Apropå matematikundervisningens kvalitet

Jag hittade den här humoristiska analysen i kommentarsfältet hos Ingerö, och det är skrivet av Björn Thomasson. Jag tyckte att det var en sÃ¥ träffande beskrivning av ”utvecklingen” inom svensk matematikutbildning pÃ¥ grundskolan att jag var tvungen att kopiera in det här.


1950-talet: En bonde sålde en säck potatis för tjugo kronor. Produktionskostnaderna var 4/5 av priset. Hur stor var vinsten?

1960-talet: En bonde sålde en säck potatis för tjugo kronor. Produktionskostnaderna var 16 kronor. Var snäll och räkna ut vinsten.

1970-talet: En jordbrukare sålde mängden A potatis för penningmängden B. B är en mängd, som lyder regeln B är en krona. Rita 20 små streck (///////////////////) för att beskriva mängden B, en för varje krona. I den mängd C, som beskriver produktionskostnader borde finnas 16 små sträck (////////////////). Rita nu en bild av gruppen C som är en delmängd av mängden B och uppge mängden D som ger svar på frågan: Hur stor är den mängd som beskriver vinsten?

1980-talet: En jordbrukare säljer en säck potatis för tjugo kronor. Produktionskostnaderna var 4/5 av priset, vilket gör 16 kronor. Vinsten är alltså 1/5 vilket gör 4 kronor. Stryk under ordet potatis, och diskutera det med dina kamrater.


Det som är mest oroväckande är egentligen hur mycket sanning det ligger i denna humoristiska betraktelse.

13 thoughts on “ApropÃ¥ matematikundervisningens kvalitet

  1. Tack för citeringen! Även om det är frestande att ta Ã¥t mig äran för den förträffliga ”analysen”, fÃ¥r jag för skams skull avslöja att den är Ã¥tminstone ett par decennier gammal – men jag kunde tyvärr inte hitta den riktiga källan när jag behövde den för kommentaren…

    Björn

  2. Tack för citeringen! Även om det är frestande att ta Ã¥t mig äran för den förträffliga ”analysen”, fÃ¥r jag för skams skull avslöja att den är Ã¥tminstone ett par decennier gammal – men jag kunde tyvärr inte hitta den riktiga källan när jag behövde den för kommentaren…

    Björn

  3. Björn: tack för klargörandet kring källa. Får jag tillfälle att citera matematik-exemplet igen så ska jag ange SvD som källa.

  4. Björn: tack för klargörandet kring källa. Får jag tillfälle att citera matematik-exemplet igen så ska jag ange SvD som källa.

Comments are closed.