Mer gästbloggat om föräldraförsäkringen

Jag hade tidigare ett gästinlägg skrivet av Jessica Bagge och Magnus Källström; ett inlägg som är ett av de mest kommenterade inläggen på min blogg.

Nu har Magnus skrivit en kort uppföljning som dessutom innehåller ett excel-ark för att snabbt kunna räkna ut effekter av föräldraförsäkringen. Jag publicerar båda här:

I diskussionen om föräldrarnas rätt att bestämma hur dagar med föräldrapenning ska fördelas brukar ett argument vara att man inte anser sig ha råd att låta den med högre inkomst vara föräldraledig. Så kan det ju naturligtvis vara, men hur många har verkligen satt sig ner och räknat på vad den faktiska skillnaden blir? När man räknar på nettoskillnaden efter skatt visar det sig ofta att skillnaderna blir relativt små. En annan faktor som påverkar är också om arbetsgivaren erbjuder utfyllnad av ersättningen över 80% av lönen.

Undertecknad har tagit fram ett verktyg (Excel-fil) som beräknar skillnaderna när respektive förälder är hemma, modell och siffror är från skatteverket resp försäkringskassans hemsidor. För en familj där mamman tjänar 18000 kronor i månaden och pappan tjänar 23000 kronor i månaden är skillnaden beroende på vem som stannar hemma ungefär 800 kronor per månad. Familjen får mindre pengar att röra sig med, men skillnaden är kanske inte så stor som man först kan tro bara genom att titta på löneskillnaderna. Det är inte ens alltid mest ekonomiskt fördelaktigt att låta den med högre lön fortsätta jobba (t ex med utfyllnad av ersättningen från arbetsgivaren).

Magnus Källström

Verktyget finns här.