Kommunstyrelse och sossemygel

Vi hade kommunstyrelse i måndags; det första efter sommaren och med en nådig lunta (400+ sidor att läsa in sig på) att gå igenom.

En hel del ärenden fanns det konsensus kring, exempelvis kommunens medverkan i bostadsutställningen Annedal 2012 och regionalt samarbete inom IT-forum. Andra ärenden var vi inte överens om, men ärendet i sig var inte så kontroversiellt; här hade vi ärenden som inrättandet av en äldrenämnd (visserligen är det tveksamt att göra om nämndorganisationen igen, men jag klassar det inte som en kontroversiell fråga) och ett antal motioner.

Men, sedan var det en del ärenden som var kontroversiella, eller vars beredning varit mycket tveksam. Jag väljer här att lyfta ett ärende specifikt och det är handslaget med idrottsrörelsen. Låt mig inleda med att poängtera att jag inte har invändningar mot att man för diskussioner med idrottsalliansen, eller att man gör en satsning på idrottslokaler i Sundbyberg. Problemet är hur hela ärendet hanterats:

 1. Detta är en inriktning som i väldigt stor utsträckning påverkar Kultur- och fritidsnämnden liksom Stadsbyggnads- och miljönämnden. Därför borde ärendet ha gått ut till dem innan det kom till kommunstyrelsen.
 2. Underlaget borde ha gått ut på remiss till stadens idrottsföreningar. Idrottsalliansen är en alldeles utmärkt diskussionspartner men det är ingen remissinstans.
 3. Underlaget borde ha varit mer utförligt, med olika alternativ, kostnadsberäkningar och trafikflödesanalyser. Det är en alldeles utmärkt idé att bygga en multifunktionshall, men idrottsplatsen är inte en särskilt lämplig lokalisering; det blir dyrt att bygga, svårt (och dyrt) att ordna parkering och det är trafikflödesmässigt en väldigt olämplig placering. Milo-området är en överlägset bättre placering och dessa alternativ borde ha ställts mot varandra i underlaget. För att ta ett exempel.
 4. Det har inte skett någon som helst diskussion i kommunstyrelsen, i nämnder, i gruppledarberedningen, eller någon annan stans innan det kom upp som ett beslutsärende i KS. Detta är den största investering i idrottsanläggningar som någonsin gjorts i Sundbyberg, och sossarna försöker smyga igenom det som en A4 med några punkter på.
 5. Detta är ett åtagande på ca 250 miljoner, som sträcker sig över ett antal mandatperioder. Det är den typ av beslut som bör tas i konsensus eller med en väldigt tydlig majoritet. Ska man binda upp alla investeringar i anläggningar för de närmaste 20 åren är det en lämplig idé att förankra detta först, så att man kan säkerställa att ambitionerna slutförs.

Tyvärr är detta indikativt för det socialdemokratiska minoritetsstyret. De är redan nu så övertygade om att de kommer att förlora valet 2010 att de inte har någon som helst långsiktighet i det de gör. Istället sprätter de iväg löften och pengar åt alla möjliga håll så att den majoritet som tar över 2010 inte kommer att kunna leva upp till ens en bråkdel av de löften som de ställt ut.

Förlorarna på detta är Sundbybergs invånare och Sundbybergs föreningar. För Socialdemokraterna verkar det dock inte spela någon som helst roll.

10 thoughts on “Kommunstyrelse och sossemygel

 1. Hej alla läsare!

  Jag vill meddela att jag inte delar min föreningsordförandes syn angående detta ärende. Det finns en del sakaspekter som vi överens om men jag reagerade på inlägget och olika formuleringar som t.ex. sossemygel och nedanstående citat:
  ”Tyvärr är detta indikativt för det socialdemokratiska minoritetsstyret. De är redan nu sÃ¥ övertygade om att de kommer att förlora valet 2010 att de inte har nÃ¥gon som helst lÃ¥ngsiktighet i det de gör. Istället sprätter de iväg löften och pengar Ã¥t alla möjliga hÃ¥ll sÃ¥ att den majoritet som tar över 2010 inte kommer att kunna leva upp till ens en brÃ¥kdel av de löften som de ställt ut.

  Förlorarna pÃ¥ detta är Sundbybergs invÃ¥nare och Sundbybergs föreningar. För Socialdemokraterna verkar det dock inte spela nÃ¥gon som helst roll.”

  Johan Storåkers
  Folkpartiet liberalerna i Sundbyberg

 2. Hej alla läsare!

  Jag vill meddela att jag inte delar min föreningsordförandes syn angående detta ärende. Det finns en del sakaspekter som vi överens om men jag reagerade på inlägget och olika formuleringar som t.ex. sossemygel och nedanstående citat:
  ”Tyvärr är detta indikativt för det socialdemokratiska minoritetsstyret. De är redan nu sÃ¥ övertygade om att de kommer att förlora valet 2010 att de inte har nÃ¥gon som helst lÃ¥ngsiktighet i det de gör. Istället sprätter de iväg löften och pengar Ã¥t alla möjliga hÃ¥ll sÃ¥ att den majoritet som tar över 2010 inte kommer att kunna leva upp till ens en brÃ¥kdel av de löften som de ställt ut.

  Förlorarna pÃ¥ detta är Sundbybergs invÃ¥nare och Sundbybergs föreningar. För Socialdemokraterna verkar det dock inte spela nÃ¥gon som helst roll.”

  Johan Storåkers
  Folkpartiet liberalerna i Sundbyberg

 3. Johan,

  du har givetvis rätt att inta vilken ståndpunkt du vill. Jag är dock lite förvånad att du inte ser det anmärkningsvärda i att den största investeringen som kommunen gör i modern tid tas i form av ett A4-dokument som man inte ens tar upp i gruppledarberedningen och än mindre för ut till berörda saknämnder.

  Man kan givetvis se det som att jag är väl pessimistisk och väl cynisk, men om vi tittar på vilka åtaganden som sossarna tagit på sig för de närmaste åren så hittar vi nya idrottslokaler (ca 180 miljoner), utomhusbad (ca 45 miljoner), Marabouparken och dess annex (ca 25-30 miljoner) så ser vi hur siffrorna springer iväg.

  Dessa projekt är dessutom sådana som inte kommer att mer än hinna inledas denna mandatperiod och en socialdemokrati som redan räknat med att förlora kan givetvis lova hur mycket de vill; det är inte de som behöver ta ansvar för att medborgarna blir besvikna.

  Du som har ett så kraftigt engagemang i idrottsrörelsen borde (väl?) vara ännu mer orolig än jag över att det bara blir en tumme kvar av den här satsningen; att stadens idrottsföreningar inte får någon multisporthall; att Kymlinge försvinner i byggrätter för värmekraftverk och kontor; att Sundbyberg blir en stad för arbete och boende, men inte för fritid, sport och rekreation.

  Sedan är jag lite imponerad att du fortfarande kan se någonting positivt i det som sossarna gör; mitt förtroende för dem försvann för länge sedan efter all skit de tog sig för, men jag blir imponerad av någon som alltid ser det goda i andra.

  Jag gör det dock inte och jag kan inte se socialdemokraternas agerande som någonting annat än ytterligare ett exempel på myglande och falskspel.

  Men, det är alltid uppfriskande med en diskussion om det hela :em69:

 4. Johan,

  du har givetvis rätt att inta vilken ståndpunkt du vill. Jag är dock lite förvånad att du inte ser det anmärkningsvärda i att den största investeringen som kommunen gör i modern tid tas i form av ett A4-dokument som man inte ens tar upp i gruppledarberedningen och än mindre för ut till berörda saknämnder.

  Man kan givetvis se det som att jag är väl pessimistisk och väl cynisk, men om vi tittar på vilka åtaganden som sossarna tagit på sig för de närmaste åren så hittar vi nya idrottslokaler (ca 180 miljoner), utomhusbad (ca 45 miljoner), Marabouparken och dess annex (ca 25-30 miljoner) så ser vi hur siffrorna springer iväg.

  Dessa projekt är dessutom sådana som inte kommer att mer än hinna inledas denna mandatperiod och en socialdemokrati som redan räknat med att förlora kan givetvis lova hur mycket de vill; det är inte de som behöver ta ansvar för att medborgarna blir besvikna.

  Du som har ett så kraftigt engagemang i idrottsrörelsen borde (väl?) vara ännu mer orolig än jag över att det bara blir en tumme kvar av den här satsningen; att stadens idrottsföreningar inte får någon multisporthall; att Kymlinge försvinner i byggrätter för värmekraftverk och kontor; att Sundbyberg blir en stad för arbete och boende, men inte för fritid, sport och rekreation.

  Sedan är jag lite imponerad att du fortfarande kan se någonting positivt i det som sossarna gör; mitt förtroende för dem försvann för länge sedan efter all skit de tog sig för, men jag blir imponerad av någon som alltid ser det goda i andra.

  Jag gör det dock inte och jag kan inte se socialdemokraternas agerande som någonting annat än ytterligare ett exempel på myglande och falskspel.

  Men, det är alltid uppfriskande med en diskussion om det hela :em69:

 5. Bäste Mattias,

  Hoppas att Du mår bra! Även jag har synpunkter på beredningen av ärendet men det betyder inte att jag ställer mig bakom ditt extremt negativa inlägg. Fortsatt debatt i frågan tar jag internt i Folkpartiet.

  Johan Storåkers
  Sundbyberg den 11 september år 2008

 6. Bäste Mattias,

  Hoppas att Du mår bra! Även jag har synpunkter på beredningen av ärendet men det betyder inte att jag ställer mig bakom ditt extremt negativa inlägg. Fortsatt debatt i frågan tar jag internt i Folkpartiet.

  Johan Storåkers
  Sundbyberg den 11 september år 2008

 7. Och jag tror att vi får vara överens om att vi inte är överens i hur frågan ska behandlas.

  Det är samtidigt det som jag uppskattar mest med folkpartiet; att man kan ha livliga diskussioner om det mesta — och inte vara överens — och ändÃ¥ i slutändan komma fram till att Folkpartiet är det parti där man bäst kan bedriva sin politiska linje.

  För formens skull vill jag dock betona att min blogg är mina personliga Ã¥sikter. Jag företräder inte partiet pÃ¥ nÃ¥gon nivÃ¥, och jag företräder inte styrelsen. Även om jag bÃ¥de är hedrad, glad och stolt att lokalavdelningen vill ha mig som ordförande sÃ¥ kan jag inte — och vill jag inte — företräda nÃ¥gon officiell linje pÃ¥ min blogg, utan det handlar om mina tankar och mina Ã¥sikter.

 8. Och jag tror att vi får vara överens om att vi inte är överens i hur frågan ska behandlas.

  Det är samtidigt det som jag uppskattar mest med folkpartiet; att man kan ha livliga diskussioner om det mesta — och inte vara överens — och ändÃ¥ i slutändan komma fram till att Folkpartiet är det parti där man bäst kan bedriva sin politiska linje.

  För formens skull vill jag dock betona att min blogg är mina personliga Ã¥sikter. Jag företräder inte partiet pÃ¥ nÃ¥gon nivÃ¥, och jag företräder inte styrelsen. Även om jag bÃ¥de är hedrad, glad och stolt att lokalavdelningen vill ha mig som ordförande sÃ¥ kan jag inte — och vill jag inte — företräda nÃ¥gon officiell linje pÃ¥ min blogg, utan det handlar om mina tankar och mina Ã¥sikter.

 9. Bäste Mattias,

  Vi är inte överens. Det är självklart okej när det gäller sakfrågan.

  Det är dock min bestämda åsikt att oavsett om Du anger att Du skriver på bloggen som privatperson är det är viktigt att alltid tänka på vilket språkbruk vi folkpartister använder om våra politiska motståndare och kollegor. Formuleringarna förmedlar signaler till omvärlden.

  Johan Storåkers

 10. Bäste Mattias,

  Vi är inte överens. Det är självklart okej när det gäller sakfrågan.

  Det är dock min bestämda åsikt att oavsett om Du anger att Du skriver på bloggen som privatperson är det är viktigt att alltid tänka på vilket språkbruk vi folkpartister använder om våra politiska motståndare och kollegor. Formuleringarna förmedlar signaler till omvärlden.

  Johan Storåkers

Comments are closed.