Pressmeddelande

Jag släppte ett pressmeddelande idag baserat på gårdagens första möte med stadsbyggnads- och miljönämnden. Tyvärr brukar vi få dåligt genomslag på våra pressmeddelanden, men försöka duger eller trägen vinner som det brukar heta.

Socialdemokraterna vållar trafikkaos

Stadsbyggnads- och miljönämndens första sammanträde med ny socialdemokratisk majoritet den 8 januari 2008 innehöll ett ärende med program för Tvärbana Norr, Solnagrenen, genom Sundbyberg. Programmet saknar vissa kritiska utredningar som gör att det kommer att uppstå stora problem för alla trafikanter om inte ett parallellt arbete påskyndas för lösningar för trafiksituationen i centrum.

– Folkpartiet välkomnar den nya tvärbanan och dess sträckning genom Sundbyberg; det är en viktig framtidsfråga för vår kommun. Samtidigt är vi väl medvetna om de problem som kan uppstå, däribland risken för trafikinfarkt i centrala Sundbyberg. Därför vill vi redan från början arbeta med att lösa de problem som kan uppstå så att inte tvärbanans värde för kommunen och dess invånare förminskas genom de problem som skapas genom dragningen. Det säger Mattias Lönnqvist (fp), ledamot i stadsbyggnads- och miljönämnden.

– Socialdemokraternas brist på ledarskap och deras oförmåga att förutse och lösa de problem som stora infrastrukturförändringar kan medföra innebär i förlängningen att centrala Sundbyberg under flera år riskerar att förvandlas till en gigantisk byggarbetsplats. Järnvägsgatan, Landsvägen och spåren däremellan kommer att mer anta formen av ett gigantiskt dike och bygget av tvärbanan skulle sammanfalla i tiden med en nedgrävning av järnvägen, säger Mattias Lönnqvist (fp).

6 thoughts on “Pressmeddelande

  1. Det är korrekt att beredningen inleddes under den tid då en folkpartist satt som ordförande för nämnden. Sedan har beredningen övertagits av det socialdemokratiska minoritetsstyret och det är en socialdemokratisk prägel på det underlag som till slut lades fram i nämnden.

    Men, bortsett från att underlaget är överlastat så är inte det stora problemet själva underlaget i sig, utan det faktum att socialdemokraterna sticker huvudet i sanden och vägrar se de problem som kommer att uppstå. Problem som skulle kunna hanteras genom att redan nu ta höjd för detta och inleda processen med att hitta lösningar.

    Detta vill dock inte socialdemokraterna. Din partikamrat blundar så hårt han kan och sedan hoppas han att problemen ska lösa sig under processens gång. Jag förhåller mig skeptisk till den strategin.

  2. Det är korrekt att beredningen inleddes under den tid då en folkpartist satt som ordförande för nämnden. Sedan har beredningen övertagits av det socialdemokratiska minoritetsstyret och det är en socialdemokratisk prägel på det underlag som till slut lades fram i nämnden.

    Men, bortsett från att underlaget är överlastat så är inte det stora problemet själva underlaget i sig, utan det faktum att socialdemokraterna sticker huvudet i sanden och vägrar se de problem som kommer att uppstå. Problem som skulle kunna hanteras genom att redan nu ta höjd för detta och inleda processen med att hitta lösningar.

    Detta vill dock inte socialdemokraterna. Din partikamrat blundar så hårt han kan och sedan hoppas han att problemen ska lösa sig under processens gång. Jag förhåller mig skeptisk till den strategin.

Comments are closed.