Om ridhuset i veckans ”Mitt i”

Veckans nummer av ”Mitt i Sundbyberg” skriver om ridhuset och MiloomrÃ¥det, och jag citeras i artikeln. Artikeln var dock ganska kort och mycket av det som jag sa till reportern fick — av naturliga skäl — inte plats. Det är dÃ¥ det är bekvämt att ha sin egen blogg sÃ¥ att man utveckla sig lite grann.

Artikeln först (klicka för en större version) :

mitt i om ridstall

Dröjsmål för stall i Miloområdet

RIDNING Sundbybergs politiker är överens och vill ha en ridanläggning i Miloområdet mellan stora Ursvik och Igelbäckens naturreservat. Ändå står projektet och stampar eftersom hela området först ska planläggas.

Oppositionspolitikern Mattias Lönnqvist (fp) kräver att majoriteten bestämmer [vad] som ska hända med området. Istället finns två planförslag, varav ett omfattar en ny skola.

— Vi saknar helhetsgreppet, där även bergrummet som Fortifikationsverket lämnat ingÃ¥r. VÃ¥rt förslag är att skapa ett idrottsmecka i MiloomrÃ¥det, med bland annat ridanläggningen, säger Lönnqvist.

Det jag försökte fÃ¥ fram var bland annat hur lÃ¥ngsam den politiska processen varit, och detta trots att alla partier i fullmäktige ser ett nytt ridhus som en prioriterad Ã¥tgärd. De tvÃ¥ partier som drivit frÃ¥gan hÃ¥rdast är — som jag uppfattat det — Folkpartiet och Vänsterpartiet, och med tanke pÃ¥ att alla majoriteter sedan 98 innehÃ¥llit ett av dessa partier är det lite förvÃ¥nande att projektet inte är landat ännu.

Ser vi till den här mandatperioden så kan vi beskriva tidslinjen enligt följande:

 • 2006: Alliansen vinner valet och tar över makten i Sundbyberg
 • 2007: I början av Ã¥ret sÃ¥ börjar vi intressera oss för Milo-omrÃ¥det och börjar titta pÃ¥ hur man bäst skulle kunna använda det
 • April 2007: Kommundirektören fÃ¥r i uppdrag att inleda förhandlingar om att köpa marken, med syfte att skapa ett idrotts- och friluftsomrÃ¥de
 • Augusti-November 2007: Efter sommaren hoppar tvÃ¥ moderater av och gÃ¥r till Socialdemokraterna. En vänsterkartell formeras som efter att ha orsakat kaos i kommunen i nÃ¥gra mÃ¥nader till slut tar över makten.
 • 20 maj 2008: Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bergrummet ska planläggas som lager och att man ska bygga bostäder i en del av omrÃ¥det. Folkpartiet protesterar mot detta, men fÃ¥r inte igenom vÃ¥ra synpunkter.
 • 20 maj 2008: Som ett resultat av detta, liksom att vi tycker att det inte händer särskilt mycket med omrÃ¥det i övrigt sÃ¥ lägger Folkpartiet en motion om Milot
 • Oktober 2008: Detaljplaneläggningen för hus + bergrum som lager enligt ovan Ã¥terkommer till nämnden för andra gÃ¥ngen efter utställning.
 • December 2008: VÃ¥r motion avslÃ¥s (med den lite finare termen ”anses besvarad”)
 • Januari 2009: Kommundirektören Ã¥terkommer till kommunstyrelsen angÃ¥ende det uppdrag som vi gav i april 2007.
 • Maj 2009: Resten av Milo-omrÃ¥det kommer som detaljplan till Stadsbyggnadsnämnden. Folkpartiet deltar inte i beslutet eftersom vi inte fÃ¥tt igenom vÃ¥r vision om Milot och vi är missnöjda med det förslag som presenteras.

Det man kan konstatera är då följande:

 1. Processen tappade minst ett år på maktskiftet 2007. Det stod helt stilla under maktövertagandet och sedan blev det en inte särskilt prioriterad fråga.
 2. Vänsterstyret delar inte vår vision om Milo-området utan man har delat upp det i dels bostäder och dels ett mer blandat område.
 3. Hade vi vetat att två Moderater skulle hoppa av så hade det givetvis varit bättre att lyfta ut ridhuset i ett separat detaljplaneärende. Nu hade vi dock räknat med att ha en mandatperiod på oss och att kunna ta ett helhetsgrepp. Men, om vi hade lyft ut detta ärende specifikt så hade vi antagligen kunnat ha ett nytt ridhus klart nu.
 4. Genom att detaljplanelägga bergrummet som lager/förrÃ¥d sÃ¥ omöjliggörs — mer eller mindre — en framtida användning av bergrummet för idrotter. Vi ville bland annat titta pÃ¥ möjligheten att anlägga en skidtunnel, men nu kommer en sÃ¥dan i Botkyrka istället eftersom vänsterstyret tappade bollen i den här frÃ¥gan.
 5. För att vara en fråga där vi är överens över blockgränsen så har den gått förvånansvärt långsamt.

Slutligen lite dokument för den som är intresserad av att läsa mer:


Förhandling om Milo-området

april 2007 Рuppdrag till kommundirekțren att inleda f̦rhandlningar om Milo-omr̴det
jan 2009 Рkommundirekțren ̴terkommer med resultatet av f̦rhandling


Folkpartiets motion

Maj 2008: Folkpartiets motion om Milot
Stadsbyggnadsnämndens behandling av motionen
December 2008: Kommunstyrelsens behandling av motionen


Separat detaljplan för del av Milot

Maj 2008: Stadsbyggnadsnämnden behandlar detaljplan för bergrum och bostäder
Oktober 2008: Nämnden behandlar detaljplanen igen


Detaljplan för resten av Milot

Maj 2009: Stadsbyggnadsnämnden behandlar detaljplan för resten av Milot


One thought on “Om ridhuset i veckans ”Mitt i”

Comments are closed.