Pengarna bara rinner iväg

Jag har tidigare skrivit om Socialdemokraternas alla löften och alla de miljoner som de redan hunnit lova bort till olika saker. Jag hade hoppats att de skulle besinna sig, och börja uppvisa en viss budgetdisciplin, men det uppvisades inte på senaste kommunstyrelse-mötet.

Pengarna kan framstå som småpengar i sammanhanget, men om man fortsätter att överskrida budgeten med 430.000 kronor per KS-möte så blir det ganska mycket pengar i slutändan. De beslut som togs på KS, där majoriteten lovar iväg pengar utan att finansiera det (och utan att täckning finns i budget) var:

  • En skate-park för 230.000 kronor. I sak har jag ingenting emot den satsningen, utan jag tror att det är en viktig satsning för mÃ¥nga ungdomar i kommunen. Det var ocksÃ¥ därför vi blev besvikna när vi inte lyckades fÃ¥ med det i aktivitetsparken som ska byggas. Men, om man ska göra en satsning sÃ¥ mÃ¥ste man ha pengarna ocksÃ¥. Man kan inte bara Ã¥lägga en nämnd att fixa nÃ¥gonting utan att skjuta till medel, och man kan inte skjuta till medel utan att ange var det ska tas. I slutändan innebär det att budgeten överskrids med 230.000 kronor.
  • Anslagstavlor i kommunen. Här har jag svÃ¥rare för förslaget i sig, eftersom anslagstavlor känns sÃ¥ 1900-tal, men visst; jag kan förstÃ¥ resonemanget. Men, varför inte lösa det som i Stockholms kommun där det görs i samarbete med Clear Channel? Istället lägger man 200.000 kronor pÃ¥ detta; Ã¥terigen pengar som inte anges var de ska tas. I slutändan innebär det att budgeten överskrids med 200.000 kronor.

Med detta har KS överskridit budgeten med 430.000 kronor. På ett möte. Så var det med den budgetdisciplinen. Detta kan man jämföra med vad som påstås i Socialdemokraternas politiska plattform för de närmaste åren:

En hållbar ekonomi

Sundbybergs stad skall ha en stark ekonomi som tryggar välfärden i såväl bättre som sämre tider. Genom en god hushållning med stadens resurser kan både välfärden utvecklas och skatten hållas nere. En längre, mer effektiv budgetplanering med två- eller treårscykel ska införas med tydlig uppföljningsplan.

  • Staden skall ha ett överskott i ekonomin Ã¥rligen som täcker eventuella volymförändringar under Ã¥ret och som räcker till framtida investeringar
  • Stadens lÃ¥n ska minska och vÃ¥ra lÃ¥ngsiktiga Ã¥taganden ska tryggas
  • Skatten skall sänkas under mandatperioden, utan att kvaliteten i välfärden hotas
  • Kontinuerlig uppföljning, kontroll och tillsyn inom alla kommunens ansvarsomrÃ¥den ska förstärkas med sikte pÃ¥ ständig förbättring genom Ã¥terföring till fullmäktige och dess beslutande organ

Återigen så säger Socialdemokraterna en sak och gör en annan.