Björkar, anslagstavlor och alkohol

IgÃ¥r var det möte med stadsbyggnadsnämnden och vi inledde med en alkoholpolitisk utbildning. Denna utbildning var pÃ¥ sitt sätt upplyftande — eftersom jag gillar att lära mig nya saker — men samtidigt nedstämmande; som politiker är man extremt begränsad i vilka beslut som gÃ¥r att tas i alkoholfrÃ¥gor och hur man agerar. I korthet kan man säga att de politiker som sitter i stadsbyggnads- och miljönämnden egentligen inte är politiker när det kommer till alkoholfrÃ¥gor utan istället beslutsfattare. Visserligen är det sÃ¥ att vi — som politiker — alltid mÃ¥ste förhÃ¥lla oss till lagar, regler och förordningar men just i alkoholfrÃ¥gor är vi väldigt styrda i vilka beslut vi fÃ¥r fatta.

Som ett exempel, vid indragning av tillstånd (eller utdelande av desamma) får man inte ta hänsyn till andra skäl än alkoholpolitiska, dvs det spelar ingen roll om ett indraget tillstånd skulle kosta 20 arbetstillfällen eller om det negativt skulle påverka näringslivet i kommunen; det får man i dessa frågor inte ta hänsyn till.

Så, som politiker känner jag mig nu klart mer bakbunden, men samtidigt är det positivt att ha fått en större kunskap i ämnet.

Björkar och allergiker

Ett bygglovsärende som kommit in — eller marklov heter det i det här fallet — handlade om fällning av en björk. Det är kanske inte alla som är medvetna om detta, men Duvbo har en ställning som riksintresse vilket bland annat innebär att man inte fÃ¥r fälla träd med större stamdiameter än 20 cm (och det är en ganska ynklig björk om diametern är mindre än 20 cm).

Normalt sett ett ganska lätt ärende; omrÃ¥dets karaktär som riksintresse — och Duvbos unika profil i sig — skulle ha varit tillräckligt skäl att avslÃ¥ markolovet. Men, nu hade den sökande anfört allergiskäl; nÃ¥got som i kommunens gestaltningsprogram anges ”skall beaktas vid trädplantering.

FrÃ¥n Folkpartiets sida ville vi därför ”att förvaltningen fÃ¥r i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget med en medicinsk bedömning kring en eventuell trädfällning”, dvs vi tyckte inte att det var klarlagt ifall det skulle hjälpa att fälla detta specifika träd (det finns fler björkar i närheten), men om det faktiskt skulle underlätta för allergikern i frÃ¥ga sÃ¥ tyckte vi att det var ett skäl väl värt att beakta.

Dessutom ville vi att kommunens gestaltningsprogram skulle revideras sÃ¥ att allergiskäl beaktas bÃ¥de vid omplantering och trädfällning (och inte bara vid trädfällning). Tyvärr fick vi inte med oss nämnden pÃ¥ detta. Istället började nämndens ordförande raljera om att vi grävde ner oss i smÃ¥frÃ¥gor eftersom vi inte hade haft nÃ¥gra invändningar pÃ¥ avfallsplanen. Tydligen mÃ¥ste man ha socialdemokraternas lov innan man fÃ¥r ta upp en diskussion pÃ¥ vissa ärenden…

Anslagstavlor och medborgarförslag

Under medborgarförslagen fanns ett ”medborgar”förslag inlämnat av Lilla Alby S-förening, och eftersom medborgarförslagen är ämnade för personer — för medborgare — och inte för föreningar sÃ¥ var vi i fullmäktige emot att detta s.k. medborgarförslag fick ställas.

I nämnden höll vi samma linje, dvs vi påpekade det orimliga i att föreningar får ställa medborgarförslag och vi deltog därmed inte i behandlingen av ärendet. Överhuvudtaget förstår jag inte varför just socialdemokraterna tycks ha så svårt med att följa de regler som gäller.

Sedan blir det lite parodiskt när Lilla Alby S-förening, där Claes Nordmark är ordförande, ställer ett medborgarförslag till stadsbyggnadsnämnden, där Claes Nordmark är ersättare. Har Claes för vana att skicka skriftliga frågor till sig själv?