Här omdefinieras ord på löpande band

På Sundbybergs hemsida stod för ett tag sedan att alla miljöbilar i Sundbyberg parkerar gratis. Vilket låter positivt eftersom det är bra att uppmuntra de som i alla fall kör bil att i alla fall köra en mindre miljöskadlig bil (någon egentligen miljövänlig bil finns egentligen inte på marknaden än)

Men, det finns några saker som stör mig med nyheten:

  1. Om nÃ¥gonting är gratis sÃ¥ ska det väl inte kosta pengar? Nu mÃ¥ste man betala en ”administrativ avgift” för att kunna parkera gratis, och dÃ¥ är det knappast gratis längre. I ärlighetens namn ska pÃ¥pekas att det rör sig om en ganska lÃ¥g avgift, men särskilt gratis är det inte.
  2. Brukar inte alla betyda just alla, dvs utan undantag? Det det handlar om här är att miljöbilar ska slippa avgiften för s.k. boendeparkering, vilket i korthet riktar sig till de som bor i de stadsdelar där sÃ¥dan finns. Det innebär att de som bor i Hallonbergen eller Rissne (för att ta tvÃ¥ exempel) inte fÃ¥r tillgÃ¥ng till detta. Visst, kommunen kan inte Ã¥lägga andra att ordna gratis parkering, men ville man verkligen anordna ”gratis” parkering för alla med miljöbil sÃ¥ borde man kunna parkera gratis i centrala Sundbyberg även om man bor i Duvbo, eller Hallonbergen, eller Rissne,
  3. Beslutet är inte fattat ännu. När nyheten publicerades så hade inte det fullmäktige där beslutet skulle tas varit än. Sedan dess har beslutet återremitterats och kommer nu upp på fullmäktige i december. Det är faktiskt fortfarande så att fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och innan beslutet är taget där så finns det inget sådant beslut.

Sedan tycker vi frÃ¥n Folkpartiets sida att intentionen är positiv, och vi skulle gärna se att kommunen — som ägare — pÃ¥verkar Förvaltaren i samma riktning. Vi la därför ett yrkande där vi yrkade:

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur Förvaltaren ska medverka till liknande regler när det gäller avgiftsfri parkering för miljöbils-parkeringstillstånd.

Sedan kanske detta kostar lite grann för kommunen (eftersom kommunen inte bör ålägga Förvaltaren uppdrag utan att täcka kostnaderna för detta uppdrag) men det vore ett steg i rätt riktning. Vem vet, det kanske till och med kan få Förvaltaren att göra någonting åt den bedrövliga parkeringssituation som råder i de stadsdelar där de är den dominerande aktören. Jag har ingen bil själv men har ändå insett att parkeringssituationen i Rissne är bedrövligt dålig.