Vad är rättvisa, egentligen?

I samband med att vänsterpartiet presenterade sina nya valaffischer observerade jag att de körde med budskapet “Rättvisa kommer frÃ¥n vänster”. Ett klatschigt budskap, som säkert kan attrahera mÃ¥nga väljare; för alla vill väl ha rättvisa, eller? Problemet är att rättvisa som begrepp är ganska luddigt, det är ett värdeord som kan laddas med lite vad som helst. FrÃ¥n ett perspektiv är det rättvist med löneklyftor; den som skuldsatt sig och studerat i mÃ¥nga Ã¥r för att kunna fÃ¥ sitt drömjobb tycker att det är rättvist att hon eller han har högre lön än den som började jobba direkt efter grundskolan. Ã… andra sidan kanske den som sliter Ã¥tta timmar per dag i en bullrig och smutsig miljö tycker att det är rättvist att hon eller han har samma lön som den som jobbar pÃ¥ ett luftkonditionerat kontor.

SÃ¥, vad är dÃ¥ egentligen rättvisa? Det första vi kan konstatera är att de borgeliga partierna – eller höööögern som tycks vara ett favoritord hos vänsterpartiet – givetvis inte har nÃ¥got emot rättvisa, eller vill motverka den. Vi har bara en helt annan uppfattning om vad rättvisa är, än vad vänsterpartiet har. Jag har därför skapat en enkel liten tabell om vad rättvisa i nÃ¥gra olika frÃ¥gor är för folkpartiet och för vänsterpartiet, sÃ¥ att du som väljare ska kunna välja vilken form av rättvisa som är viktigast för dig.

Olika definitioner av rättvisa
Vänsterpartiet

Folkpartiet

Valfrihet

För vänsterpartiet är valfrihet en fälla som leder in i orättvisar. Om man kan välja fel så är det orättvist, så i bästa nysvenska pratar man gärna om frihet att slippa välja.

För folkpartiet är valfriheten en kärnfråga; igen kan veta bättre än individen vad han eller hon vill, och därför är det också rättvist om man får välja själv.

Studier

Att mäta elever är en gradering, och djupt orättvist mot de svagare eleverna. Likaledes är det orättvist med krav, läxor eller annat som ser eleven som en individ. En jämställd, eller rättvis, skola är en skola där alla behandlas exakt likadant, oavsett behov.

Folkpartiet vill gärna se individen, och vill ha en utbildning anpassad just efter individen. För oss är rättvisa att den som behöver extra stöd får det, samtidigt som den som behöver extra utmaningar kan få sina behov tillfredsställda. En skola som ställer krav, som anpassar utbildningen till individen och där individen får lära sig i ett lagom tempo för honom eller henne är en rättvis skola.

Bostäder

Att hyra en bostad ska kosta lika mycket oavsett standard och läge, istället är det tur och kontakter som ska avgöra vem som får det attraktiva kontraktet i de centrala delarna. Samtidigt är det orättvist att vissa har råd att äga sin bostad, så därför bör så få som möjligt få den möjligheten.

En individ med valfrihet ska själv kunna välja boendeform och hur viktig standard och läge är. Bostäder i attraktiva områden bör kosta mer än bostäder i mindre attraktiva, så att individen själv kan få välja hur viktigt det är. Att kunna äga sin bostad, och att kunna välja mellan flera olika upplåtelseformer (hyresrätt, kooperativ, bostädsrätt, ägarlägenhet, egnahem) är inte bara en fråga om valfrihet utan också om rättvisa.

Barnomsorg

För vänsterpartiet är även här rättvisa att alla har det likadant. Det spelar ingen roll att alla inte har exakt samma barnomsorgsbehov hela tiden, om någon har en annorlunda lösning så blir det inte rättvist. Enligt vänsterpartiet är det dessutom orättvist om höginkomsttagare betalar mer, så därför vill man ha maxtaxa; då kan man dessutom se till att fler barn är på dagis längre tid, vilket även det är rättvist.

För folkpartiet handlar rättvisa återigen om valfrihet; att kunna välja den barnomsorg som bäst passar ens barn och deras behov. För att uppnå detta behövs flera aktörer, däribland privata sådana. Vi tycker att det är rättvist när individen får sina behov uppfyllda.

Inkomster

I vänsterpartiets Sverige är det orättvist att vissa tjänar mer än andra, eller att man själv ska kunna påverka sin inkomst. De ser det som orättvist om den som sliter för sitt uppehälla faktiskt får lite mer kvar i plånboken än den inte arbetar.

Vi tycker att det är mer rättvist om inkomst speglar ansträngning. Om man anstränger sig för att få ett bättre liv så ska det också märkas i plånboken. Om man skuldsätter sig, och studerar hårt i flera år, så ska även det märkas i plånboken.

Sammanfattning

Vänsterns rättvisa består i mycket av den barocka uppfattningen att rättvisa är detsamma som att alla har det likadant. Att detta sedan innebär att alla ska ha det lika dåligt, eller att skattetrycket framförallt ska kännas för låginkomsttagare, det spelar inte så stor. Det kanske inte låter som så på argumentationen, men en låginkomsttagare betalar ofta en större del av sin inkomst i olika skatter än en höginkomsttagare, detta eftersom både kommunalskatt, landstingsskatt, moms och olika konsumtionsskatter inte är proportionerliga. I vänsterpartiets skola så är det bättre att alla elever går ut med undermåliga kunskaper, än att någon ska få vara bättre än någon annan.

För en liberal handlar rättvisa om att alla ska ha samma möjligheter, samma rättigheter och samma skyldigheter. Det är inte en katastrof om några tjänar mer än andra, eller om några har det bättre än andra, så länge alla har möjligheten att förändra sitt liv. Det är heller ingen katastrof om elever kan få vara duktiga även i akademiska ämnen; vi låter redan idag elever vara duktiga i idrotter eller musik och det har inte lett till någon social katastrof. Snarare tvärtom, då idrott och musik är två områden där svenska ungdomar står sig väl i den globala konkurrensen. Vi tycker dock att det vore rättvisare om även de som inte är duktiga i just musik eller idrott får en möjlighet att odla sin talang.

För att avsluta, låt mig citera en person som borde vara välkänd även för vänsterpartister, nämligen Karl Marx:

Från var och en efter förmåga,
till var och en efter behov.

Oavsett vad man tycker om Karl Marx, och hans ideologi, sÃ¥ är ovanstÃ¥ende pÃ¥ mÃ¥nga sätt kärnan i hans tankar, och det är intressant att vänsterpartiet (som gärna framställer sig som ett socialistiskt parti) och socialdemokraterna (som en gÃ¥ng i tiden drev devisen “Gör din plikt. Kräv din rätt”, en devis som fÃ¥ngar kärnan i Marx citat) sÃ¥ helt tycks ha missat vad detta enkla citat säger.

Det säger nämligen att man inte ska behandla alla exakt likadant, att rättvisa inte är att alla bemöts pÃ¥ exakt samma sätt, utan att resurserna ska anpassas efter behoven. Det innebär – bland annat – att man bör ha en skola med extra stöd till de svagare eleverna och extra utmaningar till de starkare eleverna; en skola som är individanpassad.

Den första halvan av meningen pekar dessutom på att var och en bör dra sitt strå till stacken, göra sin plikt, och att det alltså är rätt att ställa krav.

Som ett förtydligande i sammanhanget så baserar jag min ståndpunkt kring rättvisa på liberalismen, på tanken att individen har rätt att bestämma över sig själv, men jag finner det lite intressant att vänsterpartiets syn på rättvisa inte ens tycks matcha deras egen husgud Karl Marx.

 • En alldeles utmärkt liten lista fÃ¥r jag säga.
  Vänsterpartiet förvÃ¥nar mig gÃ¥ng pÃ¥ gÃ¥ng med sin “rättvisa” som inte alls är nÃ¥gon rättvisa.
  http://gardebring.com/2006/07/278.html

 • En alldeles utmärkt liten lista fÃ¥r jag säga.
  Vänsterpartiet förvÃ¥nar mig gÃ¥ng pÃ¥ gÃ¥ng med sin “rättvisa” som inte alls är nÃ¥gon rättvisa.
  http://gardebring.com/2006/07/278.html

 • Om jag inte missat nÃ¥got sÃ¥ kan i mina ögon skillnaden definieras sÃ¥ här:

  Liberal rättvisa: Alla ska ha samma möjligheter.
  Socialistisk rättvisa: Alla ska ha det likadant.

 • Om jag inte missat nÃ¥got sÃ¥ kan i mina ögon skillnaden definieras sÃ¥ här:

  Liberal rättvisa: Alla ska ha samma möjligheter.
  Socialistisk rättvisa: Alla ska ha det likadant.

 • Helt korrekt Magnus. Ska man vara petig sÃ¥ bör man kanske betona att det inte är socialistisk rättvisa, utan icke-frihetlig socialistisk rättvisa.

  Den frihetliga socialismen ligger ganska nära liberalismen, med skillnaden att de ser kapitalism som ett hinder, någonting man behöver frihet från, medan liberalismen ser kapitalismen som ett verktyg för att uppnå ekonomisk frihet.

 • Helt korrekt Magnus. Ska man vara petig sÃ¥ bör man kanske betona att det inte är socialistisk rättvisa, utan icke-frihetlig socialistisk rättvisa.

  Den frihetliga socialismen ligger ganska nära liberalismen, med skillnaden att de ser kapitalism som ett hinder, någonting man behöver frihet från, medan liberalismen ser kapitalismen som ett verktyg för att uppnå ekonomisk frihet.

 • Almir

  Ville bara säga att du har en schyst sida med mycket informationsrikt innehåll som har varit till nytta för mig, tack!

 • Almir

  Ville bara säga att du har en schyst sida med mycket informationsrikt innehåll som har varit till nytta för mig, tack!

 • Tack själv, bÃ¥de för din kommentar och för att du läser min blogg.

 • Tack själv, bÃ¥de för din kommentar och för att du läser min blogg.