Biltullar, mediavridning och pirate bay

Hellre än att skriva flera kortare inlägg så blev det ett blandat inlägg den här gången.

Biltullar

Låt mig inleda med att konstatera att jag inte har någonting emot biltullar i sig. Jag tror det är ett utmärkt styrmedel som med marknadsekonomiska medel kan bidra till minskad biltrafik och ökad kollektivtrafik, men genomförandet stinker.

Det första problemet är ordningen i genomförandet. Miljöpartiet i riksdagen tvingar igenom ett försök i Stockholms kommun för att stöda en Socialdemokratisk regering. Man skiter i det kommunala självbestämmandet och fortsätter den Stockholmsfientliga politik som Socialdemokraterna numera tycks ha som valstrategi. Detta helt i linje med hur miljöpartiet – som även pÃ¥ lokal nivÃ¥ visat odemokratiska tendenser – ser pÃ¥ den demokratiska processen; när den passar dem är den viktig, men inte när den inte passar dem.

Det är väl därför Maria Wetterstrand i en intervju i dagens DN (som inte verkar finnas pÃ¥ nätet) tycker att det är ok med en omröstning efter försöket eftersom man ”inte kan ta ställning till nÃ¥gonting man inte provat” (observera att citatet inte är ordagrant) men i alla andra folkomröstningar – inklusive den om EMU – sÃ¥ kunde man tydligen ta ställning innan.

Det är dock helt i linje med Miljöpartiets syn på folkomröstningar; de ska hållas på ett sådant sätt att det gagnar miljöpartiets politik. Därför drev man frågan om en ny EU-omröstning men inte om en ny kärnkraftsomröstning.

Men, tillbaks till biltullarna. Bortsett från att frågan givetvis borde ha avgjorts innan de infördes, antingen i val eller i en folkomröstning, så är det frågan om det verkligen är en fråga som ska avgöras i Stockholms kommun. Stockholms kommun är ihopvuxen med ett flertal andra kommuner, däribland Sundbybergs kommun, vars invånare påverkas lika mycket av biltullarna som de som bor i Stockholms kommun. Precis som DN skriver i en analys är det därför logisk att låta fler än stockholmarna rösta.

Det är också många kommuner som, trots att de inte har beslutanderätt, låter sina medborgarna rösta för att kunna få svart på vitt vad de som påverkas av beslutet tycker. I Sundbyberg vågar dock inte majoriteten låta folket få visa sin vilja, såvida det inte rör sig om riggade rådslag, och det blir därför ingen omröstning i vår kommun.

Eftersom Stockholmsregionen är så ihopflätad så hade frågan om biltullar passat bäst på landstingsnivå, och därför bör alla kommuner som ingår i Stockholms läns landsting få säga sitt i frågan.

Om vi bortser från det odemokratiska genomförandet av biltullarna finns det dessutom en massa andra problem, såsom kostnaden, att kollektivtrafiken inte fått tillräckliga förstärkningar, integritetskränkningen med alla dessa kameror och slutligen att betalningsformen ökar antalet personer med betalningsanmärkningar.

Pirate Bay

Jag har tidigare skrivit en del om tillslaget mot pirate bay och det frontalangrepp på rättsäkerheten som det var och fortfarande är.

Jag hade inte tänkt fördjupa mig mycket mer i ämnet, eftersom det är en riksfråga i första hand, men nu börjar det dyka upp uppgifter om exakt hur mycket ministerstyre det rörde sig om. Både Anders Gardering och Johanna Nylander skriver förtjänstfullt om ämnet; så förtjänstfullt att jag inte behöver gräva ner mig mer i ämnet själv.

En sak som jag dock tänker gräva ner mig i är var jag står i frågan. Precis som jag skrivit tidigare är jag inte för att all kopiering bör tillåtas. Jag anser att det ska vara förbjudet att ladda upp piratkopior, men inte att ladda ner. Det innebär att lagändringen den 1:a juli 2005 bör rivas upp. Precis som det står i en av DN:s ledare så är det ett bra första steg.

Fler åtgärder som bör tas är:

  • Stärk konsumentskyddet. Om det ska vara förbjudet att kopiera film, spel och musik sÃ¥ ska ocksÃ¥ kopieringsskydd vara förbjudna. Dessa drabbar i vilket fall enbart de konsumenter som faktiskt betalar för sig vilket är kontraproduktivt.
  • Istället för ytterligare en skatt som bara gagnar bolagen och de stora artisterna (en s.k. bredbandsskatt) sÃ¥ bör kassettavgiften slopas. Det är en djupt orättvis skatt som framförallt drabbar de som faktiskt inte kopierar.
  • Copyrightskyddet bör luckras upp. Det är inte rimligt att nÃ¥gon annan än skaparen ska kunna ha en exklusiv rätt till ett verk i sjuttio (70) Ã¥r efter skaparens död.
  • Stärk rättssäkerheten. Det är orimligt att man kan använda skärmdumpar som bevis i en rättegÃ¥ng, att en lobbyorganisation (antipiratbyrÃ¥n) ska fÃ¥ leka polis och att DNA-prov ska kunna tas vid misstanke om upphovsrättsbrott. Just DNA-register skriver Oscar Swartz mycket bra om.

Mediavridning

Slutligen så kan vi konstatera att det inte alls finns någon högervridning av media, precis som jag tidigare konstaterat. Däremot visar DN på att den rödgröna röran har en klar favör på debattsidor.

Om det går dåligt för socialdemokraterna i höstens val så får de nog hitta en annan syndabock än media; det kanske vore läge att skärskåda vilken politik de för?