ett riksdagsbeslut. Inspirerad av Centerpartisten Magnus Persson kompletterade jag dessutom motionen med ett stycke om kommunala utjämningsmandat. Detta då det i stora kommuner (exempelvis Stockholms kommun) inte är realistiskt med en valkrets.

Här följer i vilket fall motionen i sin helhet:


I ett parlamentariskt system där röster omvandlas till mandat kommer man aldrig att hitta ett system som är hundraprocentigt rättvist; det blir alltid en avvägning mellan vad som är praktiskt och vilka prioriteringar man väljer att göra.

Detta innebär inte att Sveriges vallag (1997:157) inte kan förbättras. Ett problem som uppstår i både små och stora kommuner är indelningen i valkretsar. Vallagen, kapitel 2, §6, säger följande:

Om en kommun har fler än 6 000 personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. Om det finns fler än 24 000 som har rösträtt i en kommun eller om det för kommunen skall utses minst 51 fullmäktige, skall kommunen delas in i två eller flera valkretsar. En kommun som har färre än 6 000 personer som har rösträtt får delas in i två eller flera valkretsar bara om det finns synnerliga skäl därför att kommunen sträcker sig över ett betydande geografiskt område eller har andra geografiska förhållanden som motiverar en sådan indelning.

För att ta min egen kommun, Sundbyberg, som exempel hade vi i valet 2006 totalt 27.642 röstberättigade i kommunen (källa: valmyndigheten) och vi har dessutom 51 fullmäktige, vilket innebär att kommunen är tvungen att ha minst två valkretsar. Denna valkretsindelning påverkar sedan hur mandaten fördelas.

I valet 2002 ledde valkretsindelningen till att Centerpartiet inte fick det mandat de skulle ha fått om kommunen hade varit en valkrets, och de kom därmed inte in i kommunfullmäktige. Däremot påverkades inte blockfördelningen i kommunen då detta mandat gick till Moderaterna. I valet 2006 var det istället Miljöpartiet som vann ett mandat på valkretsindelningen och istället förlorade Moderaterna ett mandat. Då Miljöpartiet i Sundbyberg tillhör vänstersamarbetet så påverkar detta förhållandet mellan blocken och istället för en skillnad på tre mandat är det nu istället ett mandat som skiljer blocken åt. Detta ska ställas i relation till att det är sju procentenheter som skiljer blocken åt.

I riktigt stora kommuner, exempelvis Stockholms kommun, blir problemet annorlunda. Där vore det ogörligt att ha en valkrets för hela kommunen, men man fÃ¥r fortfarande situationen att valkretsarna gör valsystemet skevt. Ett parti som är starkt i en valkrets kan komma in, medan ett parti som tar fler röster i kommunen totalt kan hamna utanför fullmäktiga enbart pÃ¥ grund av att rösterna fördelar sig jämnt mellan valkretsarna. Ett extremt regionalt parti — exempelvis ett parti som inriktar sig pÃ¥ enbart en stadsdel — kan därmed fÃ¥ en valteknisk fördel i jämförelse med partier av motsvarande storlek som attraherar väljare mer jämnt inom kommunen.

Lösningen för stora kommuner är däremot inte ett avskaffande av valkretsarna, eftersom det skapar en hel del praktiska problem, utan istället att ge kommunerna en möjlighet att införa utjämningsmandat.

Min motion lyfter därmed fram tre kärnpunkter:

 1. att vallagen (1997:157) behöver reformeras
 2. att det bör vara upp till kommunen att avgöra när det behövs valkretsar
 3. att de kommuner som så önskar ska ha rätt att använda utjämningsmandat för att kompensera för de regionala orättvisor som finns inbyggda i ett valkretssystem.

Därmed vill jag yrka:

 • att Landsmötet ställer sig positivt till en reformering av vallagen (1997:157)
 • att Landsmötet ställer sig positivt till att landets kommuner — oavsett dessa kommuners storlek — själva fÃ¥r avgöra när det är lämpligt att dela in kommunen i valkretsar
 • att Landsmötet ställer sig positivt till att kommuner som är indelade i valkretsar fÃ¥r använda sig av utjämningsmandat.

12 thoughts on “Motion till landsmötet

 1. En negativ konsekvens av större kretsar blir att personvalet i dess nuvarande utformning försvåras. Men personval tar din motion inte ställning till och således underlät jag att till en början kommentera det, nu kunde jag dock inte hålla mig längre. Det är en fråga som blir intimt förknippad och förhoppningsvis framkommer det när motionen bereds.

 2. En negativ konsekvens av större kretsar blir att personvalet i dess nuvarande utformning försvåras. Men personval tar din motion inte ställning till och således underlät jag att till en början kommentera det, nu kunde jag dock inte hålla mig längre. Det är en fråga som blir intimt förknippad och förhoppningsvis framkommer det när motionen bereds.

 3. Jovisst, du har en klar poäng. Jag valde dock att inte ta upp personvalsfrågan öht av några olika skäl:

  1. Oavsett personvalssystem ser jag valkretsindelningen i en del kommuner (ex.vis Sundbyberg) som ett problem.
  2. Jag tycker att det finns mycket som bör reformeras med personvalssystemet, men jag hade inte tiden att skriva en genomtänkt motion om det också. Därmed kändes det fel att väva in den frågan i den här motionen då jag helt enkelt inte kände mig tillräckligt påläst i den delen.
  3. Gör man som läsare bedömningen att detta påverkar personvalet negativt så finns öppningen med utjämningsmandat, som kan användas i de fall där man tycker att avskaffandet av valkretsar allt för negativt påverkar personvalssystemet.

  I grunden är dock min åsikt att spärrarna i personvalet ska plockas bort helt. Den som får flest kryss får helt enkelt det första mandatet. Helst skulle jag dock vilja kombinera detta med Finlands personvalssystem som jag ser som ett föredöme.

  Jag hoppas dock att någon annan haft tiden att skriva en väl påläst motion som berör personvalet. Eftersom jag inte är delegat har jag dock ingen rösträtt.

 4. Jovisst, du har en klar poäng. Jag valde dock att inte ta upp personvalsfrågan öht av några olika skäl:

  1. Oavsett personvalssystem ser jag valkretsindelningen i en del kommuner (ex.vis Sundbyberg) som ett problem.
  2. Jag tycker att det finns mycket som bör reformeras med personvalssystemet, men jag hade inte tiden att skriva en genomtänkt motion om det också. Därmed kändes det fel att väva in den frågan i den här motionen då jag helt enkelt inte kände mig tillräckligt påläst i den delen.
  3. Gör man som läsare bedömningen att detta påverkar personvalet negativt så finns öppningen med utjämningsmandat, som kan användas i de fall där man tycker att avskaffandet av valkretsar allt för negativt påverkar personvalssystemet.

  I grunden är dock min åsikt att spärrarna i personvalet ska plockas bort helt. Den som får flest kryss får helt enkelt det första mandatet. Helst skulle jag dock vilja kombinera detta med Finlands personvalssystem som jag ser som ett föredöme.

  Jag hoppas dock att någon annan haft tiden att skriva en väl påläst motion som berör personvalet. Eftersom jag inte är delegat har jag dock ingen rösträtt.

 5. Bara att hoppas att (fp) och (c) efter att bägge motionerna gÃ¥tt igenom i respektive organisation driver pÃ¥ för de här förändringarna i riksdagen ocksÃ¥. 🙂

 6. Bara att hoppas att (fp) och (c) efter att bägge motionerna gÃ¥tt igenom i respektive organisation driver pÃ¥ för de här förändringarna i riksdagen ocksÃ¥. 🙂

 7. Jag är inte heller delegat och inte har jag skrivit några motioner heller. Det fanns så mycket annat spännande att vara engagerad i tyckte och tycker jag; därför vill jag ge en eloge till dig och alla andra som faktiskt tagit sig tiden att motionera till Landsmötet.

  Vi verkar för övrigt ha samsyn i personvalsfrågan även om jag inte uppfattat att finnländarna varit överväldigande positiva. Nåja, det är möjligt att deras system ändå är bättre än vårt; jag för dåligt insatt.

 8. Jag är inte heller delegat och inte har jag skrivit några motioner heller. Det fanns så mycket annat spännande att vara engagerad i tyckte och tycker jag; därför vill jag ge en eloge till dig och alla andra som faktiskt tagit sig tiden att motionera till Landsmötet.

  Vi verkar för övrigt ha samsyn i personvalsfrågan även om jag inte uppfattat att finnländarna varit överväldigande positiva. Nåja, det är möjligt att deras system ändå är bättre än vårt; jag för dåligt insatt.

Comments are closed.