Så nu är tyst asfalt helt plötsligt intressant?

I veckans nummer av ”Mitt i Sundbyberg” var det en artikel om tyst asfalt och hur den har positiv pÃ¥verkan bÃ¥de pÃ¥ bullernivÃ¥ och partiklar i luften. Eftersom Folkpartiet drivit frÃ¥gan om tyst asfalt i Stadsbyggnads- och miljönämnden sÃ¥ var det givetvis en positiv artikel för oss.

Samtidigt blir jag lite konfunderad. I artikeln tillfrågas även Jan Jogell (S), dvs nämndens ordförande och förutsatt att han blivit korrekt citerad så står det:

Även i Sundbyberg är stadsbyggnadsnämndens ordförande ”positivt nyfiken” pÃ¥ asfalten, säger han.

Sedan när? I nämnden har han tidigare varit väldigt kallsinnig till just tyst asfalt. Den tjugonde maj (20/5) hade vi uppe ett ärende om beläggningen på Järnvägsgatan (§117, Beläggning på Järnvägsgatan mellan Esplanaden och Ursviksvägen, Dnr 513/2007-311) där jag för Folkpartiets räkning yrkade:

4. förvaltningen i framtida beslutsunderlag tar med även alternativet tyst asfalt

och detta med motiveringen

Dessutom skulle vi önska att framtida beslutsunderlag som behandlar ytskikt på vägar även tar med alternativet tyst asfalt. Just i fallet med Järnvägsgatan skulle det vara svårt att använda tyst asfalt, då dräneringen är svår att lösa, men det borde finnas med som ett alternativ – med ekonomiskt underlag – i framtida ärenden.

Detta avslog Jan Jogell och vänsterstyret i nämnden. Varken S, V eller MP röstade för att man i framtiden skulle titta även på alternativet tyst asfalt utan de sa kort sagt nej både till att använda tyst asfalt i Sundbyberg och till att ha med det som ett alternativ i framtiden.

Tydligen är ”positivt nyfiken” samma sak som ”negativ” i vänsterstyrets vokabulär.

3 thoughts on “SÃ¥ nu är tyst asfalt helt plötsligt intressant?

Comments are closed.