Uppdaterade personvalsplattformar

Eftersom provvalet till länets riksdagslista snart sätter igång, och då nomineringsprocessen till kommun och landsting är igång så uppdaterade jag mina personvalsplattformar:

Jag välkomnar åsikter på alla tre, och de kommer att uppdateras allt eftersom provvalen blir klara och partiets valplattformar antas.

10 thoughts on “Uppdaterade personvalsplattformar

 1. under rubriken misslyckanden önskar jag se punkten om det totala haveriet med försvarspolitiken.

  Att en borgerlig regering totalt slaktar vårt försvar är svårt att förlåta. Att man sen dristar sig att lova rätt många tusen man i beredskap för utlandstjänst utan att det utbildas tillnärmelsevis tillräckligt med folk för att täcka detta är mycket pinsamt ur både ett internationellt och nationellt perspektiv.

  Att det sen med den nya utbildningsmodellen inte kommer finnas möjlighet att rekrytera till hemvärnet är ytterligare en graverande fadäs. Hemvärnet, som med sina dryga 60k man starka organisation, är i princip det enda försvar vi har kvar.

  Sen det faktum att vi skickar folk till Afghanistan, som strider som infanteri är också helt sjukt. Ska vi ställa upp med reella resurser borde vi erbjuda den tekniska kompetens vi har. Bättre låta de resurssvaga nya Natoländerna från öst stå för de enklare uppdragen när vi nu har teknisk spetskompetens.

  :em38:

 2. under rubriken misslyckanden önskar jag se punkten om det totala haveriet med försvarspolitiken.

  Att en borgerlig regering totalt slaktar vårt försvar är svårt att förlåta. Att man sen dristar sig att lova rätt många tusen man i beredskap för utlandstjänst utan att det utbildas tillnärmelsevis tillräckligt med folk för att täcka detta är mycket pinsamt ur både ett internationellt och nationellt perspektiv.

  Att det sen med den nya utbildningsmodellen inte kommer finnas möjlighet att rekrytera till hemvärnet är ytterligare en graverande fadäs. Hemvärnet, som med sina dryga 60k man starka organisation, är i princip det enda försvar vi har kvar.

  Sen det faktum att vi skickar folk till Afghanistan, som strider som infanteri är också helt sjukt. Ska vi ställa upp med reella resurser borde vi erbjuda den tekniska kompetens vi har. Bättre låta de resurssvaga nya Natoländerna från öst stå för de enklare uppdragen när vi nu har teknisk spetskompetens.

  :em38:

 3. Markus,

  i stort håller jag med men jag har inte med försvarsfrågor av två anledningar:

  1. Det är inte ett av mina kompetensområden. Visst, jag har vissa kunskaper men inte tillräckligt för att kunna säga hur problemen ska lösas.

  2. Jag fokuserar på de områden som jag är mest intresserad av. Visserligen tycker jag att försvarsfrågor är viktiga, men jag är mer intresserad av integritetsfrågor, utbildningsfrågor, skattefrågor, etc.

 4. Markus,

  i stort håller jag med men jag har inte med försvarsfrågor av två anledningar:

  1. Det är inte ett av mina kompetensområden. Visst, jag har vissa kunskaper men inte tillräckligt för att kunna säga hur problemen ska lösas.

  2. Jag fokuserar på de områden som jag är mest intresserad av. Visserligen tycker jag att försvarsfrågor är viktiga, men jag är mer intresserad av integritetsfrågor, utbildningsfrågor, skattefrågor, etc.

 5. Nja, skattefrågor rör statens inkomster. Försvarsbudgeten rör statens utgifter.

  Däremot behöver landet givetvis en stark försvarsminister som är beredd att slåss för sin del av budgeten.

 6. Nja, skattefrågor rör statens inkomster. Försvarsbudgeten rör statens utgifter.

  Däremot behöver landet givetvis en stark försvarsminister som är beredd att slåss för sin del av budgeten.

Comments are closed.