Vad är det för attityd?

I senaste numret av Mitt i Sundbyberg tar de upp problematiken kring parkering i västra Duvbo. Problemet uppstod eftersom många företag slutade erbjuda fri parkering (då det enligt skatteverket var en löneförmån som skulle beskattas) och en del av bilarna flyttade då till de gratis parkeringsplatser som finns i Duvbo.

Detta var givetvis inte uppskattat av de boende, som i sin tur kontaktade kommunen. Förvaltningen och nämndens politiker var då överens om att en lösning var att man enbart skulle kunna parkera i två timmar, vilket löste det problemet.

Tyvärr var beslutet inte helt genomtänkt — och detta är ingen partiskiljande frÃ¥ga eftersom alla i nämnden var överens — utan det skapades ett nytt problem; nämligen de boende i omrÃ¥det som har bil men som saknar parkeringsplats. Det är nämligen brist pÃ¥ parkeringsplatser. De hade hastigt — men mindre lustigt för dem — ingen stans att parkera utan de blev tvungna att ta bilen till jobbet för att slippa böter.

Detta går antagligen att lösa, och återigen över blockgränsen, genom att införa någon form av boendeparkering i området. Så långt inga problem, förutom att vi borde ha varit snabbare med att ta fram en ny lösning och att ärendet kanske borde ha utretts noggrannare innan beslut togs.

Däremot är det väldigt störande med den attityd som nämndens ordförande, Jan Jogell (S), uppvisar i tidningen där han säger:

Jag tycker att det här är ett välfärdsproblem.

Här har vi alltsÃ¥ en frÃ¥ga för stadsbyggnadsnämnden där en del invÃ¥nare har fÃ¥tt problem pÃ¥ grund av den lösning som nämnden valde, och nämndens nuvarande ordförande viftar bort det som en icke-frÃ¥ga. Visst, man kan invända att nämnden tog beslutet när det var borgelig majoritet, men Socialdemokraterna var med pÃ¥ beslutet och man kan inte bara vifta bort problem med att de skulle vara ”välfärdsproblem”. Om vi som politiker kan lösa ett problem sÃ¥ bör vi ocksÃ¥ försöka göra det, inte vifta bort problemen.

Men, det är å andra sidan i linje med hur Socialdemokraterna i Sundbyberg agerar; de anser sig ha rätt att överpröva allt som medborgarna tycker och bestämma vad de egentligen borde tycka. Inte helt oväntat från ett parti som lever för makten men som inte har en aning om vad de ska göra med den; förutom att roffa åt sig så mycket arvoden och partibidrag som möjligt.