Gårdagens stadsbyggnadsnämnd

Igår hade vi ett extrainsatt möte med stadsbyggnads- och miljönämnden (SMN). Anledningen till detta var att vi skulle hantera bygglov för Lorryprojektet, liksom för bergrumsgaraget. Det gjorde att det här mötet var lite speciellt eftersom:

 • Det var ett extrainsatt möte. Nu verkar iofs sossarna gödsla med extra möten, men dessa har framförallt handlat om kommunstyrelsemöten (men sÃ¥ har det ocksÃ¥ varit kaos i kommunen sedan sossarna tog över)
 • FrÃ¥n början ville man ta detta pÃ¥ delegation. Visserligen kan man givetvis ta mindre bygglov pÃ¥ delegation, men det här handlar ändÃ¥ om det största bygglovet sedan jag flyttade till Sundbyberg. Nu insÃ¥g till slut även sossarna det orimliga i att ta detta pÃ¥ delegation, men att man ens föreslog det till att börja med är rent barockt.
 • Det handlar om myndighetsutövning

Det sistnämnda är en viktig detalj. Ofta när man sitter i en nämnd och argumenterar för olika linjer så är man ganska fri, dvs man kan yrka på nästan vad som helst och man har alltid en möjlighet att inte delta i besluten.

Men, för myndighetsutövning sÃ¥ kan man i princip bara bifalla eller avslÃ¥ ett ärende. Det finns ingen möjlighet att inte delta, vilket ställde till det för Moderaterna. De hade egentligen velat gÃ¥ pÃ¥ den linjen — vilket jag kan ha sympati för; handlingarna kom sent och det är ett gigantiskt projekt att sätta sig in i — men eftersom man inte fÃ¥r avstÃ¥ pÃ¥ ett myndighetsärende sÃ¥ anslöt de sig istället till Folkpartiets linje.

Nästa problem är att man är uppbunden. När man prövar ett bygglov så ska man pröva om det är i enlighet med detaljplanen. Man kan alltså inte avslå ett bygglov för att det är fult, för att man ogillar projektet, etc, utan man ska enbart bedöma om det är i linje med detaljplanen.

Även här finns dock utrymme för tolkning; vad är i linje med detaljplanen. Socialdemokraterna hävdade att bergrumsgaraget var i linje med detaljplanen. Från nämndens ordförande lät det som om han trodde att jag yrkade avslag utan att ha argument för det, men givetvis fanns det argument. Det fanns två anledningar till att jag valde att yrka avslag på bygglovet:

Vi är framförallt oroade över bergrummets in- och utfart vid Ekenbergsbron. Denna kommer i sig att leda till köer och försämrad trafik, men i kombination med tvärbanan riskerar vi ett fullständigt kaos. Oavsett om tvärbanan förhindrar trafikflödet till bergrumsgaraget eller om bergrumsgaraget förhindrar framkomligheten för tvärbanan så är det illa. Extra illa blir det om det sistnämnda scenariot uppstår då det påverkar fler kommuner än Sundbyberg. Varken Solna eller SL lär bli särskilt lyckliga över att tvärbanan får ständiga förseningar på grund av trafikkaos i Sundbyberg.

Eftersom detaljplanen inte anger att nybyggnation ska orsaka trafikkaos — eller ens att den fÃ¥r det — ser jag detta som skäl nog att yrka avslag. Det kommer att bli ett fullständig kaos i korsningen mellan Landsvägen och Ekenbergsbron när denna förvandlas till en fyrvägskorsning med in- och utfart till bergrumsgaraget mittemot bron. När man dessutom drar tvärbanan tvärs igenom denna korsning sÃ¥ har vi inte bara ett möjligt trafikkaos utan ett garanterat sÃ¥dant.

I sig tycker jag att ovanstående är skäl nog att yrka avslag, men eftersom det handlar om myndighetsutövning ville jag ha ordentligt på fötterna och tog även med det andra argumentet emot att bevilja bygglov:

Vi vill dessutom med emfas påpeka osäkerheten avseende om denna fastighetsbildning är möjlig. Det är en komplicerad tredimensionell fastighetsbildning och det har framförts kritik mot detta. Från Folkpartiets sida saknar vi information om huruvida Lantmäteriet gett klartecken. Även om vi redan innan detta – som påpekats – är emot att bygglov ska ges så ställer vi oss frågande till det rimliga i att bevilja ett bygglov med så många utestående frågor.

Att bevilja ett bygglov när det inte är klarlagt att det verkligen går att genomföra den fastighetsbildning som behövs är minst sagt tveksamt. Bergrumsgaraget innebär en väldigt komplex tredimensionell fastighetsbildning och jag är övertygad om att vi kommer att få se ett antal överklaganden som kommer att dra ut på tiden. Dessutom borde ärendet ha kompletterats med information om hur Lantmäteriet ställer sig.

Allt som allt är detta mer än nog för att kunna avslå bygglovet. Tyvärr fick vi från Folkpartiet enbart med oss Moderaterna på detta. Nu är det ganska sällan som vi får majoritet i nämnden, men hade jag kunnat välja ett ärende att få majoritet i så vore det detta.

Sedan är vi givetvis fortfarande negativa till projektet i sig. Vi är motståndare till att kommunen ska gå in med skattepengar och delfinansiera ett kommersiellt projekt och det kommer att försvinna många miljoner ur den kommunala skattkistan innan det här projektet är slutfört. Tyvärr kan man inte använda detta som ett argument när man tar bygglovet, men nu fanns det ju andra skäl och vi kunde göra ett sista (?) försök att stoppa galenskaperna med ett bergrumsgarage.

Uppdatering: korrigerade några språkliga fel, innehållet är i sak fortfarande detsamma

4 thoughts on “GÃ¥rdagens stadsbyggnadsnämnd

 1. Men, för myndighetsutövning så kan man i princip bara bifalla eller avslå ett ärende. Det finns ingen möjlighet att inte delta, vilket ställde till det för Moderaterna.

  Varför berättar du inte att det var du själv som först fick problem för att du inte kunde avstå att rösta?

  Men, men… Du är rätt kul och man undrar alltid hur stor pappersbunt du skall ha med dig denna gÃ¥ng. För att inte tala om de enstaka gÃ¥nger dÃ¥ du hÃ¥ller med majoriteten och pÃ¥pekar det.

  NÃ¥väl, det finns tydligen en del vi har lika eller liknande Ã¥sikter i: FRA och jakten pÃ¥ ”internetpirater”.

  Vi ses i höst!

 2. Men, för myndighetsutövning så kan man i princip bara bifalla eller avslå ett ärende. Det finns ingen möjlighet att inte delta, vilket ställde till det för Moderaterna.

  Varför berättar du inte att det var du själv som först fick problem för att du inte kunde avstå att rösta?

  Men, men… Du är rätt kul och man undrar alltid hur stor pappersbunt du skall ha med dig denna gÃ¥ng. För att inte tala om de enstaka gÃ¥nger dÃ¥ du hÃ¥ller med majoriteten och pÃ¥pekar det.

  NÃ¥väl, det finns tydligen en del vi har lika eller liknande Ã¥sikter i: FRA och jakten pÃ¥ ”internetpirater”.

  Vi ses i höst!

 3. Hur menar du nu? Jag hade inga som helst intentioner att inte delta i beslutet och jag påstod inte heller att jag tänkte göra det; eller ens att jag övervägt det.

  Eller syftar du på första stadsbyggnadsnämndsmötet där jag valde att inte delta i ett alkoholärende och först efteråt fick lära mig att det inte var möjligt att inte delta? Det var ju givetvis en miss av mig men där borde nämndens ordförande ha gått in och upplyst mig.

  Däremot är det korrekt att jag ofta har med mig egna förslag; det kallas för att bedriva en konstruktiv oppositionspolitik.

 4. Hur menar du nu? Jag hade inga som helst intentioner att inte delta i beslutet och jag påstod inte heller att jag tänkte göra det; eller ens att jag övervägt det.

  Eller syftar du på första stadsbyggnadsnämndsmötet där jag valde att inte delta i ett alkoholärende och först efteråt fick lära mig att det inte var möjligt att inte delta? Det var ju givetvis en miss av mig men där borde nämndens ordförande ha gått in och upplyst mig.

  Däremot är det korrekt att jag ofta har med mig egna förslag; det kallas för att bedriva en konstruktiv oppositionspolitik.

Comments are closed.