Miljöpartiet röstade nej till naturreservat i Kymlinge…

… och annat frÃ¥n kommunstyrelsen 7/4 2008.

Igår, dvs måndagen den sjunde april, var det återigen dags för kommunstyrelsen i Sundbyberg och återigen hade vi en diger lunta att tröska igenom, dryga trehundra sidor den här gången; det är tur att man tycker att politik är roligt, annars skulle jag aldrig orka igenom de här luntorna.

Ã…rsredovisning

En av de tidigare punkterna var Ã¥rsredovisningen för 2007 där vi snabbt kunde konstatera att 2007 var första gÃ¥ngen det här milleniet som kommunen gick plus, och det var alltsÃ¥ när alliansen styrde. Under alla de Ã¥r som Helene varit KSO (Kommunstyrelsens ordförande) har hon aldrig fÃ¥tt vara med om att kommunen gÃ¥tt plus, förutom förra Ã¥ret, och dÃ¥ var det alltsÃ¥ alliansen som ordnade överskottet. Det mÃ¥ste kännas bittert…

Sedan tyckte jag aldrig att jag fick något svar på varför den revisionsberättelse som var utskickad var undertecknad den 11/4 2008 (dvs 4 dagar efter KS sammanträde) och underskriven av fel revisorer. Jag antar att det var ett slarvfel någonstans, men det var ett väldigt konstigt slarvfel.

Ändringar bland nämnderna

Nu har även sossarna insett att de var lite förhastade när de ändrade i nämndstrukturen och de vill nu flytta tillbaks kommunlokaler till stadsbyggnadsnämnden (frÃ¥n den tidigare kultur- och fritidsnämnden) men även denna förflyttning är ogenomtänkt och riskerar att skapa nya grÃ¥zoner och problem. Och allt detta för att Stadsbyggnadsnämndens ordförande ska fÃ¥ lite mer att bestämma över…

Remisser och medborgarförslag

En intressant detalj var två ärenden som låg ganska nära varandra. Först ett remissvar där det socialdemokratiska minoritetsstyret i stadsbyggnadsnämnden röstat nej till FP:s yrkande, men där de i KS röstade ja.

Sedan ett medborgarförslag där vi var ense i stadsbyggnadsnämnden, men där socialdemokraterna i kommunstyrelsen ville ha ett helt annat svar. Det slutade med att ärendet återremitterades till stadsbyggnadsnämnden.

Visst kan man som ett parti ändra sig, men socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp kör ju kontinuerligt över sin egen grupp i stadsbyggnadsnämnden, och dÃ¥ sitter ändÃ¥ stadsbyggnadsnämndens ordförande i kommunstyrelsen (dock utan att visa det minsta intresse att försvara de förslag som hans nämnd tagit … )

Kymlinge

Slutligen mötets höjdpunkt, och det som gav inläggets rubrik. Centern hade lagt en motion om att göra hela Kymlinge till ett naturreservat; en motion som vi i stadsbyggnadsnämnden yrkade bifall till från Folkpartiets sida. I kommunstyrelsen hade vi även fått med oss KD, men tyvärr inte Moderaterna, vilket jag verkligen beklagar. Moderaterna har alltid varit kluvna i Kymlingefrågan, men tidigare har de gett intrycket att en majoritet är för att bevara hela Kymlinge. Tyvärr verkar så inte längre vara fallet, eller så hade de någon annan anledning att inte stötta motionen.

Mer förvÃ¥nande är att Miljöpartiet valde att rösta nej till motionen. Tidigare har de alltid lyckats slingra sig i miljöfrÃ¥gor genom att ”inte delta” och liknande teknikaliteter, men nu framgick med all önskvärd tydlighet att miljöpartiet inte längre är ett miljöparti. Det finns till och med ett röstprotokoll som visar det.

Lorry och accessavgift

Vi lyckades få återremiss på detta ärende på senaste kommunfullmäktige, men nu kom ärendet i retur. Återigen vill svekkartellen använda 50 miljoner av skattebetalarnas pengar för att sponsra ett kommersiellt projekt. Återigen sa vi från de borgerliga partierna nej till detta, och återigen blev vi nedröstade av det slösaktiga vänsterstyret.

Uppenbarligen sÃ¥ bränner det överskott som vi arbetade upp i fickorna pÃ¥ vänsterkartellen och det är — tyvärr — bara en tidsfrÃ¥ga innan kommunen börjar gÃ¥ back igen.