Är det verkligen en satsning?

Läser på kommunens hemsida att kommunen satsar medel på bokinköp och på den s.k. Sundbybergsbloggen slår man sig på bröstet över satsningen.

Satsningen i sig har jag inga invändningar emot. Biblioteksfrågan har varit alldeles för nedprioriterad under tidigare sosse-styren och jag har tidigare skrivit om vilka effekter detta lett till i Sundbyberg. När jag tog över det politiska ansvaret för kultur- och idrottsfrågor i Sundbyberg så var det några frågor som jag specifikt ville jobba mer med:

  • Föreningsstödet, där vi ville skapa ett rättvist, lättförstÃ¥eligt och transparent system. Vi kom nästan i mÃ¥l med det, men tyvärr hann vi inte fullfölja innan sossarna tog över och Ã¥terigen försökte styra systemet sÃ¥ att det skulle ge maximalt med bidrag till deras kompisar i Unga Örnar.
  • BiblioteksfrÃ¥gan, där tvÃ¥ viktiga frÃ¥gor var just utlÃ¥ningssiffrorna och att fÃ¥ ett tillgänglighetsanpassat och modernt huvudbibliotek.
  • Att stärka kontakten med kommunens olika kulturföreningar.

Hade vi fÃ¥tt fortsätta styra — det som väljarna ville — sÃ¥ hade vi kunnat ha ett nytt system för föreningsbidrag 2007 och biblioteksfrÃ¥gan hade nu legat nära ett avslut. Men, nog med historik, lÃ¥t oss Ã¥tergÃ¥ till denna satsning där det pÃ¥ kommunens hemsida stÃ¥r:

Den utökade budgeten ska i första hand gå till barn- och ungdomsböcker eftersom andelen barn och unga ökar i staden och behovet är stort. Det finns också en stor efterfrågan på olika medier för språkträning bland kommuninvånare med annat modersmål än svenska, därför görs också en extra satsning på det området. Satsningen innebär dessutom att biblioteket kan köpa in fler anpassade medier, som exempelvis storstilsböcker och ljudböcker för läshandikappade och äldre och fler exemplar av efterfrågade romaner.

Detta är jättebra; jag har verkligen ingen invändningen mot satsningen i sig och det är givetvis bättre att lägga pengar på dylik kärnverksamhet än 50 miljoner på ett utomhusbad eller 60 miljoner på en konsthall (eller, för all del, 50.000 på en solresa för två av kommunalråden)

Men — och detta är ett verkligt stort men — vi har snart inget huvudbibliotek längre. VÃ¥rt nuvarande bibliotek är för litet, slitet och inte tillgänglighetsanpassat; vilket det mÃ¥ste vara 2010. Planen var att vi skulle flytta biblioteket till Lorry-gallerian och vi hade dÃ¥ fÃ¥tt ett fräscht och modernt huvudbibliotek som skulle varit tillgängligt för alla.

Nu är dock situationen sådan att det inte blir någon Lorry-galleri och därmed blir det inget nytt huvudbibliotek där. Det naturliga i den situationen hade då varit att Kultur- och fritidsnämnden fokuserat på den här frågan och verkligen jobbat med att hitta en alternativ lösning.

Men, det gör man inte. Vänsterkartellen sticker huvudet i sanden och verkar hoppas på att det ska lösa sig på något sätt; de har dock inga idéer om hur det ska lösas och de är inte beredda att allokera resurser till att lösa problemet.

I nämnden har vi från Folkpartiets sida lagt ett ledamotsinitiativ[1] (PDF-varning) där vi ville lyfta frågan.

Detta yrkade nämndens vice ordförande, Marielle Nakunzi Andréasson avslag på, utan motivering, och vänsterkartellen avslog därefter vår begäran. Notera då att vänsterkartellen inte har någon alternativ strategi, utan de fortsätter sticka huvudet i sanden och hoppas på att det löser sig på något sätt.

Men, om inte vi i nämnden löser frågan; vem ska då göra det? Jultomten?[1] Ett ledamotsinitiativ är en fråga som väcks av en ledamot (eller flera) i en nämnd där man upplever att nämndens ordförande inte lyft frågan eller inte vill lyfta frågan. Det skulle kunna jämföras med en motion men är inte en lika komplicerad procedur.

One thought on “Är det verkligen en satsning?

Comments are closed.